Управління адміністрації Президента Російської Федерації

У статті представлений список управлінь - самостійних підрозділів Адміністрації Президента Російської Федерації і їхніх начальників.

З 2004 р. основним підрозділом Адміністрації Президента є управління Президента Російської Федерації. Раніше в структуру Адміністрації Президента входили:

 • головні управління Президента Російської Федерації (1993-2004 рр..)
 • головне управління при Президентові Російської Федерації (1996-1998 рр.)
 • головне управління Адміністрації Президента Російської Федерації (1993 р.)
 • управління Адміністрації Президента Російської Федерації (1991-2000 рр..)

У структуру Адміністрації Президента також входять різні самостійні підрозділи на правах управлінь (наприклад: Канцелярія Президента Російської Федерації, Референтура Президента Російської Федерації, апарат Ради Безпеки Російської Федерації, Секретаріат Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації та ін.)

Управління розташовані в списку в хронологічному порядку за датою їх створення. Скасовані, перетворені, перейменовані, виведені зі складу Адміністрації Президента управління виділені курсивом.

Після дати призначення або звільнення з посади начальників управлінь стоїть номер відповідного указу чи розпорядження Президента Російської Федерації (якщо такі були опубліковані).

Указом Президента Російської Федерації від 7 травня 2000 р. № 835 (після вступу на посаду Президента Путіна В. В.) були прийняті заяви начальників головних управлінь та управління Президента Російської Федерації про звільнення від займаних посад і доручено їм надалі до сформування Адміністрації Президента та здійснення в установленому порядку призначень на дані посади виконувати свої обов'язки.

Указом Президента Російської Федерації від 30 квітня 2008 р. № 634 встановлено, що заміщення посад федеральної державної цивільної служби в Адміністрації Президента, призначення на які здійснюється Президентом Російської Федерації, здійснюється федеральними державними цивільними службовцями протягом терміну виконання Президентом Російської Федерації своїх повноважень (т. о. з моменту вступу на посаду Президента Медведєва Д. А. 7 травня 2008 начальники управлінь Президента Російської Федерації звільнялися від своїх посад без прийняття будь-яких спеціальних правових актів).

Указом Президента Російської Федерації від 7 травня 2008 р. № 718 федеральним державним цивільним службовцям Адміністрації Президента, призначеним на посади Президентом Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, доручено тимчасово виконувати обов'язки за заміщається ними посадам надалі до здійснення Президентом Російської Федерації відповідних призначень.


1. Головні управління Президента Російської Федерації

Головне соціально-виробниче управління Президента Російської Федерації

Распоряжением Президента Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 29-рп образовано Главное социально-производственное управление Президента Российской Федерации на базе Хозяйственного управления Администрации Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1993 г. № 273 Главное социально-производственное управление Президента Российской Федерации преобразовано в Главное социально-производственное управление Администрации Президента Российской Федерации.

 • Морщаков Федор Михайлович, начальник (14 января 1993 г., № 29-рп - 1 апреля 1993 г., № 213-рп)

Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 г. [1] Управление планирования и реализации специальных программ Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117 Президент Российской Федерации постановил считать Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации государственным органом, входящим в Администрацию Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1413 Президент Российской Федерации постановил считать Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации федеральным государственным органом при Президенте Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 1998 г. № 483 Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации преобразовано из государственного органа в федеральный орган исполнительной власти.

 • Фролов Василий Алексеевич, начальник (1994-1998 гг.)

Главное государственно-правовое управление Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117 Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации переименовано в Главное государственно-правовое управление Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации.

 • Орехов Руслан Геннадьевич, начальник Главного государственного правового управления Президента Российской Федерации (с 31 января 1996 г., № 128), заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации (7 марта 1996 г., № 342 - 22 апреля 1999 г., № 523)
 • Брычёва Лариса Игоревна, начальник (12 мая 1999 г., № 582 - 7 мая 2000 г., № 835; 4 июня 2000 г., № 1032 - 26 марта 2004 г., № 407)

Главное контрольное управление Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117 Контрольное управление Президента Российской Федерации переименовано в Главное контрольное управление Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Контрольное управление Президента Российской Федерации.

 • Кудрин Алексей Леонидович, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации (1 августа 1996 г., № 1132 - 26 марта 1997 г., № 264)
 • Путин Владимир Владимирович, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации (26 марта 1997 г., № 265 - 25 мая 1998 г., № 575)
 • Патрушев Николай Платонович, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации (11 августа 1998 г., № 947 - 5 октября 1998 г., № 1182)
 • Лисов Евгений Кузьмич, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации (14 октября 1998 г., № 1259 - 7 мая 2000 г., № 835; 4 июня 2000 г., № 1022 - 12 января 2004 г., № 11)
 • Назаров Валерий Львович, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации (12 января 2004 г., № 12 - 12 марта 2004 г., № 349)

Главное управление Президента Российской Федерации по вопросам внутренней и внешней политики государства

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1101.

 • Викторов Валерьян Николаевич, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного управления Президента Российской Федерации по вопросам внутренней и внешней политики государства (31 января 1996 г., № 129 - 27 августа 1996 г., № 1271)

Главное управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1101.

 • Антипов Владимир Серафимович, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Главного управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров (10 февраля 1996 г., № 170 - 18 октября 1996 г., № 1454)

Главное управление Президента Российской Федерации по вопросам конституционных гарантий прав граждан

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1101.

Главное программно-аналитическое управление Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1101.

Главное управление Президента Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163 образовано Главное управление Президента Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению на базе Территориального управления Президента Российской Федерации, Управления Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации, Управления Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления.

Указ Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163 в части образования Главного управления Президента Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению отменен Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 448.


Главное территориальное управление Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013 образовано Главное территориальное управление Президента Российской Федерации на базе Территориального управления Президента Российской Федерации, Управления Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации, Управления Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Самойлов Сергей Николаевич, начальник (4 июня 2000 г., № 1033 - 16 февраля 2001 г., № 183)
 • Попов Андрей Анатольевич, начальник (16 февраля 2001 г., № 184 - 5 апреля 2004 г., № 477)

Главное управление внутренней политики Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013 образовано Главное управление внутренней политики Президента Российской Федерации на базе Управления Президента Российской Федерации по вопросам внутренней политики, Управления Президента Российской Федерации по политическому планированию, Управления Президента Российской Федерации по связям с общественностью и культуре.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике.

 • Попов Андрей Анатольевич, начальник (4 июня 2000 г., № 1031 - 16 февраля 2001 г., № 184)
 • Косопкин Александр Сергеевич, начальник (16 февраля 2001 г., № 185 - 5 апреля 2004 г., № 476)

2. Главное управление при Президенте Российской Федерации

Главное управление казачьих войск при Президенте Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1996 г. № 67.

Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 162 Главное управление казачьих войск при Президенте Российской Федерации выведено из состава Администрации Президента Российской Федерации, постановлено считать его государственным органом при Президенте Российской Федерации (упразднено Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 1998 г. № 920).

 • Семенов Анатолий Петрович, начальник (1 апреля 1996 г., № 462-1998 г.)

3. Управления Президента Российской Федерации

Управление Протокола Президента Российской Федерации

Указом Президента РСФСР от 5 августа 1991 г. № 32 образовано Управление Протокола Президента РСФСР.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1992 г. № 27.

 • Загайнов Юрий Георгиевич, заведующий Протоколом Президента РСФСР/Российской Федерации (12 августа 1991 г., № 40 - 11 марта 1992 г., № 251)

3.2. Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации

Указом Президента РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 268 образовано Государственно-правовое управление Президента РСФСР.

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117 Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации переименовано в Главное государственно-правовое управление Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации.

 • Котенков Александр Алексеевич, начальник (22 мая 1992 г., № 520 [2] - 16 декабря 1993 г., № 2141)
 • Орехов Руслан Геннадьевич, начальник (18 декабря 1993 г., № 2205 - 31 января 1996 г., № 128)
 • Брычёва Лариса Игоревна, помощник Президента Российской Федерации - начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации (26 марта 2004 г., № 407 - 7 мая 2008 г.; с 13 мая 2008 г., № 764)

Управление делами Президента Российской Федерации

Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 ноября 1993 г. № 735-рп Главное социально-производственное управление Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Управление делами Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 1995 г. № 797 установлено, что Управление делами Президента Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти.


Управление федеральной государственной службы Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 298 образовано Управление федеральной государственной службы Президента Российской Федерации на базе секретариата Совета по кадровой политике при Президенте Российской Федерации.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.


Финансово-бюджетное управление Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1994 г. № 392.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

 • Московский Игорь Дмитриевич, начальник (28 февраля 1994 г., № 392 - 13 апреля 1996 г., № 535)

3.6. Контрольное управление Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. № 1015 Контрольное управление Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Контрольное управление Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117 Контрольное управление Президента Российской Федерации переименовано в Главное контрольное управление Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Контрольное управление Президента Российской Федерации.

 • Зайцев Владимир Яковлевич, начальник [4] (27 января 1995 г., № 76 [5] - 14 февраля 1996 г., № 196)
 • Беглов Александр Дмитриевич, помощник Президента Российской Федерации - начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации (27 мая 2004 г., № 681 - 7 мая 2008 г. [6])
 • Чуйченко Константин Анатольевич, помощник Президента Российской Федерации - начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации (с 13 мая 2008 г., № 763)

Аналитическое управление Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. № 396 Аналитический центр при Президенте Российской Федерации переименован в Аналитическое управление Президента Российской Федерации.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

3.8. Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций

Указом Президента Российской Федерации от 22 мая 1995 г. № 514 Отдел писем и приема граждан Администрации Президента Российской Федерации преобразован в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан.

Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 201 "Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций" Управление преобразовано в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. [7]

 • Миронов Михаил Алексеевич, начальник (22 мая 1995 г., № 232-рп - 1996 г.; 3 декабря 1996 г., № 563-рп - 7 мая 2000 г., № 835; 5 июня 2000 г., № 1043, переназначен 2 апреля 2004 г., № 472 - 7 мая 2008 г.)
 • Михайловский Михаил Геннадьевич (с 3 июня 2009 г., № 618)

3.9. Управление протокола Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 1995 г. № 661 Служба Протокола Администрации Президента Российской Федерации преобразована в Управление протокола Президента Российской Федерации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 879 Протокольно-организационное управление Президента Российской Федерации преобразовано в Управление протокола Президента Российской Федерации.

 • Семенов Игорь Николаевич, начальник (21 апреля 1998 г., № 425 - 7 мая 2000 г., № 835; 5 июня 2000 г., № 1048 - 29 декабря 2001 г., № 1508)
 • Меньшиков Виталий Витальевич, начальник Управления протокола Президента Российской Федерации (21 марта 2002 г., № 296 - 4 ноября 2002 г., № 1288), первый заместитель руководителя протокола Президента Российской Федерации - начальник Управления протокола Президента Российской Федерации (4 ноября 2002 г., № 1288 - 5 апреля 2004 г., № 478)
 • Соболев Сергей Александрович, начальник (с 3 июня 2008 г., № 880)

Управление Президента Российской Федерации - Секретариат Совета по внешней политике при Президенте Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 1305.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

 • Славин Владимир Николаевич, начальник (9 января 1996 г., № 11-рп - 1996 г.)

Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 1996 г. № 691.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Сивова Нина Алексеевна, начальник (12 мая 1996 г., № 691 - 7 мая 2000 г., № 835; 5 июня 2000 г., № 1042-2004 г.)

Территориальное управление Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 1163.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163.

Восстановлено Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 448.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013.

 • Самойлов Сергей Николаевич, начальник (13 августа 1996 г., № 419-рп - 7 мая 2000 г., № 835)

Управление Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями и депутатами Федерального Собрания Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 1165.

Указами Президента Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 и от 15 октября 1996 г. № 1440 Управление Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями и депутатами Федерального Собрания Российской Федерации переименовано в Управление Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

 • Логинов Андрей Викторович, начальник (13 августа 1996 г., № 421-рп - 1996 г.)

Управление Президента Российской Федерации по связям с общественностью

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1996 г. № 1356.

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163 Управление Президента Российской Федерации по связям с общественностью преобразовано в Управление Президента Российской Федерации по связям с общественностью и культуре.


Управление кадровой политики Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Управление кадровой политики Президента Российской Федерации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163.

 • Мацко Сергей Витальевич, начальник (7 октября 1996 г., № 492-рп - 15 декабря 1998 г., № 451-рп)
 • Осипов Владимир Борисович, начальник (15 декабря 1998 г., № 1589 - 9 февраля 1999 г., № 184)

Управление Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Указами Президента Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 и от 15 октября 1996 г. № 1440 Управление Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями и депутатами Федерального Собрания Российской Федерации переименовано в Управление Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1997 г. № 898 Управление Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации переименовано в Управление Президента Российской Федерации по вопросам внутренней политики.

 • Логинов Андрей Викторович, начальник (1996 г. - 1 сентября 1997 г., № 959)

Управление Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Управление Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 1997 г. № 958 Управление Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации переименовано в Управление Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей в регионах Российской Федерации.

 • Федоров Антон Юрьевич, начальник (1996-1997 гг.)

Экономическое управление Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 1997 г. № 356.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Данилов-Данильян Антон Викторович, начальник (26 апреля 1997 г., № 158-рп - 7 мая 2000 г., № 835; 5 июня 2000 г., № 1040-2004 г.)

Управление Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 1997 г. № 531 Отдел Администрации Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по местному самоуправлению преобразован в Управление Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163.

Восстановлено Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 448.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013.


Управление Президента Российской Федерации по вопросам внутренней политики

Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1997 г. № 898 Управление Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации переименовано в Управление Президента Российской Федерации по вопросам внутренней политики.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013.

 • Логинов Андрей Викторович, начальник (1 сентября 1997 г., № 959 - 1 февраля 2000 г., № 294)
 • Попов Андрей Анатольевич, начальник (1 февраля 2000 г., № 295 - 7 мая 2000 г., № 835)

Управление Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 1997 г. № 958 Управление Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации переименовано в Управление Президента Российской Федерации по координации деятельности полномочных представителей в регионах Российской Федерации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163.

Восстановлено Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 448.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013.

 • Федоров Антон Юрьевич, начальник (1997 г. - 7 мая 2000 г., № 835)

3.22. Управление Президента Российской Федерации по внешней политике

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. № 1039.

 • Приходько Сергей Эдуардович, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальник Управления Президента Российской Федерации по внешней политике (2 февраля 1999 г., № 171 - 7 мая 2000 г., № 835; 4 июня 2000 г., № 1023 - 26 марта 2004 г., № 410)
 • Манжосин Александр Леонидович, начальник (16 апреля 2004 г., № 542 - 7 мая 2008 г.; с 20 мая 2008 г., № 817)

3.23. Управление информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 162 образовано Управление информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации на базе Управления делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации, Архива Президента Российской Федерации, Отдела секретного делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации, Отдела специальной документальной связи Администрации Президента Российской Федерации, Отдела информационных баз данных Администрации Президента Российской Федерации, Отдела Администрации Президента Российской Федерации по программно-техническому обеспечению, Библиотеки Администрации Президента Российской Федерации.

 • Шустицкий Юрий Семенович, начальник (21 февраля 1998 г., № 176 - 7 мая 2000 г., № 835; 5 июня 2000 г., № 1045, переназначен 2 апреля 2004 г., № 470 - 7 мая 2008 г.)
 • Осипов Сергей Николаевич, начальник (с 23 июня 2008 г., № 987)

Управление Президента Российской Федерации по вопросам гражданства

Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 162 Отдел Администрации Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации преобразован в Управление Президента Российской Федерации по вопросам гражданства.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.


Управление пресс-службы Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 162 Пресс-служба Президента Российской Федерации преобразована в Управление пресс-службы Президента Российской Федерации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Громов Алексей Алексеевич, начальник (4 марта 1998 г., № 235 - Указом Президента Российской Федерации от 4 января 2000 г. № 12 назначен пресс-секретарем Президента Российской Федерации)
 • Щеголев Игорь Олегович, начальник (4 января 2000 г., № 14 - 7 мая 2000 г., № 835; 5 июня 2000 г.. № 1039 - 29 декабря 2001 г., № 1507)
 • Калмыков Михаил Вадимович, начальник (7 февраля 2002 г., № 153 - 4 ноября 2002 г., № 1289)
 • Тимакова Наталья Александровна, первый заместитель пресс-секретаря Президента Российской Федерации - начальник Управления пресс-службы Президента Российской Федерации (4 ноября 2002 г., № 1290 - 9 апреля 2004 г., № 515)

Управление Президента Российской Федерации по вопросам казачества

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 1998 г. № 920.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 249.

Управление кадров Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163 образовано Управление кадров Президента Российской Федерации на базе Управления кадровой политики Президента Российской Федерации и Управления кадров Администрации Президента Российской Федерации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Осипов Владимир Борисович, начальник (9 февраля 1999 г., № 184 - 7 мая 2000 г., № 835; 5 июня 2000 г., № 1038-2004 г.)

Управление Президента Российской Федерации по вопросам помилования

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163 Управление Администрации Президента Российской Федерации по вопросам помилования преобразовано в Управление Президента Российской Федерации по вопросам помилования.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Цивилев Роберт Макарович, начальник (9 февраля 1999 г., № 186 - 7 мая 2000 г., № 835; 5 июня 2000 г., № 1046-2004 г.)

Управление Президента Российской Федерации по связям с общественностью и культуре

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163 Управление Президента Российской Федерации по связям с общественностью преобразовано в Управление Президента Российской Федерации по связям с общественностью и культуре.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013.

 • Молчанов Денис Владимирович, начальник (9 февраля 1999 г., № 185 - 7 мая 2000 г., № 835)

Управление Президента Российской Федерации по политическому планированию

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 8 июня 1999 г. № 723.

Ликвидировано Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013.

 • Яник Андрей Александрович, начальник (1999-2000 гг.)

Организационное управление Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Чернов Валерий Алексеевич, начальник (5 июня 2000 г., № 1047-2004 г.)

3.32. Экспертное управление Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2000 г. № 1013.


Информационное управление Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2001 г. № 299.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Поршнев Игорь Германович, начальник (18 апреля 2001 г., № 442-2004 г.)

Протокольно-организационное управление Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 879 Протокольно-организационное управление Президента Российской Федерации преобразовано в Управление протокола Президента Российской Федерации.


3.35. Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 в перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации включено Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике.


3.36. Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Карлин Александр Богданович, начальник (8 апреля 2004 г., № 510 - 25 августа 2005 г., № 1018 от 31 августа 2005 г.)
 • Дубик Сергей Николаевич, начальник (9 ноября 2005 г., № 1280 - 7 мая 2008 г.; с 19 мая 2008 г., № 808)

3.37. Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

 • Осипов Владимир Борисович, начальник (2 апреля 2004 г., № 469 - 7 мая 2008 г.; с 19 мая 2008 г., № 806)

3.38. Управление Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

3.39. Управление пресс-службы и информации Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400.

3.40. Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 2005 г. № 198.

 • Колеров Модест Алексеевич, начальник (21 марта 2005 г., № 313 - 22 октября 2007 г., № 1395)
 • Цветков Николай Борисович, начальник (22 октября 2007 г., № 1396 - 7 мая 2008 г.)
 • Винокуров Сергей Юрьевич, начальник (с 3 июля 2008 г., № 1033)

3.41. Управление Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2008 г. № 992.

 • Скороспелов Петр Петрович, начальник (с 23 июня 2008 г., № 993)

4. Главное управление Администрации Президента Российской Федерации

Главное социально-производственное управление Администрации Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1993 г. № 273 Главное социально-производственное управление Президента Российской Федерации преобразовано в Главное социально-производственное управление Администрации Президента Российской Федерации.

Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 ноября 1993 г. № 735-рп Главное социально-производственное управление Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Управление делами Президента Российской Федерации.

 • Морщаков Федор Михайлович, начальник (1 апреля 1993 г., № 213-рп - 20 августа 1993 г, № 583-рп)
 • Бородин Павел Павлович, исполняющий обязанности начальника (с 20 августа 1993 г., № 584-рп), начальник (15 сентября 1993 г., № 634-рп - распоряжением Президента Российской Федерации от 15 ноября 1993 г. № 735-рп назначен Управляющим делами Президента Российской Федерации)

5. Управления Администрации Президента Российской Федерации

Контрольное управление Администрации Президента Российской Федерации

Указом Президента РСФСР от 19 июля 1991 г. № 13 образовано Контрольное управление Администрации Президента РСФСР.

Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. № 1015 Контрольное управление Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Контрольное управление Президента Российской Федерации.

 • Махарадзе Валерий Антонович, Главный Государственный инспектор РСФСР - начальник Контрольного управления Администрации Президента РСФСР/Главный государственный инспектор Российской Федерации - начальник Контрольного управления Администрации Президента Российской Федерации (14 августа 1991 г., № 45 - 2 марта 1992 г., № 229)
 • Болдырев Юрий Юрьевич, Главный государственный инспектор Российской Федерации - начальник Контрольного управления Администрации Президента Российской Федерации (2 марта 1992 г., № 230 - 4 марта 1993 г., № 330)
 • Ильюшенко Алексей Николаевич, начальник Контрольного управления Администрации Президента Российской Федерации (18 марта 1993 г., № 372 - 26 февраля 1994 г., № 390)

Управление Делами Администрации Президента Российской Федерации

Указом Президента РСФСР от 19 июля 1991 г. № 13 образовано Управление Делами Администрации Президента РСФСР на базе Управления Делами Совета Министров РСФСР.

Упразднено распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 1992 г. № 123-рп.

 • Третьяков Александр Иванович, Управляющий Делами Администрации Президента РСФСР (5 августа 1991 г., № 50 [12] - 18 ноября 1991 г., № 218)

Пятое управление Администрации Президента Российской Федерации

Распоряжением Президента РСФСР от 7 сентября 1991 г. № 36-рп Пятое управление подчинено непосредственно руководителю Администрации Президента РСФСР (ранее Указом Президента РСФСР от 5 августа 1991 г. № 32 Пятое управление Управления Делами Совета Министров РСФСР включено в состав Управления Делами Администрации Президента РСФСР).

Распоряжением Президента Российской Федерации [13] с 24 сентября 1992 г. Пятое управление Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Управление планирования и реализации специальных программ Администрации Президента Российской Федерации.

 • Петрушкин Виктор Федорович, начальник (1991-1992 гг.)

Хозяйственное управление Администрации Президента Российской Федерации

Распоряжением Президента РСФСР от 7 сентября 1991 г. № 36-рп Хозяйственное управление подчинено непосредственно руководителю Администрации Президента РСФСР (ранее Указом Президента РСФСР от 5 августа 1991 г. № 32 Хозяйственное управление Управления Делами Совета Министров РСФСР передано Управлению Делами Администрации Президента РСФСР).

Распоряжением Президента Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 29-рп образовано Главное социально-производственное управление Президента Российской Федерации на базе Хозяйственного управления Администрации Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163 Административно-хозяйственное управление Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Хозяйственное управление Администрации Президента Российской Федерации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 298.

 • Прошин Юрий Александрович, начальник (1991-1992 гг.)
 • Морщаков Федор Михайлович, начальник (1992-1993 гг.)
 • Васягин Вячеслав Петрович, начальник (1999 г. - 4 января 2000 г., № 10)
 • Стрелков Александр Александрович, начальник (4 января 2000 г., № 11 - 2000 г.)

Управление делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации

Образовано распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 1992 г. № 123-рп на базе Общего отдела Управления Делами Администрации Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 1994 г. № 2181 образовано Управление информатизации и документационного обеспечения Администрации Президента Российской Федерации на базе Управления информационно-технологических систем Администрации Президента Российской Федерации, Управления делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации, Отдела секретного делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации и Отдела оперативных работ Администрации Президента Российской Федерации.

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 162.

 • Матвеенко Владимир Анатольевич, начальник (7 сентября 1992 г., № 490-рп - ?)
 • Шустицкий Юрий Семенович, начальник (1996-1998 гг.)

Управление кадров Администрации Президента Российской Федерации

Образовано, вероятно, распоряжением Президента Российской Федерации от 6 июня 1992 г. № 292-рп. [14]

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 1166.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163.

 • Румянцев Дмитрий Дмитриевич, начальник (? - 19 октября 1995 г., № 465-рп)
 • Романов Вячеслав Иванович, начальник (13 августа 1996 г., № 420-рп - ?)

Управление информационных ресурсов Администрации Президента Российской Федерации

Распоряжением Президента Российской Федерации от 7 сентября 1992 г. № 494-рп Бюро по информационному обеспечению Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Управление информационных ресурсов Администрации Президента Российской Федерации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 1994 г. № 361.

 • Куприяновский Василий Павлович, начальник (7 сентября 1992 г., № 494-рп - 21 февраля 1994 г., № 88-рп)

Управление планирования и реализации специальных программ Администрации Президента Российской Федерации

Распоряжением Президента Российской Федерации [13] с 24 сентября 1992 г. Пятое управление Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Управление планирования и реализации специальных программ Администрации Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 г. [1] Управление планирования и реализации специальных программ Администрации Президента Российской Федерации преобразовано в Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации.

 • Петрушкин Виктор Федорович, начальник (1992-1994 гг.)

Управление Администрации Президента Российской Федерации по работе с территориями, представителями Президента Российской Федерации, связям с Верховным Советом Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1993 г. № 273.

Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 1994 г. № 456 Управление Администрации Президента Российской Федерации по работе с территориями, представителями Президента Российской Федерации, связям с Верховным Советом Российской Федерации преобразовано в Управление Администрации Президента Российской Федерации по работе с территориями.

 • Веретенников Геннадий Владимирович, начальник (25 марта 1993 г., № 397 - 13 сентября 1993 г., № 1362)
 • Медведев Николай Павлович, начальник (13 сентября 1993 г., № 1363-1994 г.)

Управление информационного обеспечения Администрации Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 1994 г. № 449.

Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 1994 г. № 2096 образовано Информационное управление Администрации Президента Российской Федерации на базе Управление информационного обеспечения Администрации Президента Российской Федерации, Пресс-службы Президента Российской Федерации и Центра оперативной информации Администрации Президента Российской Федерации.

 • Филиппов Петр Сергеевич, начальник (4 марта 1994 г., № 449 - 27 мая 1994 г., № 1086)
 • Носовец Сергей Анатольевич, начальник (12 июля 1994 г., № 372-рп - 31 марта 1995 г., № 152-рп)

Управление Администрации Президента Российской Федерации по работе с территориями

Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 1994 г. № 456 Управление Администрации Президента Российской Федерации по работе с территориями, представителями Президента Российской Федерации, связям с Верховным Советом Российской Федерации преобразовано в Управление Администрации Президента Российской Федерации по работе с территориями.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.


Управление по вопросам гражданства Администрации Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 1994 г. № 550 создано Управление по вопросам гражданства Администрации Президента Российской Федерации на базе отдела по вопросам гражданства Администрации Президента Российской Федерации.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

 • Микитаев Абдулах Касбулатович, начальник (17 марта 1994 г., № 550 [15] - 1996 г.)

Управление информационно-технологических систем Администрации Президента Российской Федерации

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 1994 г. № 1335.

Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 1994 г. № 2181 образовано Управление информатизации и документационного обеспечения Администрации Президента Российской Федерации на базе Управления информационно-технологических систем Администрации Президента Российской Федерации, Управления делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации, Отдела секретного делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации и Отдела оперативных работ Администрации Президента Российской Федерации.

 • Левченко Владимир Александрович, начальник (27 июня 1994 г., № 1335-1994 г.)

Управление Администрации Президента Российской Федерации по взаимодействию с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями и депутатами палат Федерального Собрания

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 1994 г. № 1724.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

 • Логинов Андрей Викторович, начальник (23 августа 1994 г., № 1724-1996 г.)

Информационное управление Администрации Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 1994 г. № 2096 образовано Информационное управление Администрации Президента Российской Федерации на базе Управление информационного обеспечения Администрации Президента Российской Федерации, Пресс-службы Президента Российской Федерации и Центра оперативной информации Администрации Президента Российской Федерации.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.


Управление информатизации и документационного обеспечения Администрации Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 1994 г. № 2181 образовано Управление информатизации и документационного обеспечения Администрации Президента Российской Федерации на базе Управления информационно-технологических систем Администрации Президента Российской Федерации, Управления делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации, Отдела секретного делопроизводства Администрации Президента Российской Федерации и Отдела оперативных работ Администрации Президента Российской Федерации.

Реорганизовано Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117.

 • Левченко Владимир Александрович, начальник (16 декабря 1994 г., № 638-рп - 13 апреля 1996 г., № 186-рп)

Управління Адміністрації Президента Російської Федерації з координації діяльності повноважних представників Президента Російської Федерації в суб'єктах Російської Федерації

Утворено Указом Президента Російської Федерації від 16 березня 1996 р. № 384.

Указом Президента Російської Федерації від 2 жовтня 1996 р. № 1412 до переліку самостійних підрозділів Адміністрації Президента Російської Федерації включено Управління Президента Російської Федерації з координації діяльності повноважних представників Президента Російської Федерації в суб'єктах Російської Федерації.

 • Федоров Антон Юрійович, начальник (6 вересня 1996 р., № 461-рп - 1996 р.)

Організаційне управління Адміністрації Президента Російської Федерації

Указом Президента Російської Федерації від 18 березня 1996 р. № 387 Організаційний відділ Адміністрації Президента Російської Федерації перетворений в Організаційне управління Адміністрації Президента Російської Федерації.

Указом Президента Російської Федерації від 3 червня 2000 р. № 1013 утворено Організаційне управління Президента Російської Федерації.

 • Чернов Валерій Олексійович, начальник (1996-2000 рр..)

Управління Адміністрації Президента Російської Федерації з питань помилування

Утворено Указом Президента Російської Федерації від 13 серпня 1996 р. № 1164.

Указом Президента Російської Федерації від 30 січня 1999 р. № 163 Управління Адміністрації Президента Російської Федерації з питань помилування перетворено в Управління Президента Російської Федерації з питань помилування.


Адміністративно-господарське управління Адміністрації Президента Російської Федерації

Утворено Указами Президента Російської Федерації від 2 жовтня 1996 р. № 1412 та від 4 жовтня 1996 р. № 1422.

Указом Президента Російської Федерації від 30 січня 1999 р. № 163 Адміністративно-господарське управління Адміністрації Президента Російської Федерації перетворено в Господарське управління Адміністрації Президента Російської Федерації.

 • Васягин В'ячеслав Петрович, начальник (4 жовтня 1996 р., № 490-рп - 1999 р.)

Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності Ради з судової реформи при Президентові Російської Федерації

Утворено Указом Президента Російської Федерації від 31 липня 1997 р. № 811.

Указом Президента Російської Федерації від 14 жовтня 1997 р. № 1115 Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності Ради з судової реформи при Президентові Російської Федерації перейменовано в Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності Ради при Президентові Російської Федерації з питань вдосконалення правосуддя.


Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності Ради при Президентові Російської Федерації з питань вдосконалення правосуддя

Указом Президента Російської Федерації від 14 жовтня 1997 р. № 1115 Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності Ради з судової реформи при Президентові Російської Федерації перейменовано в Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності Ради при Президентові Російської Федерації з питань вдосконалення правосуддя.

Скасовано Указом Президента Російської Федерації від 30 січня 1999 р. № 163.


Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності повноважних представників Президента Російської Федерації у федеральних органах державної влади

Указом Президента Російської Федерації від 12 лютого 1998 р. № 162 утворено Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності повноважних представників Президента Російської Федерації у федеральних органах державної влади на базі Відділу Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності повноважного представника Президента Російської Федерації в Конституційному Суді Російської Федерації, Відділу Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності повноважного представника Президента Російської Федерації у Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації, Відділ Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності повноважного представника Президента Російської Федерації в Раді Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, Відділу Адміністрації Президента Російської Федерації з забезпеченню діяльності Комісії при Президентові Російської Федерації з підготовки договорів про розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Скасовано Указом Президента Російської Федерації від 30 січня 1999 р. № 163.

 • Яник Андрій Олександрович, начальник (1998-1999 рр.)

Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності дорадчих та консультативних органів при Президенті Російської Федерації

Указом Президента Російської Федерації від 12 лютого 1998 р. № 162 утворено Управління Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності дорадчих та консультативних органів при Президенті Російської Федерації на базі Відділу Адміністрації Президента Російської Федерації із забезпечення діяльності Комісії при Президентові Російської Федерації з Державних премій Російської Федерації в области литературы и искусства, Отдела Администрации Российской Федерации по обеспечению деятельности Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации, Отдела Администрации Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, Отдела Администрации Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, рабочего аппарата (секретариата) Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. № 163.


Примітки

 1. 1 2 Не опубликован.
 2. Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 1992 г. № 1347 начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Котенков А. А. назначен заместителем главы Временной администрации на территориях Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики. Исполнение обязанностей начальника Государственно-правового управления Президента Российской Федерации временно возложено на заместителя начальника этого управления Орехова Р. Г. Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 1993 г. № 373 заместитель начальника Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Слива Анатолий Яковлевич назначен временно исполняющим обязанности начальника Государственно-правового управления Президента Российской Федерации на период с 22 по 31 марта 1993 г. (действие Указа Президента Российской Федерации от 11 ноября 1992 г. № 1347 в части возложения исполнения обязанностей начальника Государственно-правового управления Президента Российской Федерации на Орехова Р. Г. приостановлено на период с 22 по 31 марта 1993 г.).
 3. Указ вступил в силу со дня его опубликования (опубликован - "Российская газета" от 18 февраля 1994 г.).
 4. Положением о Контрольном управлении Президента Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. № 1015, установлено, что начальник управления является по должности первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
 5. Распоряжением Президента Российской Федерации от 20 июня 1994 г. № 309-рп Зайцев Владимир Яковлевич назначен первым заместителем начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации, на Зайцева В. Я. возложено исполнение обязанностей начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации.
 6. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 758 назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.
 7. Указ "Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций" - news.kremlin.ru/acts/6904
 8. Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 760 назначен помощником Президента Российской Федерации.
 9. Устаревший или неподдерживаемый веб-обозреватель - base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=535495.
 10. Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 771 назначена руководителем протокола Президента Российской Федерации.
 11. Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 770 назначена пресс-секретарем Президента Российской Федерации.
 12. Указом Президента РСФСР от 7 сентября 1991 г. № 101 Управляющий Делами Администрации Президента РСФСР Третьяков А. И. назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента РСФСР (освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации Президента РСФСР, Управляющего Делами Администрации Президента РСФСР Указом Президента РСФСР от 18 ноября 1991 г. № 218).
 13. 1 2 Не опубликовано.
 14. Не опубликовано (упоминается в опубликованном Указе Президента Российской Федерации от 28 июня 2005 г. № 736).
 15. Указ вступил в силу со дня его опубликования (опубликован - Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 12, ст. 876).
Перегляд цього шаблону Президент Російської Федерації
Штандарт президента Російської Федерації Президенти Борис Єльцин (1991-1999) Володимир Путін (2000-2008) Дмитро Медведєв (2008-2012) Володимир Путін (з 2012)
Штандарт президента Російської Федерації Виконуючі обов'язки Олександр Руцькой (1993) Віктор Черномирдін (1996) Володимир Путін (1999-2000)
Віце-президент (посада скасована) Олександр Руцькой (1991-1993)
Вибори 1991 1996 2000 2004 2008 2012
Вступ на посаду Присяга
Відмова від посади Спроба імпічменту 1993 Спроба імпічменту 1998-1999 рр..
Відставки Відставка 1999
Прапор Верховного Головнокомандувача Збройними Силами Росії Верховний
Головнокомандувач ЗС Росії
Введення воєнного стану " Ядерний чемоданчик " Емблема Верховного Головнокомандувача Грамота Подяка
Адміністрація Керівник Заступники керівника Управління Відділи Радники президента Помічники президента Референти президента Повпреди у Федеральному Зборах Повпред у конституційному суді Уповноважений при Президентові Російської Федерації з прав дитини Повпреди у федеральних округах Повпреди в регіонах Повпреди з врегулювання конфліктів Повпред в країнах СНД Повпред у Міжпарламентській асамблеї СНД Спеціальні представники президента Державний секретар РРФСР Державний радник РРФСР Головний Державний інспектор РРФСР Спеціальний представник Президента по Близькому Сходу
Органи виконавчої влади
у віданні президента Росії
МВС МНС МЗС Міноборони Мін'юст ФСБ СЗР ФСТ СБП Фельд'єгерська служба Росфінмоніторинг ФСКН ГУСП Управління справами президента СКР
Консультативні та дорадчі
органи при президенті Росії
Рада Безпеки Держрада Інші
Документи президента Укази Розпорядження Доручення Військова доктрина Послання Федеральним Зборам Бюджетні послання
Символи президентської влади Штандарт Знак Спеціальний екземпляр конституції Спеціальний знак
Форми заохочення президентом Почесна грамота президента Російської Федерації Подяка президента Російської Федерації
У 1991 році президент РРФСР Глава альтернативного уряду У 1991 році Віце-президент РРФСР