Фосфіни

Структурна формула тріфенілфосфіна

Фосфіни - фосфорорганічні сполуки, похідні фосфіну, в яких атоми водню заміщені одним (RPH 2 - первинні фосфіни), двома (PHR 2 - вторинні фосфіни) або трьома (PR 3 - третинні фосфіни) вуглеводневими радикалами [1].


1. Властивості

Нижчі фосфіни - рідини, найбільш леткі з яких самозаймаються на повітрі, вищі - легкоплавкі тверді речовини з характерним запахом, добре розчинні в органічних розчинниках, нерозчинні у воді.

Фосфіни безбарвні, в ІЧ-спектрах первинних і вторинних фосфінів присутні характеристичні смуга поглинання зв'язку PH при 2270-2290 см -1. У спектрах ЯМР 31 P хімічні зрушення сигналу щодо 85% фосфорної кислоти складають -110 - 163 м.д. у первинних фосфінів, -40 - 90 м.д. у вторинних і -166 - +7 у теоретичних, константи спін-спінової взаємодії у первинних фосфінів - 162 - 210 Гц, у вторинних - 178 - 240.


2. Реакційна здатність

Фосфіни є слабкими підставами, їх основність зменшується із зменшенням ступеня заміщення: R 3 P >> R 2 PH> RPH 2. Утворюють солі з протонними кислотами і комплекси з кислотами Льюїса; для них також характерне утворення комплексів з перехідними металами, у тому числі і нульвалентних комплексів.

Подібно амінам, фосфіни є нуклеофілами, третинні фосфіни алкілуючі, утворюючи фосфонієві солі:

R 3 P + R 1 Hal \ To R 3 P + R 1 Hal -

Первинні та вторинні фосфіни приєднуються до карбонільним з'єднанням, утворюючи α-гідроксіалкілфосфіни:

R 2 PH + R 1 CHO \ To R 2 PCH (OH) R 1

Під дією лужних металів первинні та вторинні фосфіни депротоніруются, утворюючи відповідні фосфіди, які, в свою чергу, можуть бути алкилироваться до теоретичних фосфінів:

R 2 PH + Na \ To R 2 PNa
R 2 PNa + R 1 X \ To R 2 PR

Фосфіни легко окислюються, приєднуючи кисень:

CH 3 PH 2 + [O] → CH 3 P (= O) H 2 + [O] → CH 3 P (= O) (OH) H + [O] → CH 3 P (= O) (OH) 2
(CH 3) 2 PH + [O] → (CH 3) 2 P (= O) H + [O] → (CH 3) 2 P (= O) OH
(CH 3) 3 P + [O] → CH 3) 3 P = O

Аналогічно протікає реакція теоретичних фосфінів з сіркою, при цьому утворюються фосфінсульфіди:

(CH 3) 3 P + S \ To CH 3) 3 P = S

Первинні та вторинні фосфіни галогеніруются з утворенням відповідних галогенфосфінов:

R 2 PH + Cl 2 \ To R 2 PCl + HCl

Третинні фосфіни при рекции з галогенами утворюють дігалогенфосфорани:

R 3 P + Cl 2 \ To R 3 PCl 2,

аналогічно, з утворенням галогенфосфоранов, йде і галогенування галогенфосфінов.


3. Синтез

Реакція фосфіну з До речовин (співвідношення продуктів залежить від умов протікання):

PH 3 + CH 3 I → CH 3 PH 2 + (CH 3) 2 PH + (CH 3) 3 P + [(CH 3) 4 P] + I -

З солей фосфония:

[PH 4] + I - + CH 3 I → CH 3 PH 2

За реакції Гриньяра :

PCl 3 + 3RMgCl → R 3 P + 3MgCl 2

4. Застосування

Тріфенілфосфін застосовується як ліганд в металоорганічних комплексах, використовуваних в якості каталізаторів гідрування ( каталізатор Уїлкінсона) і в реакції Соногашіри.


5. Токсикологія і безпеку

Фосфіни дуже отруйні.

6. Літератрура

  • Хімія. Довідкове керівництво. Пер. з нім. Л., Хімія 1975, сс. 242-244.

Примітки

  1. phosphines / / IUPAC Gold Book - goldbook.iupac.org/P04553.html


Перегляд цього шаблону Органічні речовини
Вуглеводні Алкани Алкени Арени Алкіни Дієни Циклоалкани
Кисневовмісні Спирти Прості ефіри Альдегіди Кетони Кетени Карбонові кислоти Складні ефіри Ортоефіри Вуглеводи Жири Хінони Феноли Еноли Оксикислоти Оксокіслоти
Азотвмісні Аміни Окису амінів Аміди Гідразиди Нітросполуки Нітрозосоєдіненія Оксим Нітрили Ізонітріли Амінокислоти Білки Пептиди
Сірковмісні Меркаптани Тіоефіри Складні тіоефіри Дисульфіди Сульфокислоти Тіоальдегідів Тіокетони Тіокарбоновие кислоти
Фосфорсодержащие Фосфіни Фосфоністие кислоти Фосфіновие кислоти Фосфонових кислот Нуклеїнова кислота Нуклеотиди
Галогенорганических Фторорганічних з'єднання Хлорорганічні сполуки Броморганіческіе з'єднання Іодорганіческіе з'єднання
Кремнійорганічні Силани Сілазани Сілтіани Силоксани Силікони
Елементоорганіческіе Германійорганіческіе Борорганічні Оловоорганічні Свинецьорганічні Алюмінійорганіческіх Ртутьорганічні Інші металоорганічні
Інші важливі класи До речовин Циклічні сполуки Перфторуглеводороди