Учень

Учитель і учні

Учень - учень в школі; також особа, яка користується уроками і настановами іншого в якій-небудь області знань.

Поняття учень іноді виступає в опозиції поняттю студент : друге часто має на увазі західний раціоналізм і академічну рутину, в той час як перша має більш універсальний характер.