Шарашка

Шарашка [1] (або шаражка [2], від "шарагу") - жаргонне назва НДІ та КБ тюремного типу, підлеглих НКВС / МВС СРСР, в яких працювали ув'язнені вчені, інженери і техніки. В системі НКВС іменувалися "особливими технічними бюро" (ОТБ), "особливими конструкторськими бюро" (ОКБ) і тому подібними абревіатурами з номерами.

Через шарашки пройшли багато видатні радянські вчені і конструктори. Основним напрямком ОТБ була розробка військової техніки. Безліч нових моделей військової техніки і озброєнь в СРСР були створені ув'язненими шарашек.


1. Історія

Історичні корені Особливих і Спеціальних конструкторських бюро сягають 1928-1930 роках, до епохи першої масової кампанії боротьби з шкідництвом. Перший процес у шкідництві був організований в 1928 році - Шахтинська справа.

Органи ОГПУ активно готували справи про шкідницьких організаціях у різних галузях промисловості, підприємствах і т. д. - "Обвинувальний висновок у справі про шкідницької організації у військовій промисловості" (1929), "Обвинувальний висновок про контрреволюційної шкідницької організації в НКПС і на залізницях СРСР "(1929)," Справа про контрреволюційної шкідницької і шпигунської організації в золотопромисловості ДВК "(1930)," Справа про контрреволюційної шкідницької організації в системі сільськогосподарського кредиту і машіноснабженія на Далекому Сході (1931) "і т. д.

25 лютого 1930 вийшла Постанова Політбюро ЦК ВКП (б) про недоліки в роботі військової промисловості, в якому були вказані винуватці невдач у господарській діяльності - "шкідники".

Розпочата в 1930 році широка кампанія по боротьбі з шкідництвом під керівництвом Економічного управління ЕКУ ОГПУ призвела до появи в ув'язненні маси висококваліфікованих фахівців, використання яких для фізичної праці нераціонально.

Тому 15 травня 1930 з'явився "Циркуляр Вищої Ради Народного Господарства та Об'єднаного державного політичного управління" про "використанні на виробництвах фахівців, засуджених за шкідництво", підписаного В. В. Куйбишева і Г. Г. Ягодою. Зокрема, в цьому документі говорилося:

Використання шкідників слід організувати таким чином, щоб робота їх проходила у приміщеннях органів ОГПУ.

Так з'явилася перша система науково-технічних в'язниць - "шарашек" для використання "шкідників" в інтересах військового виробництва.

У 1930 році для цієї мети було організовано Технічне відділення ЕКУ ОГПУ, який керував роботами спеціальних ОКБ, які використовували працю ув'язнених фахівців. Начальник ЕКУ ОДПУ (1930-1936) - Л. Г. Миронов (Каган) - комісар державної безпеки 2-го рангу. У 1931-1936 роках з метою конспірації Технічному відділенню послідовно присвоювалися номери, 5-го, 8-го, 11-го і 7-го відділень ЕКУ ОДПУ СРСР (начальник Горянов-Гірський А. Г. (Пенкновіч) 1930 -1934 рр.. ).

У вересні 1938 року за наказом Єжова був організований Відділ особливих конструкторських бюро НКВС СРСР (наказ НКВС No 00641 від 29 вересня 1938).

21 жовтня 1938 відповідно до наказу НКВС No 00698 даний підрозділ отримало найменування - "4-й спецвідділ".

10 січня 1939 наказом НКВС No 0021 перетворений в Особливе технічне бюро (ОТБ) при наркомі внутрішніх справ СРСР для використання ув'язнених, які мають спеціальні технічні знання

4-й спецвідділ НКВС-МВС СРСР організовано в липні 1941 р. на базі Особливої ​​технічного бюро (ОТБ) НКВС СРСР і 4-го відділу колишнього НКДБ СРСР. Начальник відділу - В. А. Кравченко.

Основні завдання Відділу (з "Короткого звіту про роботи 4-го спецвідділу НКВС СРСР з 1939 по 1944 р"..)

Основними завданнями 4-го Спецвідділу є: використання ув'язнених фахівців для виконання науково-дослідних і проектних робіт по створенню нових типів військових літаків, авіамоторів і двигунів військово-морських суден, зразків артилерійського озброєння і боєприпасів, засобів хімічного нападу і захисту ... забезпечення засобами радіозв'язку та оперативної техніки ...

З 1945 р. спецвідділ використовував також німецьких військовополонених-фахівців.

Найбільший розвиток інститут шарашек отримав після 1949, коли 4-му спецвідділу МВС була доручена організація "Особливих технічних, конструкторських і проектних бюро для проведення науково-дослідних, досвідчених, експериментальних та конструкторських робіт за тематикою Головних управлінь МВС СРСР" (наказ МВС СРСР No 001020 від 9 листопада 1949 р.) При ряді підприємств під егідою МВС були організовані особливі бюро, де працювали ув'язнені.

Після смерті Сталіна, в 1953 році, почалася ліквідація шарашек.

30 березня 1953 був розформований 4-й спецвідділ МВС, але деякі шарашки продовжували функціонувати ще кілька років.


2. Список закритих НДІ і КБ тюремного типу

 • ЦКБ-39 Перше в історії авіації тюремне конструкторське бюро організовано в грудні 1929 р. Спочатку розташовувалося в Бутирській в'язниці.
 • ВТ-11 ("Внутрішня Тюрма - 11") - працювали Н. Н. Полікарпов і Д. П. Григорович [3]
 • ЦКБ-29, або "туполевских шарагу", або спецв'язниця № 156 Москва - найбільше в СРСР 1940-х років авіаційне КБ
 • ОКБ-16 - спецв'язниця в Казані при авіаційному заводі № 16 по розробці ЖРД, або "шарагу з ракетних двигунів". З листопада 1942 тут трудився переведений з омської "шарашки" А. Н. Туполєва С. П. Корольов. Відпрацюванням ракетного двигуна РД-1 займалися В. П. Глушко і Д. Д. Севрук.
 • Тюремне ОКБ за авіаційним двигунам, 1938-1940 рр.. - Тушино, завод № 82. Головний конструктор ОКБ А. Д. Чаромского. Працювали: професори Б. С. Стечкин, К. І. Страховіч, А. М. Добротвірської. У 1946 р. ОКБ перевели в Рибінськ (тоді місто Щербаков), на моторобудівний завод № 36.
 • Суздальський Покровський монастир - центр мікробіологічного зброї. Організований за пропозицією начальника ВОХІМУ Я. М. Фишмана на території колишнього Покровського монастиря. У 1932-1936 роках іменувався Бюро особливого призначення (БОН) Особливого відділу ОДПУ, пізніше став Біо-Хімічним Інститутом (Біхі). Начальник М. М. Файбіч, його підлеглими були репресовані вчені-мікробіологи.
 • НДІ Зв'язки, або "Марфінская шарагу" - спецв'язниця № 16 МДБ СРСР 1948 (у н.вр. ВАТ "Концерн" Автоматика" )
 • Радіотехнічна шарашка (прослушка, оперативний зв'язок і т. п.) в Кучино під Москвою, в 1940-і і 50-і рр..
 • НІІОХТ перша "військово-хімічна шарагу", на заводі № 1 (Ольгинський завод) нині ДержНДІОХТу Інститут органічної хімії і технології створений в 1924 р. в Москві, дослідження зі створення хімічної зброї 1930-і рр.. Тут трудилися чл.-кореспондент АН СРСР, з / к Є. І. Шпітальскій засновник виробництва отруйних речовин, фосгену і іприту, в СРСР. Тут проводилися досліди над ув'язненими - оцінювалося дію ОВ на людях.
 • Особливу військово-хімічне бюро ОГПУ при ВХНІІ (Військово-хімічний інститут), 1931 рік.
 • Особливе технічне бюро (ОТБ) НКВС, пізніше НДІ-6 НКВС. Тут створювалися нові зразки боєприпасів і нові технології військово-хімічного виробництва. У ОТБ над створенням нового зразка протигаза трудився колишній начальник Військово-хімічного управління КА (ВОХІМУ) доктор хімічних наук, нині з / к Я. М. Фішман.
 • Особливу техбюро, ОТБ-40, створене на Казанському пороховому заводі № 40. Контингент ОТБ-40 інженерно-технічні працівники пороховий промисловості і колишні працівники заводу № 40, звинувачені в шкідництві і засуджені на тривалі терміни ув'язнення. Здійснювало розробку та освоєння порохів, в тому числі до реактивних снарядів установки "Катюша". Очолював групу Н. П. Путімцев (раніше головний інженер Всесоюзного порохового тресту), провідними спеціалістaмі були В. В. Шнегас, дворянин, колишній полковник царської армії (раніше технічний директор заводу № 40) та наукові працівники: Швіндельман Михайло Абрамович, Штукатер Григорій Львович , Воробйов Давид Овсійович, Бельдер Михайло Абрамович, Фрідлендер Ростислав Георгійович - колишній головний технолог заводу.
 • Автотракторне ОКБ Ижорского заводу, Подільська філія У 1931-1934 рр.. перебувало у віданні Технічного відділу Економічного управління ОГПУ, ув'язнені - фахівці, засуджені у справі "Промислової партії" розробляли легкі плаваючі танки Т-27 і Т-37 та ін під керівництвом вільнонайманого Н. А. Астрова - майбутнього відомого конструктора бронетанкової техніки. Тут же набували досвіду управління трудовими колективами творці вітчизняної авіаційної броні С. Т. Кішкін і Н. М. Скляров.
 • КБ Автотанкодізельного відділу Економічного управління ОГПУ (наприкінці 1920-х років працював над 75-тонним танком прориву).
 • Особливу геологічне бюро (Мурманська "шарагу"). Організовано в 1930 в Мурманську, де трудилися ув'язнені М. Н. Джаксон, С. В. константою, В. К. Котульський, С. Ф. Малявкин, А. Ю. Серк, П. Н. Чирвінський. В кінці 40-х років функціонували інші "шарашки" геологічного профілю - дальстроевская (Північна комплексна тематична експедиція № 8) і красноярська (ОТБ-1 "Енісейстроя"). У різні роки ув'язнені геологи працювали (не за фахом) і в науково-технічних "шарашках", - особливих технічних бюро ОГПУ і його "спадкоємців" (М. М. Єрмолаєв, Д. І. Мусатов, С. М. Шейнманн).
 • Атомна шарагу в Сухумі (1940-ті і 1950-ті роки), де працювали вивезені з Німеччини фахівці ( проф.Арденне, проф.Герц (племінник Генріха Герца) тощо) над поділом ізотопів урану.
 • Особливе технічне Бюро (ОТБ-1) - у складі Главенісейстроя. Красноярськ. Створено в 1949. У наст.вр. "СібцветметНІІпроект"
 • ТОВ ВКФ "Інфанко" ( Смоленська "шарагу").

3. Відомі ув'язнені тюремних НДІ і КБ


4. Вироби, створені в тюремних НДІ і КБ

та ін


5. Шарашки в культурі

5.1. У літературі

 • Роман " У колі першому " Олександра Солженіцина
 • Зорохович А. В "шарашці" / / ... Мати силу пам'ятати: Розповіді про тих, хто пройшов пекло репресій. М., 1991. С. 212, 214-215.
  • А. Зорохович. Шарашка "першого кола": Голова 4 з кн. "Спогади" / / Зірка, 1992. - № 7. С. 185, 187-188.
 • Копельов Л. Солженіцин на шарашці: [Із кн. "Утамуй мої печалі"] / / Час і ми. Тель-Авів, 1979. № 40. С. 178-205.
  • Копельов Л. Марфінская шарашка / / Питання літ. 1990. № 7. С. 73-96.
  • Л. Копельов. "Тиха шарашечная ніч ..." / / Копельов Л. втамує моя печалі: Мемуари. М., 1991. С. 37: портр.
 • Панін Д. На шарашці: Про прототипах роману "У колі першому" / [Предисл. Ф. Медведєва] / / Літ. газ. 1990. 30 травня. С. 7: іл.
  • Панін Д. З книги "Записки Сологдіна": На шарашці (1947-1950) / Текст підгот. І. Паніної / / Хронограф-1990. М., 1991. С. 498-501, 502, 504, 506, 508, 509-510, 518.
 • Компанієць Ж. Чужа світське життя: ... шарашкіних контора: [Про відвідування Солженіциним НДІ автоматики у Марфіно] / / Панорама Латвії. 1997. 6 берез.: Портр. (Солженіцин знову в "шарашці": / / Вогник. 1997. № 4. С. 20-21: іл., Портр.)
 • Решетовською Н. А. У колі другому: Одкровення першої дружини Солженіцина. М.: Алгоритм, 2006 (з розшифруванням прототипів літ. Персонажів "У колі першому")

5.2. У кіно

Джерела


Примітки