Тепловий пункт

Тепловий пункт (ТП) - комплекс пристроїв, розташований у відокремленому приміщенні, що складається з елементів теплових енергоустановок, що забезпечують приєднання цих установок до теплової мережі, їх працездатність, керування режимами теплоспоживання, трансформацію, регулювання параметрів теплоносія і розподіл теплоносія за типами споживання. [1]

Тепловий пункт і приєднане будівля

1. Призначення

Основними завданнями ТП є:

 • Перетворення виду теплоносія
 • Контроль і регулювання параметрів теплоносія
 • Розподіл теплоносія по системах теплоспоживання
 • Відключення систем теплоспоживання
 • Захист систем теплоспоживання від аварійного підвищення параметрів теплоносія
 • Облік витрат теплоносія і тепла

2. Види теплових пунктів

ТП розрізняються за кількістю і типом підключених до них систем теплоспоживання, індивідуальні особливості яких визначають теплову схему і характеристики обладнання ТП, а також за типом монтажу та особливостям розміщення обладнання в приміщенні ТП. Розрізняють такі види ТП [2] :

 • Індивідуальний тепловий пункт (ІТП). Використовується для обслуговування одного споживача (будівлі або його частини). Як правило, розташовується в підвальному або технічному приміщенні будівлі, проте, в силу особливостей обслуговуваного будівлі, може бути розміщений в окремій споруді.
 • Центральний тепловий пункт (ЦТП). Використовується для обслуговування групи споживачів (будівель, промислових об'єктів). Найчастіше розташовується в окремій споруді, але може бути розміщений у підвальному або технічному приміщенні однієї з будівель.
 • Блоковий тепловий пункт (БТП). Виготовляється в заводських умовах і поставляється для монтажу у вигляді готових блоків. Може складатися з одного або декількох блоків. Устаткування блоків монтується дуже компактно, як правило, на одній рамі. Зазвичай використовується при необхідності економії місця, в обмежених умовах. За характером і кількістю підключених споживачів БТП може відноситись як до ІТП, так і до ЦТП.

3. Джерела тепла і системи транспорту теплової енергії

Джерелом тепла для ТП служать теплогенеруючі підприємства ( котельні, теплоелектроцентралі). ТП з'єднується з джерелами і споживачами тепла за допомогою теплових мереж. Теплові мережі поділяються на первинні магістральні тепломережі, що з'єднують ТП з теплогенеруючими підприємствами, і вторинні (розвідні) тепломережі, що з'єднують ТП з кінцевими споживачами. Ділянка теплової мережі, безпосередньо з'єднує ТП і магістральні тепломережі, називається тепловим вводом.

Магістральні теплові мережі, як правило, мають велику протяжність (видалення від джерела тепла до 10 км і більше). Для будівництва магістральних мереж використовують сталеві трубопроводи діаметром до 1400 мм. В умовах, коли є декілька теплогенеруючих підприємств, на магістральних теплопроводах робляться закольцовкі, об'єднують їх в одну мережу. Це дозволяє збільшити надійність постачання теплових пунктів, а, в кінцевому рахунку, споживачів теплом. Наприклад, у містах, у разі аварії на магістралі або місцевої котельні, теплопостачання може взяти на себе котельня сусіднього району. Також, в деяких випадках, загальна мережа дає можливість розподіляти навантаження між теплогенеруючими підприємствами. В якості теплоносія в магістральних тепломережах використовується спеціально підготовлена ​​вода. При підготовці в ній нормуються показники карбонатної жорсткості, вмісту кисню, вмісту заліза та показник pH. Непідготовлена ​​для використання у теплових мережах (в тому числі водопровідна, питна) вода непридатна для використання в якості теплоносія, так як при високих температурах, внаслідок утворення відкладень і корозії, буде викликати підвищений знос трубопроводів і обладнання. Конструкція ТП запобігає потраплянню щодо жорсткої водопровідної води в магістральні тепломережі.

Вторинні теплові мережі мають порівняно невелику протяжність (видалення ТП від споживача до 500 метрів) і в міських умовах обмежуються одним або парою кварталів. Діаметри трубопроводів вторинних мереж, як правило, знаходяться в межах від 50 до 150 мм. При будівництві вторинних теплових мереж можуть використовуватися як сталеві, так і полімерні трубопроводи. Використання полімерних трубопроводів найвпевненіше, особливо для систем гарячого водопостачання, так як жорстка водопровідна вода в поєднанні з підвищеною температурою призводить до інтенсивної корозії і передчасного виходу з ладу сталевих трубопроводів. У випадку з індивідуальним тепловим пунктом вторинні теплові мережі можуть бути відсутніми.

Джерелом води для систем холодного та гарячого водопостачання служать водопровідні мережі.


4. Системи споживання теплової енергії

У типовому ТП є наступні системи постачання споживачів тепловою енергією:

 • Система гарячого водопостачання (ГВП). Призначена для постачання споживачів гарячою водою [3]. Розрізняють закриті і відкриті системи гарячого водопостачання. Часто тепло з системи ГВС використовується споживачами для часткового опалення приміщень, наприклад, ванних кімнат, в багатоквартирних житлових будинках.
 • Система опалення. Призначена для обігріву приміщень з метою підтримки в них заданої температури повітря [4]. Розрізняють залежні і незалежні схеми приєднання систем опалення.
 • Система вентиляції. Призначена для забезпечення підігріву надходить в вентиляційні системи будівель зовнішнього повітря. Також може використовуватися для приєднання залежних систем опалення споживачів.
 • Система холодного водопостачання. Не відноситься до систем, що споживають теплову енергію, проте присутня у всіх теплових пунктах, що обслуговують багатоповерхові будівлі. Призначена для забезпечення необхідного тиску в системах водопостачання споживачів.

5. Принципова схема теплового пункту

Схема ТП залежить, з одного боку, від особливостей споживачів теплової енергії, що обслуговуються тепловим пунктом, з іншого боку, від особливостей джерела, що постачає ТП тепловою енергією. Далі, як найбільш поширений, розглядається ТП із закритою системою гарячого водопостачання та незалежною схемою приєднання системи опалення.

Принципова схема теплового пункту

Теплоносій, що надходить в ТП по подаючому трубопроводі теплового вводу, віддає своє тепло в подогревателях систем ГВП та опалення, а також надходить в систему вентиляції споживачів, після чого повертається у зворотний трубопровід теплового вводу та по магістральних мережах відправляється назад на теплогенеруюче підприємство для повторного використання. Частина теплоносія може витрачатися споживачем. Для заповнення втрат в первинних теплових мережах на котельнях і ТЕЦ існують системи підживлення, джерелами теплоносія для яких є системи водопідготовки цих підприємств.

Водопровідна вода, що надходить в ТП, проходить через насоси ХВП, після чого частина холодної води відправляється споживачам, а інша частина нагрівається в підігрівачі першого ступеня ГВП і надходить в циркуляційний контур системи ГВП. У циркуляційному контурі вода за допомогою циркуляційних насосів гарячого водопостачання рухається по колу від ТП до споживачів і назад, а споживачі відбирають воду з контуру по мірі необхідності. При циркуляції по контуру вода поступово віддає своє тепло і для того, щоб підтримувати температуру води на заданому рівні, її постійно підігрівають в підігрівачі другого ступеня ГВП.

Система опалення також представляє замкнутий контур, по якому теплоносій рухається за допомогою циркуляційних насосів опалення від ТП до системи опалення будівель і назад. По мірі експлуатації можливе виникнення витоків теплоносія з контуру системи опалення. Для заповнення втрат служить система підживлення теплового пункту, що використовує як джерело теплоносія первинні теплові мережі.


Примітки

 1. Правила технічної експлуатації теплових енергоустановок - newenergetika.narod.ru / PTE_teplovyh_ustanovok.html. Затверджені наказом Міністерства енергетики РФ від 24.03.2003 № 115
 2. Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів - newenergetika.narod.ru / PTB_pri_ekspluatacii_teplopotreblyayuchih_ustanowok.html
 3. СНиП 2.04.01-85. Внутрішній водопровід і каналізація БУДИНКІВ. - www.know-house.ru/gost/gost3_1.html Якість і температура води в системах водопостачання.
 4. ГОСТ 30494-96. Будівлі житлові і суспільні. - www.know-house.ru/gost/gost3_1.html Параметри мікроклімату в приміщеннях.

Література

 • Соколов Е.Я. Теплофікація і теплові мережі: підручник для вузів. - 8-е изд., Стереотипами. / Е.Я. Соколов. - М.: Видавничий дім МЕІ, 2006. - 472 с.: Іл.
 • СНиП 41-01-2003. ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ. - www.know-house.ru/gost/gost3_1.html
 • СНиП 2.04.07-86 Теплові мережі - www.know-house.ru/gost/gost3_1.html (вид. 1994 зі зміною 1 БСТ 3-94, зміною 2, прийнятим постановою Держбуду Росії від 12.10.2001 N116 та виключенням розділу 8 і додатків 12-19). Теплові пункти.
 • СП 41-101-95 "Склепіння правил по проектуванню і будівництву. Проектування теплових пунктів".
Перегляд цього шаблону Енергетика
структура по продуктам і галузям
Електроенергетика :
електроенергія
Традиційна
Теплові
електростанції
Конденсаційна електростанція (КЕС) Теплоелектроцентраль (ТЕЦ)
Гідроенергетика Гідроелектростанція (ГЕС) Гідроакумулююча електростанція (ГАЕС)
Атомна Атомна електростанція (АЕС) Плавуча атомна електростанція (ПАТЕС)
Альтернативна
Геотермальна Геотермальні електростанції (ГеоТЕС)
Гідроенергетика Малі гідроелектростанції (МГЕС) Припливні електростанції (ПЕС) Хвильові електростанції Осмотичні електростанції
Вітроенергетика Вітряні електростанції (ВЕС)
Сонячна Сонячні електростанції (СЕС)
Воднева Водневі електростанції Установки на паливних елементах
Біоенергетика Біоелектростанціі (БіоТЕС)
Мала Дизельні електростанції Газопоршневі електростанції Газотурбінні установки малої потужності Бензинові електростанції
Електрична мережа Електричні підстанції Лінії електропередачі (ЛЕП) Опори ліній електропередачі
Energetics symbol.svg
Теплопостачання :
теплоенергія
Централізоване
Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Котельні Атомні електростанції (АЕС) Атомні електростанції теплопостачання (АСТ) Геотермальні електростанції (ГеоТЕС) Біоелектростанціі (БіоТЕС)
Децентралізоване
Малі котельні Міні-ТЕЦ Телонасосние установки Електронагрівачі Печі
Теплова мережа
Теплові пункти Теплотраси
Паливна
промисловість
:
паливо
Органічне
Газоподібне Природний газ Генераторний газ Коксовий газ Доменний газ Продукти перегонки нафти Газ підземної газифікації Синтез-газ
Рідке Нафта Бензин Гас Солярове масло Мазут
Тверде
Викопне Буре вугілля Кам'яне вугілля Антрацит Горючий сланець Торф
Рослинна Дрова Деревні відходи Біомаса
Штучне Деревне вугілля Пелети Кокс ( кам'яновугільний, торф'яної, напівкокс) Углебрікети Відходи вуглезбагачення
Ядерне Уран MOX-паливо
Перспективна
енергетика
:
Енергетика Термоядерна енергетика Космічна енергетика
Паливо Плутоній Торій Дейтерій Тритій Гелій-3 Бор-11
Портал: Енергетика