Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ІдеяПлан:


Введення

Ідея ( др.-греч. ἰδέα - Видність, вид, форма, прообраз) в широкому сенсі - уявний прообраз якогось предмета, явища, принципу, що виділяє його основні, головні й суттєві риси. У ряді філософських концепцій - опановуємий розумом і вічний прообраз реальності. У російських філософських словниках XVIII століття (див. Антіох Кантемир і Григорій Теплов) ідея зближалася з поняттям.

В науці і мистецтві ідеєю називається головна думка твори або загальний принцип теорії або винаходи, взагалі задум або найбільш істотна частина задуму. У цьому ж сенсі термін ідея трактується в сфері регулювання авторського права.


1. Філософія

1.1. Антична філософія

В давньогрецької філософії ідеєю називалася умосяжні і незмінна структура, що лежить в основі речі. Само слово зробив філософським терміном Демокріт, який називав ідеями атоми - неподільні умосяжні форми. Атоми незмінні, але з них складаються мінливі речі.

Для Платона і неоплатоніків ідея чи ейдос - це ідеальна (умосяжні) вічна сутність речі на противагу чуттєвому мінливому (минущому) в речі. Ідеї ​​безтілесні, знаходяться поза конкретних речей і явищ; вони становлять особливий ідеальний світ (царство ідей), який і є справжня реальність, трансцендентний світ істинного буття. Ідея є сутність не окремої речі, але будь-якого виду речей. Речі чуттєвої реальності існують завдяки ідеям, і ідеї є їх зразками.

У Аристотеля терміни "ідея" і "ейдос" настільки змінюють свій зміст порівняно з платонівським, що по-русски їх традиційно перекладають терміном форма або (в логіці) "вид" [1].


1.2. Середньовічна філософія

В середньовічної філософії і християнському богослов'ї ідеї розумілися як прообрази речей у божественному розумі. Бог творить речі згідно зі своїми їх (ідеальним формам) як своїм задумам. Так само було уявлення про ідеї в епоху Відродження.

1.3. Новоєвропейська філософія

Ще Платон характеризував ідеї не тільки як реальність, а й як надбання людської душі ( розуму). В новоєвропейської філософії XVII - XVIII століть саме психологічний і епістемологічний зміст терміну стає головним. Для Нового часу ідея - це засіб і форма людського пізнання дійсності. У проблемне поле терміна входили проблема походження ідей, проблема пізнавальної цінності ідей, проблема ставлення ідей до об'єктивного світу.


1.3.1. Філософія раннього Нового часу

Британські та французькі філософи XVII століття називали ідеями як загальні абстрактні поняття, так і прості подання. Виникають суперечки з приводу походження ідей та їх відповідності реальності; двома основними позиціями стають раціоналізм і емпіризм. Емпірики вважали джерелом ідей відчуття і сприйняття, які лише узагальнюються в ідеях. Суб'єкт при цьому трактувався як пасивний. Раціоналісти XVII століття вважали джерелом пізнання спонтанну діяльність мислення, а ідеї розглядали як вроджені, спочатку властиві суб'єкту і не зводяться до досвіду.

Декарт захищав концепцію про вроджених ідеях.

Джон Локк визначав ідею як "все, що є об'єктом розуму, коли людина мислить" [2]. Таким чином, для Локка ідея - це не стільки елемент розумового процесу, скільки реальність свідомості або зовнішнього світу, на яку цей процес спрямований.

На противагу Локку Девід Юм відносив ідеї до свідомості. Він протиставляв ясні враження або сприйняття, які людина отримує з відчуттів, і ідеї, які є невиразним відтворенням сприйнять в розумі.


1.3.2. Німецька класична філософія

В німецькому класичному ідеалізмі термін "ідея" означав, як правило поняття певного роду і завжди грав істотну роль в будові філософського вчення.

В системі Канта ідея є апріорне поняття чистого розуму, яким не відповідає ніяке явище чуттєвого досвіду, на відміну від понять розуму. Ідея, тим не менш, висловлює функцію самого розуму - завершувати вищим єдністю всяке розумове пізнання. Регулятивна ідея (принцип, задаючий мету пізнання) - це ідеал, до якого розум повинен прагнути, але якого він ніколи не зможе досягти. Ідеєю, зокрема, є свобода. Саме в силу ідеї свободи в практичній сфері автономія загального розумного суб'єкта протиставляється його детермінованості природними причинами як емпіричного суб'єкта.

За І. Г. Фіхте, ідеї - це іманентні мети, згідно з якими " Я "творить світ.

У Гегеля ідея є об'єктивною істиною, збігом суб'єкта і об'єкта, мислення і реальності, що вінчають весь процес розвитку [3]. Гегелівське поняття ідеї синтезує об'єктивний і суб'єктивний сенс терміна. Ідея є платонівської сутністю, але не поза процесом, а в ньому самому, будучи разом з тим кантовському поняттям чистого розуму, але не позбавленим буття, а створює всяке буття в собі і з себе [4]. Вищою точкою розвитку знання, що включає в себе всі попередні форми знання, у системі Гегеля є абсолютна ідея.


1.3.3. Філософія XIX - XX століть

У філософії XX століття термін "ідея" втрачає самостійне значення і використовується лише як синонім терміну "поняття".

У радянському марксизмі ідея - форма осягнення в думці явищ об'єктивної реальності, об'єктивне, конкретне і всебічне знання дійсності, що включає в себе свідомість мети і проекції подальшого пізнання і практичного перетворення світу [5].

Британський філософ Артур Лавджой висунув проект створення науки про історичний процес створення, збереження і зміни ідей на всьому просторі культури - історії ідей. Історія ідей тісно пов'язана з інтелектуальної історією, історією філософії, історією науки, історією літератури та історії культури в цілому, і тому може розглядатися як їх частину або прикладна дисципліна в їх складі. В рамках цієї дисципліни поодинокі ідеї - це думки або подання, які вступають у нові поєднання один з одним і змінюють форми вираження, залишаючись відносно незмінними.


2. Психологія

Більшість психологів XIX століття розглядали ідеї як подання пам'яті і уяви.

На противагу їм Вільгельм Вундт визначав ідею як "свідоме подання будь-якого предмета або процесу зовнішнього світу". Таким чином, він відносив до ідей не тільки процеси пам'яті та уяви, а й процеси сприйняття.

3. Антропологія та соціальні науки

В соціальної антропології (культурної антропології) існує такий напрямок, як дослідження культурної дифузії. Воно вивчає поширення ідей від культури до культури. Деякі антропологічні теорії виходять з того, що всі культури наслідують ідеям однієї або декількох оригінальний культур. Еволюційна теорія дифузії дотримується тієї точки зору, що культури знаходяться один під впливом одного, але подібні ідеї можуть розвинутися і в ізоляції.

В середині XX століття соціологи почали досліджувати, як і чому ідеї поширюються від однієї людини до іншої або від однієї культури до іншої. Еверетт Рождерс проводив дослідження дифузії інновацій (дифузії нововведень) для того, щоб виявити фактори в прийняття ідей. У 1976 Річард Докінз запропонував застосувати модель біологічної еволюційної теорії до процесу поширення ідей. Для опису абстрактної одиниці відбору він створив термін " мем ", подібний гену в еволюційної біології


4. Право

Згідно з п. 5 ст. 1259 ЦК РФ авторське право на ідеї не поширюється.

Примітки

  1. По-англійськи і ідею Платона, і ідею-форму Аристотеля передають терміном "form". Відповідно, платонівська "вчення про ідеї" або "теорія ідей" ( ньому. Ideenlehre ) Передається як "Theory of Forms".
  2. Досліди про людське розуміння.
  3. Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. 6. - М., 1939. - С. 214.
  4. Ідея, у філософії / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 доп.) - СПб. , 1890-1907.
  5. Копнін П. В. Ідея - www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/050/644.htm / / Велика радянська енциклопедія.

Література

Псі Це заготовка статті по психології. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Абсолютна ідея
Російська ідея
Національна ідея
Велика ідея (Греція)
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru