Університет Російської академії освіти

Університет Російської академії освіти (скор. УРАО) - вищий навчальний заклад в Москві. Університет створено в 1995 році на базі Інституту підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін університетів і педагогічних вузів Академії педагогічних наук СРСР, який веде свою історію з 1969 року.


1. Історія

Історія університету почалася 12 лютого 1969, коли наказом № 12 по Міністерству Освіти СРСР, виданим на підставі розпорядження Ради Міністрів СРСР від 9 лютого 1969 № 48р. був створений "Інститут підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін університетів і педагогічних вузів". Після ліквідації АПН СРСР у 1991 р. Інститут підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін університетів і педагогічних вузів був переданий у відання Російської академії освіти з одночасним перейменуванням в Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Російської академії освіти. Додання вказаному Інституту статусу вищого навчального закладу з перейменуванням його в Університет Російської академії освіти було здійснено в 1995 році рішенням Президії РАВ.


2. Структура

2.1. Факультети

  • Довузівської підготовки
  • Гуманітарних і соціальних наук
  • Журналістики та реклами
  • Іноземних мов
  • Інформаційних технологій
  • Підвищення кваліфікації
  • Психологічний
  • Художній
  • Економіки та бізнесу
  • Юридичний

2.2. Філії


2.3. Представництва