Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ІнженерПлан:


Введення

Інженер ( фр. ingnieur , Від лат. ingenium - Здатність, винахідливість) - фахівець з вищою технічною освітою, творець інформації про архітектуру матеріального засоби досягнення мети і його функціональні властивості, способу (технології) виготовлення цього кошти ( продукту), так само як самого засобу і матеріального втілення мети, і здійснює керівництво та контроль за виготовленням продукту.

Монумент Група інженерів, Меморіал принца Альберта.


Основний інженерним завданням вважається розробка нових та оптимізація існуючих рішень. Наприклад: оптимізація проектного рішення (в т. ч. варіантне проектування), оптимізація технології і т. п. Розробка принципово нових рішень (в т. ч. винаходів) становить малу частину інженерної праці, але найбільш значиму.

Спочатку інженерами називали осіб, які керували військовими машинами. Поняття "цивільний інженер" з'явилося в XVI столітті в Голландії стосовно будівельникам мостів і доріг, потім у Англії та інших країнах.

Поняття і звання інженер давно застосовувалися в Росії, де інженерну освіту почалося з заснування в 1701г. в Москві школи математичних і навігаційних наук, а потім в 1712 р. першої інженерної школи. У російській армії XVI століття інженери називалися "розмисламі".

З метою взаємної інформаційної підтримки, для організації і розвитку наукової діяльності для користі суспільства, а також для особистого професійного зростання, інженери об'єднуються в союзи та об'єднання. Наприклад, Інститут інженерів електротехніки й електроніки або Казахське інженерне співтовариство.

Часом, інженери беруть активну участь у політичному житті, так радянські інженери, здебільшого, підтримували демократичні тенденції 90-х років.


1. Посадові обов'язки

В СРСР існували кваліфікаційні довідники, де наводилися основні посадові вимоги. Одним з основних вимог був досвід (стаж) роботи за фахом. Зараз підприємства, як правило, спираються на посадові інструкції.

Приблизний список посадових обов'язків інженера:

 • Виконує з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку роботи в галузі науково-технічної діяльності з проектування, будівництва, інформаційного обслуговування, організації виробництва, праці та управління, метрологічного забезпечення, технічного контролю і т.п.
 • Розробляє методичні та нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції та заходи щодо здійснення розроблених проектів і програм.
 • Проводить техніко-економічний аналіз, комплексно обгрунтовує прийняті і реалізовані рішення, вишукує можливості скорочення циклу виконання робіт (послуг), сприяє підготовці процесу їх виконання, забезпеченню підрозділів підприємства необхідними технічними даними, документами, матеріалами, обладнанням і т.п.
 • Бере участь в роботах по дослідженню, розробці проектів і програм підприємства (підрозділів підприємства), у проведенні заходів, пов'язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також виконанні робіт із стандартизації технічних засобів, систем, процесів, обладнання та матеріалів, у розгляді технічної документації та підготовки необхідних оглядів, відгуків, висновків з питань виконуваної роботи.
 • Вивчає і аналізує інформацію, технічні дані, показники і результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки, використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку.
 • Складає графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні записки, карти, схеми, іншу технічну документацію, а також встановлену звітність за затвердженими формами і у визначені терміни.
 • Надає методичну та практичну допомогу при реалізації проектів і програм, планів і договорів.
 • Здійснює експертизу технічної документації, нагляд і контроль за станом і експлуатацією обладнання.
 • Стежить за дотриманням встановлених вимог, чинних норм, правил і стандартів.
 • Організовує роботу з підвищення науково-технічних знань працівників.
 • Сприяє розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, впровадженню досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, техніки, використання передового досвіду, забезпечують ефективну роботу підприємства.

2. Необхідні знання

 • директивні і розпорядчі документи, методичні і нормативні матеріали з питань виконуваної роботи; перспективи технічного розвитку та особливості діяльності підприємства (підрозділів підприємства);
 • принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості розробляються і використовуваних технічних засобів, матеріалів та їх властивості;
 • сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
 • методи дослідження, правила та умови виконання робіт;
 • основні вимоги до технічної документації, матеріалів, виробів;
 • чинні стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання та оформлення технічної документації;
 • методи проведення технічних розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень і розробок;
 • досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності;
 • основи економіки, організації праці та управління;
 • основи трудового законодавства;
 • правила і норми охорони праці.

3. Вимоги до кваліфікації

 • Інженер I категорії: вища професійна освіта і стаж роботи на посаді інженера II категорії не менше 3 років [1].
 • Інженер II категорії: вища професійна освіта і стаж роботи на посаді інженера III категорії не менше 3 років [1].
 • Інженер III категорії: вища професійна освіта і стаж роботи на посаді інженера не менше 3 років [1].
 • Інженер: повна вища освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи, або середню професійну освіту і стаж роботи техніком I категорії не менше 3 років.

4. Нормативна документація та література


Примітки

 1. 1 2 3 Постанова Мінпраці РФ від 21 серпня 1998 р. N 37 "Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та інших службовців"
Інженерна справа
види інженерії Інжиніринг у сфері ресурсозбереження Комп'ютерна інженерія Промислова інженерія Соціальна інженерія
інженерні спеціальності Винахідник Інженер Провідний інженер Інженер-генерал Інженер-конструктор Інженер-механік Інженер-прочніст Інженер-технолог Інженер-еколог Інженер-енергетик Інженерія порятунку Інженер-програміст Інженер-кораблебудівник Інженер-гідротехнік Інженер-випробувач Інженер-проектувальник Інженер-будівельник Інженер з автоматизації Інженер з телекомунікацій Інженер-електрик Інженер-електронщик Інженер-електротехнік Інженер шляхів сполучення Інженер геоінформаційних систем Інженер-геодезист Інженер-геофізик

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Інженер-енергетик
Інженер-еколог
Інженер-технолог
Інженер-прочніст
Інженер-механік
Інженер-генерал
Провідний інженер
Урбан (інженер)
Інженер-конструктор
© Усі права захищені
написати до нас