Центральне статистичне управління

Центральне статистичне управління - радянський державний орган, що займався збором статистики.


1. Історія

  • До 1917 року - Статистичний рада і Центральний Статистичний комітет при Міністерстві внутрішніх справ
  • Декретом Ради Народних Комісарів від вересня 1918 року "Про місцеві статистичних установах" губернські Статкомітету припиняли свою діяльність.

1.1. Попередні назви та підпорядкованість

1918 - 1923 - Центральне статистичне управління РРФСР (ЦСУ РРФСР)
утворено Декретом Ради Народних Комісарів від 25 липня 1918 року "Про державну статистику"
1923 - 1926 - Центральне статистичне управління (ЦСУ) при Раді Народних Комісарів СРСР
1926 - 1930 - Центральне статистичне управління СРСР (ЦСУ СРСР)
1930 - 1931 - Економіко-статистичний сектор (ЕСС) Держплану СРСР
1931 - Сектор народно-господарського обліку Держплану СРСР
1931 - 1941 - Центральне управління народно-господарського обліку (ЦУНГО) Держплану СРСР
У відповідності з постановою РНК СРСР від 10 березня 1932, яка затвердила Положення про республіканських, обласних (крайових) органах народногосподарського обліку, управління народногосподарського обліку союзних і автономних республік, країв і областей, районні і міські інспектури народногосподарського обліку перебували в безпосередньому підпорядкуванні ЦУНГО Держплану СРСР.
Директиви та завдання, які виходять від ЦУНГО Держплану СРСР, були обов'язковими для всіх статистичних органів. Тим самим, була створена єдина загальносоюзна система органів народногосподарського обліку.
1941 - 1948 - Центральне статистичне управління (ЦСУ) Держплану СРСР
1948 - 1987 - Центральне статистичне управління (ЦСУ) при Раді Міністрів СРСР
постанову Ради Міністрів СРСР від 10 серпня 1948 № 3018 "Про перетворення ЦСУ Держплану СРСР в Центральне Статистичне управління при Раді Міністрів СРСР"
1987 - 1991 - Державний комітет СРСР по статистиці

В даний час Федеральна служба державної статистики


2. Функції

  • Законом СРСР від 19 грудня 1963 № 2000-VI визначено, що Начальник Центрального статистичного управління при Раді Міністрів СРСР входить до складу Ради Міністрів СРСР (Ст. 70).

Всю свою діяльність ЦСУ СРСР здійснювало через ЦСУ союзних республік і місцевих органів державної статистики: статистичні управління автономних республік, країв і областей, районні (міські) інформаційно-обчислювальні станції (центри) і інспектури державної статистики

ЦСУ СРСР затверджує загальносоюзний мінімум показників статистичної звітності для всіх галузей народного господарства і форми статистичної звітності для підприємств, організацій та установ, що входять в систему міністерств і відомств СРСР, а також для колгоспів і видає інструкції щодо їх заповнення.


2.1. Джерела даних

  • періодична та річна звітність, яку представляють підприємства, організації та установи за формами і в строки, встановлені ЦСУ СРСР або ЦСУ союзної республіки;
  • одноразові великі економічні роботи і перепису (Наприклад, Всесоюзні переписи населення 1959 і 1970, розробка звітних міжгалузевих балансів виробництва і розподілу продукції за 1959, 1966 і 1972, переоцінка основних фондів країни за станом на 1 січня 1960, 1 січня 1972 по госпрозрахункових організацій, на 1 січня 1973 по бюджетним організаціям та ін
  • щорічна перепис невстановленого устаткування (станом на 1 січня) - постанова Ради Міністрів СРСР від 29 вересня 1959 № 1135
  • одноразова вибіркове обстеження доходів та житлових умов трудящих (один раз на 5 років, починаючи з 1967) - постанова Ради Міністрів СРСР від 3 вересня 1966 № 717 (із 1974 один раз на 3 роки - розпорядження Ради Міністрів СРСР від 25 вересня 1974 № 2451)

3. Про ЦСУ

Сталін на XIV з'їзді ВКП (б) 18 грудня 1925 в Політичному звіті Центрального Комітету зазначив:

"To ж саме можна сказати про злощасний хлібофуражного балансу Центрального статистичного управління, даному в червні, по якому виходило так, що товарних надлишків у заможних виявилося нібито 61%, у бідноти-нічого, а у середняків-решта відсотків. Смішне тут полягає в тому, що через кілька місяців ЦСУ прийшло з іншою цифрою: не 61%, а 52%. А нещодавно ЦСУ дало цифру вже не 52%, а 42%. Ну, хіба можна так обчислювати? Ми віримо в те, що ЦСУ є цитадель науки. Ми вважаємо, без цифр ЦСУ жоден керуючий орган розраховувати і планувати не може. Ми вважаємо, що ЦСУ повинно давати об'єктивні дані, вільні від якого б то не було упередженої думки, бо спроба підігнати цифру під те чи інше упереджена думка є злочин кримінального характеру. Але як можна вірити після цього цифрам ЦСУ, якщо воно само перестає вірити своїм цифрам? " [1]

Сталін 27 грудня 1929 на Всесоюзній конференції аграрників-марксистів у доповіді "До питань аграрної політики в СРСР" вказував:

"Треба також поставити питання про популяризацію марксистської теорії відтворення. Треба розробити питання про схему побудови балансу нашого народного господарства. Те, що опублікувало ЦСУ в 1926 році у вигляді балансу народного господарства, тобто не баланс, а гра в цифірі ... Схему балансу народного господарства СРСР повинні виробити революційні марксисти, якщо вони взагалі хочуть займатися розробкою питань економіки перехідного періоду "(Соч. М., 1952. т.12. ​​С.171-172)


4. Керівники

1918 - 1926 - П. І. Попов (керуючий ЦСУ РРФСР, СРСР)
1926 - 1928 - В. В. Осинський (керуючий ЦСУ СРСР)
1928 - 1930 - В. П. Мілютін (керуючий ЦСУ СРСР)
1931 - 10.01.1932 - С. В. Мінаєв - поч. Сектора економічної статистики Держплану
1932 - 1935 - В. В. Осинський (начальник ЦУНГО Держплану СРСР)
1935 - 1937 - А. Д. Краваль (начальник ЦУНГО Держплану СРСР)
1937 - 1938 - І. Д. Верменич (начальник ЦУНГО Держплану СРСР)
1939 - 1940 - І. В. Саутін (начальник ЦУНГО Держплану СРСР)
1940 - 1975 - В. Н. Старовський (начальник ЦУНГО Держплану СРСР, ЦСУ СРСР)
1975 - 1985 - Л. М. Володарський (начальник ЦСУ СРСР)
1985 - 1989 - М. А. Корольов (1985 -1986: начальник ЦСУ СРСР; 1987-1989: голова Держкомстату СРСР)
1989 - 1992 - В. Н. Кириченко (голова Держкомстату СРСР)
1993 - 1998 - Ю. А. Юрков (голова Держкомстату Росії)
1998 - 2009 - В. Л. Соколін (голова Держкомстату Росії, керівник Росстату)
2009 - н.в. - А. Є. Сурінов (керівник Росстату)

З восьми керівників радянського статистичного відомства між 1918 і 1941 роками п'ятеро були розстріляні в 1937-39 рр..: В. В. Осинський, С. В. Мінаєв, В. П. Мілютін, І. А. Краваль, І. Д. Верменич [2].


5. Працівники


6. Організації при ЦСУ СРСР

1928 -???? - Кон'юнктурний інститут ЦСУ СРСР
Експертна рада при ЦСУ СРСР
1971 - 1986 - Всесоюзне виробниче технічне об'єднання по технічному обслуговуванню і ремонту обчислювальної техніки (Союзсчеттехніка) ЦСУ СРСР
Всесоюзний Державний Проектно-Технологічний Інститут

Примітки

  1. Повне зібрання творів Сталіна І. В. Т.7. - http://www.cprf.ru/pss/stalin/7-1.html - www.cprf.ru/pss/stalin/7-1.html
  2. Блюм А., Меспуле М. "Бюрократична анархія: статистика і влада при Сталіні", Переклад з французької, М., РОССПЕН, 2006

8. посилання

П:
У Вікіпедії є портал
"СРСР"
Перегляд цього шаблону Серп і молот Інститути державної влади і управління СРСР
Глава держави
Колегіальний глава СРСР
Індивідуальний глава СРСР
Органи при главі СРСР
Прапор СРСР Герб СРСР
Поради
Союзні органи
Республіканські органи
Місцеві органи

Крайова рада народних депутатів Обласна рада народних депутатів Рада народних депутатів автономної області Рада народних депутатів автономного округу Районна рада народних депутатів Міська рада народних депутатів Селищна рада народних депутатів Сільська рада народних депутатів Виконком

Уряд
Союзні органи
Республіканські органи

Уряд республіки Союзу РСР Уряд автономної республіки

Місцеві органи
Суди
Союзні органи
Республіканські органи

Верховний суд республіки Союзу РСР Суд автономної республіки

Місцеві органи

Крайовий суд Обласний суд Суд автономної області Окружний суд Народний суд Народний суддя Товариський суд Військовий трибунал

Інші органи
Органи прокуратури

Прокуратура Верховного Суду СРСР (1923-1933) Прокуратура СРСР (1933-1946) Генеральна прокуратура СРСР (Генпрокуратура, 1946-1992)

Органи народного контролю

Комітет народного контролю СРСР (КНК, 1965-1990) Група народного контролю Пост народного контролю

Надзвичайні органи