Інженерна геодезія

Інженерна (або прикладна) геодезія - один з основних напрямів сучасної геодезії.

Інженерна геодезія розробляє методику геодезичних вимірювань для вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд, вивірки конструкцій, спостережень за деформаціями споруд.

До завдань інженерної геодезії відноситься наступне:

  • отримання матеріалів для проектування;
  • визначення на місцевості положення основних осей кордонів споруд та інших характерних точок;
  • забезпечення на місцевості геометричних форм і розмірів споруд у відповідності з проектом;
  • визначення відхилень споруджуваного об'єкта від проекту (виконавчі зйомки);
  • вивчення деформацій підстави тіла споруд, які відбуваються під дією різних факторів.

Геодезична Мережа

Система закріплених на земній поверхні геометрично пов'язаних між собою точок, положення яких визначено в прийнятій системі координат і висот.

Геодезичні мережі використовують для вирішення наукових і науково-технічних задач геодезії та інших наук.

Література

  • Увазі Н. Г., Рокити Д. І. Додаток геодезії в інженерно-будівельній справі, М., 1964
  • І. Ф. Куштін В. І. Куштін "Інженерна геодезія"