Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку

Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку (Росалкогольрегулювання) - федеральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, а також функції з контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, щодо нагляду та наданню послуг у цій сфері.

Росалкогольрегулювання підвідомча Уряду РФ.


1. Історія


Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку була створена на підставі Указу Президента РФ від 31 грудня 2008 року № 1883 "Про утворення Федеральної служби з регулювання алкогольного ринку" [1].
У п. 2 Постанови Уряду РФ від 24 лютого 2009 року № 154 "Про Федеральну службу з регулювання алкогольного ринку" встановлено, що Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку є правонаступником Міністерства сільського господарства РФ, Міністерства фінансів РФ, Федеральної податкової служби і Федеральної служби по тарифах у відношенні всіх зобов'язань у сфері виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, в тому числі зобов'язань, що виникли в результаті виконання судових рішень. [2].
Гранична чисельність нової служби була встановлена ​​в 942 людини; при цьому всі місця утворені за рахунок скорочення в Федеральній податковій службі, де ліквідовано 1123 робочих місця: 50 в центральному апараті та 1073 - в територіальних органах.
30 листопада 2009 Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку видала наказ № 17Н "Про встановлення та введення з 1 січня 2010 року мінімальної ціни на горілку для роздрібного продажу" відповідно до якого з 1 січня 2010 мінімальна ціна на горілку для роздрібного продажу була встановлена ​​в розмірі 89 рублів за 0,5 літра готової продукції [3].


2. Правове становище

2.1. Повноваження

Для здійснення поставлених перед службою завдань, вона наділена такими повноваженнями:

Повноваження

5. Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку здійснює такі повноваження:

5.1. вносить в Уряд Російської Федерації проекти федеральних законів, нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації та інші документи, за якими потрібно рішення Уряду Російської Федерації, з питань, що належать до встановленій сфері діяльності Служби, а також проект плану роботи та прогнозні показники діяльності служби;

5.2. на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації самостійно приймає такі нормативні правові акти:

5.2.1. порядок подання організаціями повідомлень, які надаються при закупівлі етилового спирту для виробництва алкогольної і спиртовмісної продукції і (або) використання для власних потреб, а також при поставці етилового спирту, нефасований спиртовмісної продукції з вмістом етилового спирту більше 60 відсотків обсягу готової продукції;

5.2.2. форма повідомлення, що представляється організаціями при закупівлі етилового спирту для виробництва алкогольної і спиртовмісної продукції і (або) використання для власних потреб, а також при поставці етилового спирту, нефасований спиртовмісної продукції з вмістом етилового спирту більше 60 відсотків обсягу готової продукції;

5.2.3. порядок заповнення декларацій про обсяги виробництва, обороту (за винятком роздрібної торгівлі) і використання етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;

5.2.4. акти, що встановлюють мінімальні ціни на горілку, лікеро-горілчану та іншу алкогольну продукцію міцністю понад 28 відсотків, вироблену на території Російської Федерації або ввозиться на митну територію Російської Федерації;

5.2.5. акти, що встановлюють мінімальні ціни на етиловий спирт з харчової сировини, вироблений на території Російської Федерації;

5.2.6. норми природного убутку при виробництві та обігу (за винятком роздрібної торгівлі) етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;

5.2.7. порядок придбання та обліку федеральних спеціальних марок, а також знищення невикористаних, пошкоджених і не відповідають встановленим вимогам федеральних спеціальних марок;

5.2.8. перелік відомостей про маркірується алкогольної продукції, що наносяться на федеральні спеціальні марки і прочитуються з використанням технічних засобів єдиної державної автоматизованої інформаційної системи обліку обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, а також формат нанесення зазначених відомостей;

5.2.9. порядок направлення підтвердження про фіксації відомостей про алкогольної продукції в єдиній державній автоматизованій інформаційній системі обліку обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції і повідомлення про відмову у фіксації зазначених відомостей;

5.2.10. порядок оцінки достовірності обліку обсягів виробництва і обороту (за винятком роздрібної торгівлі) етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;

5.2.11. форма журналу обліку обсягів виробництва і обороту (за винятком роздрібної торгівлі) і (або) використання для власних потреб етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції та порядок його заповнення;

5.2.12. формат та порядок подання в електронному вигляді декларацій про обсяги виробництва, обороту (за винятком роздрібної торгівлі) і використання етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;

5.2.13. методика візуального визначення факту розкриття тари алкогольної продукції;

5.2.14. нормативні правові акти з інших питань у встановленій сфері діяльності, за винятком питань, правове регулювання яких відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації здійснюється виключно федеральними конституційними законами, федеральними законами, нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації;

 • здійснює:
  • пломбування автоматичних засобів вимірювання та обліку концентрації та обсягу безводного спирту в готовій продукції, обсягу готової продукції; пломбування технічних засобів фіксації і передачі інформації про обсяг виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції в єдину державну автоматизовану інформаційну систему обліку обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції; пломбування обладнання і комунікацій в цілях виключення виробництва та реалізації етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;
  • ліцензування відповідно до законодавства Російської Федерації діяльності в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;
  • видачу федеральних спеціальних марок для маркування алкогольної продукції, виробленої на території Російської Федерації;
  • формування та ведення державного реєстру виданих ліцензій на виробництво та обіг (за винятком ліцензій на роздрібний продаж алкогольної продукції) етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, ліцензій, дія яких призупинено, і анульованих ліцензій;
  • функції державного замовника робіт з розробки та модернізації програмних засобів єдиної державної автоматизованої інформаційної системи обліку обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;
  • ведення у встановленому порядку єдиної державної автоматизованої інформаційної системи обліку обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;
  • державний контроль за процесом денатурації (введення денатуруючих речовин) етилового спирту та спиртовмісної нехарчової продукції і вмістом в них денатуруючих речовин;
  • державний контроль за виробництвом, обігом, якістю та безпекою етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, дотриманням законодавства Російської Федерації в цій області і умов, передбачених відповідними ліцензіями;
 • здійснює контроль і нагляд за:
  • поданням декларацій про обсяги виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної харчової продукції, спиртовмісної нехарчової продукції з вмістом етилового спирту більше 40 відсотків обсягу готової продукції та про обсяги використання етилового спирту для виробництва алкогольної і спиртовмісної продукції;
  • фактичними обсягами виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;
 • узагальнює практику застосування законодавства Російської Федерації у встановленій сфері діяльності;
 • здійснює в установленому порядку перевірку діяльності юридичних осіб у встановленій сфері діяльності;
 • здійснює розгляд справ та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції відповідно до законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення;
 • здійснює функції державного замовника федеральних цільових, науково-технічних та інноваційних програм і проектів у встановленій сфері діяльності;
 • розміщує в установленому законодавством Російської Федерації порядку замовлення на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для державних потреб у встановленій сфері діяльності, а також для забезпечення потреб Служби;
 • забезпечує в межах своєї компетенції захист відомостей, що становлять державну таємницю;
 • здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації роботу щодо комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності Служби;
 • забезпечує мобілізаційну підготовку Служби та її територіальних органів;
 • організовує професійну підготовку працівників Служби та її територіальних органів, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування;
 • здійснює функції головного розпорядника та одержувача коштів федерального бюджету, передбачених на утримання Служби та реалізацію покладених на Службу функцій;
 • забезпечує закріплення в установленому порядку за Російською Федерацією прав на результати інтелектуальної діяльності, створені за рахунок коштів федерального бюджету при реалізації державних контрактів, що укладаються Службою;
 • взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади іноземних держав і міжнародними організаціями у встановленій сфері діяльності;
 • організовує в установленому порядку конгреси, конференції, семінари, виставки та інші заходи у встановленій сфері діяльності;
 • здійснює інші повноваження у встановленій сфері діяльності, якщо такі повноваження передбачені федеральними законами, нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.
 • має право:
  • запитувати та одержувати в установленому порядку відомості, необхідні для прийняття рішень з питань, віднесених до встановленій сфері діяльності;
  • замовляти проведення необхідних досліджень, випробувань, аналізів і оцінок, а також наукових досліджень з питань здійснення нагляду у встановленій сфері діяльності;
  • давати юридичним і фізичним особам роз'яснення з питань, віднесених до встановленій сфері діяльності;
  • залучати в установленому порядку для опрацювання питань, віднесених до встановленій сфері діяльності, наукові та інші організації, вчених і фахівців;
  • створювати координаційні, дорадчі та експертні органи (ради, групи та колегії) у встановленій сфері діяльності;
  • видавати індивідуальні правові акти з питань, віднесених до встановленій сфері діяльності;
  • засновувати в установленому порядку знаки відмінності і нагороджувати ними громадян за високі досягнення у встановленій сфері діяльності;
  • засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації для публікації інформації, в тому числі офіційних оголошень, розміщення інших матеріалів з ​​питань, віднесених до встановленій сфері діяльності;
  • застосовувати передбачені законодавством Російської Федерації заходи обмежувального, попереджувального і профілактичного характеру, а також санкції, спрямовані на недопущення та (або) ліквідацію наслідків, викликаних порушенням юридичними та фізичними особами обов'язкових вимог у встановленій сфері діяльності, з метою припинення фактів порушення законодавства Російської Федерації;
  • видавати в межах своєї компетенції методичні рекомендації з питань, віднесених до встановленій сфері діяльності.
 • Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку не вправі здійснювати у встановленій сфері діяльності функції з управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.

3. Структура

Згідно з п. 5 Постанови Уряду РФ, Федеральній службі з регулювання алкогольного ринку дозволено мати до 9 управлінь по основних напрямах діяльності Служби.

 • Центральний апарат
  • Керівник
   • Мобілізаційний відділ
   • Відділ режиму та захисту державної таємниці
   • Помічники керівника
   • Радники керівника
  • Заступник керівника
   • Управління функціонального розвитку
   • Управління ліцензування
  • Заступник керівника
   • Контрольне управління
  • Заступник керівника
   • Управління справами
  • Заступник керівника
   • Аналітичне управління
   • Управління інформації
  • Заступник керівника - статс-секретар
   • Правове управління
   • Управління державної політики у сфері регулювання алкогольного ринку
  • Управління фінансів
 • Територіальні управління

4. Співробітники і керівництво

Встановлена ​​наступна гранична чисельність працівників Федеральної служби з регулювання алкогольного ринку (без персоналу по охороні та обслуговуванню будинків):

 • центральний апарат - 300 чоловік;
 • територіальні органи - 642 людини.

4.1. Керівники

Федеральну службу з регулювання алкогольного ринку очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Урядом РФ.

Керівник Дата призначення, документ Дата припинення повноважень Примітка
Документ Документ
1 Ігор Петрович Чуян 19.01. 2009 Нині на посаді
Розпорядження Уряду РФ № 31-p

4.2. Заступники

Згідно з п. 5 Постанови Уряду РФ, Федеральній службі з регулювання алкогольного ринку дозволено мати до 5 заступників керівника, в тому числі одного статс-секретаря - заступника керівника.

Керівник Дата призначення, документ Дата припинення повноважень Примітка
Документ Документ
1 Володимир Васильович Іонкін 25.06. 2009 Нині на посаді
Розпорядження Уряду РФ № 899-р
2 В'ячеслав Леонідович Діденко 07.07. 2009 Нині на посаді
Розпорядження Уряду РФ № 864-р
3 Олексій Юрійович Кружалін 07.07. 2009 Нині на посаді
Розпорядження Уряду РФ № 900-р
4 Євген Євгенович Махновський 07.07. 2009 Нині на посаді
Розпорядження Уряду РФ № 901-р

Примітки

 1. Указ Президента РФ від 31.12.2008 р. № 1883 "Про утворення Федеральної служби з регулювання алкогольного ринку" - www.fsrar.ru/about/docs/1259821830359. Читальний - www.webcitation.org/67KL985Nj з першоджерела 1 травня 2012.
 2. Постанови Уряду РФ від 24.02.2009 р. № 154 "Про Федеральну службу з регулювання алкогольного ринку" - www.fsrar.ru/about/docs/1261114105405. Читальний - www.webcitation.org/67KL9g7RS з першоджерела 1 травня 2012.
 3. Наказ Федеральної служби з регулювання алкогольного ринку (Росалкогольрегулювання) від 30 листопада 2009 р. № 17Н "Про встановлення та введення з 1 січня 2010 року мінімальної ціни на горілку для роздрібного продажу" - www.rg.ru/2009/12/16/alko -dok.html. Російська газета.