Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Історія ТибетуПлан:


Введення

Тибетський важкий кавалерист ( XVII століття)

Тибет знаходиться між двома центрами найдавнішої культури - Індією та Китаєм, але географічне положення Тибету таке, що він практично ізольований від них. Немає даних про те, що тибетці сталися з Центральної Азії або зі Східної Азії, але на підставі того, що їх мова входить в сино-тибетські мови разом з китайським і бірманським, можна будувати гіпотези про спільне походження цих народів. Проте всі історичні свідчення починаються з часів, коли тибетська культура вже існувала незалежно від сусідів.


1. Передісторія

Вік найдавніших артефактів, знайдених на території Тибету (Тінгрі), датується в 50 тис. років, і вони представлені кам'яними рубилами і скребками. Неоліт датується VI тис. до н.е. і представлений керамікою, слідами скотарства і землеробства мотичного (Каруй - поблизу Чамдо). Культура Чойгун маркує собою початок бронзового століття [1].

На плато Чангтанг були знайдені доісторичні зміцнення на пагорбах залізного століття і поховання, але поки немає переконливого пояснення їх походження. Згідно тибетським текстам, спочатку тут розташовувалася культура Шангшунг, від якої почалася релігія бон .


2. Ранній історичний період

В кінці VI-го і початку VII-го століття піднялося Ярлунгская династія поступово підпорядкувала собі сусідні племена і створило царство Тубо. Період Ярлунгской династії тибетських царів детально висвітлений у літературі [джерело не вказано 765 днів], збереглося чимало тибетських книг цього періоду [джерело не вказано 765 днів]. Однак про хронологічну прив'язку Ярлунгской династії ведуться суперечки.

Тим тибетськими правителями і Танський Китаєм були укладені царствені шлюби, завдяки їм, а також завдяки неофіційним обмінам між населенням Китаю і Тибету політичні, господарські та культурні зв'язки внутрішнього Китаю з Тибетом отримали подальший розвиток. У другій половині IX-го століття царство Тубо занепало. У тибетській історії передував цьому період називається періодом правління "гамбо", а наступні 300 років - періодом розколу. У період розколу в силу увійшли місцеві родові правителі, що ворогували один з одним. У Китаї цей час також було неясним (Епоха "п'яти династій і десяти царств" і подальша династія Сун), коли в країні раз у раз змінювалася влада і йшли нескінченні війни. В середині XIII століття Тибет потрапив у залежність від Монгольської імперії. Після того, як Китай вийшов зі складу Монгольської імперії, китайська імперія Мін безуспішно вимагала від Тибету встановити порядок призначення вищих тибетських релігійних вождів та районної адміністрації.


3. Легендарне походження Тибету

Згідно з деякими тибетським історичним творам, початок тибетському народу поклав бодхисаттва Авалокітешвара у вигляді мавпи, що вступив у шлюб з гірської демоніци, щоб приборкати її жорстокий норов. Нащадками цього союзу були перші тибетці.

Перший цар Тибету Ньяті-ценпо (Gnya'-khri-btsan-po) спустився з неба чи прибув з Індії і шанувався як божество. Он всё время поддерживал контакт с небом с помощью верёвки и не умер, а вернулся по верёвке на небо. Легендарный царь Дигум-цэнпо (Dri-gum-brtsan-po) спровоцировал своего конюха на драку, во время которой его небесный шнурок оборвался, и он был убит. Дигум-цзанпо и все последующие цари умирали как обычные люди, и их кремировали.

В правление Лхатотори Ньянцэна ( Lha tho-tho-ti gnyan-btsan) с небес упали священные тексты tsinta ma ni'i gzungs ("Чинтамани-дхарани") и spang bkong phyag rgya ma. В Синей Летописи указано, что, возможно, это было придумано для бонцев, которые почитали священное небо, а на самом деле тексты были привезены Буддхаракшитой (Лосэмцо) и переводчиком Литэсэ.


4. Тибетская империя

Тибетская империя на карте мира в 820 году в период максимального расцвета

Более детально тибетская история известна c VII по XI век, когда империя распространялась от Бенгалии (и Индийского океана) на юге до Монголии на севере. В период максимального могущества в империю входила также территория, которую занимают сейчас Бангладеш, Ассам, Бутан, Аракан.

Тибетцы противостояли в большей степени Китаю, чем Индии, по причине труднопроходимости Гималаев [ источник не указан 499 дней ].


4.1. Первое упоминание в истории

Первое упоминание Тибета в истории можно встретить в "Географии" Клавдия Птолемея под названием βαται, в Греческой траскрипции названы как Bod. Следующее упоминание Тибета встречается в Китайских текстах, как Fa. Первая запись в истории Тибета, получившая подтверждение и из других источников о царе Намри-Сронцзан (Gnam-ri-slong-rtsan), пославшем посла в Китай в начале седьмого столетия (Beckwith, C. Uni. of Indiana Diss. 1977).

4.2. Ярлунгская династия

Детально события Ярлунгской династии известны, начиная с правления царя Сонгцена Гампо.

4.2.1. Правління Сонгцена Гампо (617 - 650)

Царь Сонгтсен Гампо (пещера в Йерпа)

Цар Сонгцен Гампо известен тем, что принёс в Тибет буддизм. Про него сложено много противоречивых и фантастических легенд, отчего восстановить исторически ход событий непросто.

Сонгцен Гампо потребовал от китайцев дать ему в жёны принцессу, но получил отказ. Тогда он провёл удачную военную операцию против китайцев в районе озера Кукунор к северо-востоку от Тибета, и император в конце концов дал согласие на брак. После брака в 640 установился долгосрочный мир между Тибетом и Китаем.

В 663 году тибетская армия разгромила государство Тогон (в тибетской традиции 'A-zha) в районе озера Кукунор.

После смерти Сонгцена Гампо формально власть перешла к его внуку, но реально страной стал править министр, а буддизм пришёл в упадок.


4.2.2. Правління Трисонг Децена (755 - 797)

Цар Трисонг Децен восстановил в стране Учение Будды, пригласив для этой цели из Индии великих индийских гуру Шантаракшиту и Падмасамбхаву, которые организовали перевод с санскрита текстов Учения и создали буддийскую сангху Тибета. В Центральном Тибете был построен монастырский университет Самье, который до сих пор является одним из важнейших центров буддизма.

Во время правления Трисонга Децена произошла знаменитая двухлетняя дискуссия в монастыре Самье между китайским монахом Хэшаном и Камалашилой, учителем тантрического буддизма. Царь Трисонг Децен признал, что в диспуте победил Камалашила, и с тех пор в Тибете прочно установился тантрический буддизм.)

В начале правления империя была в упадке, отпали или бунтовали окраины, с запада подступали арабы. В 763 Трисонг Децен в ответ на давление со стороны Китая собрал армию в 200 тысяч воинов и направил её на север, дойдя до китайской столицы Чанъаня. Китайский император был вынужден бежать. В 783 был заключён мирный договор между Китаем и Тибетом, по которому за Тибетом закрепились земли в районе Кукунора.

Трисонг Децен заключил союз с царём Наньчжао Имобсуном, и в 778 предпринял атаку на китайскую территорию в провинции Сычуань.

Трисонг Децен предпринял также походы на запад, достигнув реки Оксус, и столкнулся с арабским халифом Гарун аль-Рашидом. Халиф смог договориться с китайским императором об альянсе против Тибета, в результате чего экспансия Трисонг Децена была остановлена. В последующие годы своего правления Трисонг Децен был занят войной на два фронта - с арабами на западе и с китайцами на севере и на востоке, вплоть до 797.


4.2.3. Правління Ралпачана (815 - 838)

Ралпачан, внук царя Трисонг Децена, пригласил мастеров, скульптуров, художников из Непала, Індії, Китаю, Кашмира для выполнения задуманного им плана строительства буддийских храмов и монастырей. Он ввёл в органы управления страной монахов, дав им права решающего голоса наравне с главными министрами, приравняв статус монаха к статусу высшего чиновничества.

Во время его правления государство активно поддерживало переводы буддийских сочинений с санскрита на тибетский язык.

В 822 был заключён мирный договор с Китаем, подтверждающий право тибетцев на занятую территорию.

Во время правления Ралпачана империя ослабевала, правительство погрузилось в запутанные интриги, активность проявили сторонники религии Бон.


4.2.4. Правління Ландармы (838 - 841)

В результате переворота царь Ралпачан был убит, власть получил Ландарма, который опирался на бонских сторонников и жестоко преследовал буддизм. Монахи и учёные вынуждены были скрыться в дальних провинциях или бежать в сопредельные страны.

У Ландармы не было наследников, и после его смерти империя распалась на много малых царств: Гуге, Ладак, Пулань и др. С этого момента на несколько сотен лет отсутствует систематическое изложение тибетской истории.


5. Раздробленный Тибет (842 - 1247)

Со смертью Ландармы, возник спор из-за трона между наследником Юмтэном (Вайли : Yum brtan), и другим сыном (или племянником) Вёсуном (Вайли: ' Od-srung) (или 843-905 или 847-885). Началась гражданская война, которая продолжалась до того времени, когда школа Сакья получила контроль над страной. Вёсун и его союзники контролировали Лхасу, а Юймтэн завоевал Ярлунг, и установил свою династию. [2] В 910 гробницы императоров были осквернены.

Сыном Вёсуна был Пэлкорцэн (Пэл Корцэн) (Вайли: Dpal 'khor brtsan) (или 893-923 или 865-895). Он контролировал большую часть центрального Тибета, и вырастил двух сыновей, Таши Цэнцана (Вайли: Bkra shis brtsen brtsan) и Тикьимдина (Вайли: Khri khyi lding), его называли Кайдэ Ньигон [Вайли: Skyid lde nyi ma mgon ] в некоторых летописях. Тикьимдин уехал в верхний Нгари (Dfqkb: Stod Mnga ris) и женился на девушке из центрально-тибетской знати, от них пошла западная династия. [3]

После распада Тибетской Империи 842, Ньима-Гон, потомок древнего тибетского царского рода, основал Ладакскую династию. Царство Ньима-Гона располагалось на востоке современного Ладака. Кайде, его старший сын, стал править в Мар-юл (Ладак), а два младших сына получили Западный Тибет, основав царство Гуге и Пу-ран. Позже старший сын царя Гуге, Кор-ре, называемый Джанчуб Еше Вё ( Byang Chub Ye shes' Od), стал буддийским монахом. Он отправил молодых учёных в Кашмир для обучения и приглашения Атиши в Тибет в 1040, что стало началом Чидар (Phyi dar) - позднее распространение, второй этап тибетского Буддизма. Младший сын, Сон-э, управлял повседневными делами государства; его сыновья продолжили династию. [4]

Центральная царская власть практически не контролировала центральный Тибет с 842 до 1247, но Буддизм укрепился в Каме. В правление Ландармы три монаха бежали из Лхасы к горе Дээнтиг в Амдо. Их ученик Музу Сэлбар (Mu-zu gSal-'bar), позже ставший известным учёным Лаченпо Гёнпа Рабсэлом ( Bla chen po Dgongs pa rab gsal) (832-915 или 892-975 [5]), восстановивший Буддизм в северо-восточном Тибете, и ставший родоначальником школы Ньингма (Rnying ma pa) . Однако, в соответствии с традицией, один из потомков Вёсуна, который владел землями около Самье, послал 10 юношей в ученики к Гёнпа Рабсэлу. Среди них был Лумэ Шераб Цултим (Klu-mes Shes-rab Tshul-khrims) (950-1015). После обучения они вернулись в У-Цанг. Молодые учёные смогли организовать приезд Атиши в начале 1042 и распространить Учение Буддизма в Лхо-кха (южный Тибет). В этом регионе Учение было очень сильным и был основан Монастырь Сакья - школа Сакья в 1073. [6] Следующие два века Сакья доминировала в политическом, религиозном и культурном плане. Монастир Цурпху, основная резиденция Кармапы был основан в 1155.


6. Тибетская теократия

6.1. Восстановление буддизма

Со смертью Ландармы произошёл распад Тибета на несколько независимых княжеств. Гонения на буддизм прекратились, но в то же время он утратил поддержку со стороны центрального правительства, которого теперь не существовало. Вё Сун и Пэл Корцэн продолжали строить храмы и монастыри. Многие тантристы прятались до времени и вели жизнь обычных мирян, практикуя тайно.

Учение оживилось, когда из Кама прибыли монахи. Тибетские учёные ламы по-разному описывали продолжительность упадка буддизма, но усреднённо: 901 - 1009. Учитель Лумэ Шераб Цултим (kLu me) и Сумпа Еше Лодой первыми начали строить новый храм, но неудачно. Появились группы монахов, которые назывались 4 колоны, 8 балок, 32 стропила и опоры. Из Кама приехал Рагши Цултим (Rag shi Tshul khrims) и Ба. Бацун Лодой Чжуннэ, ученик Буцела Церхана. Его ученик Чен-вёг Лодой Гьялцэн (sPyan 'og bLo gros rgyal mtshan) построил много храмов, включая Чжэ. Дин Еше Йонтэн при помощи Лхалуна создал монашиские общины в Камсун Сан-кхане. Чёгкьи Догпа и Гэпэ-лхакане с учениками построили монастыри в У-ру Карчуне, Тэггу и других местах. В 978 прибыли Шестеро из У-Цанга и посвятили много монахов.


6.2. Поздняя проповедь Учения. Начальный этап.

В скиту Пэл Чувори три монаха Марпэн Шакьямуни из Йорто, Йо Гэчжун из Танчундо и Цан Рабсэл из Гьярабпа [7] взяв с собой книги по Винае и Абхидхарма , Кармашатака, бежал в Западный Тибет. Они шли ночами и достигли Ари. Оттуда, скорее всего, в Уйгурию (Хоргьи-юл). Они жили у учёного Шакьяб Шераба и от него поэхали в Амдо.

У тамошнего царя был bka' blon - главный министр Додаг Нанти-сумчжэ. В 891 он умер и перодился в селении Цонха Дэкам в 892. Он вырос и получил мантры от Нон Чжампэла в скиту Шинпён. По свидетельству Бан Ринчэна Дорджи он имел видение Авалокетешвары. Он изучал мадхьямику и ньяю с Кьи Гьялвэ-Цугтором и йогатантру с Нам Гэндэн Жанчубом. Он решил принять монашество. Его наставниками при посвящении были Цан Рабсэл (упадхьяя), а Йо и Map были наставниками (ачарьями).

Ему было дано имя Гэвасэл (Лаченпо). Он отправился на север и пришел в крепость Чанинцэ (Чанъичун, в Ганчжоу) в Си-ся. Там он изучал Винаю с Сэнгэтагом из Горона, и во многом преуспел.


7. Монгольская империя Юань

Ряд виднейших буддийских учителей Тибета обитал при дворе монгольских владык. Это позволило не только избежать полного разорения Тибета монголами, но и сделало тибетскую традицию международной, принятой всеми монгольскими народами (монголы, буряты, ойраты и затем калмыки, тувинцы), что со временем содействовало значительному изменению нравов кочевников в сторону уважения к чужой жизни, к духовным идеалам и учёности.

В 1227 году войска Чингис-хана полностью уничтожили тангутское государство Си Ся, расположенное непосредственно к северу от Тибета, и установили на его территории прямое правление. В 1239 году сын Великого хана Угедея, Годан -хан, ставка которого располагалась вблизи Ланьчжоу, отправил в Тибет боевую разведывательную экспедицию под командованием Легдже и Дорда-дархана. По возвращении Дорда-дархан доложил, что в Тибете несколько буддийских школ, из которых самая влиятельная - школа Сакья.

В 1245 году в ставку Годана прибыл по его приглашению Сакья-пандита (1182-1251), глава школы Сакья, со своим юным племянником Пагба-ламой (1235-1280). Сакья-пандита был известным буддийским учителем, написавшим множество трудов буддийской традиции. Он обосновался при дворе Годана, проповедовал гуманистические основы буддизма в среде монгольской знати и вплоть до своей смерти обеспечивал своим авторитетом невмешательство Монгольской империи в дела Тибета, с одной стороны, и выплату дани тибетцами монголам, с другой стороны. Он сформулировал принцип "чой-йонг", "наставник - покровитель", в рамках которого духовный авторитет превосходит светскую власть, и соответственно Тибет не вассальная территория империи, а опекаемая империей резиденция духовного наставника государства. Для монголов, которые согласно Ясе Чингис-хана как правило относились ко всем религиям с уважением и не облагали налогами монастыри и церкви, эта позиция оказалась понятной. Невыплата налогов отдельными светскими правителями привела к монгольскому карательному вторжению в Тибет только в 1251, после смерти Сакья-пандиты.

У 1253 році Сакья-Пандіта був запрошений майбутнім імператором Хубилаем в Пекін, але оскільки він вже помер, замість нього Годан відправив до Хубілай підлітка Пагба-ламу. в 1260 році, коли Хубілай проголосив себе імператором і заснував династію Юань, за якої став назватися доля Великого хана монголів, до якого входили Монголія, Китай і деякі інші території. Пагба-лама став "наставником держави", поширивши таким чином авторитет тибетського буддизму на територію Монгольської імперії, частиною якої став Китай. Хубілай використовував тибетський буддизм для протистояння асиміляції з боку китайської культури в особі даосизму і конфуціанства. Зокрема, Пагба-лама за його завданням створив т. зв. квадратне лист, покликане служити єдиною системою запису всіх мов імперії (в першу чергу на монгольському, Тибеті, Уйгурському та китайською). Хубілай вручив Пагба-ламі духовне керівництво Тибетом (13 областей уя, Цзана і Кхама), з правом призначення Пагба-ламою світського правителя. Близько 70 років Тибет був теократичною державою під владою ієрархів Сакья. Черговий напад монголів на Тибет трапилося в 1281 році, оскільки до них дійшли доноси про те, що Пагба-лама був отруєний наближеними призначеного їм світського правителя Тибету, Гунга-Сангпо.

При Хубилае була проведена серія переписів населення в Тибеті і створена ланцюг з 27 уртонних (Ямський) станцій між монастирем Сакья і Ханбалик (Пекіном). Хубілай заснував в 1288 році відомство по тибетським справах, Цзунчжіюань. Монгольські імператори виділяли кошти на ремонт монастирів (крім імператорських подарунків Пагба-ламі, які він роздавав ієрархам тибетським під час візитів на батьківщину).

При дворах монгольських владик були присутні ієрархи Карма Каг'ю з центром в Цурпху, але їх позиція не була стабільною. Іноді вони ставали наближеними за монгольської дворі. Карма Пакши (1204-1283) жив за монгольської дворі в Каракорумі, і під час міжусобиці між Хубилаем і Ариг-Бугою виявився на боці останнього, а коли Ариг-Буга програв, Карма-Бакши був репресований.

Карма Каг'ю придбала вплив при останньому монгольському імператорі в Пекіні - Тогон-Темура, і Кармапа Ранчжунг-Дордже брав участь у його коронації, а юний Ролбей-Дордже навчав імператора протягом 3 років. В 1368 народне повстання призвело до відділення Китаю від Монгольської імперії. Тогон-Темура врятувався втечею в монгольську степ, де в 1370 році помер.

Дрікунг-Каг'ю також претендувала на верховенство в Тибеті. У 1290 році між Сакья і монастирем Дрікунг почався збройний конфлікт, який викликав чергове пряме втручання монголів, які розбили прихильників Дрікунг в битві при Пемо-Танге.

Дрікунг залишився центром протистояння Сакья, і на тлі ослаблення монгольської імперії Юань в 1354 виходець з роду, пов'язаного з Дрікунг, Чангчуб-Джалцан став фактичним світським главою Тибету.

Необхідно зазначити, що відносини імперії Юань з Тибетом не є відносинами Тибету з Китаєм, тому що Юань - це монгольське, а не китайська держава, в нього підкорений Китай входив лише як одна із складових частин.


7.1. Піднесення школи Гелуг

Палац Потала в Лхаса

В історії піднесення школи Гелуг зіграли велику роль хошути, які були споріднені предкам сучасних калмиків. Хошути осіли в 1636 в районі озера Кукунор, на території нинішньої китайської провінції Цинхай. Тут їм було призначено зіграти вирішальну роль в історії сусіднього Тибету. Гуші-хан, правитель хошутов, був звернений в буддизм тибетської школи Гелуг або, як її ще називали, "желтошапочникі" (за кольором шапок, які носили священнослужителі цієї школи). На прохання глави школи Гелуг Далай-лами V Гуші-хан захопив у полон главу змагається школи Сакья і в 1642 оголосив Далай-ламу V повновладним владикою всіх буддистів центрального Тибету, ставши при ньому світським правителем аж до своєї кончини в 1656 .*


7.2. Китайська імперія Мін

Тибетська танка XVII століття. Мінський двір одержував тибетські товари, включаючи і подібні танки, як подарунки, і у відповідь обдаровував тибетських посланців. [8] [9]

У некитайського історіографії прийнято вважати, що за часів династії Мін Тибет залишався незалежним від сусіда, у той час як у самому Китаї поширена точка зору, що відображає стару кітаецентрістскую традицію. " Мін ши "стверджує, що імператори династії Мін створили інститут зовнішнього нагляду, в обов'язки якого входило керівництво тибетської адміністрацією в той час як тибетські офіційні особи повинні були підтвердити колишні посади та титули, дані ним раніше юаньскіх імператором, а керівникам тибетських буддійських шкіл даровались нові високі титули [10]. Проте ж, Таррелл В. Уайлі вважає, що цензура, що діяла у період, коли була написана книга, змушувала автора спотворити історію китайсько-тибетських відносин заради прославлення мінських імператорів [11]. Існує гіпотеза, що мав місце чисто формальний сюзеренітет, але стосунки перервалися остаточно, коли імператор Цзяцзін (1521-1567) почав примушувати придворних сповідувати конфуціанство на шкоду буддизму [11] [12] [13]. Хельмут Хоффман вважає, що мінське панування над Тибетом мало чисто номінальний характер, і по суті справи, зводилося до того, що при Мінськом дворі час від часу з'являлися тибетські емісари з приношеннями для правлячого імператора, а той мав формальне право дарувати титули правлячим ламам при тому , що не міг реально втрутитися у справи управління [14]. Автори з КНР Ван Цзявей і Ньіма Гьялцен, не погоджуючись з подібним припущенням, стверджували, що влада Мінського імператора над Тибетом була цілком реальною і тибетці не передавали у спадок даровані імператором титули, але змушені були відвідувати Пекін, щоб отримувати їх з рук імператора [15 ]. Мелвін С. Голдстейн в свою чергу, пише, що династія Мін не мала справжніх важелів впливу на Тибет, оскільки численні титулування, отримані тибетськими керівниками, колишніми вже при владі, не давали їм додаткових повноважень, як то було за часів Юаньской династії; з его точки зрения "Минским императорам приходилось считаться с реальным положением вещей". [16] Некоторые исследователи также указывают, что во многих работах недооценивается религиозная составляющая в отношениях Минского двора с тибетскими ламами [17] [18]. Другие обращают внимание на торговый аспект отношений, замечая, что из-за постоянной нужды в лошадях, династия Мин придавала исключительное значение меновой торговле, где лошадей получали в обмен на китайский чай. Идут также споры о том, насколько мог Минский двор де-факто влиять на сменявшие друг друга у власти кланы властителей Тибета - Пхагмодру (1354-1436), Ринбунг (1436-1565), и Цангпа (1565-1642). [19] [20] [21] [22] [23] [24]

В течение XIV столетия предпринималось несколько попыток вооруженного вторжения в Тибет, но его жители успешно отражали подобные вылазки [25] [26]. Патрисия Эбрей, Томас Лэйярд, Ван Цзявэй и Ньима Гьялцен единодушны в том, что Минская империя, в отличие от Монгольской, не имела на тибетской территории постоянных гарнизонов [22] [27] [28]. Імператор Ваньли (1572-1620) пытался, начиная с 1578 года, строить отношения с соседями на принципах монголо-тибетского альянса, что в свою очередь обусловило Цинскую (1644-1912) политику по отношению к Тибету и оказанную в это время поддержку Далай-ламы и буддийской школе Гэлуг [11] [29] [30] [31] [32]. В конце XVI столетия, под предлогом защиты Гэлуг, монголы постоянно наращивали своё присутствие в Амдо, и в конечном итоге Гуши-хан (1582-1655) покорил Тибет в 1642 году. [11] [33] [34] [35]

По мнению большинства исследователей, Тибет не был частью империи Мин. Внешние атрибуты подчинения служили в основном для "внутреннего пользования" в Китае - легитимации власти императора Срединного государства как владыки мира в глазах подданных. Так, в официальном списке "данников" династии Мин было более 100 территорий, многие из которых даже не имели границ с Китаем: Бадахшан, Аравия, Самарканд и т.д. [36] "Данниками" объявляли все государства, из которых приходили послы, купцы и т.д.


7.3. Імперія Цин

После падения империи Мин Китай был завоеван маньчжурами и стал неотъемлемой частью маньчжурской империи Цин. Маньчжурский император Айсиньгиоро Сюанье, правивший под девизом "Канси", ставил своей целью разгром Джунгарского ханства и покорение Тибету. Политическая обстановка в этих странах облегчала реализацию политики Пекина. В 1705-1710 годах в Тибете разгорелась вооружённая борьба за власть между хошутским правителем Лхавзан-ханом и тибетским регентом Сангье-гьяцо (Санчжай Чжамцо). Пытаясь установить своё влияние в Тибете, Сюанье поддержал хошутов. В Пекине хорошо понимали, что цинское господство в Монголии не может быть прочным без его религиозной поддержки из Лхасы, без благожелательного для маньчжуров воздействия далай-лам на буддийскую церковь Монголии. Тем не менее, на данном этапе Сюанье стремился ослабить правителей Лхасы руками хошутов, чтобы впоследствии подчинить и тех, и других.

В Джунгарии после смерти Галдана ойратским ханом стал его племянник Цэван Рабдан. Он вновь объединил все четыре ойратских аймака, восстановив распавшееся было Джунгарское ханство. Будучи сторонником независимости, новый хан отклонил неоднократные предложения Сюанье стать "данником" богдохана. Обе стороны активно готовились к новой схватке. Цэван Рабдан потребовал от Сюанье вернуть захваченные у Галдана земли к востоку и северу от Латая. В Пекине отвергли это требование. Со своей стороны, император настаивал на предоставлении самостоятельности каждому из четырёх княжеств-аймаков. Это значило фактически взорвать изнутри единство Ойратского государства и предельно ослабить центральную власть хана на фоне феодальной раздробленности. Естественный отказ Цэван Рабдана ускорил схватку. В 1715 году началась вторая война между Цинской империей и Джунгарским ханством, которая велась с переменным успехом, не давая явного перевеса ни одной из сторон.

Цэван Рабдан силами своего вассала Цэрэн Дондуба-старшего в 1717 году захватил Тибет. Воспользовавшись этим, Сюанье в 1720 году направил в Лхасу две колонны войск - из Сычуани и Цинхая - под командованием Гэрби и Янь Синя, конницу халхаских князей, а также поднял против ойратов тибетское ополчение из районов нынешнего Сикана. Потерпев поражение, ойраты ушли из Тибета, что усилило влияние Цинской империи в Центральной Азии. После разгрома и изгнания ойратов маньчжуры оставили в Лхасе двухтысячный монгольский гарнизон. Тибетское правительство и новый Далай-лама до 1723 года оказались под контролем его коменданта.

Следующий маньчжурский император, Айсиньгиоро Иньчжэнь, всемерно усиливал свой контроль над Тибетом, хотя с 1723 по 1727 годы осуществлял отвод цинских войск из Лхасы. С его завершением в Тибете началась междоусобица. Для подавления начавшегося восстания Иньчжэнь направил во второй поход в Тибет 15 тысяч солдат из Сычуани, Шэньси и Юньнани. К моменту их прихода наследственный аристократ Полонай со своей девятитысячной армией уже стабилизировал положение. В награду за это он в 1728 году получил княжеский титул и право управления всей страной. Для постоянного контроля над Тибетом Иньчжэнь оставил в Лхасе двух цинских министров-резидентов и тысячный гарнизон.

Внутренние события в Тибете ускорили покорение его маньчжурами при следующем императоре - Айсиньгиоро Хунли (правил под девизом "Цяньлун"). Умершему Полханасу в 1747 году наследовал его сын Чжурмэд-Намчжал (Джурмэ-Намгэ). Стремясь освободиться от маньчжурского контроля, он задумал вооружённое выступление, стал собирать войска якобы для борьбы с ойратами и установил связь с джунгарскими князьями. В 1750 году маньчжурские наместники убили Чжурмэд-намчжала. Это привело к народному восстанию в Лхасе и расправе над маньчжурами. В ответ Хунли организовал третий поход цинских войск на Тибет. В 1751 году, стремясь ещё больше разобщить страну, он передал управление ею уже не двум лицам, а четырём министрам-правителям, подчинив их далай-ламе. Ханские и княжеские титулы упразднялись. По всем важным делам министры-правители должны были "советоваться" с наместниками; права последних расширились, а цинский гарнизон в Лхасе был увеличен. Всякие связи с Джунгарским ханством запрещались. Многие авторы (исходя в основном по китайским источникам) считают, что Тибет стал частью империи Цин, другие доказывают, что он стал зависимым государством, а не "частью Китая".

Тибет не имел собственной чеканной монеты, и пользовался старой непальской ( мохар). После завоевания непальских княжеств королевством Горкха, его правитель Притви Нараян Шах изъял в 1769 году старую и ввёл новую монету. Начались переговоры о внедрении в Тибете нового мохара и о его курсе, но они не дали результатов. Тогда правитель Непала и его регент Батур Се в 1788 году начали войну, и разграбили Тибет, но пришедшие на помощь Тибету китайско-маньчжурские войска разгромили непальцев и дошли до Катманду. По заключённому в 1792 году договору непальский правитель обязался не нарушать границ Тибета, вернуть награбленное, и признал себя данником Цинской империи.

Победу над Непалом в 1792 году Хунли и Хэшэнь использовали для укрепления в Тибете маньчжурского влияния. Цинские наместники получили право участвовать в назначении и смещении министров и чиновников, в контроле над финансами и инспектировании границ, то есть были поставлены в равное положение с Далай-ламой и Панчэн-ламой. Внешние связи Тибета, в том числе переписка Далай-ламы с соседними странами, также оказались в руках цинских наместников. По мнению части авторов (опирающихся на китайские источники), маньчжурские резиденты превратились из контролёров в соправителей Далай-ламы и Панчэн-ламы. Резко увеличилась численность гарнизонов, состоявших из монгольских и китайских частей. Всё это поставило Тибет под власть маньчжуров. Опасаясь иностранного влияния в Тибете, цинские императоры осуществляли политику его изоляции от внешнего мира. По данным ряда авторов, цинские императоры были связаны с высшими тибетскими иерархами отношениями "чой - йонг", и перечисленные меры были помощью в управлении и обороне, а не включением страны в империю Цин - то есть Тибет оставался отдельным государством; такой точки зрения придерживались и сами тибетцы в цинское время [37] [38] [39] [40]


8. Тибет в Большой Игре

В свете соперничества Великобритании и России в Азии, Тибет стал объектом колониальных интересов этих держав. В целях недопущения преобладания влияния сильного соперника, обе державы признали нахождение Тибета под "сюзеренитетом" ослабевшей Цинской империи, введя европейское понятие "сюзеренитета" для государств, где оно дотоле было неизвестно. Великобритания, несмотря на договорённости, испытывала значительные опасения, связанные с фигурой одного из ближайших приближенных Далай-Ламы - пророссийски настроенного Агвана Доржиева. Кульминацией соперничества за Тибет и Большой Игры в целом стала британская экспедиция в Тибет в 1903-1904 под командованием Френсиса Янгхазбенда.


9. Проголошення незалежності

Tibet-n-China.jpg

В 1911 году в империи Цин с Учанского восстания началась Синьхайская революция. Ее содержанием было свержение маньчжурской династии и провозглашение национального государства ханьцев. В её ходе губернаторы отдельных провинций и территорий Китая один за другим заявляли о своей независимости от Пекина. В результате империя была разрушена. Объявили о своей независимости также Тибет и Монголия на основе того, что они были связаны с маньчжурской династией империи Цин, но не с Китаем как ее частью. [41] [42] Важнейшие мировые державы, преследуя собственные интересы, сочли происходящие революционные события внутренним делом Китая, и заняли позицию строгого нейтралитета, ожидая, пока какая-нибудь из многочисленных противоборствующих сил не одержит верх и не создаст новое правительство, способное представлять страну на международной арене. Лишь также обретшая в 1911 году независимость от Цинской империи Монголия заключила с Тибетом в 1913 году Договор о дружбе и взаимопомощи, в котором оба государства взаимно признали друг друга.


10. Тибет в период Второй мировой войны и Тибетская торговая миссия

Перед войной Тибет с благословения Френсиса Янгхазбенда три раза посещает немецкий натуралист Эрнст Шефер, причем первые два раза под руководством Брука Долана (США), а третий при поддержке Аненэрбе. Позиция нейтралитета, принятая Тибетом в годы Второй мировой войны, стала прецедентом независимости политики Тибета от Китая. Этот период известен появлением в Лхасе офицера вермахта Генриха Харрера, бежавшего из британского лагеря (которого иногда ошибочно считают одним из наставников юного Далай-Ламы), и экспедицией Ильи Толстого (которого также провел в Лхасу Брук Долан), удостоверившей невозможность транспортировки вооружений из Индии в Китай через Тибет.


11. Китайское правление

В 1950 году НОАК вошла в тибетский район Чамдо, подавив сопротивление плохо вооружённой тибетской армии. В 1951 году под давлением китайской стороны представители Далай-ламы, превысив свои полномочия, подписали с Пекином Соглашение по мирному освобождению Тибета, в котором утверждались китайские права на Тибет.

В дальнейшем китайцы постепенно наращивали своё присутствие в Тибете. Китайцы декларировали тактику "добрыми делами обретать друзей". В 1956 р. был учреждён Подготовительный комитет по созданию Тибетского автономного района. С середины 1950-х гг. на тибетских землях Кам и Амдо, входивших в китайские провинции, начались форсированные реформы, сопровождавшиеся массовыми репрессиями, казнями, уничтожением религии и китаизацией. Это вызвало недовольство народа, начались восстания, которые к 1959 г. перекинулись на Центральный Тибет (У-Цанг, то есть на территорию, контролировавшуюся правительством в Лхасе). Их подавление сопровождалось проведением реформ. Большинство монастырей было закрыто и частично разрушено, буддийские статуи в основном вывезены в Китай и переплавлены, драгоценные камни из них изъяты, не содержащие хозяйственно ценных материалов произведения религиозного искусства в основном уничтожены, значительная часть населения репрессирована или уничтожена. Согласно китайским источникам, в 1959 р. в будущем ТАР были проведены "демократические реформы", в ходе которых был ликвидирован "отсталый феодально-крепостнический режим" (подробнее см.: [43]).

Частина діячів уряду Тибету разом з Далай-ламою, і десятки тисяч інших тибетців бігли. З 1959 на території Індії (у м. Дхарамсала) функціонує уряд Тибету у вигнанні. В 1965 р. був офіційно проголошений Тибетський автономний район (ТАР). Надалі Китай проводить активну політику освоєння Тибету, розвитку його інфраструктури та китаїзації. На території Тибету розмістилися війська і розташувалося значна кількість приїхали етнічних китайців.

Другий і останній випуск марок Тибетського уряду у вигнанні, 1974

За часів "культурної революції" (з 1966) Тибет був охоплений хаосом, режисирував Мао Цзедуном. У цей період були зруйновані майже всі залишилися монастирі та храми, що залишилися твори буддійського мистецтва і книги в основному знищені, ченці репресовані (докладніше див: [44]).

За твердженням уряду Тибету у вигнанні, китайці на території Тибету (ТАР і тибетських територій, включених в сусідні китайські провінції) стали перевершувати в кількості корінне населення. Офіційно проведена Китаєм перепис населення 2005 для ТАР цього не показує. Зіставляючи різні дані, можна оцінити, що переважна більшість етнічних китайців зосереджено в районі Лхаси, де їх кількість точно не встановлено. В інших районах ТАР тибетці превалюють. На інших тибетських територіях, включених в китайські провінції, чисельно переважають китайці.

За час китайського правління в Тибетському автономному районі потроїлися збори зерна, поголів'я худоби. Середня тривалість життя населення збільшилася з 36 до 67 років, саме населення зросла майже в 3 рази і в 2009 році наблизилося до 3 мільйонів чоловік.

В 2008 в Тибеті сталися масові заворушення. Монахи влаштували мирну акцію протесту до річниці вигнання Далай-лами в Індію, яка пізніше переросла в масові заворушення. У провінції Сичуань було здійснено напад на китайський поліцейський відділок, [45] почався розгін мітингу, за деякими даними, китайська поліція застосувала вогнепальну зброю. Китайська сторона це заперечує. [46]

Більшість тибетців живуть у віддалених селах або кочів'ях, вони пасуть яків або обробляють землю. В останні роки китайська влада проводить активну політику перекладу кочівників в осілість, що веде до втрати цього традиційного укладу. У той же час, завдяки великим інвестиціям центрального уряду, великі міста Тибету зараз переживають справжній бум. Бум, який за словами оглядачів, йде на користь більш кваліфікованим китайським мігрантам на шкоду корінним тибетцям. "Тибетці не просто біднішими. Їх украй низька освіченість не залишає їм шансів отримати постійну та добре оплачувану роботу в містах", - йдеться в повідомленні Тибетської інформаційної мережі, присвяченому проблемі зростання проституції. [47]

Останнім часом гостро стоїть проблема збереження унікальної культури Тибету. Сучасні тибетці асимілюються китайцями, що призводить до втрати тибетської мови і багатовікової культури. Проте заходи щодо збереження тибетської культури проводяться в Індії Тибетський уряд у вигнанні. [48]


Примітки

 1. Археологія Тибету - magada.ru / arxeologiya-tibeta /
 2. Tsepon WD Shakabpa, Tibet, a Political History (New Haven: Yale, 1967), 53.
 3. Petech, L. The Kingdom of Ladakh. (Serie Orientale Roma 51) Rome: Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1977: 14-16
 4. Hoffman, Helmut, "Early and Medieval Tibet", in Sinor, David, ed., Cambridge History of Early Inner Asia Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 388, 394. Shakabpa, 56.
 5. Проблеми з датуванням виникають при записі років 60-річним циклом. Тобто Лаченпо помер у рік Дерево-Свиня: або 915, або 975 (915 +60), зустрічаються й інші дати - www.tbrc.org / kb / tbrc-detail.xq; jsessionid = FD6BD9F8B96FF3725E463160893F056E? RID = P1523 & wylie = n
 6. Grunfeld 1996, p37-38. Hoffman, 393. Shakabpa, 54-55.
 7. Їх називають "Три вчених з Тибету" Bod kyi mkhas pa mi gsum. Вони поховані в Сінін
 8. Information Office of the State Council of the People's Republic of China, Testimony of History, 73.
 9. Wang Jiawei & Nyima Gyaincain, The Historical Status of China's Tibet (China Intercontinental Press, 1997), 39-41.
 10. Mingshi-Geography I "明史地理一":东起朝鲜,西据吐番,南包安南,北距大碛.; Geography III "明史地理三":七年七月置西安行都卫于此, 领 河 州, 朵 甘, 乌斯 藏, 三 卫.; Western territory III "明 史 列传 第二 百 十七 西域 三"
 11. 1 2 3 4 Wylie, 470.
 12. Wang & Nyima, 1-40.
 13. Laird, 106-107.
 14. Hoffman, 65.
 15. Wang & Nyima, 37.
 16. Goldstein, 4-5.
 17. Norbu, 52.
 18. Kolmas, 32.
 19. Kolmas, 29.
 20. Chan, 262.
 21. Norbu, 58.
 22. 1 2 Laird, 137.
 23. Wang & Nyima, 42.
 24. Dreyfus, 504.
 25. Langlois, 139 & 161.
 26. Geiss, 417-418.
 27. Ebrey (1999), 227.
 28. Wang & Nyima, 38.
 29. Kolmas, 30-31.
 30. Goldstein, 8.
 31. Laird, 143-144.
 32. The Ming Biographical History Project of the Association for Asian Studies, Dictionary of Ming Biography, 23.
 33. Kolmas, 34-35.
 34. Goldstein, 6-9.
 35. Laird, 152.
 36. List of tributaries of imperial China
 37. Smith, WW 1997. 'Tibetan Nation. A History of Tibetan Nationalism and Sino-Tibetan Relations '. Boulder: Westview.
 38. Sperling, E. 2004. 'The Tibet-China conflict: history and polemics'. - Policy Studies, v. 7 (Washington, East-West Center). - http://www.eastwestcenterwashington.org/publications/publications.htm - www.eastwestcenterwashington.org / publications / publications.htm.
 39. 'The Mongols and Tibet. A Historical Assessment of Relations Between the Mongol Empire and Tibet '. 2009. DIIR Publ.
 40. Van Walt van Praag, MC 1987. 'The Status of Tibet: History, Rights, and Prospects in International Law'. Boulder, Colorado: Westview Press.
 41. Кузьмін С.Л. Прихований Тибет. Історія незалежності та окупації. С.-Петербург: изд. А. Терентьєва, 2010, с.86-112, 466-496, 502-504
 42. Van Walt van Praag MC 1987. The Status of Tibet: History, Rights, and Prospects in International Law. Boulder, Colorado: Westview Press, p.188, 320-321.
 43. Від народного повстання до Культурної революції - www.savetibet.ru/2010/03/10/tibet_book.html
 44. Культурна революція в Тибеті - savetibet.ru/2010/03/10/cultural_revolution.html
 45. Tibet unrest spreads beyond Lhasa - news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7299597.stm
 46. Troops 'did not shoot Tibetans' - news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7299965.stm
 47. Тибет в Росії | Черниця або повія? | Новини Тибету. Історія, культура, релігія - www.savetibet.ru/1124280960.html
 48. Збережемо Тибет! | Політика, історія, культура Тибету. Останні новини та статті - www.savetibet.ru

Література

 • Beckwith, Christopher I (1983). "The Revolt of 755 in Tibet" Contributions on Tibetan Language, History, and Culture. Ernst Steinkellner and Helmut Tauscher eds. Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde; Heft 10. Wien: Arbeitskreis fr Tibetische und Buddhistische Studien, Universitt Wien, pp. 1-16. reprinted in: The History of Tibet. ed. Alex Mckay. London: Routledge Curzon, 2003: 273-285.
 • Beckwith, Christopher I (1987). The Tibetan Empire in Central Asia. Princeton: Princeton University Press.
 • Petech, Luciano (1988). "The Succession to the Tibetan Throne in 704-5." Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dicata, Serie Orientale Roma 41.3. pp. 1080-1087.
 • Richardson, Hugh E. (1965). "How Old was Srong Brtsan Sgampo" Bulletin of Tibetology 2.1. pp. 5-8.
 • Richardson, Hugh E. (1988) "The Succession to Lang Darma". Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dicata, Serie Orientale Roma 41.3. pp. 1221-1229
 • Zuiho Yamaguchi (1996) "The Fiction of King Dar-ma's persecution of Buddhism" De Dunhuang au Japon: Etudes chinoises et bouddhiques offertes Michel Soymi. Genve: Librarie Droz SA
 • Wylie, Turnell V. (1977) "The First Mongol Conquest of Tibet Reinterpreted" Harvard Journal of Asiatic Studies 37.1: 103-133,
 • Goldstein, Melvyn C., with the help of Gelek Rimpche. A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State, Munshiram Manoharlal Publishers (1993), hardcover, 898 pages, ISBN 81-215-0582-8; University of California edition (1991), trade paperback, ISBN 0-520-07590-0.
 • Norbu, Thubten Jigme and Turnbull, Colin. 1968. Tibet: Its History, Religion and People. Reprint: Penguin Books, 1987.
 • Shakya, Tsering, "The Dragon in the Land of Snows: A History of Modern Tibet Since 1947." Penguin, (2000) paperback, 608 pages, ISBN 0-14-019615-3
 • Stein, R.A. 1962. Tibetan Civilization. First published in French. English translation by JE Stapelton Driver. Reprint: Stanford University Press (with minor revisions from 1977 Faber & Faber edition), 1995. ISBN 0-8047-0806-1 (hbk); ISBN 0-8047-0901-7 (sbk).
 • Yeshe De Project. 1986. ANCIENT TIBET: Research Materials from The Yeshe De Project. Dharma Publishing. Berkeley. ISBN 0-89800-146-3
 • Козлов П.К. Тибет і Далай-лама, Петербург: 1920 - runivers.ru / lib / detail.php? ID = 140717
 • Кузьмін С.Л. Прихований Тибет: історія незалежності та окупації. С.-Петербург: изд. А. Терентьєва, 2010 - www.savetibet.ru/2010/03/10/tibet_book.html
 • Кичанов Є. І., Мельниченко Б. Н. Історія Тибету з найдавніших часів до наших днів - www.istorya.ru / book / tibet / index.php - М.: Півд. лит., 2005-351 с. - ISBN 5-02-018365-2
 • Van Walt van Praag MC 1987. The Status of Tibet: History, Rights, and Prospects in International Law. Boulder, Colorado: Westview Press.
 • Єфімов Є.Г. До питання про результати місії Дж. Болг в Тибеті (1774-1775 РОКИ) / / Вісник Волгоградського державного університету. Серія 4: Історія. Регіонознавство. Міжнародні відносини. 2006. № 11. С. 146-149.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Музика Тибету
Угода щодо мирного звільнення Тибету
Історія
Історія
Історія Танзанії
Історія Того
Історія Тунісу
Історія Уганди
Історія Чаду
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru