Інтенсивність звуку

Інтенсивність звуку (абсолютна) - величина, рівна відношенню потоку звукової енергії dP через поверхню, перпендикулярну напрямку поширення звуку, до площі dS цієї поверхні:

I = {dP \ over dS}

Одиниця виміру - ват на квадратний метр (Вт / м 2).


Для плоскої хвилі інтенсивність звуку може бути виражена через амплітуду звукового тиску p 0 і коливальну швидкість v:

I = {p_0v \ over 2} = {v ^ 2Z_S \ over 2} = {p_0 ^ 2 \ over 2Z_S} ,

де Z S - питомий акустичний опір середовища.