Інститут теплофізики СО РАН

Інститут теплофізики СО РАН - один з інститутів Новосибірського наукового центру Сибірського Відділення Академії Наук. Розташований в Новосибірську. Заснований в 1957.


1. Загальні відомості

Основними напрямками наукової діяльності інституту є теплофізичні основи створення нового покоління енергетичних і енергозберігаючих технологій і установок, теорія теплообміну і фізична гідрогазодинаміка, теплофізичні аспекти водневої енергетики, теплофізичні властивості речовин. [3]

2. Історія

Інститут був заснований у 1957. Директорами інституту були академік І. І. Новіков, академік С. С. Кутателадзе (очолював Інститут з 1964 по 1986 рік), академік В. Е. Накоряков (в 1986-1997 роках), член-кореспондент РАН С. В. Алексєєнко (з 1997). [2] У 1994 році інституту було присвоєно ім'я С. С. Кутателадзе. Свої філії є в інституту в Красноярську, Улан-Уде і Кемерові. [4]


3. Структура

До складу інституту входять такі наукові підрозділи: [1]

 • Відділ теплофізики багатофазних систем (Завідувач: д. ф.-м. н. Кузнецов В. В.)
  • Лабораторія процесів переносу (в. о. Зав. Д. ф.-м. н. Трифонов Ю. Я.)
  • Лабораторія багатофазних систем (Завідувач: д. ф.-м. н. Кузнецов В. В.)
  • Лабораторія низькотемпературної теплофізики (Завідувач: чл.-кор. РАН Павленко А. Н.)
  • Лабораторія фізико-хімічної гідромеханіки (Завідувач: д. ф.-м. н. Кашинський О. Н.)
 • Відділ термогазодинаміки (Завідувач: академік РАН Волчков Е. П.)
  • Лабораторія термохімічної аеродинаміки (Завідувач: академік РАН Волчков Е. П.)
  • Лабораторія термогазодинаміки (Завідувач: д. т. н. Терехов В. І.)
  • Лабораторія оптичних методів дослідження потоків (Завідувач: д. т. н. Дубніщев Ю. Н.)
 • Відділ термодинаміки речовин і випромінювань (Завідувач: д. ф.-м. н. Станкус С. В.)
  • Лабораторія радіаційного теплообміну (Завідувач: д.ф.-м.н Шарипов О. В.)
  • Лабораторія термодинаміки речовин і матеріалів (Завідувач: д. ф.-м. н. Станкус С. В.)
 • Відділ розріджених газів (Завідувач д. т. н. Яригін В.Н)
  • Лабораторія розріджених газів (Завідувач: д. ф.-м. н. Новопашин С. А.)
  • Лабораторія молекулярної газодинаміки (Завідувач: д. т. н. Яригін В. Н.)
 • Відділ фізичної гідродинаміки (Завідувач: чл.-кор. РАН Алексєєнко С. В.)
  • Лабораторія проблем тепломасопереносу (Завідувач: чл.-кор. РАН Алексєєнко С. В.)
  • Лабораторія теоретичної теплофізики (Завідувач: д. ф.-м. н. Гешев П. І.)
  • Лабораторія моделювання (Завідувач: д. ф.-м. н. Яворський М. І.)
  • Лабораторія свободноконвектівного теплообміну (Завідувач: д. ф.-м. н. Бердніков В. С.)
  • Лабораторія молекулярної кінетики (Завідувач: д. ф.-м. н. Шарафутдінов Р. Г.)
  • Лабораторія інтенсифікації процесів теплообміну (Завідувач: д. ф.-м. н. Кабов О. А.)
 • Відділ теплоенергетики (Завідувач: д. ф.-м. н. Маркович Д. М.)
  • Лабораторія екологічних проблем теплоенергетики (Завідувач: к. ф.-м. н. Шторк С. І.)
  • Лабораторія електротехнологій (Завідувач: д. т. н. Аньшаков А. С.)
  • Лабораторія фізичних основ енергетичних технологій (Завідувач: д. ф.-м. н. Маркович Д. М.)
 • Відділ фізики молекулярних структур (Завідувач: чл.-кор. РАН Предтеченський М. Р.)
  • Лабораторія фізичних процесів енергетики (Завідувач: чл.-кор. РАН Предтеченський М. Р.)
  • Лабораторія молекулярно-пучкових досліджень (Завідувач: д. ф.-м. н. Востріков А. А.)

4. Дирекція

 • Директор - Олексієнко, Сергій Володимирович [1]
 • Зам. директора з наукової роботи:
  • д.ф.-м.н. Станкус, Сергій Всеволодович
  • чл.-кор. РАН, д.ф.-м.н. Маркович, Дмитро Маркович
  • д.ф.-м.н., д.філос.н. Шарипов, Олег Володимирович
 • Радники РАН

Примітки

 1. 1 2 3 Структура та Керівництво ІТ СО РАН - www.itp.nsc.ru / Structure.htm
 2. 1 2 Історія Інституту теплофізики СО РАН - www.nsc.ru/sbras/db/showinf.phtml?rus 14 березня history /
 3. Основні напрямки наукової діяльності - www.nsc.ru/sbras/db/showinf.phtml?rus 14 березня problems /
 4. Про інститут - www.itp.nsc.ru / about.htm