Автаркія


Автаркія (від др.-греч. αὐτάρκεια - Самозабезпеченість (самодостатність) - система замкнутого відтворення спільноти, з мінімальною залежністю від обміну з зовнішнім середовищем [1]; економічний режим самозабезпечення країни, в якому мінімізується зовнішній товарний оборот. У сучасній економічній лексиці автаркією позначають економіку, орієнтовану всередину, на саму себе, на розвиток без зв'язків з іншими країнами. У цьому плані автаркія - закрита економіка, економіка, що припускає абсолютний суверенітет.

Автаркія постає не скільки як поняття, що відображає існуючу економічну реальність, скільки як інструмент економічного аналізу. У цьому, інструментальному якості, автаркія дозволяє показати, в якій точці між двома полюсами - відкритою економікою і автаркії - повинна перебувати конкретна національна економіка з позицій сталого економічного зростання. Доведено, наприклад, що до полюса "відкрита економіка" повинні тяжіти малі країни - вони отримують більше відчутні вигоди від зовнішніх зв'язків. Великі ж країни з їх величезним внутрішнім ринком тяжіють ближче до полюса "автаркія". Тому сенс автаркії виявляється нерозривно пов'язаний з розміром країни.

Принцип автаркії був, наприклад, одним з ключових моментів політичної доктрини корпоратізма. Автаркія спрямована на створення замкнутої, незалежної економіки, здатної самостійно забезпечити себе всім необхідним, але в цьому і полягає її потенційна неефективність: кидаючи всі сили на забезпечення держави всім необхідним, вона ризикує бути нездатною сконцентрувати сили на чомусь одному, щоб поліпшити його якість і свою продуктивність. Розвиток автаркії в країні, на думку деяких експертів, йде врозріз з трендом розвитку сучасної світової економіки, що в деяких випадках призводить до економічної і, деколи, і технологічної відсталості країни. Політика прагнення автаркії як самоцілі відображає, як правило, нездорове стан економіки, грунтується на хворобливо загострене почуття патріотизму, які не мають нічого спільного з справжнім патріотизмом, бажанні уникнути перетворення економіки в придаток світової економіки. У різні роки деякі країни прагнули до автаркії (приклади: Німеччина, Італія, СРСР, Японія та деякі інші), але це було обумовлено вимушеними обставинами. У період Другої світової війни правлячі кола Німеччини, Італії, Японії використовували політику автаркії як засіб в боротьбі за переділ світу, СРСР же, як засіб захисту від зовнішнього тиску. Тоталітарні режими використовували політику автаркії заради мілітаризації економіки і реалізації економічної влади над населенням. Нацистська доктрина автаркії була викладена Герінгом (промова 17 грудня 1936 на засіданні Прусського ландтагу в Берліні) і знайшла відображення в чотирирічному плані, який був затверджений урядом Німеччини в 1936 році. Політика автаркії (її нацистський варіант) була засуджена на Нюрнберзькому процесі як політика підготовки до війни.

Політика автаркії є економічною політикою держав, які готуються до війни, і характеризується консервацією економіки, його відділенням від економіки інших держав і "замиканням" її самої на себе.

Автаркія як абсолютний економічний суверенітет країни в глобальній економіці XXI століття недосяжний - настільки тісним стали торговельні зв'язки. Ідея автаркії на практиці є утопічною. Т. е. абсолютна автаркія неможлива в принципі. Країни, які намагалися її здійснити, не змогли як слід вибудувати економіку і вибратися з убогості. Навіть Північна Корея, часто приводиться як приклад держави з автаркічній економікою, такої вже давно практично не є - ще в 1994 році президентом КНДР Кім Ір Сеном був оголошений відхід від ідеології чучхе (стратегії опори на виключно свої власні сили) і взято курс на участь у світовій торгівлі.

Абсолютна автаркія неможлива навіть для великих і багатих ресурсами країн. Тому, як правило, в літературі і говорять про "автаркічності тенденціях" в економічній політиці (Північної Кореї, Албанії). Отже будь-яка спостережувана на практиці автаркія - відносна або часткова самодостатність. Т. е. іншими словами практично автаркического економіка - лише відносно самодостатня економіка. Просто така економіка зростає зсередини і перш за все усередину, не будучи, природно, абсолютної автаркії, - зовнішня торгівля ведеться і досить активно. Історичний досвід показав, що автаркического тенденції, доведені до крайності, - коли автаркія заради автаркії - завдають непоправної шкоди економіці країни, часто відкидаючи її назад в області науково-технічного прогресу, економічної ефективності суспільного виробництва і рівня добробуту народу. Рівень автаркії вимірюють за допомогою різних коефіцієнтів, зокрема, відношення зовнішньоторговельного обігу до валового внутрішнього продукту країни, частині імпорту найважливіших ресурсів у їх загальному споживанні тощо.


1. Економічні дилеми автаркії

Самодостатня економіка може зазнати впливу ефекту масштабу в державному і приватному секторах бізнесу. Очевидно, що ряд країн у світі не мають прямого доступу до деяких видів сировини, таких як різні копалини вуглеводні, пшениця або шерсть в силу таких факторів як географічне положення, розмір території, а також клімат і чисельність населення. Таким чином, виробництво дефіцитних ресурсів стає досить дорогим і вимагає великих витрат для споживачів (як окремих громадян так і комерційних та інших організацій), які повинні платити вищу ціну за ці товари і послуги. У довгостроковій перспективі це може зробити економіку неефективною і навіть на всередині країни уряд не зможе в максимальній мірі використовувати всі доступні економічні можливості. Економічна глобалізація посилила концепцію порівняльних переваг. Економіки різних країн вирішили усунути бар'єри, які мінімізують продуктивність. Такими бар'єрами є методи самодостатності. Здешевлення матеріальних витрат, доступ до цілого ряду продуктів і підвищення рівня життя, є мотиваційними чинниками до зниження повної самодостатності.

Риси автаркійною економіки:

 • Відособленість
 • Технологічна структура cформірована самостійно
 • Прагнення до самостійності
 • Довіра членів суспільства лише до створеного всередині (або переважно створеному всередині)

Вищевказане часом економічно вигідно. Однак для багатьох економічно автаркічності товариств характерно і наступні:

Остання обставина - неминучий побічний ефект трьох попередніх факторів (тенденцій). Природно, такий варіант автаркії навряд чи можна назвати вигідним.


1.1. Приклади


1.2. Інші приклади

 • Австро-Угорщина (1867-1918) була єдиним економічним і валютним союзом з населенням понад 50 мільйонів чоловік. І не залежала від світового ринку, таким чином, в ній природним чином панувала автаркія.
 • Албанія стала майже автаркією в 1976 році, коли лідер Комуністичної партії Енвер Ходжа проводив політику, яку він назвав "опорою на власні сили". Обсяг торгівлі виріс після смерті Ходжі (в 1985 році), хоча вона і залишалася суворо обмеженою до 1991 року.
 • Афганістан в 1996-2001 роках (режим Талібан).
 • Бірма в 1962-1988 роках дотримувалася політики автаркії, відомої як "бірманський шлях до соціалізму під диктаторством У Не Вин ".
 • Індія проводила політику, близьку до автаркії, в 1950-1991 роках.
 • Іспанія при диктаторі Франка проводила політику автаркії з 1939 року. Зовнішня торгівля була дозволена знову в 1959 році, одночасно з початком "іспанського дива".
 • В Італії, Беніто Муссоліні стверджував, що в країні повинна наступити повна автаркія, особливо після вторгнення в 1935 році в Абіссінію і наступних торгових ембарго. Тим не менш, тривала торгівля з Німеччиною та іншими країнами Осі.
 • Камбоджа в 1975-1979 роках (правління " червоних кхмерів ").
 • Румунія в 1980-1989 роках на чолі з Ніколає Чаушеску прагнула до такої мети, як погашення всієї зовнішньої заборгованості, збільшення кількості виробів, зроблених у країні та покращення їх якості. Мета цієї політики полягала в скороченні залежності від імпортної продукції, тому що ставлення до Чаушеску, як на заході, так і в інших соціалістичних і комуністичних країнах погіршувався.
 • Сполучені Штати Америки до кінця Американської революції і Великобританія були близькі до повної автаркії в 1808 році, коли президент Томас Джефферсон оголосив добровільне ембарго на міжнародну торгівлю. Блокада тривала з грудня 1807 по березень 1809 року.
 • Японія мала часткову автаркію в епоху відому як " період Едо ". Існував помірний обсяг торгівлі з Китаєм та Кореєю, торгівля з іншими країнами була покладена на один порт на острові Дедзіма.

Примітки

 1. Тлумачний словник "Інноваційна діяльність", 2008. - ISBN 5-91124-005-X

Література

 • Юр'єв, Михайло Зіновійович. Фортеця Росія: прощання з лібералізмом. Сб статей. - М.: "Яуза", "Ексмо", 2005. - ISBN 5-699-12354-7 (про практичну реалізацію ідеї автаркії стосовно сучасної Росії).
 • Філатов, Г. С. "Історія фашизму в Західній Європі" - М.: "Наука", 1978.