Intel-синтаксис

Intel-синтаксис - один з форматів запису мнемоніки інструкцій процесора. Intel-синтаксис використовується в документації Intel [1], в асемблерах для MS-DOS і Windows ( MASM, TASM, вбудований асемблер Visual Studio, і т.д.)

Особливості:

  1. Приймач знаходиться зліва від джерела.
  2. Назва регістрів зарезервовано (не можна використовувати мітки з іменами eax, ebx і т. д.)

Наприклад, код

 mov  eax  ,  ebx 

пересилає в регістр eax значення, що міститься в ebx, що функціонально еквівалентно наступному коду:

 push  ebx  ; Покласти в стек значення ebx  pop  eax  ; Записати значення з стека в eax 

Популярний в чому завдяки тому, що використовується Intel в документації до своїм процесорам.