Щільність потоку енергії

Щільність потоку енергії
J = \ frac {d ^ 2W} {dtdS}
Розмірність

MT -3

Одиниці виміру
СІ

Вт / м 2

СГС

ерг з -1 см -2

Примітки

скалярна величина

Щільність потоку енергії - фізична величина, що чисельно дорівнює потоку енергії через одиничну площадку, перпендикулярну напрямку потоку. Часто вводять також вектор густини потоку енергії (так званий вектор Умова), величина якого дорівнює щільності потоку енергії, а напрямок збігається з напрямком потоку. В електродинаміці вектор густини потоку електромагнітної енергії носить назву вектора Пойнтінга.