Типологія

Типологія - класифікація по істотних ознаках. Грунтується на понятті типу як одиниці розчленування досліджуваної реальності, конкретної ідеальної моделі історично розвиваються об'єктів. Розділи наук, що займаються виявленням типів, близьких по набору своїх внутрішніх характеристик явищ або об'єктів:

  • Типологія (лінгвістика) - розділ лінгвістики, що займається з'ясуванням найбільш загальних закономірностей різних мов, не пов'язаних між собою загальним походженням або взаємним впливом.
  • Типологія (антропологія)
  • Типологія (теологія)
  • Типологія (біологія) - вчення про різноманітність живих істот.

Література

Філософський словник / За ред.І.Т.Фролова. - 4-е изд.-М.: Политиздат, 1981.-445 с.