Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Тернопільська область


Тернопільська область на карті

План:


Введення

Тернопільська область ( укр. Тернопільська область ) - Область на заході Україна. Утворена Указом Президії Верховної ради СРСР від 4 грудня 1939. До 9 серпня 1944 носила назву Тарнопольська область (центр - місто Тарнополь) [1].

В історично-етнографічному відношенні охоплює східну частину Галичини, західну частину Поділля і південну Волинь. У географічному - розташована на Подільської височини; південна межа Тернопільської області проходить по річці Дністер, східна - по річці Збруч.

Площа - 13 800 км (2,3% території України), 1105,4 тис. жителів (2007), в тому числі 341 000 міських (28,9%) і 831 000 сільських. В області 18 міст, 17 смт, 1020 сільських населених пунктів, 17 районів, 580 сільських рад. Національний склад населення, за переписом 1970: українці - 96,1%, російські - 2,3%, поляки - 1%, євреї - 0,5%.


1. Географія

Тернопільська область розташована на заході Україна. Межує на півночі з Рівненської, на сході - з Хмельницької, на півдні - з Чернівецькій, на південному заході - з Івано-Франківській і на північно-заході - з Львівської областями України. Територія - 13,823 тис. км (2,29% території України).


1.1. Геологія

Територія Тернопільської області знаходиться на Волино-Подільській плиті Східно-Європейської платформи. На глибині 1500-3000 метрів залягає докембрійський кристалічний фундамент. Зверху він покритий осадовими породами.

Найдавнішими відкладами, які виходять на поверхню області, є породи верхнього силуру (у долині Дністра, нижче за течією від села Дністровське - і до Збруча). Вони представлені доломітами, доломітовими мергелями, вапняками, аргілітами і алевролітами. Девонські породи залягають на силурійських породах і зустрічаються на захід від села Дністровське в долині Дністра, а також у долинах його приток ( Золотої Липи, Стрипи, Серету, Коропця, Нічлави). Представлені вони доломітами, вапняками, червонокольорові пісковиками, глинами і аргілітами.

З періоду мезозою на Тернопільщині вихід на поверхню мають породи юра і крейди. Зокрема, породи юрського періоду зустрічаються в південно-західній частині області, а також у долинах Дністра і його приток (Золотої Липи і Коропця). Вони представлені глинами, аргілітами, пісковиками, доломітами, вапняками і конгломератами. Породи ж крейдяний системи найбільш поширені в Малому Поліссі, а також у долинах річок басейну Прип'яті, Золотої Липи, Коропця, верхів'їв Серету і Стрипи. Це - вапняки, пісковики, мергелі, крейда, мелоподобние вапняки.

Найбільшу площу Тернопільській області покривають породи кайнозою. Представлені породи з усіх його періодів. Породи палеогену не мають значної товщини і залягають у долинах Вілії і Горині. Це - піски, пісковики і мергелі. Найбільш поширеними відкладеннями в Тернопільській області є породи нижнього неогену. Вони представлені пісками, глинами, пісковиками, вапняками, гіпсами, мергелями і бурим вугіллям [2].


1.2. Геоморфологічна будова

В області можна виділити три геоморфологічних райони: Мале Полісся, Поділля і Опілля.

Мале Полісся представлено денудаційним плосковолністимі, слабохвилясті та місцями ступінчастими рівнинами. На них насувався льодовик. Зустрічаються піщані пагорби - "гриви". Подекуди зустрічаються пагорби-останці і поглиблення карстового походження.

Велику частину території Поділля займають лесові плато. На півночі і в середній частині річкові долини тут слабо врізані - до 80-100 метрів. На півдні річкові долини розчленовані значно сильніше - до 150 метрів і більше. У південній частині - Придністров'я - досить поширені карстові форми рельєфу: печери, озера, лейко-і блюдоподобние зниження. Тут же значно поширені яри і глибоко врізання каньйоноподібні долини річок.

Вододільна структурно-денудаційная височина, слабо перетворена нагромадженням лесових відкладень, займає територію Кременецьких гір і Медоборів. У Кременецьких горах багато уступів, западин, ярів, оврагоподобних долин і гір-останців. Товтровий кряж складається з вапнякових пагорбів і гряд із значними уступами з південної сторони.

Геоморфологічний район Опілля складається з платоподобних рівнин з глибоко врізаними річковими долинами, ярами, балками, лейко-і блюдцеподобнимі зниженнями карстового походження.


1.3. Рельєф

Область знаходиться в межах Подільської височини, крайня північно-західна частина - на рівнинах Малого Полісся. Рельєф області - піднесений платоподібний із загальним ухилом з півночі на південь. Амплітуда абсолютних висот перевищує 300 м, максимальна висота 443 м (в Бережанському районі в околицях села Мечищів на кордоні з Івано-Франківською областю), мінімальна 116 м (на південному сході). Рельєф крайній північно-західній частині області низовинний горбистий, абсолютний висоти 210-250 м. Плоскі і горбисті ділянки переважають в центральній частині (Тернопільське плато). Окремо виділяється район Товтр (шириною 6-12 км і висотою 380-400 м), які перетинають центральну частину області з північного заходу на південний схід. На півночі області перебувають Кременецькі гори (висоти до 408 м), на крайньому південному заході - Опілля (висоти 360-400 м). Рельєф Придністров'я горбистий лісовий, глибоко розрізаний каньйоноподібній долинами річок, балками і ярами; абсолютні висот 120-170 м. На південному сході переважають карстові форми рельєфу.


1.4. Грунти і земельні ресурси

Грунти Тернопільської області утворилися в результаті взаємодії материнської породи (підгрунтя), клімату, рослинності, мікроорганізмів. Основи грунтоутворення породи в області - лес і лессоподобние суглинки, вапняки, глини, алювіальні відкладення. Ці породи на території з рівнинним рельєфом і лісостеповій рослинністю стали основою для формування різних типів грунтів.

Найбільшу площу в області (близько 72%) займають лісостепові опідзолені грунти:

Найпоширеніші - чорноземи опідзолені. Вони займають межиріччя річок Стрипа і Серет і пологі схили пагорбів. Відрізняються глибокої гумусованих: гумусовий шар має глибину 83-90 см, гумусова забарвлення спостерігається і в материнській породі, вміст гумусу у верхньому горизонті - 3,6-3,9%.

Із загальної площі земельного фонду, яка становить 1382,4 тис. гектарів, 85% складають землі, які використовуються для ведення сільського господарства. Розораність території становить 64%. Орні землі в структурі сільськогосподарських угідь становлять 84,2% (близько 890 тис. гектарів), що є одим з найвищих показників на Україну [3].


1.5. Гідрографія

Річка Збруч у Борщівському районі

По території області протікають 120 річок, завдовжки понад 10 км кожна. Вони відносяться до басейнів Дністра ( Золота Липа, Коропець, Стрипа, Джурин, Серет, Нічлава, Збруч, Гнила, Тайна) і Прип'яті ( Горинь, Горинька, Іква, Жердя, Жірак). Дністер протікає на півдні по межі з Івано-Франківській та Чернівецької областями. Річки живляться дощовими, сніговими і підземними водами. На території області знаходиться близько 270 ставків і водосховищ, в т. ч. частина Дністровського водосховища. На річці Джурин розташований найбільший рівнинний водоспад України - Джуринський (Червоноградський).


1.6. Корисні копалини

У Тернопільській області є значні запаси будівельної мінеральної сировини ( вапняки, крейда, мергель, гіпс, кварцові піски, пісковики, цегельно-черепичні глини, суглинки, гравійно-галечникові матеріали). Є також запаси торфу та невеликі поклади бурого вугілля [4]. Є значні запаси мінеральних лікувальних вод, які можуть використовуватися при захворюваннях внутрішніх органів, опорно-рухового апарату та інших хворобах. Розвідані джерела гідрокарбонатних, хлоридних, сірководневих і сульфатних вод [3].


1.7. Рекреаційні ресурси

Близько 200 тис. гектарів ландшафтних територій області (15% загальної площі) мають рекреаційне значення. На Тернопільщині понад 400 територій та об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі заповідник Медобори, 89 заказників, серед яких 15 державного значення, 308 пам'яток природи, у тому числі 12 державного значення, 18 парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, з них 4 державного значення [4].

Основними об'єктами екскурсійного туризму є Товтровий кряж, Кременецькі гори, Дністровський каньйон, карстові печери (серед них найбільша печера Європи - Оптимістична) [3].


2. Історія

Карта Тарнопольського воєводства (передувало Тарнопольськой області)

Сліди існування людини на території Тернопільської області досягають часу раннього палеоліту (понад 100 000 років тому). Східні слов'яни, які заселяли сучасну територію України, в IV столітті н. е.. утворили велике об'єднання племен, відоме під назвою антів. Територія Тернопільської області, разом із Львівською та Івано-Франківською, є частиною історичної області Галичина. Цей регіон входив до складу Київської Русі, Галицького і Галицько-Волинського князівств, а починаючи з XIV століття знаходився у складі Польщі, Речі Посполитої ( 1349 - 1772), Австрії ( 1772 - 1918), Росії ( 1809 - 1815), Польщі ( 1918 - 1939), СРСР ( 1939 - 1991) [4].

Тернопільська область завжди була і залишається аграрним краєм. Однак з початком індустріалізації в другій половині XIX століття на території сучасної Тернопільської області працювало 8 парових і 680 невеликих водяних млинів, 170 спиртних і пивоварних заводів, кількість яких в 1910 зросла до 390. Важливе значення для господарського розвитку краю мало будівництво залізничних доріг в XIX столітті. В 1939 на Тернопільщині було близько 1700 підприємств, на яких працювало всього близько 8800 робітників [4].

Переживши руйнування часів Великої Вітчизняної війни, Тернопільська область за післявоєнні роки розвинула свій агропромисловий потенціал. Виникли нові галузі промисловості: машинобудування, хімічна промисловість, приладобудування, промисловість будівельних матеріалів та інші. Тернопіль став одним з індустріальних і культурних центрів Україні [4].


3. Населення

3.1. Чисельність

Динаміка зміни кількості населення в Тернопільській області згідно з даними переписів та обласного управління статистики така (в тисячах чоловік):

 • 1433,6 (1940);
 • 1085,6 (1959);
 • 1152,6 (1970);
 • 1163,1 (1979);
 • 1168,9 (1989);
 • 1180,3 (1993);
 • 1172,3 (1997);
 • 1152,7 (2000);
 • 1142,4 (2001);
 • 1141,3 (2002);
 • 1134,2 (2003).

Максимум чисельності населення Тернопільської області було досягнуто напередодні Великої Вітчизняної війни. За чисельністю жителів за станом на 1 січня 2003 Тернопільщина посідала передостаннє місце серед областей України.

З кінця 1980-х темпи природного приросту населення значно зменшилися. Якщо в 1960 в розрахунку на 1000 жителів народжувалося 21,7 і помирало 7,9 людини, в 1992 - відповідно 13,8 і 13,9 чол., то в 2002 - 9,2 і 14,4 чол. Природний приріст населення постійно зменшувався:

 • 1960 +13,8%,
 • 1992 -0,1%,
 • 2002 -5,2%.

У Тернопільській області з 1992 спостерігається скорочення кількості населення. У 2002-2003 тут стало на 7 тис. жителів менше. Особливо несприятлива вікова структура населення в сільській місцевості: діти складають 20,5%, люди похилого віку - 29,8%, працездатні - 49,7%. Це обумовлює подальше збільшення показників смертності і демографічного навантаження.


3.2. Національний склад

За національним складом населення Тернопільська область є самою мононаціональною на Україну. При цьому, за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, на території Тернопільської області проживають представники 85 національностей і народностей, серед яких найбільш численні наступні [5] :

національність кількість чол. (Тис.) У% до
2001 році
У% до
1989 році
українці 1113,5 97,8 96,8
російські 14,2 1,2 2,3
поляки 3,9 0,3 0,6
білоруси 1,0 0,1 0,1
інші національності 5,9 0,6 0,2

3.3. Конфесійний склад

У 2007 році в Тернопільській області налічувалося 1621 релігійних об'єднань, серед яких [6] :

Більшість населення області належить до грекокатолицької церкви, за винятком північно-східних районів області (історично належать до Волині) - Кременецького, Шумського та Лановецького, де більшість населення - православні.


4. Політика

Мітинг "Свободи" у Тернополі

На позачергових виборах до Тернопільської облради, які відбулися 15 березня 2009, до обласної ради пройшли такі політичні сили [7] [8] :

Проти всіх проголосували 6,78% взяли участь в голосуванні.

Губернатор області (голова державної адміністрації) - Валентин Антонович Хоптян. З кінця березня 2009 року Тернопільська обласна рада очолює представник ВО "Свобода" Олексій Кайда [10].


5. Економіка

N показник одиниці значення в 2006
1 Експорт товарів млн доларів США 81,6
2 Уд.вес в загальноукраїнському % 0,2
3 Імпорт товарів млн доларів США 118,4
4 Уд.вес в загальноукраїнському % 0,3
5 Сальдо експорт - імпорт млн доларів США -36,8
6 Капітальні інвестиції млн гривень 1397,3
7 Середня зарплата грн (на 01.01. 07) 760
8 Середня зарплата доларів США (на 01.01. 07) 150,5

За матеріалами Комітету статистики Україні


5.1. Аграрний сектор

Аграрний сектор - провідна галузь господарства Тернопільської області. Його частка у виробництві валової продукції області - понад 60%. Аграрний сектор Тернопільській області виробляє 3% загальноукраїнського продукції сільського господарства; цукру і спирту - більше 10%. В даний час є 1018 тис. га сільськогосподарських угідь, у тому числі 834 тис. га ріллі - 0,82 га на одного жителя; 9307 тракторів, 2547 зернокомбайнов (на 1000 га ріллі припадає 16 тракторів, на 1000 га зернових - 7 комбайнів). Працюють 78,3 тис. осіб, або 28% від усіх зайнятих у суспільному виробництві. Після реформування аграрного сектора були створені 578 сільгосппідприємств, у тому числі приватно-орендних - 297, господарських товариств - 247, кооперативів - 14, державних - 8, інших форм - 12, селянсько-фермерських господарств - 721, обслуговуючих кооперативів - 25.

У Тернопільській області найбільшу питому вагу мають зернопродуктовий і цукрово-буряковий підкомплекси. Зернопродуктовий підкомплекс об'єднує 432 тис. га посівів зернових і зернобобових культур, 15 хлібоприймальних пунктів, понад 250 млинів і крупорушок, майже 150 пекарень і цехів. До бурякоцукрової підкомплексу належать 9 цукрозаводів загальною виробничою потужністю 35 тис. т на добу, а також понад 500 бурякосійних господарств із загальною площею 78 тис. га. З 1997 господарства області від реалізації цукросировини мають збитки. Більшість цукрозаводів через нестачу сировини зменшили обсяги виробництва цукру.


5.2. Промисловість

У структурі промислового виробництва Тернопільщини найбільшу питому вагу мають харчова промисловість, машинобудування, легка промисловість. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів складає 71%. В цілому в регіоні працюють 270 промислових підприємств, функціонує також 347 малих промислових підприємств [4].. Визначальну роль у промисловості області відіграє м. Тернопіль. Тут розташовані ВАТ "Тернопільський комбайновий завод", ВАТ "Ватра", радіозавод "Оріон" і "Сатурн", авторемонтний завод. Легка промисловість представлена ​​ВО "Текстерно", швейно-галантерейної фабрикою; харчова промисловість - цукровий, двома хлібзаводу, двома пивоварними заводами, молокозаводом, м'ясокомбінатом. З підприємств будівельної індустрії виділяється завод залізобетонних конструкцій, цегельний, асфальтобетонний та фарфоровий заводи. Також є підприємства деревообробної (меблева фабрика) та хімічної промисловості (фармацевтична фабрика) [11].


6. Соціальні проблеми

На початку 2008 у Тернопільській області було зафіксовано одночасно найнижчий серед усіх регіонів України рівень заробітної плати [12] і найвищий рівень офіційно зареєстрованого безробіття [13].

7. Культура

У Тернопільській області функціонують 1927 закладів культури і мистецтва, з них 927 закладів культури клубного типу і 927 бібліотек, 52 школи естетичного виховання, 4 державні музеї, два театри, обласна філармонія, 2 вищі навчальні заклади 1-3 ступенів акредитації, обласний методичний центр народної творчості та обласний комунальний навчально-методичний центр [4]. На території Тернопільської області знаходиться один з найбільш шанованих монастирів Української православної церкви - Почаївська лавра.


8. Цікаві

На території Тернопільської області збереглися пам'ятки історії та культури:

 • п. Вишнівець : палац магнатів Вишневецьких і парк XVIII століття;
 • п. Гусятин : Онуфріївська церква другої половини XVI століття, костел і монастир бернардинів 16 - 17 століть, ратуша;
 • р. Заліщики : палац XVIII століття;
 • с. Міжгір'я: старослов'янська печерний храм 10 - 17 століть з жертовним каменем та Вознесенська церква 17 століття;
 • р. Підгайці : костел 15 - 17 століть, Успенська церква 17 століття, синагога 17 століття;
 • р. Почаїв - Почаївська лавра;
 • п. Микулинці : замок XVI століття, палац 18 - 19 століть, костел XVIII століття;
 • с. Кривче: замок 17 століття;
 • с. Чобіт: дерев'яна церква XVIII століття;
 • п. Скала-Подільська : замок 15 - 16 століть, оборонна вежа XVI століття, палац у стилі бароко, костел і парк XVIII століття;
 • р. Скалат - замок 1630;
 • с. Скорики: дерев'яна церква Іоанна Богослова 17 століття;
 • с. Язловець (раніше Яблунівка) Бучацького району: руїни замку 14 - 18 століть, Миколаївська церква 17 століття, Успенський костел з дзвіницею 1589-1590, палац середини 17 століття [14].

9. Екологія

Аналіз екологічного стану за 2001 - 2003 роки показав, що найбільшим забруднювачів атмосферного повітря в області належать Гусятинська газокомпресорна станція, Тернопільське лінійне управління магістральних газопроводів, цукрові заводи, теплові станції. У промисловості найбільше забруднюючих речовин в атмосферне повітря викидається при спалюванні палива в теплових агрегатах. Найбільший внесок у валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Тернопільської області давали підприємства: м. Тернополя - 0,902 тис. т., Гусятинського району - 1,344 тис. т., Кременецького району - 0,954 тис. т., Тернопільського району -1,317 тис. т ., Чортківського району - 1, 211 тис. т. Найбільша щільність викидів на 1 кв. км. спостерігалася в м. Тернополі - 15,203 т. Близько 74% відсотків (27,139 тис. т.) всіх викидів забруднюючих речовин в області виділялося автомобільним транспортом [15].

Найбільше використання води здійснюється з басейнів річок Серет, Стрипа, Золота Липа, Горинь. Менше відбирається води з басейнів рік Збруч, Коропець, Нічлава, Іква [16].

Основними забруднювачами поверхневих водних джерел за даними 2001-2003 років були об'єкти житлово-комунального господарства - Чортківської ВУВКГ, Монастириський, Шумський, Лановецький, Борщівський, Зборівський комбінати комунальних підприємств, Кременецький ЖКК, Бережанський ДП "Комунальник" тощо; підприємства молочної та харчової промисловості - ВАТ "Вишнівецький сирзавод", ВАТ "Монастириський молокозавод" , ВАТ "Бережанський маслозавод", ВАТ "Агрофуд", Заліщицький консервний завод, об'єкти охорони здоров'я, освіти та ін Не всі населені пункти Тернопільської забезпечені станціями для очистки стічних вод, занепали багато діючих очисних споруди [16].

Водної ерозії піддається більше третини ріллі, причому в Бережанському і Зборівському районах вона проявляється майже на двох третинах орних земель, а у Збаразькому, Лановецькому, Монастириському, Підволочиському, Шумському районах змиву піддається більше половини посівних площ. В результаті аварії на ЧАЕС у Тернопільській області залишаються частково забрудненими цезієм-137 18,7 тис. га сільськогосподарських угідь, з них 17824 га (94,6%) становить рілля, 709 га (3,8%) - луки і пасовища, 316 га (1,6%) - багаторічні насадження [ 17].


10. Виправні заклади

 • 1 слідчий ізолятор - СІЗО № 202,
 • 3 колони:
  • 1 загального режиму - ВТК № 63 (м. Збараж, для жінок),
  • 1 Посилення режиму - ВТК № 112,
  • 1 для неповнолітніх - ІТК № 209 [18].

11. Адміністративний устрій області

11.1. Загальні відомості

Адміністративний центр Тернопільської області - місто Тернопіль.

Число адміністративних одиниць, рад та населених пунктів області:

 • районів - 17;
 • районів у містах - 0;
 • населених пунктів - 1061, у тому числі:
  • сільських - 1021;
  • міських - 35, в тому числі:
   • селищ міського типу - 17;
   • міст - 18, в тому числі:
    • міст обласного значення - 1;
    • міст районного значення - 17;
 • сільських рад - 580.

Місцеве самоврядування в області здійснює Тернопільська обласна рада, виконавчу владу - обласна державна адміністрація. Главою області (губернатором) є голова облдержадміністрації, який призначається Президентом України.


11.2. Райони

Річка Стрипа в Бучачі

У Тернопільській області 17 районів:


11.3. Міста

Міста обласного значення:

Міста районного значення та смт:

Населені пункти з кількістю мешканців понад 6000
станом на 1 січня 2008
Тернопіль 217,4 Ланівці 8,7
Чортків 28,7 Підволочиськ 8,0
Кременець 21,5 Почаїв 7,8
Бережани 18,2 Зборів 7,4
Збараж 13,8 Хоростків 7,2
Теребовля 13,7 Велика Березовиця 7,0
Бучач 12,5 Гусятин 7,0
Борщів 11,4 Копичинці 6,9
Заліщики 9,5 Монастириська 6,2
Козова 9,4

12. Відомі люди

12.1. В області народилися


Примітки

 1. Назву змінено Указом Президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944
 2. Поділля. Тернопільщіна - www.lnu.edu.ua/faculty/geology//phis_geo/fourman/Praktykus/Ternopil-region.html
 3. 1 2 3 Загальний огляд економікі області - www.oda.te.gov.ua/index.php?module=economics§ion=50
 4. 1 2 3 4 5 6 7 Тернопільська область - інформаційна картка - www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=86097&cat_id=31432
 5. Національний склад Тернопільської області - 2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ternopil /
 6. Портрет виборця: релігія - www.2000.net.ua/print?a=/paper/29361
 7. Суд заборонив публікувати результати тернопільських виборів - www.versii.com/news/175217/
 8. Остаточні результати виборів у Тернопільській області (список) - mycityua.com/news/country/2009/03/18/104606.html
 9. БЮТ відмовився від мандатів у Тернопільській облраді - www.segodnya.ua/news/14050056.html
 10. Тернопільська облрада очолила людина Тягнибока - www.segodnya.ua/news/14041645.html
 11. Подільський соціально-економічний район - www.tnpu.edu.ua/kurs/123/Podil..htm
 12. Інформація торгпредства РФ в Республіці України за період 01-12 лютого 2008 - тернопільська область site: gov.ru & cd = 1 & hl = ru & ct = clnk & gl = ru
 13. Інформація торгпредства РФ в Республіці України за період 14-26 лютого 2008 - тернопільська область site: gov.ru & cd = 5 & hl = ru & ct = clnk & gl = ru
 14. Тернопільська область в Енциклопедії туриста - www.outdoors.ru/abc/abc1828.php
 15. Атмосферний Повітря - file.menr.gov.ua/publ/regobl02/dpsir/Ternopilska_2003/Atmos_pov.html
 16. 1 2 Водні ресурси - file.menr.gov.ua/publ/regobl02/dpsir/Ternopilska_2003/Vodni_res.html
 17. Забруднення грунтів - file.menr.gov.ua/publ/regobl02/dpsir/Ternopilska_2003/Zabrudnennya.html
 18. Пеніціарная система Україна - zakona.net.ua / sizo.htm
Тернопільська область
Райони Герб Тернопільської область
Міста
Смт
Примітки: 1 місто обласного значення
Адміністративний поділ Україні
Столиця Київ Scheme of administrative division of Ukraine-2.png
Області Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернігівська Чернігівська
Автономна республіка Крим
Міста державного значення Київ Севастополь

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Миколаївка (Тернопільська область)
Тернопільська та Кременецька єпархія
Область HI
Область H II
Монтанській область
Сілістренская область
Кюстенділская область
Шуменський область
Русенський область
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru