Центр жорсткості

Центр жорсткості - точка докладання внутрішніх сил пружності в даному поперечному перерізі конструкції, по відношенню до якої в перерізі під дією зовнішніх сил виникають лише нормальні напруження, але не крутний моменти.

Найпростішим прикладом може бути бляшана пластина, на яку діють різні сили. В результаті дії цих сил, пластина б деформувалася, але деформація б мала чітко виражену вісь (можливо, не одну). На цій осі і лежали б центри жорсткості.

Розбіжність центру жорсткості з центром тиску і недостатня жорсткість конструкції крила можуть стати причиною флаттера і подальшого руйнування літака.