Сум

500 торб

Сум, сом ( тат. торб , узб. so'm / сўм , кирг. сом ) - Історична назва грошової одиниці у деяких тюркських народів, а також назва валюти Золотої Орди і більш пізніх держав, офіційна назва рубля СРСР в ( узбецькому, казахському, киргизькому, татарською та ін мовами), і нині - валют Узбекистану (див. Узбекистанський торб) і Киргизії (див. Киргизький сом).


1. Етимологія

Назва походить від тюркського слова som "чистий" (som altın - чисте золото) стосовно до монетам. Вперше слово "сом" зустрічається у Махмуда Кашгар (XI в.).

2. У Золотій Орді

Соми в експозиції Державного Ермітажу

В Золотій Орді XIV століття сомами (сумами) називали срібні злитки човноподібної форми вагою в 204,8 г (у російській нумізматичної літературі їх називають також татарськими гривнями [1]). У скарбах їх знаходять разом із срібними дирхемами. Флорентієць Франческо Пегалотті писав, що на монетному дворі в місті Азак можна було перекарбувати такий злиток в "ходячу" монету.


Примітки