Таблиця МФА для французької мови

Міжнародний фонетичний алфавіт для французької мови показаний нижче:

Приголосні
МФА Приклад
b b eau
d d oux
f f te
g g ain
k qu eue, c abas, k ilohertz
l l oup
m m ou
n n ous
ɲ a gn eau
p p ass
ʁ r oue
s s ur, hau ss e
ʃ ch ou
t t out
v v ous
z z ain, ha s e
ʒ j oue, g eai
Іноземні приголосні
tch ao
Dj ibouti
ŋ parki ng
Голосні
МФА Приклад
a p a tte
ɑ p te [1]
ɑ s an s
e cl
ɛ f ai te
ɛ ː f te [2]
ɛ s ain t
ə r e peser
i s i
s u r
br un [3]
c eu x
o s o t
ɔ s o rt
ɔ s on
u s ou s
y s u


Неслоговой голосні
МФА Приклад
j f i ef
ɥ h u it
w ou i

Примітки

  1. Часто замінюється на [a]
  2. Часто замінюється на [ɛ]
  3. Часто замінюється на [ɛ]