Фотометрична величина

Фотометрична величина - адитивна фізична величина, що визначає тимчасове, просторове, спектральний розподіл енергії оптичного випромінювання та властивостей речовин, середовищ і тіл як посередників перенесення або приймачів енергії (визначення взято з ГОСТ 26148-84 [1]). Фотометричні величини використовуються в фотометрії, оптиці та інших галузях науки і техніки.

За кількісним виразом фотометричні величини поділяються на такі групи:

За широтою використання серед скорочених фотометричних величин виділяються світлові величини.

Розподілу фотометричних величин у часі, просторі і по спектру описуються за допомогою:

  • Розподілів фотометричних величин в часі
  • Індикатрис фотометричних величин
  • Спектральних розподілів фотометричних величин

Засобом виміру фотометричних величин служать фотометри.


Примітки

  1. ГОСТ 26148-84. Фотометрія. Терміни та визначення. - www.complexdoc.ru / pdf / ГОСТ 26148-84/gost_26148-84.pdf