Теоретична інформатика

Теоретична інформатика - це наукова галузь, предметом вивчення якої є інформація та інформаційні процеси, в ​​якій здійснюється винахід і створення нових засобів роботи з інформацією. Як будь-яка фундаментальна наука, теоретична інформатика (в тісній взаємодії з філософією і кібернетикою) займається створенням системи понять, виявленням загальних закономірностей, що дозволяють описувати інформацію та інформаційні процеси, що протікають в різних сферах (в природі, суспільстві, людському організмі, технічних системах).