Центр тиску

Центр тиску - це точка тіла, в якій перетинаються: лінія дії рівнодійної сил тиску на тіло навколишнього середовища і деяка площина, проведена в тілі. Положення цієї точки залежить від форми тіла, а у рухомого тіла - ще й від властивостей навколишнього середовища та напрямки руху. Наприклад, для тіл обертання вона визначається як точка перетину аеродинамічної сили з площиною симетрії тіла, перпендикулярної до площини, що проходить через вісь симетрії і вектор швидкості центру ваги тіла. [1]

Для крила літака центр тиску - це точка перетину лінії дії аеродинамічної сили з площиною хорд крила. У загальному випадку його положення змінюється в залежності від кута атаки. Але існує форма профілю - так званий профіль з постійним центром тиску, для якого положення центру тиску залишається незмінним. При русі зі надзвуковою швидкістю через значну стисливості повітря центр тиску значно зміщується назад. [1]

Розбіжність центру жорсткості з центром тиску і недостатня жорсткість конструкції крила можуть стати причиною флаттера і подальшого руйнування літака.


Джерела