Інститут спектроскопії РАН


1. Історична довідка

Інститут спектроскопії Російської академії наук (Ісані) (до 1991 р. - Інститут спектроскопії АН СРСР) організований у 1968 році на базі лабораторії Комісії з спектроскопії АН СРСР. Початкове завдання лабораторії - забезпечення науково-організаційної діяльності Комісії з спектроскопії, вирішення ряду науково-технічних завдань, навчання та підготовка кадрів та інші. З часом діяльність лабораторії вийшла далеко за спочатку намічені рамки. У ній розгорнулася велика науково-дослідна робота, зосереджена на спектральному приладобудуванні і впровадження в народне господарство атомної та молекулярної спектроскопії. З'явилися серйозні наукові і практичні результати. Лабораторія Комісії з спектроскопії перетворилася в самостійний науковий заклад з висококваліфікованими кадрами. 10 листопада 1967 Президія АН СРСР прийняв постанову про доцільність реорганізації лабораторії Комісії в Інститут спектроскопії АН СРСР - головну організацію в області спектроскопії в СРСР.

Незабаром послідувала згоду Державного Комітету з науки і техніки на створення інституту, і 29 листопада 1968 вийшла постанова Президії АН СРСР про реорганізацію Лабораторії в Інститут. За пропозицією Академіка-секретаря ООФА академіка Л. А. Арцимович будівництво Інституту спектроскопії було намічено в створюваному в той час Науковому центрі в Червоній Пахре, де вже існували Інститут земного магнетизму, іоносфери і розповсюдження радіохвиль (ІЗМІРАН) та Інститут фізики високих тисків (ІФВД).

Організатором, першим директором і ідеологом напрями наукових досліджень Інституту став доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Леонідович Мандельштам, згодом член-кореспондент АН СРСР. Ядром Інституту стала група співробітників лабораторії Комісії з спектроскопії: С. ​​А. Ухолін, Х. Є. Стерин, Г. Н. Жижина, В. Б. Белянін, Я. М. Кімельфельд, Е. Я. Кононов, М. П. Алієв, С. Н. Мурзін. З ФІАНу в Ісані перейшли В. Г. колошником, Б. Д. Осипов, В. С. Летохов, Р. В. Амбарцумян, О. Н. Компанець, О. А. Туманов, з Обнінська - В. М. Агранович, з МГПИ ім. В. І. Леніна - Р. І. персон. З 1971 р. по 1977 р. в Інституті працював С. Г. Раутіан. Залучення відомих вчених дозволило швидко створити висококваліфікований науковий колектив. Одночасно штат Інституту поповнювався молодими здібними випускниками Московського фізико-технічного інституту, які досі працюють в Інституті і займають ключові позиції в світовому рейтингу учених.


Відкриття пам'ятного погруддя С. Л. Мандельштама в Ісані

За задумом С. Л. Мандельштама чисельність Інституту не повинна була перевищувати трьохсот-чотирьохсот осіб. Невеликі за чисельністю лабораторії дозволяли керівникам займатися насамперед наукової, а не адміністративною роботою і мобільно міняти тематику досліджень.

В даний час в штаті Інституту налічується 239 чоловік, з них 113 - наукові співробітники, в числі яких 30 докторів і 45 кандидатів наук.

При Ісані працює базова кафедра "Квантова оптика" Московського Фізико-Технічного Інституту.


2. Структура Інституту

2.1. Дирекція

 • Директор (з 1989 року) - чл.-кор. РАН Євген Андрійович Виноградов
 • Зам. дир. з наукової роботи - проф., д.ф.-м.н. Олег Миколайович Компанець
 • Зам. дир. з наукової роботи - д.ф.-м.н. Андрій Віталійович Наумов
 • Вчений секретар - к.ф.-м.н. Євген Борисович Пермінов
 • Зам. дир. по фінансам - Андрій Юрійович Плодухін
 • Зам. дир. з загальних питань - Євгене Івановичу Юлкін

2.2. Наукові підрозділи

1. відділ атомної спектроскопії (зав. відділом д.ф.-м.н. О. М. Рябцев)

 • лабораторія атомної спектроскопії (зав. лаб. - д.ф.-м.н. О. М. Рябцев)
 • сектор спектроскопії високотемпературної плазми (зав. сектором к.ф.-м.н. П. С. Анциферов)
 • сектор плазмових джерел випромінювання (зав. сектором В. М. Кривцун);

2. відділ молекулярної спектроскопії (зав. відділом - д.ф.-м.н. А. В. Наумов)

 • лабораторія аналітичної спектроскопії (зав. лаб. - д.ф.-м.н. М. А. Большов)
 • лабораторія електронних спектрів молекул (зав. лаб. - д.ф.-м.н. Ю. Г.Вайнер);

3. відділ спектроскопії твердого тіла (зав. відділом - чл.-кор. РАН Е. А. Виноградов)

 • лабораторія спектроскопії конденсованих середовищ (зав. лаб. - к.ф.-м.н. М. М. Новикова)
 • лабораторія фур'є-спектроскопії високого дозволу (зав. лаб. - д.ф.-м.н. М. Н. Попова);

4. відділ лазерної спектроскопії (зав. відділом - д.ф.-м.н. Є. А. Рябов)

 • лабораторія лазерної спектроскопії (зав. лаб. - д.ф.-м.н. В. І. Баликін)
 • лабораторія спектроскопії збуджених станів молекул (зав. лаб. - д.ф.-м.н. Є. А. Рябов)
 • лабораторія спектроскопії ультрашвидкі процесів (зав. лаб. - д.ф.-м.н. С. В. Чекалін)

5. відділ лазерно-спектрального приладобудування (зав. відділом - д.ф.-м.н. О. Н. Компанець)

 • сектор багатоканальних систем реєстрації (зав. сектором - к.т.н. Е. Г. Сількіс);

6. теоретичний відділ (зав. відділом д.ф.-м.н. А. М. Камчатний)

 • сектор нелінійної спектроскопії (зав. сектором - д.ф.-м.н. С. А. Дарманян)
 • сектор спектроскопії фазових переходів (зав. сектором - д.ф.-м.н. А. Г. Мальшуков)

7. лабораторія спектроскопії наноструктур (зав. лаб. - професор Ю. Є. Лозовик)

8. лабораторія експериментальних методів спектроскопії (зав. лаб. - к.ф.-м.н. О. Б. Пермінов)


2.3. Центр колективного користування

Центр колективного користування "Оптико-спектральні дослідження" створений 1 березня 2001 Структурно ЦКП включає в себе лабораторію спектроскопії ультрашвидкі процесів і лабораторію фур'є-спектроскопії. Мета ЦКП - надання науковим колективам можливостей проведення широких оптико-спектральних досліджень на високому науковому рівні і на сучасному обладнанні для вирішення наукових завдань, визначених пріоритетними напрямками розвитку науки, технологій і техніки РФ і переліком критичних технологій РФ; підвищення ефективності використання наявного в ЦКП вимірювального, аналітичного, діагностичного, метрологічного та технологічного обладнання; подальший розвиток приладової бази, експериментальних установок і методів оптико-спектральних досліджень та вимірювань.


2.4. Науково-освітня діяльність

 • Базова кафедра "Нанооптика і спектроскопія" (колишня "Квантова оптика") Московського Фізико-Технічного Інституту [1]
 • Аспірантура МФТІ
 • Аспірантура і докторантура Ісані
 • Спеціалізованої вченої ради Д 002.014.01
 • Стажування
 • Навчальна лабораторія "Експериментальні методи спектроскопії"
 • Науково-освітній центр "Оптична спектроскопія перспективних матеріалів"
 • Провідна наукова школа РФ під керівництвом Є. А. Виноградова

2.5. Рада молодих вчених

Рада створена з метою об'єднання наукової молоді Інституту, формування молодіжної політики, координації роботи молодих вчених, захисту та представлення інтересів молоді в професійній та соціально-побутовій сферах.


3. Конференції, школи, семінари

 • З'їзд по спектроскопії [2]
 • Конференція з фундаментальної атомної спектроскопії
 • Троїцька конференція "Медична фізика та інновації в медицині" (ТКМФ) [3], [4]
 • Молодіжна школа з оптики і спектроскопії
 • Загальноінститутський семінар
 • Семінари відділів та лабораторій
 • Молодіжний науковий семінар [5]
 • Семінар пам'яті Р. І. Персонова [6]

4. Міжнародне співробітництво


Примітки

 1. Інформація про кафедру на офіційному сайті Ісані - www.isan.troitsk.ru/ ~ young / mipt / mipt.htm
 2. Веб-сторінка З'їзду по спектроскопії - hp321.isan.troitsk.ru/conference
 3. Постійна сторінка конференції ТКМФ - www.medphys.troitsk.ru
 4. Портал Євразійського конгресу "Медична фізика 2010", в рамках якого проводилася ТКМФ-4 - www.medphys-congress.ru/index.php
 5. Веб-сторінка молодіжного наукового семінару Ісані - www.isan.troitsk.ru/ ~ young / Seminar / seminar.htm
 6. Домашня сторінка семінару, присвяченого пам'яті Р.І.Персонова, на офіційному сайті Інституту спектроскопії РАН - www.isan.troitsk.ru / dms / people / personov / seminar / index.htm