Схема зірки

Схема "зірки", схема зоряного з'єднання, звездоподобних схема, зоряна схема (від англ. star schema) - спеціальна організація реляційних таблиць, зручна для зберігання багатовимірних показників. Лежить в основі реляційного OLAP.

Модель даних складається з двох типів таблиць: однією таблиці фактів (fact table) - центр "зірки" - й кількох таблиць вимірів (dimension table) за кількістю вимірювань в моделі даних - промені "зірки".

Приклад схеми зоряного з'єднання

Таблиця фактів зазвичай містить одну або декілька колонок типу DECIMAL, що дають числову характеристику якогось аспекту предметної області (наприклад, обсяг продажів для торгової компанії або сума платежів для банку), і кілька цілочисельних колонок-ключів для доступу до таблиць вимірів.

Таблиці вимірювань розшифровують ключі, на які посилається таблиця фактів; наприклад, таблиця "products" вимірювання "товари" бази даних торгової компанії може містити відомості про назву товару, його виробника, типі товару. За рахунок використання спеціальної структури таблиці вимірів реалізується ієрархія вимірювань, у тому числі гілкується.

Зазвичай дані в таблицях-вимірах денормалізовани: ціною кілька неефективного використання дискового простору вдається зменшити число що беруть участь в операції з'єднання таблиць, що зазвичай призводить до сильного зменшення часу виконання запиту. Іноді, проте, потрібно провести нормалізацію таблиць-вимірів; така схема носить назву "сніжинка" (snowflake schema).

SQL-запит до схеми "зірка" зазвичай містить в собі:

 • одне або кілька сполук таблиці фактів з таблицями вимірювань;
 • кілька фільтрів (SQL-оператор WHERE), застосовуваних до таблиці фактів або таблицями вимірювань;
 • угруповання і агрегування по необхідних елементів ієрархії вимірів (dimension elements).

Наприклад:

 SELECT d_product . brand , d_store . country_iso_id , SUM ( f_sales . units_sold ) AS summa FROM f_sales , d_customer , d_time , d_store , d_product WHERE f_sales . customer_id = d_customer . customer_id AND f_sales . date_id = d_time . date_id AND f_sales . store_id = d_store . store_id AND f_sales . product_id = d_product . product_id AND d_time . year_id = 1997 AND d_product . category_id = "Tv" GROUP BY d_product . brand , d_store . country_iso_id