Сімплока

Сімплока (від др.-греч. ςιμπλοκε - Сплетіння) - стилістична фігура повторення слів в суміжних віршах або фразах. Як правило, визначається як поєднання епіфори і анафори, тобто повторення початку і кінця з варіацією середини [1], наприклад, "У полі береза ​​стояла / Під полі кучерява стояла".

Поетичний словник Квятковського [2] називає сімплокой і протилежну фігуру, коли початки і кінці періодів розрізняються при однаковій середині: "Молодим скрізь у нас дорога, / Старим скрізь у нас пошана" ( В. Лебедєв-Кумач).


Примітки


Перегляд цього шаблону Риторичні фігури
Фігури
мови

Адінатон Алюзія Ампліфікація Анадіплосіс Анаколуф Анафора Антитеза Антітетон Апокопа Апострофа Атракція Бессоюзіе Гіпербатон Градація ( Клімакс) Дістінкціі Зевгма Називний теми Інверсія Корекція Мезархія Многопадежность (Поліптотон) Полісиндетон Оксюморон Паралелізм Парономазия Парцеляція Перифраз Плеоназм Пролепсіс Ретардация Риторичне запитання Риторичний вигук Риторичне звернення Сімплока Солецізм Тавтологія Точний повтор Умовчання Хіазм Екзергазія Еліпсис Емфаза Епіфора

Стежки