Чобручі

Чобручі ( молд. Чобурчіу , укр. Чобручі ) - Село в Слободзейському районі невизнаної Придністровської Молдавської Республіки на лівому березі Дністра, поблизу міста Слободзея.


1. Назва

Існує декілька версій походження назви села Чобручі. Зокрема "... відома легенда про те, як на березі Дністра оселився козак Михайло Чубурча і заснував село Чубурча (Чобручі) ". За іншою версією, яку наводить у своїй монографії угорський академік Ш. Сатмар, назва" Чобручі "походить від слов'янського слова" обручі "- воно свідчить про те, що жителі села культивували виноград і займалися бондарних справою. За третьою версією назва села походить також від слова "обручі", проте сенс його полягає в іншому: справа в тому, що під час повеней (якщо дивитися з сторониСлободзеі) село опинялося оточеним водою, неначе підперезані обручем. Існує ще одна версія, за якою кілька сімей з правобережного села Чобручі, ховаючись від турецьких властей, перейшли Дністер і влаштувалися на нинішнє місцезнаходження лівобережних Чобручі. Дана версія цілком може бути прийнята, якщо врахувати, що правобережні Чобручі були засновані раніше і вперше згадуються ще в 1484, а виникнення сіл-дублерів характерно для Подністров'я XVIII в. Таким чином, резонно і цілком очевидно запозичення цієї назви. Спираючись на деякі документи, можна припустити, що в XVI-XVIII ст. село було містом або містечком і носило назву " Тубор-ча "," Тубарча "," Чіверча "," Чіберца "," Чебручь "," Чобручі ". В основу назви села, цілком можливо, покладена потурчених форма молдавського слова" ciob "-" ciorb "(держак).


2. Історія виникнення села

Історія виникнення села Чобручі йде корінням в середньовіччя. У "Книзі великого креслення" е 20 верстах нижче по Дністру розташований град Туборча. На карті Польщі В'ячеслава Гродец-кого XVI в. на річці Дністер позначені міста Сороки, Устя (в низов'ях Реута), Тигина, а також правобережний і лівобережний гради Туборча. Місто Туборча, мабуть, згадується в російській летописце Даниловича під 1405 р., де говориться: "І догнали княгиню Олександру в татарській землі, на місці званому Чіверча (інакше Чіберца, відповідає Тубарче, Чобурчі, Чобручі - авт.) І тут схопили її у Св. Миколая, а ту церкву поставив деякий басурманін, по імені Хачібівая або Хачібаба ". У 1535 р. згадується в молдавських документах Петро Томші, Паркалаба (комендант фортеці) Чобручскій. Однак цей факт відноситься до правобережних Чобручі часів Стефана Великого. Перше непряме згадка села Чобручі Слободзейського району в історичних документах датується 1573 - імовірно, воно фігурує в слявяно-молдавському літописі Азарія 1551-1574 рр.. Історик-краєзнавець Н.А. Мохов стверджує, що село було засновано пізніше, в XVII столітті. Таким чином, дата народження поселення знаходиться в межах кінця XVI - початку XVII ст. У будь-якому випадку Чобручі - один з найдавніших населених пунктів Пріднестровья.В своїй монографії "Чобручі" угорський академік Ш. Сатмар говорить, що це знаходиться на лівому березі Дністра село згадується в документах кінця XVII в. У них воно "... атестовано як село, основним заняттям жителів якого було виноградарство". "До небагатьом населеним пунктам, відомим ще в кінці XVII в. (Жура, Кучурів-ган, Чобручі), до середини XVIII ст. Додаються глини, Дубоссари, Слободзея, Карагаш, Малаешти, Молокіш та ін" У. Фрацман вказує, що село Чобручі вперше згадується в якості населеного пункту в 1753 р., але непрямі свідчення про існування тут досить великого поселення відносяться ще до середини XVII століття. На карті Молдавії та Валахії Я.Ф. Шміда 1774 р. в долині річечки Кремінній позначені кілька церков, проте ніяких скільки-небудь значних населених пунктів там немає. За твердженням Ш. Сатмар, в цьому місці мешкали 2-3 тис. чоловік. У той час населений пункт з такою чисельністю населення міг відповідати міському статусу. О.Є. Ширяєв теж поряд з Бендерами, Білгородом, Хотином і іншими містами згадує лівобережні Чобручі, тобто в якості міста. Тим не менше деякі дослідники (в тому числі П.П. Бирня) вважають, що Чобручі не могли бути повною мірою міським поселенням, скоріше, вони представляли собою велике торговельно-ремісниче село (містечко). Дійсно, якщо враховувати характер господарської діяльності селян, то воно таким бути і не могло, і насправді було просто великим придністровським селом. Принаймні у Відомостях Чорноморського козачого війська за 1789 і 1791 рр.. Чобручі згадуються як великий населений пункт з кількістю жителів, що досягав майже тисячу осіб.


3. Географія

Географічне положення Чобручі унікально. Своєрідність цієї місцевості було відзначено ще античними географами. У рельєфі Південно-Придністровської рівнини в долині річки Дністер розрізняють чотири тераси. Село Чобручі розташоване на першій та частково на другий (середній) терасі, на лівому березі Дністра в 22 км нижче міста Тирасполя. У чому полягають переваги географічного положення поселення?

Імовірно ще в I тис. до н. е.. стародавня зручна переправа через Дністер (Тірас) поблизу села і сприятливий природний ландшафт (багаті пасовища, сінокоси, родючі цілинні чорноземи, заплавні ліси, велика кількість звіра, птиці та риби) стали причиною виникнення тут кочівницьких стійбищ і довготривалих поселень, курганних і грунтових могильників (рис . 1). Існує думка, що в VI столітті до н. е.. армія перського царя Дарія I під час походу на Скіфію саме в районі Чобручі переправлялася через Дністер. Чобручская переправа мала найважливіше військово-стратегічне і торгове значення, оскільки служила сполучною ланкою для контактів кочовий і землепашеской цивілізацій, для яких річка була природним рубежем. У XVII-XVIII ст. через Чобручі проходив головний шлях, що йде з Подолії вздовж Дністра в Гаджибей. На досить докладній карті Бессарабської області М. І. Зуєва (1855) Чобручі позначені як велике село на півдорозі від Слободзеї до Незавертайловкі. При цьому ні глини, ні Коротке на цій карті не показані.

У XIX сторіччі Чобручі стають річковий пристанню, на північ від них проходить шосейна дорога, що істотно покращує транспортне положення села. З будівництвом у 70-ті роки XIX ст. залізниці Одеса-Кишинів значно полегшився вивіз аграрної продукції через торговельний порт Одеси. Для найкоротшою зв'язку із залізницею від Чобручі до станції Кучурган була прокладена польова грунтова дорога. В кінці століття село розташовувалося в 20 верст від повітового міста Тирасполь, в 8 верстах від волосного центру і земської поштової станції, в 22 верстах від залізничної станції Кучурган15'16. На карті Тірас-польського повіту 1886 р. (експонується в Тираспольському краєзнавчому музеї) Чобручі розташовані між двох річкових лиманів: північного-Симонов Лак і південного - Жепші (пізніше лимани були осушені), у розвивається розділу річки на власне Дністер і протоку Турунчук. Річка завжди займала особливе місце в житті села. З одного боку, Дністер був його годувальником, з іншого - представляв для нього загрозу. Поблизу Чобручі річка розділяється на два рукави: західний - основний, який зберігає назву "Дністер", і східний - "Турунчук", по ньому спрямовується приблизно третя частина води. Обидва рукави з'єднуються на території України, всього в 20 км від гирла річки - Дністровського лиману. Ще в кінці XVIII в. інженер генерал-лейтенант російської армії Франц де Волан починає регулярні гідрологічні дослідження русел Дністра і Турунчука в околицях їх поділу. Він проектує пристрій линви шляхів, віддає розпорядження про ліквідацію протоки Дністра в районі селища Турунчук (Чобручі) і складає план кошторису для проведення необхідних робіт. До 1803 кошторис була закінчена, однак у зв'язку з відсутністю коштів та робочої сили це питання довго не вирішувалося. У серпні 1806 р. секретар Херсонського губернського правління Гладкий відсилає ордер ти-распольскому землеміру А. С. Шаржінскому, в якому нагадує про те, що "Дністер зробив прорив своїм прагненням бліз' урочища Турунчук і тим знатну частину землі з лісами відрізав у володіння Порти" . Терміновість роботи на Турунчук підкреслюється розпорядженням герцога де Рішельє А. С. Шаржінскому, в якому наказується відкласти всі справи і розпочати спорудження "перегородки". Ордер супроводжується планом річки і загородження на вході в протоку Турунчук, описом необхідних робіт, зазначенням кількості необхідних людей і матеріалів, затверджених в Департаменті водних комунікацій. Гладкий вказує на необхідність в виду важливості справи залучення до нього коштів, що знаходяться в розпорядженні Ватажка дворянства Тирасполь-ського повіту надвірного радника кавалера Туманова!. До 70-х років XIX століття старе русло Дністра проходило "під" правобережними селами КІЦ-кани, Копанка, Талмази і далі через низовина Адана. Урочище Адана - це сильно замулене і заросле очеретом, очеретом і верболозом русло Старого Дністра, яке виходило до правобережного селу Чобручі. Заплавні луки Адани чобручане використовували для городництва і випасу худоби. Фактично русло Старого Дністра розпалося на окремі озера-стариці. На місці основного русла річки знаходилися вузькі і мілководні струмочки, гірлочкі, промоїни, по яких вода йшла після частих повеней. Дністер мав виключно важливе господарське, транспортне, іригаційне, рекреаційне значення. У його заплаві жителі села містили фруктові сади і баштани, займалися випасом худоби, риболовлею, полюванням, а дністровської водою зрошували поля, сади і городи. У другій половині XIX ст. Чобручі перетворилися на транзитну річкову пристань. Однак міграція русла річки та зміна її фарватеру привели до кінця сторіччя до погіршення умов судноплавства. В кінці 70-х років після чергового сильного повені Дністер різко змінив своє русло і відрізав село від заплавних садів. Селяни підтримували зв'язок з садами за допомогою тимчасових поромів. На рубежі XIX-XX ст. з метою поліпшення судноплавства російськими фахівцями було проведено ретельне гідрографічне дослідження русел Дністра і Турунчука ". Навесні 1918 р., Дністер став кордоном між Румунією і Радянською Росією, чобручане коли отримали можливість доглядати за своїми садами, переправляючись через річку за перепустками. Проте вже через рік вони були позбавлені цього задоволення аж до середини 50-х. За тридцять років запущені сади майже повністю загинули. Наприкінці 20-х років для збору і відводу в Дністер води лиману Симонов Лак була вручну вирита гирла Почтаря, а під селом Глина - гирла для відводу вод лиману Жепші. У 1935-1937 рр.. були споруджені шлюзи, що дозволяють самопливом спускати воду з лиманів при падінні рівня води в Дністер та Турунчук. Протягом 20-30-х років тут розгорнулося будівництво Карагашской відкритої зрошувальної системи, що дозволило поливати колгоспні землі, розташовані вище плавнів - на другій і третій дністровських терасах. Пізніше була створена система дренажних каналів, поступово осушувальних лиманні землі. У ці роки румуни переслідували мету спрямувати протягом Дністра по Турунчук так, щоб відрізати землі острова Турунчук від Молдавської АРСР і перепідпорядкувати їх правобережним селам окупованій Бессарабії. Вони вирубували на правому березі ліс і скидали його в Дністер нижче того місця, де бере свій початок Турунчук. Це призвело до часткового закриття і замулювання основного русла річки. У відповідь на ці дії влади лівобережжя прийняли рішення загородити початок протоки Турунчук і зміцнити дамбами русла обох річок. Роботи тривали два роки - з 1925 по 1927-й. З кар'єра в селі Бичок, з залізничних станцій і зруйнованих об'єктів сюди підводами завозилися великі камені. У квітневому номері газети "Правда" за 1927 р. було опубліковано повідомлення ТАРС: "Раднарком Молдавії заслухав доповідь професора Ярошенского, головного керівника робіт на Турунчук. У цьому районі закінчилося будівництво дамби, яка запобіжить відхилення річки Дністер від її русла. Центральна комісія прийме остаточно всі виконані роботи до 1 Травня. Крім того, селяни Придністров'я почали меліоративні роботи. Завдяки побудованій греблі (перегородці) створилася можливість встановити фундамент будівництва гідроелектростанції потужністю 1000-2000 кінських сил ". Так було попереджено відторгнення сільськогосподарських угідь острова Турунчук площею 25 тис. га і збережено старе русло Дністра. Однак проіснувала гребля недовго-незабаром вона була зруйнована льодоходом і знесена вниз за течією, в результаті чого утворився каскад підводних каменів - фактично рукотворний поріг. Залишився тільки фундамент цієї перегородки, який зберігся до наших днів, - він і каміння каскаду добре видно, коли рівень води в річці падає. Це місце чобручане називають "водоспадом" і люблять тут рибалити. Тоді ж, у 20-30-ті роки, почалися роботи по обваловкванію русел Турунчука і Дністра. Спочатку ні велися вручну і на підводах, а після Великої Вітчизняної війни - за допомогою екскаваторів і бульдозерів. На початку другої половини XX ст. дамби були вже досить широкі й високі, щоб стримати повінь. Однак у 1969 р. в районі Слободзеї після чергової стихії дамба була прорвана. Води заповнили раніше осушене Верхній лиман (Симонов Лак) і зруйнували кілька десятків будинків північної околиці села. Нижній лиман (Жепші) не постраждав, імовірно, тому, що під водою опинився острів Турунчук. Виникла загроза затоплення всієї "російської" частини села. У спішному порядку була насипана п'ятиметрова дамба. З часом покривали дамбу дерева і чагарники були з'їдені худобою, змиті річкою, знищені будівельною технікою, вирубані. Таким чином, до кінця XX ст. дамба виявилася беззахисною перед паводками і повенями, які періодично її підмивали. Протягом усієї другої половини XX в. питання про приналежність сільськогосподарських угідь острова Турунчук залишався відкритим. У 1947 р. споконвічно чобручскіе землі за Дністром рішенням Ради Міністрів Молдавської РСР були передані Талмазскому лісництву. Через сім років, в 1954 р., голова об'єднаного колгоспу ім. В. І. Леніна І. Д. Васілатій, будучи членом ЦК компартії Молдавської РСР і депутатом Верховної Ради МРСР, домігся передачі в оренду колгоспу 60 га заплавній землі за Дністром строком на тридцять років. Отримавши заднестровскіе сади, чобручане викорчували дикі дерева і чагарники, справили плантажну оранку і посадили сади і виноградники, згодом давали багаті врожаї. На річці була налагоджена постійно діюча поромна переправа, до якої вела гравійна дорога, що була продовженням вулиці Фрунзе. Минуло тридцять років. За ці роки ліс за Дністром викорчували, поромну переправу знесли, сади закинули - село залишилося без зони відпочинку та цінних сільськогосподарських угідь. За словами головного землевпорядника Слободзейського району І. І. Гіцмана, у 1984 р. за рішенням Слободзейського райвиконкому ці землі були віддані радгоспу села Талмази в обмін на землю, передану цим радгоспом радгоспу "Молдавія" села Кременчук. Якщо глина, Коротному і Незавертайловке вдалося відстояти свої сільгоспугіддя на острові Турунчук, то Чобручі втратили свої землі в урочищі Адана.


4. Історико-демографічний та етнографічний нарис села

Документів, що свідчать про етнічний склад населення села Чобручі в період до XVII в., Не знайдено. У 1656-1658 рр.. и позднее, в 1660-м, в Бендерах побывал знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби - автор уникального географического и исторического десятитомного издания "Книга путешествий". В нем он подробно описывает Бендерскую крепость, ее турецко-молдавский посад и близлежащие правобережные села. На левом берегу, по его словам, селились казаки".Можно предположить, что в XVII столетии в Чобручах проживали молдаване, малороссы, поляки, евреи. Однако в конце этого века село было разграблено и сожжено турками, а его население на баржах и плотах угнано по Черному морю в рабство. Часть этих плотов с людьми застряла в Крыму, так и не доплыв до Турции. Здесь чобручане основали собственное поселение. Спустя десятилетия некоторые жители вернулись в уничтоженное село и возродили его. Приднестровская полоса расселения Очаковской земли уже в начале XVIII в. была заселена полуоседлыми татарами, ногайцами, молдавскими крестьянами с правого берега Днестра, украинцами из Подолии и Малороссии, южных губерний России.С присоединением междуречья Южного Буга и Днестра (Едиссан, Очаковская область) к Российской империи началось их активное историческое, этнографическое и картографическое изучение. В Молдавском лингвистическом атласе издания 1789 г. указывается, что в Чобручах насчитывалось 1840 семей, из них 1600 - молдавские, остальные -польские, сербские, украинские, русские. Однако в этих цифрах, скорее всего, добавлены лишние нули, иначе Чобручи бы были крупнейшим населенным пунктом региона, а это маловероятно. По утверждению венгерского ученого Ш. Сатмари, в селе с XVII по XX в. проживали венгры. Доказательство этого факта он видел в том, что даже в XX столетии в Чобручах одежда и обувь, старинные песни и танцы, причитания на похоронах и прочие традиции оставались схожими с венгерскими.На карте 1791 г., составленной военным инженером Ф. де Воланом, обозначено село Чобручи Исследователь М.С. Сергиевский в книге "Молда-во-славянские этюды" отмечает, что в 1791 г. в селе насчитывалось 184 двора и 940 жителей. В Ведомости приходов 2-го благочиния, учрежденного по указу архиепископа Екатеринославского Амвросия в 1793 г., отмечается что "...в селе Чобручи - 170 польских, сербских, украинских и русских..." дворов.После Ясского мира 1791 г. Очаковская земля отошла к России. Крестьяне, возвратившись домой, начали возрождать свои селения. Они изначально строились больших размеров, что объяснялось необходимостью выжить в сложных условиях заселения и хозяйственного освоения края. Приднестровье более интенсивно стало заселяться выходцами из Молдавского княжества, которые бежали от турецкого и боярского гнета. Здесь, на левобережье Днестра, формировалась так называемая "Новая Молдавия". С Украины сюда переселялись крестьяне-молдаване из Бугского казачьего войска.Одними из первых в Левобережное Приднестровье перебрались староверы. За почти полутораве-ковое пребывание в этом крае они оставили заметный след в истории села Чобручи. С начала XVIII в. старообрядцы сохраняли здесь свои патриархальные обычаи, одежду. В основном они занимались рыболовством, охотой, совершали обменные операции. Сельскохозяйственное производство в их среде было непопулярно. В период русско-турецкой войны 1787-1791 гг. в старообрядческих Чобручах расположился казацкий полк Тиховского. И хотя некрасовцы вынужденно мирились с квартирант-ством черноморцев, казаки не только не притесняли их, но и выступали в качестве защитников. Правда, староверы, составляя достаточно многочисленную и организованную группу, вполне могли постоять за себя сами и играли заметную роль в боевых действиях 1787-1791 гг. В 1795 г. село пополняют 634 российских крепостных крестьянина, что кардинально меняет этнический состав населения Чобруч".В конце XVIII в. под давлением русской администрации и местного населения значительная часть старообрядцев переселилась за Дунай. Некоторые из них, спустившись вниз по Днестру, основали самостоятельную слободу Маяки (ныне Одесская область). В середине XIX в., по данным церковного учета, в селе осталось всего 17 некрасов-цев. Возможно, они появились в Чобручах в результате реэмиграции из-за Дуная в первые десятилетия XIX столетия. К концу века староверы полностью ассимилировались пришлыми молдаванами, малороссами, русскими, исповедовавшими официальное православие.На место эмигрирующих казаков-некрасовцев в середине XVIII в. переселяются беженцы из-за Днестра и Прута, а также сербы ("служивые пике-неры") - потомки военных поселенцев. По данным церковного учета, в конце XVIII столетия в Чобручах проживали 600-700 человек (170 дворов). По числу жителей из всех левобережных нижнеднестровских сел Чобручи были равны Сло-бодзее и в два-три раза превосходили Глиное, Ко-ротное, Незавертайловку, Карагаш, Суклею.В середине XIX столетия в селе проживало свыше 2 тыс. человек, из них украинцы составляли более 50%, молдаване - 45%. В это время сложилось традиционное для многих приднестровских сел разделение на "молдавскую" (западную) и "русскую" (восточную) части. В Чобручах "молдавская" часть в два раза превышает "русскую" и по площади и по количеству жителей. Этот условный раздел проходит по современной улице Ленина. Существенно изменился этнический состав населения Чобруч - к традиционно проживавшим здесь молдаванам, украинцам, русским добавились немцы, болгары, цыгане. Особенно много сюда прибыло евреев - около двух десятков семей.

В 1859 г. в селе насчитывалось 2123 жителя, которые проживали в 457 дворах. В 1866 г. численность населения не изменилась, но дворов стало значительно меньше - 284. Во второй половине XIX в. число жителей удваивается. Так, в 1896 г. в селе Чобручи Слободзейской волости Тираспольско-го уезда Херсонской губернии было 880 дворов, 4989 жителей (2432 мужского и 2557 женского пола). Здесь действовала православная церковь, работала школа на 105 учащихся. Чобручан обслуживали 4 винные лавки, в году насчитывалось 26 базарных дней. По данным переписи 1897 г., т. е. спустя год, в селе проживали уже 5122 человека.


5. Экономическая жизнь села в XVIII-XIXвв.

К сожалению, о жизни села в период с 1573 по 1773 г. имеется очень мало фактов. Известно, что в XVII-XVIII вв. чобручане занимались преимущественно охотой, рыболовством, землепашеством, скотоводством. Наиболее распространенными видами ремесел были гончарное, скорняжное и ткацкое, а также плетение корзин и вязка веников. Тем не менее в этот период левобережные села "...были так бедны, что даже существовавшие в них церкви были плетнЗвые".

К началу XIX в. сложилась крепкая крестьянская община. В 1820 г. в селе насчитывалось 197 дворов, жители которых содержали 205 лошадей и 442 коровы. Чобручане выращивали зерновые, овощи и бахчезые культуры, занимались садоводством, разведением птицы и скота, по-прежнему увлекались охотой, рыболовством, в почете были различные ремесла. Разнообразие хозяйственной деятельности было обусловлено исключительно благоприятными природными ресурсами - равнинно-стью ландшафтов, плодородием почв, близостью источников орошения и богатством днестровских плавней птицей, зверем и рыбой.

Землепашество - главная сфера хозяйственной деятельности чобручан - изначально носило экстенсивный характер. Аграрное освоение трудных в обработке целинных черноземов протекало достаточно тяжело, поскольку состояние агротехники не позволяло эффективно использовать весь потенциал плодородия местных почв. С одной стороны, нужно было осушать близлежащие лиманы, а с другой -всего в 3-4 верстах от Днестра располагались целинные черноземы, которые нуждались в хорошем орошении, но были недоступны для полива. Чобручане выращивали просо, пшеницу-арнаутку, рожь, кукурузу, ячмень, овес. Возделыванию зерновых угрожали периодические засухи и нашествия саранчи. Основной тягловой силой были волы и лошади.

До середины XIX в. землю пахали преимущественно сохой, затем постепенно ее вытеснил плуг.В 1866 г. в распоряжении села находилось 8511 десятин земли, в том числе под усадьбой - 663 десятины, под пашней - 4468, под пастбищами -1579, под сенокосами - 457 десятин. В 60-70-е гг. с целью обработки удаленных залежных земель часть чобручан отселили на хутор Ново-Чоб-ручский (часть современного поселка Первомайск). Во второй половине XIX в. выходцы из Чобруч основали аграрную колонию Новые Чобручи к северу от железнодорожной станции Раздельная (Одесская область Украины).

В последнем десятилетии XIX в. регион охватили частые засухи, которые привели к неурожаям, падежу скота, голоду и эпидемиям. Сельская община была вынуждена взять в долг зерно у Тирасполь-ского земства. Земская помощь, составившая 2607 пудов яровой пшеницы, 3881 пуд ржи, 2646 овса, 6208 кукурузы, позволила не только спасти чобручан от голодной смерти, но и создать семенной фонд для будущих севооборотов. И все же с долгами пришлось расплачиваться тяжело и долго.

Основной статьей доходов чобручан являлась торговля фруктами. В личных и общественных садах плодоносили яблони, груши, айва, абрикосы, сливы, вишни, черешни, шелковицы. Главной текстильной культурой была конопля - ведущее сырье для производства полотна. Выделялось село процветающими виноградарством и виноделием.

Пойменные земли между Турунчуком и Днестром не распахивались и сохраняли значение сельских промысловых угодий. Пойменные леса в 1866 г. занимали 461 десятину сельских угодий. В плавнях Турунчука и Днестра в пойменных лесах и зарослях камыша чобручане охотились на кабанов, косуль, оленей, зайцев, ондатр, фазанов, куропаток, перепелов, уток, гусей, цапель и на другие промысловые виды зверей и птиц. В Днестре и его многочисленных протоках ловили белугу, осетра, стерлядь, сазана, сома, угря, леща, жереха, карпа, чехонь, сельдь, плотву, карася, тарань.

Развивались в селе и ремесленные промыслы, особенно плетение корзин из лозы и ивняка; распространены были ткачество, изготовление веников и бочек. Здесь работали семь ветряных мельниц, маслобойки, салотопни, коптильни, шерстобойни, винокурни.

Село вело торговлю и обмен продукцией сельского хозяйства и ремесел с правобережными селами Чобручи, Талмазы, Раскаецы, Пуркары, Грэди-ница, Копанка, а также с Тирасполем и с соседними селами Глиное, Незавертайловка, Слободзея, Карагаш, Суклея. Чобручане торговали маслом, сыром, брынзой, салом, шкурами, осетровой и белужьей икрой, зерном, вином, волами, овцами, лошадьми. Так Чобручи, расположенные возле удобной через Днестр переправы, превратились в XVIII столетии в важный пункт транзитной торговли. Чобручский паром интенсивно использовался как самими селянами, так и жителями соседних сел. Его владельцы Г. Кузенко и А. Куперман получали с него до 60 рублей серебром ежегодно. Особое место в чобручской торговле занимали немецкие поселения в долине реки Кучурган - так называемый "Тырг-ла-Нямц". Туда поставлялись преимущественно продукты питания, а закупались черепица, горшки, полотно и другие ремесленные изделия.


6. Демографические и этнические измененияв селе на протяжении XX в

В XX столетии этнический состав населения существенных изменений не претерпел. Правда, следует отметить некоторую интернационализацию и этническую консолидацию жителей села, которая проявлялась во взаимопроникновении фольк-лоров, обычаев, быта различных народов. Многовековой процесс этнической миксации привел к тому, что в молдавских семьях по сей день встречаются русские и украинские фамилии, и наоборот, а молдавский и русский языки стали обиходными. Раздел села на "русскую" и "молдавскую" части стал более чем условным анахронизмом.

На протяжении XX в. периодически менялась численность населения села. Если в 20-30-е годы здесь проживали 6,0-6,3 тыс. человек, то в 1940 г. количество чобручан достигло уже 6,6 тыс. После Великой Отечественной войны в селе осталось менее 2 тыс. жителей. Около 320 селян погибли на фронтах войны, в оккупации, от голода и болезней (в материалах Музея боевой и трудовой славы упоминается только 213 фамилий как погибших чобручан, так и освободителей села). Сотни семей, бежавших от наступающих немецко-румынских войск, рассеялись в южных областях Украины.

В середине 40-х годов чобручане возвращаются в родное село. Постепенно растет рождаемость и продолжительность жизни, сокращается смертность. По состоянию на 1 августа 1949 г., в Чобру-чах насчитывалось 5496 жителей, из них 4545 молдаван (83%), 742 украинца, 151 русский?. В 1953 г. в Чобручах проживали уже 5,7 тыс. человек, в 1970 г. - 8,5 тыс., в 1979 г. - 8,2, в 1989 г. - 7,9, в 1995 г. - 8,1, в 2000 г. - 8,0, в 2005 г. - около 7,9 тыс. жителей38. На протяжении второй половины XX в. село все более интернационализировалось. Сегодня молдаване составляют здесь 64% населения, украинцы - около 20%, русские - 13%. Живут в селе также болгары, немцы, грузины и представители других национальностей.

Бережно сохраняют чобручане свои традиции, в которых переплелись молдавские, украинские и русские мотивы. Среди наиболее важных сельских праздников выделяются венчания, свадьбы, кумат-рии, проводы в армию, крестины, Храм села. Некоторые сельские обычаи уходят своими корнями в далекий XVIII век. Особенно любопытен обычай с чисткой колодца: мастера опускают в него бутылку с вином, которую извлекают при очередной чистке.


Интересна и сложна история народного образования в селе Чобручи. В 1877 г. здесь открылась министерская школа с одним классом39. По данным школьного учета, в 1892/93 учебном году в ней занимались 66 мальчиков и 10 девочек. В этом же году открылась начальная школа, которую посещали 30 детей, а через два года - епархиальная - в ней учился 41 ребенок. В 1903 г. начальная школа была преобразована в еще одну приходскую школу. Таким образом, в начале XX столетия в селе действовали две церковно-приходские школы - молдавская и русская. С ростом численности населения села увеличивалось и количество учащихся. Так, в 1913 г. в министерской школе учились 137 детей, а в 1914 г. в епархиальной -145. Всего в Чобручах в 1915 г. насчитывалось 690 детей школьного возраста, однако лишь 234 из них посещали школу.

В 20-30-е годы XX столетия, в период ликвидации безграмотности населения, в селе работали несколько молдавских, русских, украинских неполно-средних школ, в которых обучались элементарным навыкам чтения, счета, письма почти 90% безграмотных селян. Школьные классы размещались зачастую в ветхих, расположенных в разных частях села строениях.

До 1953 г. чобручане, желавшие получить полное среднее образование, вынуждены были учиться в школах сел Глиное и Слободзея. Но после открытия в бывшем здании конторы объединенного колхоза им. СМ. Буденного средней школы № 2 селяне больше не ездили в соседние села. Сельские власти придавали огромное значение образованию, недаром одна из центральных улиц Чобруч носит название "Школьная". В 1969 г. средняя школа № 2 переехала в новое типовое здание и стала молдавско-русской - в ней завершали обучение ученики неполно-средних русской и молдавской школ.

В новой школе был открыт краеведческий музей села, который хранит экспонаты, отражающие крестьянский быт XIX в., документы периода коллективизации, фотоматериалы, личные вещи и бюсты участников Великой Отечественной войны, книги Памяти. Инициатором создания музея был учитель и краевед И.А. Чернов41. (Сегодня музей запущен, поскольку нуждается в финансировании и отдельном здании.) В 1974 г. открыт филиал Слободзейской музыкальной школы. В настоящее время в селе действуют три средние школы - одна русская и две молдавские.


8. Церковное строительство

Исторически духовная и культурная жизнь села сосредоточивалась в храме. Построенная в начале XIX столетия и освященная на Покрова Божьей Матери церковь была небольшой, но красивой. Располагалась она в центре старинной части села на пересечении современных улиц С. Лазо и Комсомольская. Чобручане дали ей название "Старая". Храм играл не только культовую, но и хозяйственную роль в жизни села. Приходские священники владели лошадьми, скотом, птицей, пашней (в Красной балке), фруктовыми садами. В их домах размещалась церковная библиотека. В церкви велся учет рождений, крещений, венчаний, смертей и других важных событий сельской жизни. Фактически именно здесь писалась история села Чобручи.

В 10-20-е годы XX в. шло строительство нового сельского храма Казанской Божьей Матери, однако в 1931-1932 гг. церковь была разрушена. В конце 1935 г. была закрыта и Старая церковь. На Рождество Христово с нее сняли крест и колокола, а в марте начали ломать стены. Все церковные книги и храмовое имущество было сожжено - так в огне погибла история села. Жителям некоторых других сел - Суклеи, Карагаша, Паркан Слободзей-ского района удалось в те страшные годы каким-то образом защитить свои храмы от поругания и разрушения. Во время немецко-румынской оккупации церковь временно размещалась в здании колхозного клуба. После войны, в 1945-м, под церковь был переоборудован обычный жилой дом по улице Набережной. Но в 1957 г. импровизированная церковь была закрыта, и до середины 90-х годов Чобручи оставались без храма.

В 1990 г. по инициативе селян создается приходской совет Русской Православной Церкви, который занялся установлением православного креста на въезде в Чобручи, подготовкой территории сельского кладбища под строительство колокольни и церкви. За семь лет на пересечении улиц Мира и Дружбы было возведено величественное здание церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которую чобручане назвали "Новой". Отделка и роспись внутренних помещений храма продолжается по сей день.


9. Социально-экономическое развитие села в XX столетии

Предвоенные 1911-1913 гг. были урожайными. Село богатело на торговле зерном, фруктами, овощами, скотом, лошадьми. В первые годы войны климатические условия в целом благоприятствовали сбору высоких урожаев. В 1917-1919 гг. в период безвластия и экономической разрухи чобручане активно вырубали пойменные леса. Революционные потрясения, бандитизм, конфискации, частая смена власти, гражданская междоусобица, репрессии привели страну, а вместе с ней и село к экономическому упадку.

В 20-е годы XX в. социально-экономическая жизнь Чобручей круто меняется. Начинают создаваться коллективные хозяйства, артели, коммуны, товарищества по совместной обработке земли. Первым колхозом, образованным в селе, стал "Свободный Молдаванин". Как и другие, созданные в это время совместные хозяйства, он был крайне беден. Коллективизация проходила вместе с раскулачиванием, которое часто носило необоснованный характер. В середине 30-х годов десятки зажиточных чоб-ручских семей бежали от репрессий в Бессарабию.

В 1941 г. успешное экономическое развитие села было прервано войной и немецко-румынской оккупацией. Чобручские колхозы попали в сферу хищнических интересов румынско-немецкого акционерного общества "Хартикола", румынского картеля "Офаул", немецкого акционерного общества "Солагра". Они занимались массовыми конфискациями зерна и скота, а также пытались реорганизовать аграрное производство для нужд армии. В этот период чобручане платили более 30 различных налогов. Их привлекали на строительство и ремонт дорог, заготовку дров, перевозку продовольствия и военных грузов. В конце концов сельскохозяйственное производство пришло в полный упадок. Сразу же после освобождения Чобруч в апреле 1944 г. началось его восстановление. В 1946-1947 гг. на край обрушился страшный голод. Люди питались падшим скотом, речными моллюсками, корнями папоротника. Преодоление последствий послевоенной разрухи и голода шло медленно. Лишь к началу 50-х годов колхозы сумели превысить довоенные производственные показатели. К этому времени в селе насчитывалось шесть колхозов: четыре богатых - "Молдова Сочиа-листэ", "Красный Партизан", им, В.И. Ленина, им. К. Ворошилова - и два бедных - им. Петровского и "10 лет Советской Молдавии", которые в 1953 г. были объединены в один колхоз им. В.И. Ленина. Образованное хозяйство специализировалось на производстве овощей, фруктов, зерна, подсолнечника, винограда, молока, мяса. Колхоз имел почти 8 тыс. га посевных угодий. Более 40% сельскохозяйственных угодий занимали фруктовые сады, 50% - пашня, менее 10% - сенокосы и пастбища. В 70-80-е годы колхоз освоил под фруктовые сады 650-700 га земельного фонда, еще 450-500 га было отведено под виноградники. Более 300 га было занято под томатами и другими овощными культурами, почти 1500 га - под пшеницей, кукурузой, другими зерновыми, еще 500 га отведены под подсолнечник.

В середине 60-х годов колхоз им. В.И. Ленина становится миллионером. Спустя десять лет его валовая продукция составила более 5 млн руб., товарная - свыше 4 млн руб., а к началу 80-х годов она превысила соответственно 15 млн и 13,5 млн руб. Более 3/4 стоимости реализованной продукции приходилось на фрукты и овощи. Колхоз вошел в десятку богатейших хозяйств Молдавской ССР. Его правление грамотно и эффективно распоряжалось полученной прибылью, вкладывая ее в аграрное производство и социально-бытовую инфраструктуру села.

В 60-80-е годы укрепляется материально-техническая база колхоза. Строятся мастерские, склады, гаражи, теплицы, мелиоративные системы (в середине 70-х колхоз орошает более 3 тыс. га угодий, а в середине 80-х - почти 5 тыс. га), коровники, свинарники, конюшни, полевые станы, грунтовые дороги, понтонный мост через Турунчук, паромные переправы через Днестр и Турунчук, цеха по переработке овощей и фруктов, асфальтовый и хлебный заводы, тарная база. Велись работы по добыче песка, щебня, гравия к северу от села, в балке Красной.

После катастрофического наводнения, произошедшего в 1969 г., часть земель чобручского колхоза была передана межколхозсаду "Память Ильичу".


10. Территориальное развитие села

Старые, узкие, кривые и запутанные улицы села - Матросова, Комсомольская, начала улиц Лазо, Кирова, Победы, 1 Мая, Садовая - образуют исторический центр Чобруч (рис. 2). В XVII-XVIII вв. они были застроены мазанками или саманными домами с крытыми камышом крышами. По сей день в селе сохранились мазанки, стены которых возводились из ивовых или тополиных плетеных жердей, замазанных сверху глиной и беленых известью. Здесь работали корчмы и почта, действовали Старая церковь, Нижнее (Старое), или Русское, кладбище (между улицами Лазо и Победы), которое чобручане в XVIII-XIX вв. называли "Сто могил". В конце XVIII столетия было открыто Верхнее (Старое), или Молдавское, кладбище. Сегодня на месте бывшего Нижнего кладбища построен стадион, а на месте Верхнего - универмаг.

С Тирасполем село связывали три шляха: первый проходил по улицам Набережная-Пушкина в сторону Слободзеи; второй - с улицы Пионерской на улицу Ленина в Слободзее; третий включал в себя выезд из села на трассу Тирасполь-Незавер-тайловка. Первый шлях является сейчас кратчайшей полевой дорогой в "русскую" часть Слободзеи, второй стал главным выходом на трассу Тирасполь- Днестровск в сторону Слободзеи, а третий -так называемая "Белая дорога" - выходит вдоль урочища Жепши на трассу Тирасполь-Днестровск в сторону села Глиное.

В XVIII в. село расширяется на север и запад, в XIX - на северо-восток вдоль "Белой дороги* и продолжает расти в северном и западном направлениях. Главными планировочными осями, вдоль которых велось строительство домов, стали бывшие шляхи. В 60-70-е годы территория Чобруч выросла вдвое по сравнению с концом XVIII столетия. В последнее десятилетие XIX в. сельские кварталы вышли к современным улицам Чапаева и 25 Октября, а вскоре западная окраина села вплотную подошла к лиману Симонов Лак. Зажатые с трех сторон лиманами и Днестром Чобручи приобрели компактную конфигурацию и дальше стали расширяться преимущественно в северном направлении.

В 20-30-е годы XX в. начинается застройка берегов осушенных лиманов. Продолжается строительство в северном и западном направлениях. Северная окраина села в конце 20-х годов доходила до сохранившегося по сей день дома № 109 по улице Фрунзе. Сюда же в 1929 г. было перенесено сельское кладбище, которое стало молдавско-русским и получило название * Северное".

Спустя десять лет власти Молдавской АССР решили провести перепланировку крупнейших сел. Так Чобручи получили регулярную прямоугольную поквартальную планировку. Были построены новые широкие и прямые улицы - Ленина, Победы, 1 Мая, Котовского, Дружбы, Гагарина, Фрунзе. Главная улица (ул. Ленина) пересекает село с севера на юг и спускается к Днестру.

В послевоенный период был разработан генеральный план реконструкции села с целью превратить его в агрогород. Основы общественного центра Чобручеи были заложены архитекторами В. П. Александровым и И. С. Эльтманом. В дальнейшем в этом проекте принял решающее участие скульптор Д.К. Родин. Важные предложения по реконструкции и застройке общественного центра села внесли К.А. Баранов, И.Д. Василатий, М.А. Осипов. Их совместными усилиями был создан гармоничный архитектурный ансамбль, доминантами которого являются величественное здание Дворца культуры с красивейшими рельефами, а также памятник В.И. Левину и здание сельского Совета.

У 1958 р. на лівому боці вулиці Леніна з ініціативи Д.К. Родина був закладений парк - гордість чобручан. На невеликій ділянці землі розмістилися скелі, ставки з дністровськими ліліями і лебедями, гроти, містки, скульптурні композиції, альтанка-ротонда, алеї та клумби, засаджені декоративними деревами, кущами, квітами. У 1982 р. ВДНГ СРСР оголосила всесоюзний конкурс на кращий парк культури і відпочинку. На виставці були представлені 1650 парків країни, з них переможцями стали чотири: парк культури і відпочинку ім. Горького (Москва), парк міста Домодєдово (Підмосков'я), Ялтинський парк і парк села Чобручі. Переможці отримали дипломи Першого ступеня і золоті медалі. Д.К. Родін був удостоєний почесного звання "Заслужений діяч культури Молдавської РСР", нагороджений двома медалями ВДНГ і урядовою нагородою. Недарма сільський парк культури і відпочинку носить ім'я цього чудового скульптора. І незважаючи на нинішній жалюгідний стан парку, молодята з навколишніх сіл, як і в колишні часи, приїжджають сьогодні сфотографуватися на тлі цього прекрасного куточка Чобручі.

В 60-80-е годы з селе были построены жилые здания для колхозных специалистов, врачей и учителей, а также школы, продовольственные склады, магазины, аптеки, бани, больница, гостиница, мастерские бытового обслуживания, телефонная станция. Открылись двери сельского Совета, библиотек, Музея боевой и трудовой славы, детских яслей и сада, Дома быта, Дома науки, правления колхоза, построены стадион (на 2 тыс. мест), спорткомплекс (не имеющий в те годы аналогов в селах не только МССР, но и всего СССР), одна из лучших в Молдавии дискотек, летняя эстрада и Зеленый театр, оборудована зона отдыха на берегу Днестра. В 70-е годы проложены водопроводы, оборудованы шахтные колодцы, пробурены артезианские скважины. Чобручане помнят день открытия памятника воинам, освободившим село от немецко-фашистских захватчиков, и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

До середины XX в. улицы села были земляными. Позже покрыли гравием улицы Ленина и Гагарина, затем Котовского, Дружбы и Октябрьскую. К 1970 г. заасфальтировали улицу Ленина и выезд на трассу Тирасполь-Днестровск. По улицам Ленина, Гагарина, Гоголя, Дружбы пустили автобусы. В 90-е годы были покрыты асфальтом улицы Гагарина и Дружбы, а также полевая дорога Чобручи-Первомайск. В 1990 г. начались работы по газификации села, которые были в основном завершены в 1994-1996 гг.


11. Чобручи в XXI

Сегодня территория Чобручей составляет 642 га, здесь насчитывается почти 2,8 тыс. домов, в которых проживают 7,9 тыс. человек.Около 2 тыс. за пределами страны на заработках. Это одно из крупнейших сел не только Слободзейского района, но и Приднестровья, обладающее высоким социально-экономическим потенциалом. Экономический кризис привел в конце 90-х к развалу колхоза им. В.И. Ленина. В селе, как, впрочем, и во всем Приднестровье тех лет, болезненно приживались новые рыночные отношения. В эти годы на базе уже бывшего колхоза им. Ленина были созданы арендные крестьянские хозяйства "Золотая нива" и "Огородник", названия которых говорят о специализации этих сельскохозяйственных предприятий.

В 2002 г. в сельском Дворце культуры открыт общественный экологический центр "Турунчук", обслуживающий одноименный ихтиологический заказник. Здесь проводятся научные исследования в области экологии и сохранения биоразнообразия нижнего Днестра. Перспективны варианты создания археологического парка в окрестностях села, однако они потребуют значительного государственного финансирования. Изыскиваются местные материальные и финансовые резервы для реконструкции Дворца культуры, парка им. Д.К. Родина и восстановления Музея истории села.

Меняется и облик Чобручей. Расслоение его жителей на более и менее зажиточных хорошо просматривается по 2-3-этажным особнякам первых и скромным домишкам вторых. Селяне все чаще реализуют сельскохозяйственную продукцию на рынках Глиного, Слободзеи, Тирасполя, изыскивают новые направления хозяйственной деятельности, открывают частные магазины, лавки, мастерские, бары, минизаводы. Хочется верить, что трудолюбие чобручан, дополненное коммерческой смекалкой, позволит вывести село из кризиса и открыть новые горизонты социально-экономического развития.

--Ls53 12:57, 19 февраля 2010 (UTC)


Перегляд цього шаблону Населені пункти на Дністрі
Україна
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область

Устя-Зелене Лука Вістрі Горигляди Коропець Стигла Стінка Космирин Возилів Миколаївка Губін Литячі Устечко Іване-Золоте Передівання Печорна Заліщики Городок Виноградне Зозулинці Синьків Колодрібка Устя Самушин Горошова Худиківці Вільховець Дністрове Дзвенигород Білівці Окопи

Чернівецька область
Хмельницька область
Вінницька область
Одеська область
Flag of Ukraine.svg
Молдавія
Молдавія

Ворожінні Мерешовка Вовчинець Отачь Унгри Аріонешти Рудь Нова Татаровка Яровий Окланда Голошніца Іоржніца Косоуци Єгорівка Сорока Застинка Тріфауци Волошково Слобозія-Веренкеу Воронково Немирівка Черліна Залуччя Тиргул-Вертюжень Вертюжани Нападово Сенетеука Жабка Кот Нижні Клімауци Вадул-Рашків Пояна Тарасове Гума Бучушка Лалово Лопатна Верхня Жора Нижня Жора Вишкауци Оксентій Роги Моловата Нова Моловата Маркауци Хорлекань Кочіери Устя Коржова (рум.) Кріулень Слободзея-Душка Кошниця Оніцкани Вадул-луй-Воде Пирита Делакеу Пухачень Шерпа Спея Телиця Гура-Бикулуй Варниця Меренешти Талмаз Раскаеци Пуркарь Оланешти Крокмаз Тудорово Паланка

Flag of Moldova.svg
Придністровська Молдавська Республіка *
Придністровська
Молдавська
Республіка

Грушка Кузьмін Кам'янка Подойма Рашкова Строенци Белочі Великий Молокіш Сарацея Ержово Рибниця Гідірім Вихватінци Зозуляни Попенко Бутучани Жура Журко Михайлівка Гармацкое Цибулівка Гоян Дубоссари Лунга Дзержинське Погребя Старі Дубоссари Дороцкое Григоріополь Ташлик Бутор Токмазея Тея Красногірка Бичок Паркани Бендери Кіцкани Тернівка Тирасполь Суклея Карагаш Слободзея Чобручи Червоне

Transnistria State Flag.svg
* Придністровська Молдавська Республіка є невизнаною державою
Жирним шрифтом виділені міста