Фінансовий інструмент

Фінансовий інструмент - " квазігроші ", фінансовий документ ( валюта, цінний папір, грошове зобов'язання, ф'ючерс, опціон і т. п.), продаж або передача якого забезпечує одержання грошових коштів.

Це, по суті, будь-який контракт, результатом якого є поява певної статті в активах однієї сторони контракту і статті в пасивах іншої сторони контракту. [1] [2] Розрізняють інструменти грошового ринку або інструменти ринку капіталів.

Фінансові інструменти поділяються на первинні (грошові кошти, цінні папери, кредиторська та дебіторська заборгованість по поточних операціях) і вторинні, або похідні, (фінансові опціони, ф'ючерси, форвардні контракти, процентні свопи, валютні свопи).


Класифікація

Клас активу Тип інструмента
Цінні папери Інша готівку Біржові деривативи Позабіржові деривативи
Борг (довгостроковий)
> 1 року
Облігації Позикові кошти Ф'ючерсний контракт на облігацію
Опціон на ф'ючерсний контракт на облігацію
Процентні свопи
Опціон з фіксованим максимумом
і мінімумом процентної ставки
Опціон на процентну ставку
Нетрадиційні інструменти
Борг (короткостроковий)
<= 1 року
Векселі (наприклад Казначейські векселі)
Комерційні папери
Депозити
Депозитні сертифікати
Короткостроковий ф'ючерс на процентну ставку Угоди про майбутню процентну ставку
Власний капітал Акції N / A Біржові опціони
Ф'ючерси
Біржові опціони
Нетрадиційні інструменти
Іноземна валюта N / A Spot (угоди) Валютні ф'ючерси FX опціони
Форварди
Валютні своп-операції
Валютні свопи