T-норма

t-нормою T і t-конормой S називаються асоціативні і комутативні бінарні операції на L = [0,1], що задовольняють умові монотонності і мають в якості одиниці 1 і 0, відповідно. t-норми та t-конорми зазвичай використовуються в нечіткої логіки в якості операцій кон'юнкції і диз'юнкції, відповідно. t-норма і t-конорма, пов'язані законом Де Моргана, називаються подвійними. Приклади найпростіших двоїстих t-норм і t-конорм:

T (a, b) = a / \ b S (a, b) = a \ / b

T (a, b) = ab S (a, b) = a + b-ab

T (a, b) = max (0, a + b-1) S (a, b) = min (1, a + b)

T (a, b) = 0, якщо max (a, b) <1 T (a, b) = min (a, b), якщо max (a, b) = 1 S (a, b) = max ( a, b), якщо min (a, b) = 0 S (a, b) = 1, якщо min (a, b)> 0