Факультет вільних мистецтв і наук - факультет Санкт-Петербурзького державного університету, створений у співпраці з Бард коледжем (en: Bard College) (штат Нью-Йорк, США). До 2011 року існував як освітня програма Смольний інститут вільних мистецтв і наук у складі Філологічного факультету СПбГУ. Проект Інституту виник в 1994 році, а в 1997 році була оголошена програма відкритих курсів Смольного центру для студентів СПбДУ і інших вузів Санкт-Петербурга. У 1999 році Смольний центр був перетворений в Смольний інститут вільних мистецтв і наук і прийняв перших студентів на основну освітню програму філологічного факультету СПбДУ по напрямку 031600 (з 2010 р - 035 300) "Мистецтва та гуманітарні науки".

Можна стверджувати, що Факультет вільних мистецтв і наук СПбДУ являє собою першу спробу створити в рамках російської вищої школи коледж вільних мистецтв або liberal arts college, тобто програму класичного бакалаврату, в основі якої лежить традиційна для європейської системи освіти модель septem artes liberales, звичайно ж , сильно трансформована за останні кілька століть. З цієї точки зору назва напряму "Мистецтва та гуманітарні науки" за своїм змістом звужує зміст лежить в основі зразка. Останній передбачає наявність у коледжі чотирьох основних відділень: 1) мистецтв і гуманітарних наук, 2) точних і природничих наук, 3) соціальних науки, 4) мов і літератури. В англо-саксонської системі вищої освіти подібного роду коледжі існують не тільки у вигляді невеликих (до 2000 студентів), найчастіше приватних, університетів (таких як Бард коледж), але і в якості окремих підрозділів великих дослідницьких університетів. Саме в такий коледж і надходить спочатку більшість студентів американського вузу на перший курс (не рахуючи факультет медицини), і лише по закінченні року або двох студент приймає остаточне рішення про вибір спеціальності, і переходить на відповідний профільний факультет. Як видно зі списку профілів підготовки бакалаврів Факультету вільних мистецтв і наук СПбДУ (див. нижче), і соціальні і навіть точні науки тут представлені. Присутній і широкий спектр мовних програм, хоча і без можливості у студентів спеціалізуватися в цій галузі. Мови виступають в якості необхідного практичного інструментарію для освоєння інших областей знання. І тим не менше, в рамках програми "Когнітивні дослідження" є можливість освоювати і власне лінгвістику, хоча і під певним кутом зору.

Перший випуск бакалаврів відбувся у 2003 році. У 2005 році почалася підготовка магістрів за напрямом "Мистецтва та гуманітарні науки". До теперішнього часу список програм магістратури значно розширився. У 2011 році на 1 курс бакалаврату було зараховано 112 осіб (з них 24 - іноземці, в тому числі громадяни Туркменії, Казахстану, Білорусії.) Серед викладачів Факультету вільних мистецтв і наук доценти і професори СПбДУ і інших вузів Санкт-Петербурга, відомі громадські діячі , письменники, художники і музиканти. Так, в даний час тут викладають нейро-і психолінгвіст Тетяна Чернігівська, філолог і багаторічний учасник гри " Що?Де?Коли? " Федір Двінятін, історик Борис Комісарів, журналіст і історик Данило Коцюбинський, філолог і письменник Андрій Аствацатуров, етнолог і правозахисник Дмитро Дубровський, кінорежисер Маша Годованная, мистецтвознавці Іван Чечот та Олександр Степанов, поет Аркадій Драгомощенко, композитор і музичний журналіст Володимир Раннев. Крім основного викладацького складу, окремі курси читають запрошені лектори з інших міст Росії, з Європи та США.


1. Особливості навчання

Система навчання на Факультеті вільних мистецтв і наук СПбДУ заснована на принципах так званого ліберального освіти (висхідного до античної та середньовічної системі artes liberales), що надає студентам значно більшу, ніж у звичайній системі, свободу вибору предметів і навчання за індивідуальним навчальним планом. Концепція "ліберального освіти" заснована на творчому підході до освіти та розвитку індивідуальності людини. Навчання ведеться в невеликих групах, практично немає потокових лекцій, активно практикується міждисциплінарний підхід, діалогічний формат проведення занять, стимулювання самостійності студентів у виборі ними дисциплін. На бакалаврські програми сюди надходять ті, хто має середню або вищу освіту. По закінченні перших двох років студенти повинні освоїти половину з восьми вимог широти освіти і пройти модерацію, тобто здійснити вибір профілю підготовки, який відповідає їх інтересам і планам на майбутнє. Випускники ФСІіН отримують два дипломи про вищу освіту - Санкт-Петербурзького державного університету (кваліфікація "Бакалавр мистецтв і гуманітарних наук"), і Бард коледжу (кваліфікація "Бакалавр мистецтв" (Bachelor of Arts)).


2. Програми концентрації

Навчальний план ФСІіН складається з дисциплінарно орієнтованих і міждисциплінарних програм. Програми поділяються на два типи:

1) основні програми концентрації (majors)

 • Видовищні мистецтва (кіно і відео)
 • Образотворче мистецтво та архітектура
 • Історія цивілізацій
 • Історія та культура ісламу
 • Когнітивні дослідження
 • Комп'ютерні науки та штучний інтелект
 • Науки про життя
 • Література
 • Міжнародні відносини, політичні науки та права людини
 • Музика і театр
 • Складні системи в природі і суспільстві
 • Соціологія і антропологія
 • Філософія
 • Економіка


2) додаткові програми концентрації (minors)

 • Релігієзнавство
 • Російські, радянські і пострадянські дослідження
 • Гендерні дослідження
 • Права людини
 • Американські дослідження
 • Французькі дослідження


Кожен студент-бакалавр факультету повинен вибрати профіль підготовки (основну програму концентрації) і виконати відповідні вимоги, включаючи захист кваліфікаційної роботи бакалавра. Крім основної програми концентрації студент при бажанні може вибрати додаткову програму концентрації. Вибір програми концентрації відбувається по завершенні четвертого семестру навчання (по закінченні 2 курсу).


3. Кампус

Інтер'єри Палацу Бобринських
Інтер'єри Палацу Бобринських

Спочатку Смольний інститут розташовувався на території історичного комплексу колишнього Смольного монастиря, чому проект і отримав назву "Смольний". В даний час факультет розміщується в Палаці Бобринських на Галерної вулиці. Іногородні студенти мають можливість оселитися в одному із студентських містечок СПбДУ - на Васильєвському острові або в Петергофі.

На факультеті є комп'ютерні класи відкритого доступу і відеоконференцзали; практично у всіх аудиторіях встановлені відеопроектори. Крім цього, є й низка спеціалізованих лабораторій: відеомонтажу, електронної музики, когнітивних досліджень, складних систем. У СПбДУ Факультет вільних мистецтв і наук відомий також тим, що тут впроваджена й активно використовується система дистанційного навчання Sakai @ СПбГУ;
.

Герб Росії Культурна спадщина Російської Федерації, об'єкт № 7810022000 об'єкт № 7810022000

4. Програми міжнародного обміну

Співпраця з Бард коледжем надає студентам Факультету вільних мистецтв і наук СПбДУ широкі можливості для отримання досвіду навчання за кордоном і занурення в інтернаціональну освітнє середовище. До теперішнього часу існує кілька обмінних програм, скористатися якими можуть як студенти, що навчаються на Факультеті і добре знають англійську мову, так і студенти Бард коледжу, які вивчають російську мову і культуру Росії.

5. Смольний колегіум

Факультет вільних мистецтв і наук є перспективним науковим центром фундаментальних і прикладних міждисциплінарних досліджень у сфері загальнонаукової методології, освітньої політики, сучасних освітніх технологій, теорії і методики ліберального освіти, гуманітарних і соціальних наук. Реалізація наукових проектів, а також організація конференцій і семінарів здійснюється Смольним колегіумом, створеним в рамках Смольного інституту в 2003 році.

6. Керівництво

Олексій Кудрін і Валерій Гергієв вручають дипломи випускникам Смольного інституту вільних мистецтв і наук. 20.06.2009

Керівництво проектом здійснюється Опікунською радою, співголовами якого є ректор СПбДУ Микола Карпачова і Президент Бард коледжу Леон Ботстайн (en: Leon Botstein). У Опікунська рада також входять: колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, [1]. директор Державного Ермітажу Михайло Піотровський, художній керівник та головний диригент Академічного симфонічного оркестру Санкт-Петербурзької філармонії імені Д. Д. Шостаковича Юрій Темірканов, та інші громадські та політичні діячі. Беззмінним директором програми "Мистецтва та гуманітарні науки" і радником проректора по програмі "Мистецтва та гуманітарні науки" є Валерій Монахов. [2]


7. Відомі викладачі

8. Цікаві факти

В 2001 Міністерство освіти Російської Федерації розширило експеримент по впровадженню програми за напрямом "Мистецтва та гуманітарні науки", включивши в нього Російський університет дружби народів, Воронезький державний університет, Калінінградський державний університет і Тульський державний педагогічний університет. [3] [4] В даний час підготовка бакалаврів за напрямом "Мистецтва та гуманітарні науки" здійснюється в 13 російських вузах. [5]

13 вересня 2007 відбувся урочистий акт прийняття Її Королівською Високістю Діаною, герцогинею Вюртембергской і принцесою Французької патронату над Смольним інститутом вільних мистецтв і наук філологічного факультету Петербурзького держуніверситету. Герцогиня курирує Німецьку бібліотеку по мистецтву і культурі. Також планом патронату передбачено регулярне відвідування Смольного інституту Її Королівською Високістю для розвитку російсько-німецьких культурних і наукових зв'язків. [6].

19 червня 2010 випускники Смольного інституту вільних мистецтв і наук стали першими в Росії володарями дипломів СПбГУ нового зразка, затвердженими Федеральним законом № 259-ФЗ від 10 листопада 2009 року "Про Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова та Санкт-Петербурзькому державному університеті". [7] Дипломи були вручені 122 бакалаврам та магістрам, які навчалися за напрямом "Мистецтва та гуманітарні науки". [8] [9]


Примітки

 1. Університет урочисто проводжає випускників - www.ntv.ru/novosti/134662/
 2. Директор Смольного інституту вільних мистецтв і наук Валерій Монахов: "Нашим випускникам дипломи вручив міністр" - www.izvestia.ru/spb/article3105729/
 3. "Тула. До педуніверситету відкривається новий факультет" - www.regions.ru/news/769910/// Regions.ru - Новини Федерації. 11 червня 2002.
 4. Офіційний сайт ТГПУ ім. Л.Н. Толстого - www.tspu.tula.ru / content / faculties / art
 5. Навчально-методичне об'єднання в області інноваційних міждисциплінарних освітніх програм на базі Санкт-Петербурзького державного університету - umo.spbu.ru/0205.htm
 6. "У Смольного інституту з'явиться своя принцеса" - www.dp.ru/spb/news/career/2007/09/12/237287/// " Діловий Петербург " ISSN 1606-1829 - (Online) з посиланням на "Біа" 13 вересня 2007
 7. Федеральний закон Російської Федерації від 10 листопада 2009 р. N 259-ФЗ від 10 листопада 2009 року "Про Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова та Санкт-Петербурзькому державному університеті" - www.rg.ru/2009/11/13/ universitety-dok.html / / " Російська газета "(Online) 13 листопада 2009
 8. "СПбДУ видав перші дипломи власного зразка" - www.interfax.ru/society/news.asp?id=142219// Інтерфакс 22 червня 2010
 9. "СПбДУ видав перші дипломи власного зразка" - www.spbu.ru/news/?read_news_id=3088//Официальный сайт СПбДУ 22 червня 2010