Іоанн Малала

Іоанн Малала ( греч. Ἰωάννης Μαλάλας , Ок. 491 - 578) - візантійський автор "Хронографі" ( Χρονογραφία ).

Про нього нічого не відомо, його походження і життя простежуються за змістом його твори і імені-прізвиська, яке по сирійських значить ритор (букв. оратор), тобто ймовірно Іоанн обіймав посаду захисника в суді або адвоката. Та обставина, що Малала приділяє помітну увагу антіохійським подіям, дозволяє припускати в ньому уродженця Антіохії (на півночі античної Сирії), що входила в IV-VII століттях до складу Східної Римської (Візантійської) імперії. В останніх розділах "Хронографі" описуються події, пов'язані з Константинополем, звідки робиться висновок про переселення її автора близько 532 року у візантійську столицю.


1. Загальні відомості про хроніці

"Хронограф" Іоанна Малали є першою з дійшли до нас всесвітньої хронікою (обривається на 563 годе), створеної в Візантії. Повний грецький текст (за винятком початкового фрагмента) зберігся в єдиному списку XII століття, що зберігається в Оксфорді [1]. "Хронограф" була переведена на старослов'янську мову (імовірно в X столітті) з більш раннього списку, ніж оксфордський, і відома по витягань у складі різних російських середньовічних Хронографічного компіляцій.

Структура "Хронографі" хронологічно розбита на 18 книг:

Іоанн писав не на класичному давньогрецькою мовою, а використовує ранньосередньовічне простонародне грецьке наріччя з розмовними елементами мови. Стиль хроніки дозволяє віднести її не стільки до історичного твору, скільки до цікавому викладу історії в доступному для розуміння простих людей вигляді, що дозволило Іоанну передати античну історіографію і язичницьку міфологію з позицій християнського світогляду. Іноді зміст першоджерел спотворюється, міфічні герої змішуються з історичними персонами, цікаві факти викладені в збиток опису історичних подій. Хроніка заснована на безлічі самих різних джерел, включаючи творах античних авторів, але хроніст користується ними за пізнішими компіляцій римського і візантійського часу. Некритичний підхід до джерел і їх вільний переказ в з'єднанні з недостатньою освіченістю автора (по порівнянні з його сучасниками Прокопієм і Агафія) призвели до того, що християнсько-візантійське твір Іоанна Малали (особливо в перших 15 книгах) містить абсурдні помилки і анахронізми.

Починаючи з подій при імператорі Зенона (царював 474-491 рр..), Іоанн викладає їх зі слів сучасників і очевидців, і з цього часу хроніка вважається цінним історичним джерелом.

Популярність хроніка придбала перш за все завдяки повчальні стилю в рамках біблійної традиції, що стало особливо цінуватися в період утвердження феодальної ідеології у Візантії, коли стала розвиватися так звана чернеча історіографія. "Хронограф" Іоанна Малали широко використовувалася більш пізніми авторами ( Іоанн Ефеський, Іоанн Антіохіец, Іоанн з Нікіу), з якими Малали нерідко плутали. Після XI століття посилання на нього візантійських авторів зникають.


2. Хроніка Іоанна Малали в давньоруських літописах

Вперше витягу з слов'янського перекладу "Хронографі" Іоанна Малали відзначаються в 3-й редакції "Повісті временних літ" під 1114 роком (літо 6622). В описі чудес там розповідається про випадки з минулого, взятих у Малали. [2] У тому ж літописі давньоруський книжник, використовуючи вільний переказ перекладачем декількох розділів з ​​1-ї, 2-ї, 4-ї книг Хронографі, ототожнює давньогрецьких богів з язичницькими божествами слов'янського пантеону:

"Царствующю сему Феостѣ [ Гефест ] Вь Егуптѣ, Вь час царства його спадоша клѣщѣ с'небесѣ, нача коваті оружье, прѣже бо того палицями і каменіем' бьяхуся. Ть ж Феост закон' Статуту женам' за едін мужь посагаті і ходити говеющі, а іже чини дѣющі, казнити повелѣваше. Цього заради прозвашася і бог Сварог'... І по сем' царствова сьшь його, ім'ям Сонце [ Геліос ], егоже наричють Даждьбог'... Сонце цар, сьшь Сварогов', еже є Дажьбог', бѣ бо мужь сілен'. " [3]

Російський, потім радянський академік В. М. Істрін зібрав з різних рукописів і вивчив слов'янський переклад Іоанна Малали. Він не дав однозначної відповіді про місце і час перекладу "Хронографі" на слов'янську мову, хоча допускав можливість приналежності перекладача Малали до філологічної школі болгарського просвітителя X століття Іоанна Екзарха.


Примітки

 1. Оксфордська бібліотека ім. Бодлея, № 128
 2. Літописець цитує не безпосередньо Іоанна Малали, а "Хронограф по великому викладу", де одним з джерел був переклад Іоанна Малали.
 3. "Повість временних літ" - www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869

Література

Видання:

 • Видання Діндорфа (1831) - www.archive.org/details/ioannismalalaec00dindgoog з латинським перекладом.
 • Johannes Thurn (ed.) 2000, Ioannis Malalae Chronographia, Corpus Fontium Historiae Byzantinae (CFHB) 35 (Berlin, New York: Walter de Gruyter) ISBN 3-11-008800-2

Переклади:

 • Істрін В. М. Хроніка Іоанна Малали в слов'янському перекладі. СПб., 1897 - 1914.
 • The Chronicle of John Malalas: A Translation by Elizabeth Jeffreys, Michael Jeffreys, Roger Scott et al., Byzantina Australiensia 4 (Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies) 1986. 371 p. ISBN 0-9593626-2-2
 • Книга V. Про часи Троянських. / / Пам'ятники візантійської літератури IV-IX століть. / Відп. ред. Л. А. Фрейберг. М.: Наука. 1968. С. 182-195.
 • Слова II, V. / / Від берегів Босфору до берегів Євфрату. / Пер. і комм. С. С. Аверинцева. М.: Наука (ГРВЛ). 1987. 360 стр. С. 241-251.
 • Талах В. Н. Все, що не побажає цар Деметрій - kuprienko.info / talakh-vn-demetrius /. - Київ: Blok.NOT, 2012. - 232 с.

Дослідження:

 • Самуткіна Л. А. Концепція історії в "Хронографі" Іоанна Малали. Іваново, Іван. ГУ. 2001. 143 стр.
 • Чернишова М. І. візантінізму в мові "Хроніки" Іоанна Малали. Автореф. дисс. ... К. філол. н. М., 1987.

5. Джерела і посилання