Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Цензура в Російській імперіїПлан:


Введення

Цензура в Російській імперії - контроль державних органів Російської імперії над змістом і розповсюдженням інформації, в тому числі друкованої продукції ( книг, газет і журналів), музичних, сценічних творів, творів образотворчого мистецтва та раннього кінематографа. Цензура в різний час проводилася різними інстанціями: так, аж до середини XVIII століття її здійснювали безпосередньо імператори Росії, до кінця століття - Синод, Сенат і Академія наук, починаючи з XIX століття - Міністерство народної освіти і його наступник у справах цензури - Міністерство внутрішніх справ.

Історія цензури в Російській імперії бере початок задовго до самої появи імперії і датується другою половиною XI століття ( Київською Руссю) - перша давньоруська книга, яка включила індекс заборонених видань, датована 1073 роком; протягом декількох сторіч всі подібні списки на Русі були перекладними, автентичний давньоруський індекс був створений тільки в XIV столітті; аж до початку XVI століття кількість індексів (так само як і заборонених видань) постійно збільшувалося [1]. В Російською царстві цензура вперше отримала деякого роду "офіційний статус" - будучи документально затвердженою в прийнятому " Стоглаве ", вона була спрямована на боротьбу з відступами від церковних догматів і священних текстів, єрессю і розколом [2].

Істотні зміни настали вже під час існування імперії - в ході реформ Петра I, що поклали початок розділенню цензури на "духовну" і "світську" [3]; остаточне розділення повноважень і встановлення відповідальних організацій припало на час правління імператриці Єлизавети Петрівни. Цей же період примітний появою перших приватних журналів, що значною мірою сприяло розвитку журналістики в Російській імперії [4]. Далі, на період реформ Катерини II, доводиться одна з найважливіших подій в історії Російської імперії - установа інституту цензури та введення професії цензора. Правління Павла I, продовжив справу своєї попередниці, увійшло в історію як час розширення областей, що піддаються державному контролю [5]; при Олександрі I ж, навпаки, цензура була ослаблена [2] [6]. Починаючи з другої половини XIX століття (починаючи з Олександра III) свобода друку значно скоротилася; цей час увійшло в історію журналістики як епоха великої кількості репресій відносно видавців [7].

У сфері цензури були зайняті багато класики російської літератури, в той же час фігура цензора представлялася ними гротескної і регулярно ставала мішенню для сатири. Імперської цензури успадковувала цензура радянська, перейняла багато її риси і збереглася до 1990 року.


1. Історичні передумови

1.1. Київська Русь - Велике князівство Московське

Izbornik page.jpg
Сторінка "Ізборника 1073 року".

"Герой роману В. В. Набокова " Дар ", alter ego автора, поет Федір Годунов-Чердинцев розмірковує: "У Росії цензурне відомство виникло раніше літератури; завжди відчувалося його фатальне старшинство: так і кортіло по ньому клацнути".

Цей парадокс знаходить несподіване підтвердження в одному давньоруському джерелі. І справді: якщо вважати, що перший російський літературний пам'ятник - " Слово о полку Ігоревім "- з'явився в кінці XII в., то за сто років до нього вийшов перший в Росії список заборонених до читання книг " [8].

- А. В. Блюм, "Російські письменники про цензуру і цензорів"

На території Російської імперії цензура з'явилася задовго до перших законів або розпоряджень, офіційно регламентують її характер і повноваження - і, що важливо, задовго до самої появи імперії як такої. Так, зокрема, до часу існування Київської Русі відноситься перший давньоруський список, що включив перелік відречених книг, " Ізборник 1073 "(переписаний з болгарського оригіналу, імовірно створеного з ініціативи царя Симеона I), який був, на думку ряду істориків, складений за замовленням великого князя Ізяслава Ярославича і пізніше переадресований князю Святославу Ярославичу [1]. "Відповіді Анастасія Синаїта", основну частину "Ізборника", наступному чином характеризує О. В. Творогов : "великий звід виписок з біблійних книг і творів найавторитетніших візантійських богословів і проповідників : Василія Великого, Іоанна Златоуста, Григорія Нісського, Максима Сповідника, Кирила Олександрійського та ін Статті містять матеріал з різних питань догматичного богослов'я, християнської моральності та міроведенія " [9].

"Ізборник", що включив найдавніший список зречення літератури на Русі, втім, не відбивав реалії свого часу; так, Н. А. Кобяк відзначає, що з 23 перерахованих апокрифічних творів у старослов'янській та давньоруській літературі в перекладах і адаптаціях було відомого лише близько дев'яти. Другий перекладної роботою, містила індекс заборонених книг, став "Тактікон" ченця Никона Чорногорця. Історик Д. М. Буланін пише: "У Древній Русі компіляції Никона Чорногорця користувалися винятковою популярністю - в рідкісному збірнику, в рідкісному оригінальному середньовічному творі немає виписок з" Пандект "або" Тактікона ". Статті з Никона Чорногорця були досить рано включені в слов'янський статут . Особливо популярні компіляції Никона Чорногорця стають в кінці XV-XVI ст.; у письменників цього часу ( Йосип Волоцький, Вассіан Патрикеєв, Максим Грек, Зіновій Отенскій та ін) постійно зустрічаються посилання на Никона Чорногорця або виписки з його творів " [10].

Першим істинно слов'янським списком заборонених книг вчені називають індекс, розміщений в "Погодінський Номоканоне", датованому XIV століттям - він вперше включив твори слов'янського автора, болгарського священика Єремії - його компілятивний "Повість про червоний древі" і деякі інші роботи. Індекс включав тексти релігійного змісту, у тому числі популярні пізніше у " жидівство "-" Шестокрил "," Логіку "і" Космографію ". Аж до початку XVI століття кількість індексів заборонених книг регулярно збільшувалося, самі ж списки поповнювалися новими творами, визнаними "помилковими і зречення", проте стримати масивний наплив літератури з Візантії та південнослов'янських країн вони не могли; Кобяк укладає: "Розширення списків відречених книг мав ту ж мету, що і характерні для кінця XV століття повчання Йосипа Волоцький проти "некорисних повістей" та Ніла Сорський проти "небожественних" писань. Але так само як ці повчання, списки далеко не повністю досягали своєї мети [1] ".


1.2. Російське царство

Stoglav (title). Jpg
Титульний аркуш "Стоглавий".

"Офіційна" історія цензури щодо книговидавців, відзначає Г. В. Жирков, почалася в Російською царстві (в середині XVI століття), коли з метою зміцнення становища Церкви в боротьбі з єретичними рухами був скликаний Стоглавий собор [11]. Прийнятий собором збірник рішень " Стоглав ", що складається, по суті, з питань царя і докладних відповідей служителів церкви на них, а також відповідних постанов [12], містив розділ "Про книжкових писцах", що давав духовним властям право конфіскувати невиправлені рукописи. Таким чином, зауважує Жирков, в країні вводилася попередня цензура всіх видань перед продажем. Крім іншого, собор пропонував провести ревізію вже наявних в обігу книг, що, вважав історик, можна назвати "наступною цензурою".

Прийнятий у 1551 "Стоглав" став першим цензурних документом на Русі. Його поява була реакцією на розвиток давньоруської книжності і поява більшої кількості нових літературних пам'яток, зміст яких не завжди схвалювалося церквою і державою. В період з 1551 по 1560 роки було видано до 12 грамот і актів, що встановлюють нові заходи і правила у відповідності зі "Стоглавого" [13]. Цензурна діяльність церкви, регламентируемая прийнятим документом, була орієнтована в основному на боротьбу з відступами від церковних догматів і священних текстів, єрессю і розколом. Безліч "відступників" бігло за кордон - зокрема, в Литву; туди ж, побоюючись переслідувань з боку осифлянской верхівки церкви, відправилися Іван Федоров і Петро Мстиславець [14]. Однією з вагомих причин, що спонукали видавців до втечі за кордон, послужив протест частини священиків - переписувачів, які з винаходом друкарського верстата залишилися без справи (друкувати книги було швидше і економічно доцільніше). Федоров і Мстиславець були звинувачені в єресі. Після пожежі в друкарні, що стався в 1566, видавці остаточно вирішили покинути Москву. "Заздрість і ненависть нас від землі і батьківщини і від роду нашого вигнали і в інші країни, невідомі досі", - написав пізніше І. Федоров [15].

В XVII столітті неодноразово вводилися заборони на використання книг, створених на території сучасних України та Білорусі. До прикладу, в 1626 за рекомендацією київського митрополита Іова Борецького у Москві був виданий "Катехізис" Лаврентія Зизанія. Багато представників російського духовенства порахували, що в "Катехізисі" є єретичні твердження; в лютому 1627 в Книжковій палаті московського друкованого двору пройшов диспут між Зизаній та російськими справщіков. По завершенні дискусії тираж "Катехізису" був знищений; послідував за цим заборону на ввезення в Росію книг "литовської друку" та указ про вилучення таких книг з російських церков датований 1628 роком [16]. Після реформ патріарха Никона масово вилучалися книги, видані з благословення його попередників на патріаршому престолі, а також старообрядницькі твори. Цензура поширювалась і на іконопис - в жовтні 1667 був підготовлений указ, що забороняє неіскусним иконописцам писати ікони; заборонялося також приймати неосвідетельствованние ікони в крамницях і торговельних рядах [17].

Цензурі піддалося і " лубкове "творчість - гравіровані на липових дошках і розфарбовані від руки малюнки, що зображували переважно релігійні сюжети [18], викликали обурення церковнослужителів. Патріарх Іоаким суворо заборонив їх поширення (після 1674), конфісковані лубочні картинки спалювали [5]. В 1679 цар Федір III Олексійович вказав створити "Верхню" (палацову) друкарню. Вона призначалася для видання праць Симеона Полоцького, який учив дітей царя Олексія Михайловича. Друкарня створювалася для того, щоб обійти церковну цензуру для царського улюбленця. Керував государевої топографією Сильвестр (Медведєв). В 1683 патріарху Єгоякима вдалося домогтися закриття непідконтрольною йому друкарні, а після повалення царівни Софії кнігохранітель московського друкованого двору Сильвестр (Медведєв) був страчений. Ще до приведення у виконання смертного вироку його твори були заборонені Собором 1690 в Москві і віддані спалення [19]. У жовтні 1689 в Москві за звинуваченням у єресі живцем спалені в зрубі німецький містик Квірін Кульман і його послідовник Конрад Нордерман, які сподівалися переконати російську владу побудувати "євангельське царство", яке поширилося б з Москви на весь світ. Разом з єретиками спалювалися вилучені в ході слідства єретичні твори [20].


2. Реформи Петра I

Духовний регламент.jpg
Титульний аркуш
"Духовного регламенту"

Переважна більшість сучасних істориків сходяться на думці, що в історії цензури важливу роль судилося зіграти світському друкарству, початок якого в Росії датована 1700-м роком, коли Петро I дав своєму другові, амстердамському купцеві Янну Тессінгу, монопольне право протягом п'ятнадцяти років друкувати книги для Росії - ввозити і продавати їх. Тоді ж було встановлено штрафи за торгівлю друкованою продукцією інших іноземних друкарень і введена вимога, згідно з яким книги повинні були друкуватися "до слави великого государя", а "пониження нашої царської величності <...> і держави нашого <...> в тих кресленнях і книгах не було " [21].

Єдиним цензором весь цей час був сам імператор, а вся книговидавнича галузь перебувала в руках держави; Рейфман писав: "В особі Петра зосереджено все видавнича справа країни; він сам редактор, перекладач, видавець, замовник. Сам він і відбирає, і контролює друковану продукцію . Повз нього не проходить жодна друкована рядок " [21]. Законодавчі зміни, що стосуються цензури, були проведені Петром в рамках церковної реформи - імператор вперше ввів обмеження повноважень церкви в області книжкової цензури. У відповідності з рішенням самодержця ченцям були заборонені самі інструменти для письма:

"Ченці в келіях ніяких листів писати влади не мають, чорнила і паперу в келіях имети да не будуть, але в трапезі певне місце для писання буде - і то з дозволу начальнаго" [3].

-Імператор всеросійський Петро I Великий, з указу 1701

Через чотири роки в Санкт-Петербурзі і Москві були відкриті перші цивільні - на противагу церковним - друкарні. В 1718 цар наказав Феофану Прокоповичу розробити план перетворення церковного управління за зразком цивільних колегій. Через два роки текст регламенту був представлений Петру. Імператор вніс до нього деякі зміни, і, після обговорення в Сенаті документ був одноголосно прийнятий без будь-яких поправок [22]. Згідно з прийнятим рішенням вже рік потому, в 1721-му, був організований спеціальний цензурний орган, підконтрольний церкви, - Духовний колегіум, на першому ж засіданні перейменований в Святійший Синод [23]. У колегіум входили десять чоловік, з яких тільки троє були архієреями, а інші семеро - людьми світськими. Духовний регламент, за яким діяв колегіум, описував цю організацію так: "Колегіум - імператорського під державним монархом є і від монарха встановлено".

У цьому ж році вперше була введена попередня цензура і відповідний орган, за її здійснення відповідальний - Ізуграфская палата; вона була заснована Петром в якості міри протидії торгівлі "листами різних зображень самовільно і без свідоцтва" на Спаському мосту. "Під страхом жорстокого відповіді і нещадного штрафірованія" друк гравірованих лубочних листів і парсун була заборонена; вже до 1723 дане поставлення стало відноситься і до "несправним" царським портретів. Паралельно з цим, пише Блюм, була здійснена спроба ведення аналогічної обов'язкової цензури для книг - ставилася вона, уточнює дослідник, виключно до видань, не канонізованим церквою богословським творам [24].

Крім того, імператор поклав край монополії церкви у питаннях друкарської справи. В 1708 Петро почав приймати заходи по введенню громадянського алфавіту, перші ескізи до якого зробив сам. Були також запрошені іноземні гравери, щоб забезпечити належну якість ілюстрування книг, що випускаються. Були побудовані паперові фабрики і нові друкарні [4].

Під час петровського правління в Росії з'явилася перша друкована газета ("Ведомости" з 1702 по 1728) - і, відповідно, перша цензура в періодиці; Петро особисто контролював її видання і багато публікації могли побачити світ лише з санкції царя [4]. Незважаючи на те, що цензура набула "світський" характер, церква залишалася органом, що обмежував поширення "неугодної літератури": так, в 1743 Священний синод Російської православної церкви заборонив ввезення з-за кордону книг, надрукованих російською мовою, а також переклад іноземних книг [5]. Під нагляд церкви також потрапили "вільні друкарні" в Києві та Чернігові, що займалися в основному випуском богословської літератури [3].


3. Реформи Єлизавети Петрівни

Весела цариця
Була Єлисавет:
Співає і веселиться,
Порядку тільки немає

Остаточний поділ цензурних функцій було затверджено імператрицею Єлизаветою Петрівною, постановив, щоб "всі друковані книги в Росії, належать до церкви і церковного вчення, друкувалися з апробацією Святійшого Синоду, а цивільні та інші всякі, до церкви не належать, з апробацією Урядового Сенату ". При цьому, відзначає Жирков, цензура при імператриці носила кілька" неупорядкований "характер [4]; правління Єлизавети було примітно тим, що імператриця прагнула знищити всі сліди попереднього короткочасного царювання своєї скинутої попередниці, Анни Леопольдівни [21]. Так, указом від 27 жовтня 1742 Єлизавета постановила здати "для надлежащаго в титулах переправлення" всі книги, надруковані в період з 17 жовтня 1740 по 25 листопада 1741 [26].

18 вересня 1748 Синод ухвалив: "і буде де у кого знайдуться з пом'янути відомим титулом які друковані церковні книги, оні зібрати ... і вийнявши з них тільки наступні для виправлення одні листи, відіслати в друкарні, де що друкується, як скоріше без всякого затримання і повільно " [26]. Контроль був встановлений і за ввезенням літератури з-за кордону; видання іноземними мовами, що продаються на території імперії, необхідно було надавати на перевірку - на предмет згадки все тих же небажаних осіб.

В цей же час було посилено контроль церкви над лубочними картинками. Синод заборонив требники і вимагав контролю за їх виданням; цензурні нововведення поширилися і на іконопис. Указ від 10 травня 1744 свідчив: "в сільських селянських хатах ікони закопчені, брудні, на них часто не видно ликів; це може призвести до насмішок заходять у хати іноземних мандрівників". Нові правила зобов'язали церковнослужителів стежити за чистотою ікон і контролювати в цьому селян. При цьому, однак, положення науки змінилося в кращу сторону - збільшився обсяг видання книг, з'явилися нові академіки; сталося відділення Університету від Академії. Друк (через контроль над друкарнями) була повністю сконцентрована в руках уряду, але чіткого цензурного законодавства все ще не існувало [5].


4. Реформи Катерини II

Наступні важливі зміни були зроблені при царюванні Катерини II Великої; значущою подією для російської культури і, особливо, журналістики став указ від 1 березня 1771, дозволивши на території Російської імперії друкувати книги іноземним підданим (щоправда, на їхній рідній мові, щоб не підривати вітчизняну економіку). Через п'ять років іноземцям було дозволено випускати і російськомовну літературу, але під пильним наглядом Синоду та Академії наук. Наступним знаменною подією для преси став закон про вільних друкарнях (15 січня 1783 року), прирівнявши виробництво книг до промисловості і дав можливість приватним особам відкривати свою справу [4]. Зрозуміло, друкувати було можливо виключно книги "непредосудітельние Православної церкви, уряду, гречності" [5].

При загальному ліберальному характері реформ Катерини II, імператриця, однак, зобов'язала Імператорську Академію наук і мистецтв посилити нагляд за ввозяться в країну книгами; багато неугодні видання вилучалися з продажу і приватних колекцій. Указ від 15 січня 1783 містив таке положення: "У разі самовільного напечативанія таких спокусливих книг [противних законам Божим і цивільним, або ж до явних спокусам схиляються], не тільки книги конфіскувати, але і про винних у подібному самовільному виданні недозволених книг повідомляти, куди належить, щоб оні за злочин законно покарані були ". Таким чином, констатує Жирков, посилювалася роль поліції в цензурі, її поліцейська функція [4]. Блюм ж, коментуючи указ 1783 року, називає його не інакше як положили початок приватному книговидавничій справі в Росії; також дослідник зауважує, що вельми необачно дане нововведення поклало попередню цензуру видань на поліцейські установи. Останні, "нерозумні урядники благочиння" (цитата з книги " Подорож з Петербургу до Москви " Радищева), до нових обов'язків ставилися недбало і часто, можливо, не мали навіть належної освіти для виконання цензурних функцій [27].

Паралельно з цим була намічена підтримка іноземних мислителів, зокрема, Вольтера і Дідро, всіляко заохочувався ввезення в країну літератури просвітницького спрямування [5]. Одночасно, однак, що ввозиться в країну література потрапила під більш пильну, ніж раніше, увагу. У вересні 1763 імператриця нагадала, що "... в Академії наук продають такі книги, які проти закону, доброї вдачі, нас самих і російської нації, які в усьому світі заборонені, як наприклад:" Еміль " Руссо, Меморія Петра III <...> і багато інших подібних ", і наказала" наикрепчайше чином Академії наук мати смотреніе, щоб в її книжковій крамниці такі непорядки не відбувалися, а іншим книгопродавца наказати щорічно реєстри посилати в Академію наук і університет Московський, які книги вони мають намір виписувати, а оним місцям викреслювати в тих реєстрах такі книги, які проти закону, доброї вдачі та нас. Якщо ж буде виявлено, що такі книги все-таки продаються у крамниці, то вона буде конфіскована і продана на користь Сіропітательний будинку [28] ". Певним новаторством імператриці, вважає Жирков, була спроба видавати друкований орган, який би керував громадською думкою і направляв його, - таким виданням був часопис " Всяка всячина ", який повинен був торкатися теми достоїнств російського уряду і не концентрувати увагу читачів на наявних проблемах [4].


4.1. Установа цензури та професії цензора

Схвильована сталася під Франції революцією і побоюючись її згубного впливу на імперію [2], Катерина II прийняла рішення про заснування інституту цензури і, відповідно, введенні професії цензора. Має незаперечну для історії Росії значущість указ був прийнятий 16 вересня 1796; документ свідчив: "Ніякі книги, складає або переказуються в державі нашій, не можуть бути іздаваеми, в якій би то не було друкарні без огляду від однієї з цензур, створених у столицях наших, і схвалення, що в таких творах або перекладах нічого Закону Божому, правилам державним і благонравія противного не знаходиться " [4]. Цим же указом фактично заборонялася діяльність усіх приватних друкарень, а передбачувані до друку видання належало представляти на розгляд як духовним, так і світським цензорам [29]. Крім того, в 1797 році були введені спеціальні посади цензорів єврейських книг - їм було необхідно досконально вивчати твори на івриті та ідиші, виключаючи з них місця, які можна було порахувати нападками на християнство. Цензори несли персональну відповідальність за схвалені книги [30]. "Подібна практика найму євреїв для цензури видань єврейською мовою зберігалася в областях зі значним єврейським населенням аж до 1917 "- пише Текса Чолдін [31].

Указ імператриці розпочав плекати своєрідну дію: закриті були тільки три приватні, але при цьому великі друкарні в Москві і Петербурзі, що призвело до плачевних для обох столиць наслідків - три видних видавця (М. П. Пономарьов, І. Я. Ситін, С. Селівановський) перевели свої підприємства в область, де і продовжили справу. З підписанням указу 1796 друкарство перемістилося з головних міст імперії в Ярославль, Калугу, Тамбов, Тобольськ, Курськ, Воронеж, Смоленськ і Володимир. Положення видавців було ускладнене спочатку попередньою цензурою, а з вересня - ще й централізованої (тобто нові книги переглядали виключно в двох комітетах - Петербурзькому і Московському). Ці посилювання призвели до того, що до кінця першого десятиліття XIX століття видавнича діяльність в провінціях практично припинилася [32]. Спостерігалося загальне погіршення ставлення до ввезених з-за кордону виданням (включаючи книги, журнали і будь-яку періодику) - ні що не могло бути доставлене на територію імперії без процедури проходження належної цензурної перевірки [33].


5. Реформи Павла I

Імператор Павло I продовжив справу Катерини, розвиваючи і підтримуючи її починання в області цензури, причому областей, що піддаються державному контролю, стало значно більше [5]. Так, до початку XIX століття їм був організований Цензури рада (з князем А. Б. Куракіним на чолі). В останні роки минає століття, наводить статистику Жирков, в країні було конфісковано 639 томів книг, з яких тільки на Ризькій митниці - 552 томи. У немилість потрапили Гете, Шиллер, Кант, Свіфт та інші видатні автори.

Для цензурної політики Павла I була також характерне посилення контролю над ввозяться в країну книгами; цензура була введена у всіх імперських портах, через нетривалий час скасована і збережена тільки в Кронштадтському, РевельсьКий, Виборзькому, Фрідріхсгамскому і Архангельському портах - в інші ввіз літератури був і зовсім заборонений. Додатковому контролю піддавали видання, що ввозяться через сухопутний кордон [34]. Цензурна реформа Павла I логічно увінчалася указом від 18 квітня 1800 року, найсуворіша заборона ввезення в країну будь-якої літератури на будь-якій мові.

Підводячи підсумок цензурної політиці Павла I, дослідник історії цензури П. С. Рейфман писав: "... в період царювання Павла виходить багато указів про цензуру, в основному заборон, обмежень, припинень, часто самодурной, але мають чітко усвідомлену спрямованість: відгородити Росію від проникнення" згубних "ідей революційної Європи, в першу чергу Франції. Всі укази, постанови витримані в дусі розпоряджень Катерини в останні роки її правління. Але і подальше "удосконалення" її цензурної політики: створення системи, апарату, особливого установи, своєрідної машини, продуманою до деталей. Закладаються основи, виробляються правила, визначається пристрій подальшого існування цензури. І всім цим займається, мабуть, в значній мірі, особисто Павло, надаючи цензурних проблем велике значення, приділяючи їм багато уваги і часу [5] ".


6. Становлення цензурного апарату

Censorship in Russian Empire.png
"Всѣ три книги схвалені
Ученим' Комітетом'
Міністерства Народнаго
Просвѣщенiя
для біблiотек' средніх'
учебних' заведенiй, а первия двѣ
допущені також Вь безплатния
Народния читальні і біблiотекі "

Зусилля Павла I в справі розвитку і упорядкування цензури найбільш результативно продовжив його спадкоємець, Олександр I. Одним з перших постанов імператора по цій частині стало зняття заборони на ввезення іноземної літератури в країну, повернення вільним друкарням законного статусу [35]. На епоху правління Олександра I, зокрема, припав ліберальний "перший цензурний статут" від 9 червня 1804, в ньому значилося: "цензура зобов'язана розглядати всі книги і твори, призначені до поширення в суспільстві", тобто, фактично, без дозволу контролюючого органу небудь видати було неможливо [6]. При уявній строгості цензури, однак, варто окремо відзначити, що з поставленими завданнями вона справлялася досить погано - ТЕКС Чолдін пише: "значне число" шкідливих "іноземних творів проникало в країну всупереч всім зусиллям уряду цього не допустити" [36]. Також дослідник зазначає, що базою для статуту став прийнятий в цей же час датський цензурний закон, хоча багато його частини і не були задіяні. Ключове розходження двох документів полягала у наступному: данський закон орієнтувався в більшій мірі на каральну, ніж на попередню цензуру, а ситуація ж в Росії розгорталася таким чином, що повністю відмовитися від попередньої цензури було попросту неможливо. Таким чином, підсумовує Чолдін, "до жаху освічених людей, вони [російські цензори] застосовували і те, і інше" [37].

У документі зберігалася чільна роль міністерства освіти, церковні книги продовжували залишатися у відомстві Синоду, цензура для іноземних видань була віддана поштамті. Перед органами, які здійснювали цензурні постанови, ставилася, крім іншого, завдання по вихованню: "видаляти книги, противні моральності, але і доставляти суспільству книги," які сприяють істинному освіті розуму й освіті вдач "". Ліберальний характер нового статуту визначався також вимогою тлумачення "двозначних місць" на користь автора твору. При цьому, відзначає Рейфман, постанови статуту абсолютно не дотримувалися: "на ділі цензори відразу зробилися знаряддям партій і віянь, пануючих у вищих сферах". Поліція продовжувала втручатися в справи цензури, на періодичні видання часто чинився тиск, поява нових журналів і газет було ускладнено [35]. Добитися результату, заявленого в статуті, не вдалося, і в рамках цензурної реформи в 1826 році був прийнятий новий статут. Основні положення його свідчили:

 • мета установи цензури полягає в тому, щоб творам словесності, наук і мистецтва при виданні їх у світ за допомогою друкарства, гравірування і літографії дати корисне або, принаймні, нешкідливе для блага вітчизни напрямок
 • цензура повинна контролювати три сфери суспільно-політичного та культурного життя суспільства:
 1. право і внутрішню безпеку
 2. напрямок громадської думки згідно із справжніми обставинами і видами уряду
 3. науку і виховання юнацтва
 • традиційно цензура довірялася Міністерству народної освіти, а керувало всією її діяльністю Головне управління цензури. "На допомогу йому і для вищого керівництва цензорів" затверджувався Верховний цензурний комітет, що складався у відповідності з трьома напрямами цензури з міністрів народної освіти, внутрішніх і закордонних справ
 • правителем справ Верховного цензурного комітету складається директор Канцелярії міністра народної освіти. Щорічно він становить настанови цензорам, "які повинні містити в собі особливі вказівки і керівництва для точного виконання деяких статей статуту, залежно від обставин часу"
 • в країні створювалися Головний цензурний комітет у Петербурзі, місцеві цензурні комітети - в Москві, Дерпті і Вільно. Головний цензурний комітет підпорядковувався безпосередньо міністрові, решта - піклувальникам навчальних округів
 • право на цензуру, крім того, залишалося за духовним відомством, академією та університетами, деякими адміністративними, центральними та місцевими установами, що закладало простір для суб'єктивізму цензури [38].

Рейфман вважає, що цей цензурний статут був "найсприятливішим для літератури з усіх, що існували в Росії указів про цензуру", бо він скасовував попереджувальну цензуру і вилучав її з ведення поліції [35]. Одночасно з цим, все ж, вісьмома главами статуту, що регламентують діяльність цензури, заборонялися місця у творах і перекладах, "мають двоякий сенс, якщо один з них противний цензурних правилами" - тобто цензор отримав право по-своєму вловлювати задню думку автора, бачити те, чого немає в творі, який він розглядає; "всяке історичне твір, в якому посягателя на законну владу, Прія справедливе у справах покарання, представляються як жертви суспільного блага, що заслужили кращу долю"; міркування, обнаруживающие неприємне розташування до монархічного правління; медичні твори, ведучі "до ослаблення в умах людей недосвідчених достовірності Священного для людини істин, таких, як духовність душі, внутрішню його свободу і вищу визначення в майбутньому житті" [38].

В епоху Олександра I основна роль в організації цензурних заходів була передана університетам; спеціальні комітети були створені при Московському, Дерптському, Віленському, Казанському, Харківському університетах. Цензорами ставали безпосередньо декани [34]. Було затверджено статут церковної цензури; згідно з яким основні цензурні функції покладалися на Святійший Синод. Під керівництвом Амвросія (Протасова) був створений комітет, який займався цензурою проповідей, в Казані, а потім і в інших містах імперії. Жирков зазначає, що з роками збільшилося число регулярно вносяться до статуту поправок і доповнень, що в кінцевому підсумку призвело до значного розширення кола відомств і установ, які мали право цензурування, - що, на думку історика, вело до сваволі цензорів [38].


7. Цензура при А. І. Красовський та С. С. Уварова

Томаківський царював - і все твердили вголос
Що в світі не знайдеш ослів подібних двох.
З'явився Бірук, за ним услід Красовський;
Ну право, їх розумніший покійний був Томаківський!

В 1826 в посаду цензора Головного цензурного комітету зайняв А. І. Красовський, вже до 1832 став головою Комітету іноземної цензури [40]. При ньому були зроблені структурні зміни в цензурних органах; так, був заснований Верховний цензурний комітет, що складався з трьох членів - міністрів народної освіти, закордонних та внутрішніх справ [41]. Різнився рідкісної некомпетентністю і службовим завзяттям Красовського критикували імениті сучасники - А. С. Пушкін, М. І. Греч, І. С. Аксаков та багато інших.

Багаторічне перебування у владі Красовського, просуваються по кар'єрних сходах семимильними кроками, призвело до розквіту бюрократії в цензурних відомствах і величезним завалів у роботі цензорів - з тим неймовірною кількістю матеріалів, які відкидалися з його подачі, співробітники цензурних установ просто не могли впоратися. Завали в роботі довго не могли розчистити навіть після смерті Красовського в 1857 році [42]. Блюм, в свою чергу, зазначав, що Олександр Іванович за роки служби буквально став фольклорним героєм, "символом цензурного ідіотизму " [43]; виключно в негативному контексті його ім'я зустрічається в листуванні і записках П. А. Вяземського, відомого літературного критика і поета [44]. ТЕКС Чолдін характеризувала його як "ідеального бюрократа в уряді Миколи I" [45]. Жирков призводить наочний приклад цензурної роботи Красовського [42] :

"Станси до Елізи" В. Н. Оліна
Судження А. І. Красовського
Посмішку вуст твоїх небесну ловити ... Занадто сильно сказано: жінка не гідна того, щоб посмішку її називати небесною.
Що в думці людей? Один твій ніжний погляд дорожче для мене увагу усього всесвіту. Сильно сказано; до того ж у всесвіті є і царі, і законні влади, увагою яких дорожити потрібно ...

Вкрай невтішну характеристику Красовському давав його колега А. І. Рижов: "Водотолочное старанність, прінізітельное смиренність, догідливість перед вищими, розраховане святенництво - все це служило йому ходулями в продовженні всієї його діяльності по комітету цензури іноземної" [45]. Сильним гонінням піддавалися книги іноземних авторів, особливо французьких, яких Красовський ненавидів - будучи абсолютно необізнаним по частині зарубіжної літератури та поточні події в Європі (читав він виключно " Північну бджолу "), Олександр Іванович був впевнений, що іноземна література найвищою мірою шкідлива [46]. Граф С. С. Уваров, який займав на той момент посаду президента Академії наук, говорив про цензора: "Красовський у мене, як ланцюгова собака, за якою я сплю спокійно". В 1824 на короткий час міністром освіти був призначений адмірал А. С. Шишков, дотримувався консервативних поглядів. Нетривалий проміжок роботи Шишкова на цій посаді відзначений новим цензурним статутом, прийнятим у 1826-му році і увійшов в історію під назвою "чавунний статут" - навіть Отче наш, за словами C.Глінки, можна було витлумачити якобінським прислівником, пославшись на цей статут.

Тиск Шишковського статуту всіляко намагалися пом'якшити співробітники цензурного комітету С. Т. Аксаков, С. М. Глінка та В. В. Ізмайлов; методика полягала в прийомі "дорадчій" цензури - метою був спільний пошук ними ресурсів підтримки літератури, що відповідало обопільним інтересам і цензорів, і авторів. Плоди такої тактики, в першу чергу, скуштували московські журналісти - в місті для них була створена вельми сприятлива атмосфера, відкрилися шість нових видань [47].

Граф Уваров на початку 1830-х років вступив на посаду Міністра народної освіти. Основним напрямком цензурної політики з подачі Уварова стали журналістика і періодична преса, однак і про романістиці граф не забував. Зокрема, під пильною увагою цензорів знову опинилася французька література, надзвичайно популярна серед інтелігенції XIX століття [48].

Уваров наполягав на більш строгому підході до французьким письменникам у порівнянні з літераторами інших країн: на пильній увазі до "їх моральному змістом", "панівному духу і намірам авторів", закликав не схвалювати до перекладу ті з новітніх французьких романів, які "виробляють шкідливий враження на читачів ". Жирков зазначає: "С. С. Уваров в першу чергу став строго переслідувати" політичні та соціальні тенденції як в журналах, так і в окремих творах літератури, оригінальної та перекладної ". За його активної участі був заборонений ряд провідних журналів тих років, в тому числі " Московський телеграф "і" Телескоп " [48]. "


8. "Епоха цензурного терору" і Комітет 1848

О ти, хто прийняв ім'я слова!
Ми просимо твого покриву:
Визволи нас від похвали
Ганебною " Північної бджоли "
І від цензури Гончарова.

Новий цензурний статут, набагато "м'якше" Шишковський, був прийнятий 22 квітня 1828. Цензурна практика була переорієнтована на недопущення шкідливих книг, замість дозволу корисних. Новий статут не містив вказівок для літераторів, не задавав напрям громадської думки, його головна задача полягала в забороні продажу і розповсюдження книг, "які шкодять вірі, престолу, добрим звичаям, особистої честі громадян" [50].

Згідно статуту 1828 року, особлива роль у справі цензури відводилася книготорговцям. Так, вони були зобов'язані надавати реєстри всіх видань, що були в продажу, - торгувати без особливого дозволу заборонялося. Спеціальний "Комітет іноземної цензури" займався розглядом книг на іноземній мові і регулював їх ввезення в країну, так само як і подальше поширення. Крім цього, на торговців зарубіжною літературою виявлялося економічний тиск: книги обкладалися спеціальної митом [51].

Період з 1848 по 1855 у сучасній історіографії, по М. К. Лемке, іменується не інакше як "епохою цензурного терору" (ТЕКС Чолдін використовує термін "деспотія цензури" [52]). Події, що розгорнулися в кінці 1840-х років в Європі (революції у Франції, Угорщини, Італії і Чехії), призвели до посилення цензурної політики в Російській імперії. Міністерство народної освіти отримало розпорядження від Миколи I : "Необхідно скласти комітет, щоб розглянути, чи правильно діє цензура, і видавані журнали чи дотримуються дані кожному програми. Комітету донести мені з доказами, де знайде якісь упущення цензури та її начальства, тобто Міністерства народної освіти, і які журнали і у чому вийшли зі своєї програми " [53].

Цензурне відомство імперії зазнало ряд трансформацій. Зокрема, 19 липня 1850 р. було затверджено думку Державної ради про переваги цензорів; документ включав три основні положення. Перше говорило, що цензорами могли бути призначені "лише чиновники, що одержали освіту у вищих навчальних закладах чи іншими способами придбали основні відомості в науках". Згідно з другим, цензори повинні бути "при тому досить ознайомлені з історичним розвитком і сучасним рухом вітчизняної або іноземної словесності, дивлячись по призначенню кожного". В останньому значилося, що цензори "під час занять цей посади не повинні разом з нею виконувати жодних інших обов'язків" [53].

Уряд був зацікавлений у зміцненні цензурного апарату та підвищення його авторитету, в припиненні нескінченних чвар між авторами та рецензентами. З підвищенням оплати праці цензорів і наметившимся курсом на врахування інтересів авторів поряд з інтересами держави якість цензури значно зросла. Так, ряди цензорів поповнили Ф. І. Тютчев, А. Н. Майков, Я. П. Полонський і деякі інші відомі літератори свого часу [53]. ТЕКС Чолдін пише, що з приходом Тютчева на пост голови Комітету іноземної цензури, останній зазнав кардинальних змін, вступивши у фазу нового розвитку. Об'єднання навколо Федора Івановича поетів-цензорів, вважає вчений, "перетворило канцелярське заклад в літературний салон" [54].

Комітет, сформований 2 квітня 1848 для здійснення особливо пильного контролю над видаються на території Російської імперії творами і допомоги Міністерству внутрішніх справ з питань покарання "недбайливих" авторів, посилив цензуру в країні. Міністром народної освіти став князь П. А. Ширинський-Шихматов, який пропонував "заохочувати читання книг не цивільної, а церковної друку", бо перші частіше являють собою марне читання, другі ж зміцнюють простолюдина вірою, сприяють "перенесенню всякого роду позбавлень" [55]. Князь, зокрема, затвердив, що:

"Пильний нагляд за духом і напрямом виходять у світ книг, особливо ж почасових видань, складає в даний час одну з найважливіших обов'язків довіреного мені Міністерства. Із цього випливає, що всі видавані у нас газети і журнали слід уважно прочитувати негайно по появі їх в друку, робити потрібні за змістом їх зауваження і доводити до мого відомості негайно про всякому відступі від цензурних правил, щоб я міг тоді ж вживати потрібні заходи строгості і попереджати такі упущення на майбутнє час " [55].

- П. А. Ширинський-Шихматов, з постанови від 15 квітня 1850

Метою кадрової політики цензурного апарату стало заміщення цензорів-літераторів цензорами-чиновниками. Сама процедура заборони того чи іншого твору була розмита; так, велика кількість творів не було допущено до друку за указами відомств, взагалі не мають відношення до цензури [47].


9. Цензура в другій половині XIX століття

Який я, Машенька, поет?
Я щось на зразок співочої птиці.
Поета світ - весь божий світ:
А російській музі тракту немає,
Скрізь застави та кордони.

І птаху волю дав творець
Вільно співати на кожній гілці;
Я ж, вірнопідданий співак,
Свищу, як твій ручної шпак,
Народний гімн в цензурної клітці.

Набувши 25 грудня 1861 на посаду міністра народної освіти А. В. Головнін вніс чергові істотні зміни в цензурний статут Російської імперії. В рамках структурної реорганізації Міністерству внутрішніх справ був довірений контроль за друком та діяльністю цензорів, відомча преса видавалася під відповідальністю міністрів і губернаторів, канцелярія Головного управління цензури скасовувалася, поступаючись свої функції Особливою канцелярії міністра народної освіти. Усіма іншими питаннями цензури займалося Міністерство народної освіти - зокрема, головним об'єктом його діяльності ставала література, про "розвиток, заступництві і преуспеяніі" якої і повинно було піклуватися.

В значній мірі була посилена відповідальність цензорів; сам режим, зазначає Жирков, став набагато жорсткішим [57]. На відміну від своїх попередників Головнін цілком підтримував періодику, тиражі і перелік найменувань якої стрімко росли. Випуск "витонченої" літератури і белетристики, навпаки, був скорочений - за намовою Головніна видавці зосередилися на тому, "що мало реальне значення" [58].

Одночасно з репресивними заходами щодо видавців застосовувалося "моральний вплив" на громадську думку, через співпрацю з ліберально орієнтованими літераторами. Н. Г. Патрушева відзначає: "З метою послабити опозиційність преси і надалі змусити її проводити погляди уряду, передбачалося заснувати офіційні видання, в завдання яких входило роз'яснення суспільству урядової політики; створити мережу офіціозів, тобто приватних видань, що існували на державні субсидії і проводять урядові погляди; малася на увазі підтримка консервативної друку і всіх видань, згодних співпрацювати з владою ". До Наприкінці 1862 року був введений змішаний тип цензури - попередньо-каральна цензура; так, від попередньої цензури столичних містах були звільнені видання обсягом понад двадцяти друкованих аркушів, а також урядові та наукові видання на всій території імперії. Відповідальність покладалася на видавців [59].

Взаємовідносини влади і журналістики дедалі більше загострювалися, і Валуєвим було запропоновано рішення, яке увійшло в історію під назвою "Тимчасові правила про цензуру і друку" від 6 квітня 1865. Суть реформи полягала в переході від попередньої цензури до системи попереджень і заборон, що накладаються після виходу видань з друку. Прийняті положення досить точно повторювали чинне французьке законодавство. У Франції ця система була прийнята в 1852 році, після вчинення Наполеоном III державного перевороту, який перетворив його з виборного президента в імператора; система відображала прагнення Наполеона посилити політичний режим і ефективно обмежити свободу преси при політичній неможливості введення попередньої цензури; винахідником даної системи, що діяла у Франції до 1881 року, був видний сподвижник Наполеона Ежен Руер. Новий російський закон звільняв від попередньої цензури

 • в обох столицях:
1. всі виходять дотепер у світ почасові видання, яких видавці самі заявлять на те бажання
2. всі оригінальні твори обсягом не менше 10-ти друкованих аркушів і
3. всі переклади, обсягом не менше 20-ти друкованих аркушів
 • повсюдно:
1. всі видання урядові
2. всі видання академій, університетів і вчених суспільств і установлень
3. всі видання на древніх класичних мовах і переклади з цих мов
4. креслення, плани і карти [60]

-З "Тимчасових правил про цензуру і друку" від 6 квітня 1865

Видання, звільнені від попередньої цензури, також підлягали цензурному контролю. Газети слід було здавати в цензуру в гранках, до друку основного накладу, журнали - за 2 дні, книги - за 3 дні до початку розповсюдження (у 1872 році термін був збільшений до 4 і 7 днів). За цей час цензори повинні були переглянути видання та або дозволити його поширення, або заборонити його, затримати тираж і приступити до судового переслідування винних.

Цензурний комітет. Редактори журналів відстоюють свої статті
1. Н.А.Некрасов 2. В.С.Курочкін
3. С.С.Громека 4. М.М.Достоевскій.
Карикатура з журналу " Іскра ", 1862

Для суду над порушниками цензурних правил створювалися Особливі присутності при Кримінальних палатах в Москві і Санкт-Петербурзі. Найбільш тяжкі порушення (образливі відгуки про закони і урядових розпорядженнях, заклики, спрямовані на збудження ворожнечі між різними верствами населення або станами) каралися тюремним ув'язненням терміном до 16 місяців, арештом на строк до 4 місяців або штрафом у розмірі до 500 рублів. За оспорювання або осуд основ власності або сімейного союзу покладався арешт на строк до 6 тижнів або штраф у розмірі до 300 рублів. За оприлюднення відомостей, що шкодять доброму імені, честі і гідності окремих осіб чи установ, покарання становило до 16 місяців тюремного ув'язнення або до 500 рублів штрафу. Лихослів'я та лайка каралися тюремним ув'язненням до 6 місяців, арештом до 3 тижнів або штрафом до 300 рублів. Обговорення законів, що не містить закликів до непокори їм або образливих виразів, не вважалося злочином. При виявленні перелічених порушень закону суд міг не тільки покарати винних, але й призупинити видання на будь-який термін або зовсім заборонити його. Редактори і видавці у разі винесення обвинувального висновку дискваліфікувалися на 5 років.

Крім покарань за злочинні діяння, що накладаються в судовому порядку, передбачалися і адміністративні стягнення у відношенні періодичних видань. Міністр внутрішніх справ міг виносити виданням попередження, якщо вбачав у них "шкідлива напрямок"; попередження випливало виносити із зазначенням конкретних статей та приводів для зауважень. Після трьох зауважень видання могло бути припинена на термін до 6 місяців, а за рішенням Сенату - заборонено повністю. Адміністративні попередження і заборони в деякому розумінні представляли собою більш суворе покарання, ніж судовий вирок, - міністр міг накладати їх довільно, без вказівки на порушення певних статей закону, а видання при цьому були позбавлені права на апеляцію і юридичний захист.

В цілому відміна попередньої цензури зробила контроль над пресою в певному відношенні більш жорстким. Раніше, в епоху попередньої цензури, видавці могли абсолютно безпечно, не піддаючись ризику яких покарань, погодити спірні тексти або навіть переписати окремі місця безпосередньо в момент обговорення їх з цензором. Тепер же видавці не мали офіційної можливості попередньо консультуватися з цензурою, за допущені помилки їх очікував в кращому випадку великий штраф, а журналам також доводилося зазнавати збитків через втрати тиражу і невдоволення читачів, викликаного затримками виходу видання. На думку М. Є. Салтикова-Щедріна, попередня цензура була порівнянна з "намордником, який надягають на пса: хочеться вкусити, але неможливо. Положення ж літератури при цензурі каральної зіставлялося з ведмедями, яких водять цигани по ярмарках: теоретично вкусити можна, але зуби у ведмедя підпиляно, в носі кільце, за яке готовий у будь-яку хвилину смикнути ватажок, до того ж він боляче б'є палицею по лапах [61] ".

У 1890 р. цензура не пропустила до друку декларацію проти антисемітизму, написану В.Соловйова та підписання низкою письменників і вчених. Вона була надрукована за кордоном. [62]

Практика ж у відношенні книговидавців виявилася не такою жорсткою - поступово видавництва налагодили неофіційні зв'язки з цензурою і погоджували рукописи, а не готові тиражі, виправляючи вказані цензорами місця, що захищало від фінансових втрат і, по суті, являло собою неформальне повернення до попередньої цензурі. У наступні 40 років цензурні правила все більш і більш посилювалися. З 1868 року міністр внутрішніх справ отримав право забороняти роздрібний продаж періодичних видань; для багатьох газет таке покарання було рівнозначно розорення. З 1872 року Комітет міністрів отримав право знищувати наклади книг без порушення судового переслідування; негласне розгляд в Комітеті міністрів виявилося більш зручним для чиновників, ніж відкрите і формальне судочинство, так що з введенням даної міри судове переслідування видавців і авторів книг практично припинилося, змінившись знищенням тиражів . З 1873 року управління у справах друку початок розсилати редакторам періодичних видань списки тем та подій, оприлюднення та обговорення яких уряд вважає небажаним, порушення цих рекомендацій тягло за собою санкції. З 1882 року забороняти видання міг не тільки Сенат, але і нарада міністрів внутрішніх справ, юстиції, народної освіти і обер-прокурора Синоду. З 1897 року стало неможливим передавати дозволене видання від одного видавця до іншого без узгодження з владою [63].


9.1. Відомі заборонені книги

Grech old russian censorship.jpg
Зацензурірованние місця замінені точками.
Цензура дозволено2.jpg
Напис, що вміщується на 2-й сторінці книг

За час становлення цензурного апарату в Російській імперії репресіям піддалося безліч творів, сучасними вченими відносяться до класики. Так, еротична поема Пушкіна " Гаврііліада ", написана в 1821 році, в основі сюжету якої лежало євангельське подія, Благовіщення Пресвятої Богородиці, доповнене з творів, що не увійшли до біблійний канон ( апокрифів), зустріло безліч труднощів [64]. Твір висміює епізоди з Євангелія і Священного Писання і по своїй спрямованості протиставлялося як самої релігії, так і святенницькою моралі.

У листі графу Толстому від 29 червня 1828 статс-секретар Микола Назарьевіч Муравйов говорив, що кріпосні відставного штабс-капітана В. Ф. Митькова "принесли до Високопреосвященного Серафиму прохання, що пан їх розбещує їх в поняттях православної, ними сповідуваної християнської віри, прочитуючи їм з книги його рукописи якесь розпусне твір під заголовком" Гаврііліада ", і представили Високопреосвященного митрополита і ту саму книгу " [65]. У 1829 році почалося запущене Митрополитом Санкт-Петербурзьким і Ладозьким Серафимом Глаголевскій судовий розгляд по справі "Гаврііліади"; Пушкін намагався відректися від твору і наполегливо стверджував, що не є її автором [66]. У справжньому авторство поеми ж, однак, не доводиться, на думку В. Я. Брюсова, навіть сумніватися. У читацькому середовищі поема стала оточена "ореолом поганої слави" [65]. Доводам Пушкіна, однак, імператор Микола I повірив і судову справу припинив; друкувати поему в Російській імперії, однак, було заборонено [67].

Щоб публікація казки у віршах Петра Єршова " Конька-Горбунка "стала можливою, в її оригінальний текст було внесено безліч змін [68]. Вперше твір був надрукований в журналі " Бібліотека для читання1834 у видозміненому варіанті; окремою книгою казку було дозволено випустити в цьому ж році, аналогічно - з безліччю виправлень з міркувань цензури. Спроби випустити "Конька-Горбунка" без купюр зустрічали відсіч рецензують органів. Справа дійшла до того, що після третього видання казки в 1843 році її не перевидавали до 1856 року [69].

Поема Михайла Юрійовича Лермонтова " Демон ", датована 1829 - 1839 роками і заснована на біблійному міфі про занепалий ангела, повсталий проти Бога, аналогічним чином потрапила під пильний погляд царських цензорів. За життя письменника поема неодноразово перероблялася відповідно до вимог цензури. Одні з перших правок подібного роду були зроблені, щоб представити текст рукопису членам царського сімейства. Остаточне рішення по "Демону" було прийнято 10 березня 1839, коли було отримано офіційне цензорським дозвіл; втім, в цей рік твір так і не було надруковано [70].

В 1849 царською цензурою був сформований принцип, відповідно до якого в публікованих книгах не повинно було бути "не тільки ніякого несприятливого, але навіть і необережного дотику до православної церкви і звичаями її, до уряду і до всіх поставленим від нього властям і законам" [ 71]. У відповідності з цим утруднялася, зокрема, публікація " Конька-горбунка ".


10. Революція 1905 року

Вільне слово, велике слово.
В полоні у насилья, у шуліки злого,
До скелі прикований титан Прометей, -
Ти рвешся на волю з чіпких пазурів.

Але ланцюг розпадеться - ти сміливо воспрянешь
І - сильне правдою, любов'ю, добром, -
З зорею над світом переможно ти грянешь,
Як божий радісний грім!

До початку XX століття в Росії спостерігалося лавиноподібне збільшення числа випускаються періодичних видань. Це ж час ознаменувався становленням провінційній пресі, частка якої на ринку періодики стрімко зростала. До початку революції в країні виходило більше трьох тисяч журналів і газет, близько тисячі з яких мали політичну спрямованість [73].

Революція, що почалася в імперії в 1905, породила плутанину в сфері цензури. Спроби "замовчування" відбувається провалилися, контроль над пресою був загублений. 25 травня Микола II писав міністру внутрішніх справ Булигін : "Друк за останній час веде себе все гірше і гірше. У столичних газетах з'являються статті, рівноцінні прокламаціям із засудженням дій вищого Уряду". Цар радив міністру давати директиви друку, "впливати на редакторів, нагадавши деяким з них вірнопідданський борг, а іншим і ті одержувані ними від Уряду великі грошові підтримки, якими вони з такою невдячністю користуються [7] ".

Процес звільнення періодики від цензури спробувало зупинити уряд, 17 жовтня 1905 оприлюднивши маніфест, згідно з яким усім поданим імперії "дарувалися непорушні свободи на засадах дійсної недоторканості особи, свободи совісті, слова, зборів, союзів". Видавців, однак, подібні заходи не задовольнили - керівники найбільш авторитетних журналів і газет закликали колег зовсім відмести всі вимоги цензури і друкуватися без оглядки на неї [73]. Вже 24 листопада були введені нові, "тимчасові правила". На хвилі удаваній вседозволеності стало з'являтися безліч газет і журналів, приваблення "свободою слова", але вже в кінці місяця Міністерство внутрішніх справ почало репресії щодо журналістів, пішли численні арешти і судові розгляди над видавцями [7].

Імператор Микола II неодноразово намагався через Головне управління у справах друку припинити потік образ, нападок, скандальних пліток і чуток, виливається пресою на Григорія Распутіна. Однак законних підстав не знаходилося - закон ніяк не перешкоджав критикувати негідні дії приватних осіб. В результаті всі побажання царя залишилися невиконаними [74].

Більше трьохсот видань були закриті, діяльність ще більшого числа - припинена. Головною мішенню стала, звичайно, періодика - на екстреному засіданні судової палати ( 2 грудня 1905-го) були підтримані дії цензури, що, в короткі терміни, практично знищило всю опозиційну пресу столиці; Союз в захист свободи друку аналогічним чином був скасований. При цьому, однак, ні про який контроль над печаткою в країні говорити не доводилося [7]. 18 березня 1906 виходить Іменний указ "Доповнення тимчасових правил про почасових виданнях", 26-го квітня - "Тимчасові правила про неперіодичної друку". Створюється осведомітельних бюро, покликане контролювати "достовірність" відомостей, що поступають в пресу; іноземна друк передається у відомство Головного управління цензури [73].

"Тимчасові правила", пише Блюм, були наближені до європейських законів - заборона будь-яких видань було можливо виключно в судовому порядку [75]. Нові правила скасовували попередню цензуру, але комітети по друку переглядали виходили видання; накладення санкцій було можливо в разі, якщо видання порушували кримінальний закон. При цьому, однак, мала місце суттєва різниця між періодичних і неперіодичних видань - перші спочатку надходили в продаж, а потім, при необхідності, слідували санкції (штрафи, закриття видань, арешт видавців), а другі подавалися в комітети по друку до початку розповсюдження, і у влади залишався час для конфіскації накладів. Окремої згадки заслуговує той факт, що в 1905 році санкції накладалися тільки на самі видання, які, після їх офіційного закриття, тут же з'являлися під іншими назвами. Після того, як влада почала застосовувати санкції до друкарень, антиурядова преса все ж була вимушена згорнути свою діяльність [74]. При введенні в окремих губерніях положення надзвичайної охорони чи воєнного стану генерал-губернатори та губернатори отримували право призупиняти випуск періодичних видань. У 1905-1907 роках, коли становище надзвичайної охорони вводився в 27, а військовий стан - в 40 губерніях і областях, влади широко користувалися цим правом. Ще одним методом тиску на пресу була адміністративна (тобто вироблена за розпорядженням губернаторів без всякого формального розгляду) висилка неугодних уряду редакторів і журналістів. Великий суспільний резонанс справила висилка в Мінусинськ популярного літератора А. В. Амфітеатрова (1902 рік) за опублікування фейлетону "Господа Обманови", що зображав царську сім'ю в карикатурному вигляді. У періодиці активно починає обговорюватися політична обстановка в країні, особливо проблема свободи слова; по цій темі виходить кілька книг видатних літераторів - В. Е. Якушкіна і В. Е. Розенберга [7].


11. Цензура під час Першої світової війни

Природа і люди 21 Військова цензура Руській арміі.jpg
"Перегляд кореспонденції
військовою цензурою "- ілюстрація
з журналу від 28 травня 1915

В 1913, за твердженням Рейфмана, на пресу було накладено 372 штрафу на суму 140 тисяч рублів, конфісковано 216 номерів, заарештовано 63 редактора, закрито 20 газет. Додаткова хитрість полягала в тому, що "повною мірою" цензура встановлювалася виключно в місцях військових дій і "частково" - поза ними. Визначення ж місць військових дій було прерогативою владних структур [73].

Жирков, однак, називає даний час "розквітом російської журналістики"; розгорнулися розмови про "свободу слова" і зростаюче невдоволення репресіями МВС сколихнули видавців і журналістів, вдобавок стурбованих готуються до опублікуванню новим законом про цензуру. Останній був оприлюднений 20 липня 1914 під назвою "Тимчасове положення про військову цензуру" [76]. Голова Ради Міністрів І. Л. Горемикін коментував: "Військова цензура, переглядаючи призначений до випуску в світ газетний матеріал, повинна оцінювати останній не з однієї лише узковоенной точки зору, а й з загальнополітичної [77] ".

Якщо раніше основним пріоритетом військової цензури було підтримання іміджу армії, то тепер головним завданням стало збереження державної таємниці. Особливому контролю піддавалися фронтові журналісти - був введений інститут акредитації, однак чіткої законодавчої бази для даного роду журналістської діяльності не існувало, це в кінцевому підсумку призвело до того, що в ході Російсько-японської війни противник отримував масу відомостей з російськомовної періодики [78]. Період Першої світової війни характерний посиленням економічного тиску уряду на видавців; так, велика кількість журналістів підкуповувалися, Міністерство внутрішніх справ активно субсидіювала і фінансувало журнали, створюючи лояльні владі видання [77].


12. Становлення радянської цензури

Але ти знову, розтоптати слово,
Безсмертне, вільне живеш,
І помста готуєш ти суворо,
І стріли смертоносні куешь!

Після падіння монархії і розпаду імперії інститут цензури зберігся, хоча і трансформувався. Павло Рейфман писав з цього приводу: "Радянська цензура виникла не на порожньому місці. Вона - спадкоємиця дореволюційної російської цензури, цензури багатовікової самодержавної Росії, з її самовладдям і деспотизмом" [80]. 9 березня 1917 Тимчасовим урядом був ліквідований основний центр царської цензури - Головний комітет у справах друку - і введено посаду комісара у справах друку. 16 травня в "Віснику Тимчасового уряду" було оприлюднено законодавче розпорядження: "Друк і торгівля творами друку вільні. Стосовно до них адміністративних стягнень не допускається". У реальності, подібна свобода повністю реалізована не була. Петро Врангель писав, що при свободі лівої пропаганди праві газети закривалися і конфісковувалися. Згодом за підсумками липневої кризи уряд надав військовому міністру право закривати видання, які закликають до військового бунту і непокори на фронті, після чого репресіям піддалися більшовицькі газети [81].

Відразу ж після Жовтневої революції послідувало значне посилення цензури в країні. Так, в першу чергу було закрито безліч друкарень і газет. Декретом від 27 жовтня (9 листопада) 1917 під заборону потрапили антикомуністичні видання, видання "сіють смуту шляхом наклепницького перекручення фактів" і "закликають до дій злочинного характеру" [82]. За станом на кінець 20-х років були закриті більше чотирьохсот газет [83]. В. І. Ленін говорив: "Ми і раніше заявляли, що закриємо буржуазні газети, якщо візьмемо владу в руки. Терпіти існування цих газет, значить перестати бути соціалістом". [84].

Влада сконцентрувала в своїх руках оборот паперу в країні, вона була конфіскована у приватних осіб, були націоналізовані друкарні. Більшість дослідників відзначали надалі ідеологічний і тотальний характер радянської цензури, а також підпорядкування цензурних органів контролю з боку Комуністичної партії Радянського Союзу [85] [86] [87].


13. Діячі культури про цензуру

А. Блюм відзначає, що з моменту видання "Закону про вільних друкарнях" ( 1783, при Катерині II) пройшло менше десятиліття, як в імперії почалася "невпинна боротьба російських письменників за священне право - право свободи слова і творчості"; найпершим опонентом письменників у протистоянні влади, яка прагнула обмежити їх, став цензор - причому, зазначає Блюм, його фігура була " не стільки зловісна, скільки смішна ". Таким чином, протидія цензурі здійснювалося спочатку шляхом її висміювання і іронізації над нею. При тому ж, що цензор являв собою ворога номер один для російських письменників, однак, робота останніх на терені цензури не вважалася чимось негожим в очах суспільства; так, наприклад, у цензурних комітетах працювали такі видатні діячі мистецтва як Майков, Полонський, Саліас-де-Турнемір, Аксаков, Гончаров, Тютчев і багато інших [88].

Згадка (а також критика, висміювання, і багато інше) питань цензури, пише Блюм, у російських авторів зустрічаються практично у всьому різноманітті існуючих літературних форм - у віршах, епіграмах, листах, есеїстиці, байках, пародіях, оповіданнях, драмах, нарисах, спогадах . Переважна більшість письменників обговорювали дані питання і в приватному листуванні теж - так, стверджує Блюм, "таких листів сотні, якщо не тисячі" [89]. Цензурі і цензорам свої твори присвячували А. Н. Радищев (" Подорож з Петербургу до Москви ", глава" Торжок ") [90], Г. Р. Державін ("На пташку") [91], І. П. Пнін ("Сочинитель і ЦЕНСОР") [92], В. А. Жуковський ("Протокол дванадцятий арзамасского засідання") [93], А. А. Дельвіг ("Петербурзьким цензорам") [94], М. П. Огарьов ("Російська таємна література", передмову) [95], Н. А. Добролюбов ("На карикатури Степанова") [96] і багато інших.

Багато видатних літератори розглядали цензуру і з суто практичної точки зору - розуміючи всю її специфіку зсередини, вони пропонували реформи відомств, законів, самого характеру взаємодії влади з авторами. Ф. В. Булгарін в 1826 виступав з критикою абсурдизму, до якого в деякі моменти сягала цензура, і відзначав загальну спрямованість влади до обігу уваги не на дух творів, але виключно на їх склад - слова і фрази [97]. В. Ф. Одоєвський починаючи з 1827 написав кілька робіт з даної тематики, критикуючи "поліцейську цензуру" і виступаючи з оригінальними пропозиціями щодо протидії антиросійській пропаганді за кордону, зокрема, наполягаючи не на суворій цензурі іноземних видань, а на публікаціях "книг і статей, що спростовують у відкритій полеміці ворожі російському суспільству ідеї "; зі схожими поглядами виступав в 1840-х і Тютчев, вважав за доцільне перегляд системи російської друкованої пропаганди за кордоном [98]. О. І. Сенковський в різкій формі критикував попередню цензуру: "Попереджувальний цензура, дратуючи всіх своїми катуваннями, озлоблений причіпками, озлобитися злісними або неосвіченими тлумаченнями слів, висловів, думок, нічого, проте, не зупиняє" [99].

"Голоси на захист свободи слова не замовкали ніколи: у безпросвітні часи таку задачу брали на себе письменники-емігранти - Герцен у Лондоні в XIX столітті, письменники Російського зарубіжжя в XX-му - В. В. Набоков, Р. Б. Гуль та інші. Тим не менш, більш ніж столітня боротьба за свободу друку і літературної творчості, яка призвела до різкого ослаблення цензурного гніту на початку ХХ ст. і навіть повного звільнення від нього в період між лютим про жовтнем 1917 р., закінчилася цілковитим провалом і поразкою " [100].

-Арлен Блюм, "Російські письменники про цензуру і цензорів"


14. Цензура за типами

14.1. Релігійна

І.Кронштадт. 1905 цензури разрешеніе.jpg
Дозвіл Ф. Н. Орнатського на друкування книги
І. Кронштадтського "Моє життя у Христі" ( 1905)

Історично релігійна цензура була першим видом цензури, з'явилися ще в Російською царстві в середині XVI століття. Офіційну регламентацію даний вид цензури отримав з прийняттям " Стоглавий ", що розширило повноваження церковнослужителів у зрізі контролю за видаваної релігійною літературою та лубочними картинками [101] [5]. Перші істотні зміни настали з церковною реформою імператора Петра I, що обмежувала цензурну монополію церкви, а також з установою Священного синоду, що став основним духовним цензурним органом.

Аж до кінця XVIII століття Синод грав чільну роль у питанні ввезення книг на територію країни і переведення іноземної літератури; указом від 1743 і перше, і друге було заборонено [5]. В епоху правління Єлизавети Петрівни церква також активно втручалася в політичні та інші мирські справи - ​​зокрема, за розпорядженням Синоду вилученню підлягали всі книги, що містили згадки про короткому царюванні Івана VI при регенстві Анни Леопольдівни. При імператорі Павлові I був створений інститут, який займався питаннями релігійної цензури, - Московський церковний центр. Завданнями нового інституту були:

"Розгляд та виправлення як перекладів, що стосуються церкви та церковного вчення, так і взагалі творів, що видаються соборним і не соборним духовенством. Духовна цензура не повинна за прикладом громадянської робити просте схвалення або несхвалення твори до друкування (поелику такі вправи не суть важливі), але в тому, щоб робити їм ревізію, або строге пересматріваніе і виправлення. Цензура може просто повернути рукопис. Всі твори, схвалені цензурою, як не укладають у собі, на її думку, нічого противного Законові Божому, правилам державним, благонравія, і літературу слід видавати в друк з дозволу Синоду виключно в друкарнях, відомству його належать " [4]

-З "Положення про духовну цензуру або комісії" від 14 березня 1799

В 1804 -під відомства церкви були виведені іноземні книги - контроль за ними став прерогативою поштамтів [35]. По суті, зі сходженням на трон Олександра I в Російській імперії почалося становлення цензурного апарату і у відомстві Синоду і Московського церковного центру залишилися виключно книги релігійного змісту - такий стан справ тривало до початку XX століття, коли наслідком намітився розпаду імперії стала реорганізація всієї система цензури, включаючи церковну.


14.2. Військова

Поява військової цензури в Російській імперії аналогічним чином припадає на першу декаду XIX століття. При Артилерійському департаменті у 1810 була введена посада військового цензора, а двадцять шість років потому з'явився перший управлінський орган - Військово-цензурний комітет, якому, щоправда, судилося проіснувати лише до 1858. Плутанина в військової цензури в країні тривала до кінця існування імперії: спроби впорядкувати ситуацію, що склалася робилися в роки Російсько-турецької війни (1877-1878), а потім і Російсько-японської війни (1904-1905). Однак, питання військової цензури так і не було остаточно вирішено [102].

Остання спроба впорядкування військової цензури була зроблена в 1914, коли імператор Микола II затвердив положення про військову цензуру, яка встановлювалася в повному обсязі або часткова. У повному обсязі цензура вводилася в місцях на військовому положенні. Це означало, що міністру внутрішніх справ давалося право забороняти "повідомлення в промовах чи доповідях, вимовних в публічних зборах, відомостей, що стосуються зовнішньої безпеки Росії або збройних її сил або споруд, призначених для військової оборони країни". Для часткової ж військової цензури були характерні "перегляд і виїмка міжнародних поштових відправлень і телеграм, а також перегляд і виїмка в окремих випадках, за розпорядженням головних начальників військових округів, внутрішніх поштових відправлень і телеграм". Положення про військову цензуру діяло до розпаду імперії [103].


14.3. Поштова

Поштова цензура з'явилася в Російській імперії в XVIII столітті при Єлизаветі Петрівні; начальнику петербурзького " поштового АМТА "було поставлено в обов'язок розкривати і копіювати всю закордонну переписку зарубіжних послів, аналогічні дії робилися і до приватних листів, проте не носили систематичного і повсюдного характеру [104]. При колегії закордонних справ під керівництвом Крістіана Гольдбаха була організована дешифровальной служба. Коли при Катерині II останню очолив Франц Епінус, обсяги перлюстрації і дешифрування значно збільшилися, розпечатувалася вся закордонна кореспонденція без винятку. 18 квітня 1794 секретним указом імператриці була організована служба перлюстрації у всеросійському масштабі [105].

Епоха правління Олександра I в історію цензури Російської імперії увійшла як час нетривалої лібералізації в перлюстрації; так, згідно із розпорядженням монарха, "внутрішня кореспонденція, вироблена між собою приватними людьми ... була аж ніяк недоторканною і вилучена від усякого огляду та відкриття". Це, втім, не скасовувало діяльності " чорних кабінетів ":" що лежить до зовнішньої переписки, в перлюстрації оной надходити за колишніми приписами і правилами без відміни ". До початку XIX століття чорні кабінети діяли в Санкт-Петербурзі, Москві, Ризі, Бресті, Вільно, Гродно і Радзівілове. Від чиновників вимагалося звертати увагу на справи про контрабанду, фінансові операції ("ввіз асигнацій"), а "також і про все те, що шкідливо узаконеним і Державі взагалі й приватно", щоб "могли бути взяті належних заходів". С 1881 "чорні кабінети" перейшли у відомство міністра внутрішніх справ; на подібному положенні вони знаходилися аж до 1917 року. Варто окремо зауважити, що загальний розмір імперської перлюстраціонной служби був порівняно невеликим - за станом на 1913 їх було трохи менше п'ятдесяти чоловік [106]. Історик В. С. Ізмозік пише:

"Історія служби перлюстрації імператорської Росії закінчилася в дні другої російської революції, в кінці лютого 1917 року. Перший час після повалення режиму цензори за звичкою приходили на службу, але вказівок від нового уряду не було. Вже в березні в провінції нова революційна влада почала допити чинів перлюстрації. Наказом по Міністерству пошти і телеграфів від 10 липня 1917 цензура іноземних газет і журналів була скасована " [106].


14.4. Іноземна

Професор Маріанна Текса Чолдін, що присвятила велике дослідження діяльності імперської цензури щодо іноземних книг, відзначає, що зарубіжна література на описуваний період була найпопулярнішим читанням в середовищі освіченого населення Російської імперії. Визнаючи небезпеку "згубного західного впливу", відповідно, уряд намагався відгородити від нього громадян своєї країни [107]; спочатку, пише Текса Чолдін, воно прагнуло до недопущення критичних думок по відношенню до інституту самодержавства. Дане цензурний напрямок у відношенні зарубіжної літератури вперше яскраво проявилося на тлі численних європейських революцій середини XVIII століття, коли Росія "з подвоєним старанням стала споруджувати паркан навколо імперії", побоюючись, що ліберальні ідеї знайдуть в серцях людей благодатний грунт - найбільша увага при цьому приділялась вітчизняної періодиці, здатної ці ідеї донести до пересічного читача простою і зрозумілою мовою [108].

Закон від 22 квітня 1828 року, який змінив "чавунний" Шишковський, по частині іноземної цензури залишався в силі лише з невеликими змінами аж до 1917 року [109]. Згідно даному закону всі ввезені книги перевірялися на предмет співвідношення їх змісту з догматами православної церкви і християнства, підвищена увага зверталася на будь-які висловлювання на адресу імператорського дому, перевірялося також, чи не суперечить зміст суспільної моралі. За прийнятим статутом цензурою зарубіжних творів займався Комітет іноземної цензури, який розташовувався в Санкт-Петербурзі при Міністерстві народної освіти. Складався комітет з голови, трьох старших і трьох молодших цензорів, трьох помічників старших цензорів, бібліотекаря і секретаря. Спеціально навчені цензори також були направлені в Ригу, Вільно, Київ і Одесу [110].

Комітет іноземної цензури спочатку поділено на мовні розділи, відповідальні за видання французькою, німецькою, англійською та російсько-польському. З плином часу, однак, структура змінилася - до другої половини століття єдиним "англо-французьким" відділом були охоплені публікації французькою, англійською, іспанською та португальською мовами, німецька же знаходився на особливому положенні [111]. В описуваний час російські представники "нової інтелігенції" проявляли величезний інтерес до німецьких публікацій - це обумовлювало особливу увагу комітету до видань на даному мовою. Другими "по популярності" залишалися французькі книги (знати і вище суспільство до середини XIX як і раніше говорило французькою) [112]. Вчений наводить низку основних тем, що стали об'єктом пильної уваги цензорів іноземних видань починаючи з середини століття; це, в першу чергу, оцінки царських осіб і суспільного ладу [113], сприйняття Російської імперії в якості "варварського", не європейської держави [114], а також критика православного християнства і віри в Бога [115].

ТЕКС Чолдін окремо виділяє нововведення російської іноземної цензури (у порівнянні з її європейськими аналогами) - "дозвіл з виключенням негожих місць". На практиці, пише дослідник, це був дозвіл обороту видань, але "з купюрами", вимариваніем або вирізанням окремих слів, рядків, абзаців або цілих глав [116]; при всьому цьому, однак, розпалювати небажані настрої література постійно проникала в країну [117 ], а комітетові ніколи не вдавалося йти в ногу з часом [118]. Історик приходить до наступного висновку:

"<...> Російський імперський режим провалив свою місію: цензура забороняла окремі рядки в якихось малозначних віршах, в той час як вважала роботи Маркса занадто розлогими, щоб представляти реальну загрозу <...> Як з'ясувалося, паркан, зведений навколо імперії, не зміг захистити країну від дійсно небезпечних ідей " [119].

-М. ТЕКС Чолдін, "Імперія за парканом. Історія цензури в царській Росії"


14.5. Журнальна і газетна

Печатки російської доброзичливці,
Як всіма вами, панове,
Нудить її - але от біда,
Що справа не дійде до блювоти.

Зліва: Стаття до перегляду цензурою.
Праворуч: Стаття процензурірованная.
Карикатура з журналу " Іскра ", 1863

Поява перших журналів в Російській імперії припадає на період правління Єлизавети Петрівни - були відкриті "Бездіяльне час, на користь вжите" ( 1759), "Корисне звеселяння" ( 1760), "Вільні годинник" ( 1763) та деякі інші. Тоді ж стало вимальовуватися перший напрямок в цензурних заборонах щодо засобів масової інформації - виданням було заборонено друкувати будь-якого роду повідомлення про події при дворі без попереднього дозволу контролюючих органів [5]. На початку XIX століття в країні проходило становлення цензурного апарату, положення преси погіршився - Шишковський "чавунний статут" сильно обмежив свободу слова, однак робилися і спроби виправити ситуацію; в основному їх ініціаторами виступали самі співробітники цензурного комітету, орієнтувати свою діяльність на Петербург і Москву, що в певній мірі підтримувало столичних видавців "на плаву" [47].

В "епоху цензурного терору" ситуація значно погіршилася: доступність інформації для підданих імперії істотно скоротилася. Так, було накладено заборону на публічне обговорення в пресі актуальних суспільних і політичних проблем, активно відстежувалися всі умонастрої, що стосуються державного устрою [121]. Курс тиску на пресу був продовжений при Олександрі II; зокрема, Головне управління цензури указом від 16 січня 1858 постановило заборонити до публікації твору, в яких "розбираються, обговорюються і критикуються розпорядження уряду з цього питання, де розповідається про події і висловлюються судження," що можуть порушити селян проти поміщиків [122] "".

При новому міністрі народної освіти Головнін ситуація не зазнала істотних змін - у пресі категорично заборонялося обговорення "селянського питання", істотно обмежувалося висвітлення політичних і соціальних проблем, як внутрішньоросійських, так і міжнародних. Практика діючих при Головін правил, в подальшому закріплена в нових статутах, значно сприяла захисту інтересів держави. 14 січня 1863 указом імператора цензурне управління було передане Міністерству внутрішніх справ під керівництвом Петра Олександровича Валуєва. Значне місце в цензурному режимі Валуєва було відведено журналістиці, яку МВС прагнуло взяти під свій контроль [123].

Реформи Валуєва були складені з рядом хитрощів, що дозволяють "наводити порядок" у пресі в найкоротші терміни і припиняти роботу видавництв. Так, відзначає Жирков, з вересня 1865 по 1 січня 1880 застереження були виписані 167 видань, призупинено 52 видання - в ​​цілому на 13 років і 9 місяців [124]. Для періодики в описуваний час існувала також ще одна проблема - часта зміна цензорів, чиї вердикти нерідко суперечили один одному [125].

Посилення заходів щодо видавців призвело до винаходу безлічі "обхідних шляхів" і "хитрощів" газетярами. Так, наприклад, широко задіяна була практика використання "підставних осіб" для відкриття нового журналу, часто співробітники репресованих видань відкривали нові з аналогічним напрямком. Однією з хитрощів видавців був так званий " езопову мову "- прийом, що описує події в Росії у вигляді розповіді про те, що творилося за кордоном, розгляд поточних справ у формі розповіді про минуле, активне використання алегорій [125].

Плутанина в питанні контролю за ЗМІ почалася з революції 1905 року, коли контроль за газетами був остаточно втрачений. Спроби примирення з газетярами також зазнали невдачі і для останніх обернулися поруч репресивних заходів з боку МВС [7]. З початком війни контроль за ЗМІ став прерогативою військової цензури, що стало характерною рисою останніх років існування імперії.


14.6. Театральна

Поява в країні театральної цензури датується початком XIX століття. У той час цензура поділялася на внутрішню і іноземну, а також відомчу - яка, разом з духовної й військової, охоплювала і театральна цензура. Першою людиною, що поставила руба питання нагляду над театром, був журналіст і критик Фаддей Булгарін, який вимагав посилити нагляд над випускаються п'єсами: "Це тому, що театральні п'єси та журнали, маючи велике коло глядачів і читачів, швидше і сильніше діють на уми і загальна думка. І як вищої поліції повинно знати загальну думку і направляти уми по свавіллю уряду, то воно ж і повинно мати в руках своїх службовців до сього знаряддя " [126]. Крім цього, 2 квітня 1848 був сформований "Секретний комітет", також званий " Бутурлінскій комітетом ", який приділяв особливу увагу всім видаваним творів на території Російської імперії і давав рекомендації Міністерству внутрішніх справ з питань покарання" недбайливих "авторів [127]. Уявлення могли даватися тільки з дозволу поліції, вона ж завідувала цензурою театральних афіш [128].

Для драматичних творів була введена так звана "двоступенева" цензура, суть якої полягала в максимальному ускладненні попадання на сцену нових творів. Подібні заходи логічно привели до значного скорочення числа прем'єр [126]. Для театральних постановок в Північно-і Південно-Західному краях творів іноземною мовою був потрібний дозвіл генерал-губернатора, на подання драматичних творів в театрах Кавказького краю - дозвіл володаря громадянської частиною на Кавказі. На території Царства Польського дозвіл уявлень не російською мовою було покладено на Варшавський цензурний комітет [128].

Через деякий час цензурна політика Уварова призвела до ще більшого ускладнення і без того непростого становища театрів; керівником напряму став Леонтій Дубельт, без особистого дозволу якого ні одна п'єса не могла з'явитися на сцені. Дубельт говорив: "Драматичне мистецтво, як і всяка галузь літератури, повинно мати мету благодійну: наставляючи людей, разом забавляти їх, а це досягнемо незрівнянно швидше картинами високого, ніж описом і ницості, і розпусти". З руки Дубельта безліч творів, пізніше визнаних класикою, були заборонені до постановки - в їх число потрапили твори Грибоєдова, Гоголя, Лермонтова. Подібне положення справ в Росії зберігалося аж до початку XX століття [126].


14.7. Кінематографічна

Censorship in cinema.jpg
Шарж на кінематографічну
цензуру, поч. XX в.

Цензура кінематографа з'явилася на заході існування Російської імперії; датою її появи можна вважати 27 листопада 1908, коли в Москві цензором кіно був призначений надвірний радник Б. Б. Шереметєв [129] - раніше подібної спеціалізованої посади просто не існувало, а всю цензуру кінематографа здійснювали органи, що займалися питаннями театру - частіше навіть не здійснювали зовсім, оскільки реальної необхідності в цьому до певного моменту не було [130].

Появу цензури кінематографа було пов'язано з початком повсюдного захоплення фільмами так званого " паризького жанру " [130], як в Росії називали картини непристойного характеру або, як свідчили афіші кінотеатрів тих часів, "пікантного змісту" [131]. Увага влади до даного жанру привернув новоутвержденниє московський градоначальник - генерал-майор А. А. Андріанов, що приступив до службових обов'язків в середині лютого 1908; саме з подачі Андріанова "паризький жанр" опинився під забороною, хоча фактично його і продовжували демонструвати, змінивши виключно вивіски - на "життя Парижа". З 27 квітня послідували перші закриття кінотеатрів, які порушували заборону на демонстрацію фільмів непристойного змісту [132].

До кінця першої декади століття гостро постало питання визначення поняття "непристойності в кіно" - єдиної думки на цей рахунок ні у цензорів, ні в мистецтвознавців не існувало; в юридичній практиці цензорам рекомендувалося при винесенні кінцевих рішень співвідносити зміст картини "з тими основними вказівками, кои містяться в чинних узаконеного ". Це означало, зокрема, що не допускалася демонстрація фільмів, противних "моральності і благопристойності", "блюзнірських", що провокують "бунтовщіческого чи іншого злочинного діяння", а також картину до показу було можливо заборонити, якщо демонстрування "буде визнано незручним за місцевими умовами " [133]. В. П. Михайлов, таким чином, говорить про кричущу плутанині (а часто і відвертої безглуздості) в питанні цензури кінематографа, ілюструючи свою думку переказом відомого випадку з показом стрічки "Анна Кареніна", який, демонструючи на одній стороні Невського проспекту, була заборонена на інший [134]. Деякі періодичні видання початку XX століття приходили до аналогічних висновків: "Не можна не визнати - у багатьох районах цензура старається не по розуму" (цитата за статтею в "Кіно-журналі") [135].

З появою кінематографа в імперії були негайно введені цензурні обмеження на зйомки монарха і членів його сім'ї; дозвіл на це мали виключно кінооператори Двору Його Імператорської Величності. Як виняток, в 1913, у зв'язку з наближенням урочистих заходів, присвячених 300-річчя дому Романових, право на зйомку під час офіційних церемоній (крім богослужіння) отримали й інші кінорепортери [135]. Ще більш непросто складалися відносини церкви з кінематографом; так, згідно думку Синоду, відвідування кінотеатрів для духовних осіб було рівносильно прогріхів [136], за що нерідко призначалися суворі покарання, такі як пониження в чині і нетривала посилання в монастир [137]. Думка церкви остаточно оформилося до 1915, коли було офіційно видано "Правила інсценування релігійних обрядів в кінематографі"; в них, зокрема, заборонялися зображення "Господа Нашого Ісуса Христа, Пресвятої Богоматері, Святих Ангелів, святих угодників Божих", зображення святого хреста, внутрішній вигляд православних храмів ( інших віросповідань - допустимо), священні предмети (Євангеліє, хоругви, "усяку церковне начиння"), православні релігійні процесії (інших віросповідань - допустимо), богослужіння всіх християнських віросповідань, релігійні обряди і таїнства, інсценування православних духовних осіб [138]. На додаток до цього, церквою в офіційному порядку заборонялася діяльність кінотеатрів в переддень і дні головних православних свят [139].

З 1914 року в справи цензури кінематографа початок систематично втручатися Міністерство внутрішніх справ, забороняючи показ картин, "які могли б викликати порушення громадського порядку, образити релігійні, патріотичні і національні почуття" [140]. У загальному і цілому, цензурна політика Російської імперії щодо кінематографа розоряла виробників фільмів - через заборон колосальні збитки несли практично всі: фабриканти [виробники фільмів], прокатні контори, власники кінотеатрів; особливо сильно страждав "кіноцентр" країни - Москва [141]. З початком лютневої революції цензура кіно зникла, спровокувавши "каламутний потік всякого роду кінострічок, в яких під виглядом викриття смакували анекдоти про колишніх самодержцах Росії та їх любовних утіхах". Але, зазначає Михайлов, їх зуміло присікти вже до квітня цього ж року Тимчасовий уряд, доручивши апарату МВС взяти цензуру під свій контроль і наділивши його правом "на свій розсуд забороняти будь-які картини" за аморальність "" [142].


15. Підсумки і висновки

15.1. Російськомовна історіографія

Окремою темою у відношенні імперської цензури виділяється її "антігазетний" характер. За Рейфману, найбільш явно даний характер висловився в двох останніх декадах XIX століття на тлі посилення реакції преси на вбивство Олександра II, коли уряд прийняв рішення про припинення інакомислення і припинення діяльності "неугодних видань". Так, пише історик, пішов ряд репресій і заборон - за період з 1881 по 1891 роки їх було винесено сто сімдесят чотири, причому в перші сім років особливо неугодні видання були або "приведені до покори", або зовсім заборонені. Тимчасово призупинена періодика після відновлення ретельно вивчалася попередньою цензурою - будь ліберальні ідеї припинялися на корені [143]. Рейфман резюмує:

Більшість із заборонених і припинили виходити в результаті цензурних репресій періодичних видань були аж ніяк не радикальними. Всі вони виступали іноді з опозиційними статтями, критикуючи окремі сторони діяльності уряду, зачіпаючи більш-менш гострі питання <...> Але й така критика викликала невдоволення влади. У розглянутий період навіть нейтральна позиція, з точки зору уряду, була недостатньою; від друку, та й взагалі від добромисного обивателя, була потрібна не пасивна, а активна лояльність [143].

"Антігазетний" характер цензури зберігся і в XX столітті; газети, до початку першої декади століття вже остаточно витіснили по частині популярності журнали, остаточно утвердилися в якості основного джерела оперативно поставляється інформації - однак же, пише Жирков, самодержавна влада продовжувала орієнтувати свої цензурні дії на гальмування інформаційного прогресу [144]; столичні і провінційні видавці, наприклад, перебували в істотно різних умовах. Так, Жирков пише: "[столичні газети] виходили без попередньої цензури на відміну від місцевих, крім особливо відданих уряду" Південного краю "," Киевлянина "," Віленського вісника ". Столичні газети могли бути призупинені цензурою на строк не більше 6 місяців після отримання 3 попередніх застережень, місцеві ж газети - без всяких застережень і терміном до 8 місяців. Причому більше половини припинень цензурою провінційних газет, відзначає Абрамов, падає саме на 8 місяців, що "звичайно тягло за собою повну втрату передплатників і припинення самого видання" взагалі " [145]. Подібне тяжке становище періодики зберігалося аж до "періоду бесцензурья", розпочатого одразу ж після " кривавої неділі " 9 січня 1905 і тривав аж до 1917 [73].

Сучасне вивчення історії російської цензури проводиться в Росії з початку 1990-х років. У травні 1993 року в Москві відбулася конференція "Цензура в царській Росії та Радянському Союзі". Одночасно з конференцією була проведена книжкова виставка. Згодом ці заходи були повторені в Петербурзі, в Російській національній бібліотеці. Аналогічні наукові конференції проводилися 1995 році в Петербурзі ("Цензура в Росії: історія і сучасність") і в Єкатеринбурзі (Міжнародна наукова конференція "Цензура в Росії") [146] [147]. В Російській державній бібліотеці зібрана колекція матеріалів з ​​історії цензури [148].

З питань історії цензури в Росії проводяться наукові дослідження. Зокрема, в 2000 році на кафедрі історії російської державності та суспільно-філософської думки Російської академії державної служби при Президенті Російської Федерації Д. В. Івановим була захищена кандидатська дисертація на тему "Формування військової цензури Росії 1810-1905 рр.." [78]. Цензурі в Російській імперії присвячені безліч наукових статей і ряд монографій.

У сучасній історіографії деякі дослідники схильні окремою темою розглядати антісексуалізм цензури в Російській імперії протягом усього періоду її існування. Так, І. С. Кон, говорячи про історичних передумовах неприйняття теми сексу, вказував на нерозривний зв'язок церкви і держави. Ще починаючи з часу, коли цензура не мала поділу на духовну і світську, а була прерогативою виключно церкви, була закладена основа її антісексуальниого характеру. Кон ілюструє свою тезу специфікою православної іконопису - суворої і аскетичною в порівнянні із західною релігійним живописом: "в російських іконах живе тільки "лик", тіло ж повністю закрито або підкреслено виснажене й аскетично. Нічого схожого на рафаелевскіх мадонн або кранаховскіх Адама і Єву тут немає " [149].

Для розуміння специфіки ставлення до всього еротичному в країні, вчений висуває три основні чинники; перший, на думку Кона, проявляється в сильному контрасті між "високим" рівнем культури "освяченої церквою та антісексуальную за своїм характером" і "низькою побутової культурою народних мас". По-друге чергу, пише дослідник, складне еротичне мистецтво (Англ.) рос. отримало визнання і прийшло в країну набагато пізніше, ніж на заході; виключно же допомогою належного прийняття еротичного мистецтва, коментує Кон, можлива інтеграція сексуальності в високу культуру суспільства. По-третє, нарешті, "становлення цивілізованих форм соціально-побутового життя" було тісно пов'язане з державою і їм же контролювалося - народ постійно перебував під гнітом уніфікації його поведінки з боку влади, що зводило нанівець індивідуалізацію та диверсифікацію; Кон укладає: "А без склалися і досить різноманітних субкультур не було бази і для нормативного плюралізму, від якого залежить різнобарвності сексуально-еротичної культури " [149].

У сучасній історіографії тему сексуальної культури (ставлення до сексуальності, сексуально-еротичні цінності та відповідні форми поведінки - згідно І. С. Кону) Росії стали розглядати порівняно недавно - причому перші роботи виходили з-під пера іноземних авторів; так, наприклад, перша монографія-альбом з історії російського еротичного мистецтва вийшла в 1976 році (А. Флегон), перша дослідницька монографія про православних слов'ян, центрована на сексуальне життя - в 1989 (Є. Левін, Корнельський університет). Російськомовні роботи з даної теми стали з'являтися тільки в 1990-і; Кон резюмує: "Не дивно, що знання про російською сексі, незважаючи на наявність не менше багатих, ніж на Заході, першоджерел <...> залишаються вкрай фрагментарними, а теоретичні узагальнення - спекулятивними, попередніми" [149].


15.2. Зарубіжні дослідження

Ряд іноземних джерел сходиться на думці, що цензура в Російській імперії сформувалася в упорядкований інститут набагато пізніше, ніж в Європі; зазначають, зокрема, що сталося це виключно до кінця XVIII століття, в той час як Східна Європа до даного моменту від "цензурного гніту" була вже вільна. В іноземній історіографії, наприклад, стосовно до цензури в Російській імперії іноді застосовується термін "ефективна (продуктивна, продуктивна) цензура" ( англ. productive censorship ) [150]. ТЕКС Чолдін, наприклад, пише: "цензура в цій країні [Росії] з'явилася на два століття пізніше, ніж в інших країнах, і до 1848 року не вичерпала себе. Країна, здавалося, завжди трохи відставала від Європи" [151]. У загальному і цілому, "точкою відліку" для історії російської цензури багато дослідників називають появу "першого ліберального статуту" від 9 червня 1804 (вважається, що до цього часу цензура мала відносно неупорядкований характер - особливо у відношенні до літератури і театру [152] [153]) і прихід до влади імператора Олександра I [154] [155] [156] [157].

У другій декаді XIX століття, вважають зарубіжні дослідники, імперська цензура зазнала значних змін від вельми помірної до вкрай жорсткою і всеосяжної, що припало на час правління Миколи I; при Олександрі II для письменників і видавців ситуація стала трохи менш "розпеченої" - непроста боротьба за свободу друкованого слова (статистичні дані показують значно більш високий відсоток заборон до друку видань в XIX столітті в Росії, ніж у багатьох країнах Європи [158]) логічно завершилася виключно в середині першого десятиліття XX століття [155]. Відзначають, що саме на цей часовий період довівся перший гарант свободи слова з боку держави - проте єдиної думки про характер "наступності" цензури в зарубіжній історіографії немає; Чарльз Руд, скажімо, пише, що неможливо розглядати радянську цензуру в якості "правонаступника" імперської цензури , оскільки остання розвивалася майже що аналогічним з європейськими країнами чином, у той час як цензура в СРСР носила вже тоталітарний характер [159]. ТЕКС Чолдін ж дотримуються протилежної думки, відзначаючи тісний зв'язок імперської та радянської цензурою, відзначаючи, що остання "сягає своїм корінням глибоко в дореволюційну російську цензуру" [160].

З питання загального курсу розвитку цензурного апарату, вважають історики, ситуація в Росії була рівносильна історії материкової Європи (на противагу Англії та США) - в якості ілюстрації до даного думку приводячи попередню цензуру, яка була практично однаковою як у Європі, так і в Російській імперії [156]. Про безлічі аналогій говорить і Текса Чолдін, називаючи французькі закони базою для російського цензурного законодавства щодо вітчизняних видань, а прообразом правил до іноземним виданням в однозначній формі вказуючи Пруссії і Австрію [161]. Роблячи висновок про ставлення влади до потенційно небезпечної літературі, Текса Чолдін укладає, що основною загрозою уряд завжди бачило повстання народу проти встановленого в Росії ладу, інституту самодержавства як такого [162].


16. Використані джерела

 1. 1 2 3 Кобяк, Н. А. Списки відречених книг. Інститут російської літератури (Пушкінський дім) РАН. pushkinskijdom.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 2. 1 2 3 Цензура. Велика радянська енциклопедія. slovari.yandex.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 3. 1 2 3 Цензура / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890-1907.
 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Жирков, 2001, XVIII століття: період переходу від духовної до світської цензурі
 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Рейфман П. С. Частина перша. Російська цензура. Глава 1. Вступ. З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 6. 1 2 Жирков, 2001, Перший цензурний статут (1804 р.): ілюзії й практика
 7. 1 2 3 4 5 6 Жирков, 2001, Боротьба за свободу друку: 1905-1907 рр..
 8. Блюм, 2011, с. 11.
 9. Творогов, Олег. Ізборника 1073 р.. Інститут російської літератури (Пушкінський дім) РАН. pushkinskijdom.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 10. Буланін, Дмитро. Пандекти і Тактікон Никона Чорногорця. Інститут російської літератури (Пушкінський дім) РАН. pushkinskijdom.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 11. Стоглавий собор. Хронос. Всесвітня історія в інтернеті. hrono.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 12. Стоглавий собор. krugosvet.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 13. Стоглав / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890-1907.
 14. Іван Федоров (Москвітін). Електронні публікації Інституту російської літератури (Пушкінського будинку) РАН. pushkinskijdom.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 15. Федоров, Іван Федорович. Енциклопедія Кругосвет. krugosvet.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 16. Опаріна, Т. А. Іван Квочка і полемічний богослов'я київської митрополії. - Новосибірськ: Наука, 1998. - 431 с. - ISBN 5-02-031083-2
 17. Забєлін, Іван. Матеріали для історії російського іконопису / / Временник Імператорського Московського товариства історії і старожитностей російських. - 1850. - Т. 7. - С. 83-4.
 18. Лубочні картинки / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890-1907.
 19. Богданов А. П. Від літописання до дослідження: російські історики останньої чверті XVII століття. М.: RISC, 1995. С. 215-301.; Панченко А. М. Сильвестр / / Словник книжників та книжності Древньої Русі. СПб. 1998. Вип. 3. Ч. 3. С. 354-359.
 20. Богданов А. П. Російські патріархи (1589-1700): У 2 т. Т. 1. - М. 1999. С. 225-231.
 21. 1 2 3 Рейфман П. С. Глава перша. Від Першого до другої. "Кирпатий лиходій".. З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 22. Духовний регламент / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890-1907.
 23. Духовний регламент. Повне зібрання законів Російської імперії. Збори I. СПб., 1830. Т. VI. № 3718. pseudology.org.
 24. Блюм, 2009, с. 19
 25. Толстой, Олексій. Історія держави Російської від Гостомисла до Тимашева. litera.ru (1883). Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 26. 1 2 Історія друку. Том 1-й. IV. Росія. Бібліотека Центру екстремальної журналістики. library.cjes.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 27. Блюм, 2009, с. 24-5.
 28. Назва установи для турботи про убогих дітей. - Див Будинок Сіропітательний / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890-1907.
 29. Антипов М. Діяльність Санкт-Петербурзького Комітету духовної цензури як видавничої структури в XIX - початку ХХ вв.. Науковий богословський портал. bogoslov.ru (17.07.2008). Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 30. Цензура в Російській імперії. КЕЕ. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 31. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 35.
 32. Блюм А. В. Місцева книга і цензура дореформеної Росії (1784-1860). Відкритий текст. Електронне періодичне видання (1966). Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 33. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 34.
 34. 1 2 Грінченко О. А. Організація цензури в Росії в I чверті XIX століття. Відкритий текст. Електронне періодичне видання. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 35. 1 2 3 4 Рейфман П. С. Частина перша. Російська цензура. Глава Друга. "Днів Олександрових прекрасний початок" ... "Кочівний деспот". З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 36. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 37.
 37. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 28.
 38. 1 2 3 Жирков, 2001, Статути миколаївської епохи: становлення цензурного апарату
 39. Блюм, 2011, с. 63.
 40. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 52.
 41. Патрушева Н. Г., Грінченко Н. А. Історія цензурних установ у Росії ХIХ - початку XX століття. псевдологии. pseudology.org. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 42. 1 2 Жирков, 2001, "Казенний людина" на посаді цензора.
 43. Блюм, 2009, с. 40.
 44. Блюм, 2009, с. 43.
 45. 1 2 ТЕКС Чолдін, 2002, с. 53.
 46. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 58.
 47. 1 2 3 Ботова О. О. Московський цензурний комітет у другій чверті дев'ятнадцятого століття (Формірованіе. Склад. Діяльність). Відкритий текст. Електронне періодичне видання (2003). Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 48. 1 2 Жирков, 2001, Вдосконалення діяльності цензурного відомства.
 49. Блюм, 2011, с. 142.
 50. Рейфман П. С. Частина перша. Російська цензура. Глава третя. "Повинно коритися, а міркування тримати про себе". З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 51. Грінченко Н. А, Патрушева Н. Г. Нагляд за книжковою торгівлею в кінці XVIII - початку XX століття. Відкритий текст. Електронне періодичне видання. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 52. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 51.
 53. 1 2 3 Жирков, 2001, Епоха цензурного терору.
 54. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 73.
 55. 1 2 Жирков, 2001, Комітет 2 квітня 1848.
 56. Блюм, 2011, с. 170.
 57. Жирков, 2001, Реформаторська діяльність А. В. Головіна.
 58. Рейфман П. С. Частина перша. Російська цензура. Глава шоста. "Пісні про вільний слові". З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 59. Патрушева Н. Г. Цензурна реформа в Росії 1865. Відкритий текст. Електронне періодичне видання (1990). Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 60. Жирков, 2001, Перший цензурний закон.
 61. Цит. по: Рейфман П. С. Частина перша. Російська цензура. Вступ. З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 62. В.Короленка. "ДЕКЛАРАЦІЯ" В.С.Соловьева
 63. Всі відомості про законодавчих нормах в даному раззделе: Статут про цензуру і друку, з пізнішими доповненнями, законодавчими мотивами, роз'ясненнями Прав. Сенату і адміністративними розпорядженнями / Сост. В. П. Ширков. - СПб. : Изд. Н.К.Мартинова, 1900. - 302 с. .
 64. Шварцбанд, С. М. Історія текстів: "Гаврііліада", "Наслідування Корану", "Євгеній Онєгін". - РДГУ, 2004. - 240 с. - (Зарубіжна філологія в РДГУ). - ISBN 5-7281-0762-1
 65. 1 2 Алексєєв М.П.: Нотатки про "Гаврііліаде". З приводу видання В. Брюсова. Олександр Сергійович Пушкін. pushkin.niv.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 66. Коментар С. М. Бонді до поеми Пушкіна "Гаврііліада". Російська віртуальна бібліотека. rvb.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 67. Поема "Гаврііліада" принесла Пушкіну багато неприємностей. pravda.ru (19.08.2008). Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 68. Грушкін, А. І. А.І.Грушкін про Єршова П.П.. Російський письменник і поет Петро Павлович Єршов. ershov.org.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 69. Савченкова, Тетяна. "Коник-Горбоконик" у дзеркалі "сенсаційного літературознавства". Видавничий дім "Літературне навчання". lych.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 70. Найдич Е. - Етюди про Лермонтова. Суперечка про "Демоні". lermontovtalk.info. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 71. Каролідес, Ніколас; балдію, Маргарет; Соува, Дон; Євстратов, Олексій. Коник-Горбоконик / / 100 заборонених книг. - Ультра.Культура, 2008. - 640 с. - ISBN 978-5-9681-0120-4
 72. Блюм, 2011, с. 265.
 73. 1 2 3 4 5 Рейфман, П.С. Частина перша. Російська цензура. Глава восьма. "Але в жовтні його трошечки того ...". З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 74. 1 2 Бельгард, О. В. Спогади. - Новое литературное обозрение, 2009. - 688 с. - (Росія в мемуарах). - ISBN 978-5-86793-727-0
 75. Блюм, 2009, с. 68.
 76. Бєлобородова О. Зміни в організації цензури в Російській імперії в 1914 р. (за матеріалами Курської губернії). Відкритий текст. Електронне періодичне видання. opentextnn.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 77. 1 2 Жирков, 2001, Цензура і журналістика при "оновленому ладі"
 78. 1 2 Іванов, В. Д. Формування військової цензури Росії 1810-1905 рр... Відкритий текст. Електронне періодичне видання. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 79. Блюм, 2011, с. 325.
 80. Рейфман П. С. Частина II. Радянська і пострадянська цензура. Замість вступу. З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 81. Жирков, 2001, Радянська цензура періоду комісародержавства 1917-1919 рр..
 82. Декрет про друк / / Декрети Радянської влади. - М .: Политиздат, 1957.
 83. Жирков Г. В. Радянська цензура періоду комісародержавства 1917-1919 рр.. / / Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: АСПЕКТ ПРЕСС, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1
 84. Ленін В. І. Твори. изд-е 4-е. Т. 26 стор 253.
 85. Латиніна А. Н. "Пережиток Середньовіччя" або елемент культури? / / " Новий світ ": журнал. - М ., 2008. - № 10.
 86. Жирков Г. В. Партійний контроль над цензурою і її апаратом / / Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1
 87. Блюм А. В. Глава I. Система тотального контролю / / Радянська цензура в епоху тотального терору. 1929-1953. - Монографія. - СПб. : Академічний проект, 2000. - 283 с. - ISBN 5-7331-0190-3
 88. Блюм, 2011, с. 13.
 89. Блюм, 2011, с. 14.
 90. Блюм, 2011, с. 33.
 91. Блюм, 2011, с. 41.
 92. Блюм, 2011, с. 42.
 93. Блюм, 2011, с. 48.
 94. Блюм, 2011, с. 54.
 95. Блюм, 2011, с. 105.
 96. Блюм, 2011, с. 141.
 97. Блюм, 2011, с. 15.
 98. Блюм, 2011, с. 16.
 99. Блюм, 2011, с. 17.
 100. Блюм, 2011, с. 19.
 101. Жирков, 2001, Період монополії цензури РПЦ
 102. Бєлобородова, А. А. Захист державної таємниці в Російській імперії. Діяльність військової цензури в 1914-1917 рр... Військово-історичний журнал. history.milportal.ru (06.07.2011). Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 103. Бєлобородова, А. Зміни в організації цензури в Російській імперії в 1914 р. (за матеріалами Курської губернії). Відкритий текст. Електронне періодичне видання. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 104. Соболєва, Тетяна. Історія шифрувального справи в Росії. - ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - С. 22. - 512 с. - (Досьє). - 5000 екз. - ISBN 5-224-03634-8
 105. Новик, Віталій. Академік Франц Епінус (1724 - 1802): коротка біографічна хроніка. Російський історичний ілюстрований журнал "Батьківщина". vivovoco.rsl.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 106. 1 2 Ізмозік, В. С. Чорний кабінет. Російський історичний ілюстрований журнал "Батьківщина". vivovoco.rsl.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 107. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 15.
 108. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 19.
 109. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 42.
 110. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 43.
 111. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 46.
 112. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 22.
 113. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 161.
 114. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 201.
 115. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 214.
 116. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 47.
 117. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 231.
 118. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 232.
 119. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 49.
 120. Блюм, 2011, с. 144.
 121. Жирков, 2001, Комітет 2 квітня 1848
 122. Жирков, 2001, Вплив політики реформування на розвиток журналістики
 123. Жирков, 2001, Реформаторська діяльність А. В. Головіна
 124. Жирков, 2001, Перший цензурний закон
 125. 1 2 Патрушева, Н. Г. Книжкова справа в Росії в другій половині XIX - початку XX століття. - СПб. : РНБ, 1992. - С. 41-55.
 126. 1 2 3 Цензура театральна. Енциклопедія Кругосвет. krugosvet.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 127. історична енциклопедія Цензура. dic.academic.ru.
 128. 1 2 Театр. Історія Російської імперії. gd-archive.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 129. Михайлов, 2003, с. 236.
 130. 1 2 Михайлов, 2003, с. 237.
 131. Михайлов, 2003, с. 238.
 132. Михайлов, 2003, с. 240.
 133. Михайлов, 2003, с. 243.
 134. Михайлов, 2003, с. 244.
 135. 1 2 Михайлов, 2003, с. 245.
 136. Михайлов, 2003, с. 246.
 137. Михайлов, 2003, с. 247.
 138. Михайлов, 2003, с. 248-9.
 139. Михайлов, 2003, с. 250.
 140. Михайлов, 2003, с. 252.
 141. Михайлов, 2003, с. 258-9.
 142. Михайлов, 2003, с. 260
 143. 1 2 Рейфман П. С. Глава 7. Глуха пора листопаду. З історії російської, радянської та пострадянської цензури. reifman.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 144. Жирков, 2001, Новий вік-нові проблеми для цензури
 145. Жирков, 2001, Боротьба за свободу друку: 1905-1907 рр..
 146. К.В. Лютова. спецхран Бібліотеки Академії наук. Введення. vivovoco.rsl.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 147. Цензура і доступ до інформації: історія і сучасність. Історія конференцій. Російська національна бібліотека. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 148. Колекція видань з історії цензури. Російська державна бібліотека. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 149. 1 2 3 Кон, Ігор. Чи був секс на святій Русі?. Сексуальна культура в Росії. neuronet.ru. Статичний з першоджерела 24 січня 2012.
 150. Merkle, Denise; O'Sullivan, Carol; Doorslaer, Luc van; Wolf, Michaela. Literary Translation in the Age of Decembrists. The Birth of Productive Censorship in Russia / / The power of the pen: translation & censorship in nineteenth-century Europe. - LIT Verlag Mnster, 2010. - 298 p. - ISBN 9783643501769
 151. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 27.
 152. O'Malley, Lurana Donnels. The dramatic works of Catherine the Great: theatre and politics in eighteenth-century Russia. - Ashgate Publishing, Ltd., 2006. - P. 54. - ISBN 9780754656289
 153. Banham, Martin. The Cambridge guide to theatre. - Cambridge University Press, 1995. - P. 180. - ISBN 9780521434379
 154. Survey of Russian History. - Taylor & Francis, 1961. - P. 102.
 155. 1 2 Leatherbarrow, William J.; Offored, Derek. History of Russian Thought. - Cambridge University Press, 2010. - P. 21-2. - ISBN 9780521875219
 156. 1 2 Lee Blaszczyk, Regina. Producing fashion: commerce, culture, and consumers. - University of Pennsylvania Press, 2008. - P. 26. - ISBN 9780812240375
 157. Tossi, Alessandra. Waiting for Pushkin: Russian fiction in the reign of Alexander I (1801-1825). - Rodopi, 2006. - P. 24. - ISBN 9789042018297
 158. Goldsten, Robert Justin. The war for the public mind: political censorship in nineteenth-century Europe. - Greenwood Publishing Group, 2000. - P. 28. - ISBN 9780275964610
 159. Ruud, Charles. Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804-1906. - University of Toronto Press, 2009. - P. 7. - ISBN 9781442610248
 160. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 14.
 161. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 28-9.
 162. ТЕКС Чолдін, 2002, с. 228.

ЛітератураЦей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Освіта в Російській імперії
Індустріалізація в Російській імперії
Революційний тероризм в Російській імперії
Форми титулування в Російській імперії
Українські політичні організації в Російській імперії
Цензура
Цензура в Ірані
Військова цензура
Цензура в Німеччині
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru