Теорема Кліні

Головна теза Теореми Кліні : "Класи регулярних множин і автоматних мов співпадають ".

Доказ теореми Кліні

Будь граф переходів кінцевого автомата завжди можна представити у нормалізованої формі, в якій тільки одна початкова вершина тільки з вихідними ребрами і тільки одна заключна вершина тільки з вхідними ребрами.

Над графом переходів, представленим в нормалізованої формі, можуть бути виконані дві операції редукції - редукція ребра і редукція вершини - зі збереженням допускаемого цим графом переходів мови. Кожна операція редукції не змінює мови, распознаваемого графом переходів, але зменшує або число ребер, або число вершин.Редукція ребра.png


Редукція вершіни.png


Отже, кожен автоматний мова є регулярним безліччю.
Для кожного регулярного виразу R може бути побудований кінцевий автомат (можливо недетермінірованний), що розпізнає мову, що задається R. Визначення таких автоматів дамо рекурсивно.


Теор2.png


Отже, кожне регулярне безліч є автоматним мовою. Теорема доведена.