Інтермедія

Інтермедія (від лат. intermedius - Знаходиться посередині) - невелика п'єса або сцена, зазвичай комічного характеру, що розігрується між діями основної п'єси ( драми або опери); те ж, що і інтерлюдія ("междудействіе"). Виникла в ренесансному театрі ( XV в.), набула поширення в театрі Італії, Англії, Іспанії XVI - XVII вв., а також у російській і українській шкільному театрі XVII- XVIII вв. З оперних інтермедій розвинулася опера-буф (класичний зразок - "Служниця-пані" Перголезі, 1733). У сучасному театрі інтермедія збереглася як вставна комічна або музична сцена у виставі.


Література