Теплопаровоз

Радянський теплопаровоз ТП1

Теплопаровоз - локомотив -гібрид, що поєднує в собі тепловоз безпосередньої дії (тобто без проміжної передачі між дизельним двигуном і рушійними колесами) і паровоз. Парова машина служить для розгону, а на певній швидкості в роботу включається і дизельний двигун. Для циклу парової машини і для циклу дизельного двигуна використовується один і той же циліндр, хоча при роботі дизеля парова машина також продовжує працювати. [1]


1. Походження назви

Походженням назви поклала місце передісторія створення такого локомотива. Як відомо, у тридцяті роки почало зароджуватися тепловозобудування. Але перші тепловози значно поступалися більшості паровозів по ряду параметрів, в т.ч. і по потужності. Тому було прийнято рішення спроектувати потужний тепловоз, який став би альтернативою потужним паровозам. І тоді була висунута ідея - створити потужний тепловоз по схемі паровоза. Тобто замість водяної пари в циліндри подавати газоподібне паливо. Але було очевидним, що змусити працювати такий дизель без попереднього розгону ніяк не можна. Спочатку тепловоз пропонувалося розганяти за допомогою допоміжного дизель-компресора, нагнітає повітря в циліндри.

Але були прихильники і іншої ідеї. Студент Московського електромеханічного інституту інженерів транспорту Л.М. Майзель в 1935 році запропонував побудувати локомотив, що поєднував в собі тепловоз з паровозом, вказавши, що для циклу парової машини і для циклу дизельного двигуна повинен використовуватися один і той же циліндр. [1]


2. Переваги та недоліки теплопаровоза

При проектуванні теплопаровозов, конструктори розраховували на те, що такий тип локомотива, в порівнянні з тепловозом, буде легше виготовляти на паровозобудівних заводах і він буде простіше в освоєнні паровозними локомотивними бригадами. До того ж у нього, в порівнянні з тепловозом, більш висока сила тяги при рушанні з місця (перейняв одне з властивостей паровоза). Також теплопаровоз міг реалізовувати більш високий ККД (до 14-16%), ніж паровоз (ККД 6-7%). [2]

Однак штучне поєднання дизеля і парової машини неефективно з ряду причин, серед яких основною є те, що ступінь економічної роботи дизеля більш ніж в 2 рази перевищує оптимальну ступінь стиснення парової машини. Крім ускладнення конструкції, це веде до перевитрати палива по обом двигунам більш, ніж на 30%. До того ж уже в другій половині 1950-х на ряді заводів стало розгортатися масове виробництво потужних тепловозів, ККД яких 26-27%. [2] Чималу роль зіграла і радянська політика в галузі залізничного транспорту. Приміром, ті ж Ворошиловградську і Коломенський заводи продовжували будувати паровози до 1956-го року. І помітні переваги теплопаровозов над паровозами так і не були реалізовані.


Примітки

  1. 1 2 Раков В. А. Теплопаровози. Загальні відомості. / / Локомотиви вітчизняних залізниць 1845-1955. - 2-е, перероблене і доповнене. - Москва: "Транспорт", 1995. - С. 385-386. - ISBN 5-277-00821-7
  2. 1 2 Раков В. А. Теплопаровози. / / Локомотиви вітчизняних залізниць 1845-1955. - 2-е, перероблене і доповнене. - Москва: "Транспорт", 1995. - С. 391. - ISBN 5-277-00821-7
Перегляд цього шаблону Типи локомотивів
атомовоз газотурбовози гіровоз дизелевозів духоход мотовоз ( тракмобіль) ✰ паровоз ( пасажирський товарний маневровий військовий зчленований системи Шия танк-паровоз бестопочний "Крокуючий") паротурбовоз пароелектровоз реактивний локомотив ✯ тепловоз ( маневровий) теплопаровоз ✰ електровоз ( промисловий контактно-акумуляторний тяговий агрегат "Крокодил") електропаровоз електротепловоз
Parovoz IS.PNG
дрібним шрифтом в дужках вказані специфічні різновиди відповідних типів локомотивів