Азотомісткі органічні сполуки

Азотомісткі органічні сполуки - один з найважливіших типів органічних сполук. До їх складу входить азот. Вони містять у молекулі зв'язок вуглець - водень і азот - вуглець.

В нафти міститься азотовмісних гетероциклів- піридин. Азот входить до складу білків, нуклеїнових кислот і деяких ліпідів


Класифікація

Загальна формула Назва класу сполук
R-NH 2, R-NH-R ', RN (-R')-R " Аміни
R (CONH2) 1 Аміди
R-CN Нітрили
NH2-CHR-COOH 1 Амінокислоти
R (C = O) (NH) R 1 Пептиди

Див також

CH He
CLi CBe CB CC CN CO CF Ne
CNa CMg CAl CSi CP CS CCl CAr
CK CCa CSc CTi CV CCr CMn CFe CCo CNi CCu CZn CGa CGe CAs CSe CBr CKr
CRb CSr CY CZr CNb CMo CTc CRu CRh CPd CAg CCd CIn CSn CSb CTe CI CXe
CCs CBa CHf CTa CW CRe COs CIr CPt CAu CHg CTl CPb CBi CPo CAt Rn
Fr Ra Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo
СLA CСе СPr СNd Pm СSm СEu СGd СTb СDy СHo СEr СTm СYb СLu
Ac СTh СPa CU СNp СPU Сam СCm СBk Cf СES Fm Md No Lr
Хімічна зв'язок з вуглецем
Основні сполуки Велике застосування в хімії
Академічні дослідження З'єднання невідомо / не отримано
Перегляд цього шаблону Азотисті гетероцикли
Тричленні Азірін Азірідін
Четирехчленние Азетідін Азетідінон (β-лактам)
П'ятичленні Пірол Пірроліни Піролідин Піразол Імідазол Триазолу Тетразол Пентазол Піролідон (γ-лактам) Індол
Шестичленні Акридину Ізохінолін Піперидин Піперідон (δ-лактам) Піридин Піримідин Хінолізідін Хінолін
Семічленную Капролактам (ε-лактам)
Вищі Порфіна Фталоціанін Коррін
Перегляд цього шаблону Органічні речовини
Вуглеводні Алкани Алкени Арени Алкіни Дієни Циклоалкани
Кисневовмісні Спирти Прості ефіри Альдегіди Кетони Кетени Карбонові кислоти Складні ефіри Ортоефіри Вуглеводи Жири Хінони Феноли Еноли Оксикислоти Оксокіслоти
Азотвмісні Аміни Окису амінів Аміди Гідразиди Нітросполуки Нітрозосоєдіненія Оксим Нітрили Ізонітріли Амінокислоти Білки Пептиди
Сірковмісні Меркаптани Тіоефіри Складні тіоефіри Дисульфіди Сульфокислоти Тіоальдегідів Тіокетони Тіокарбоновие кислоти
Фосфорсодержащие Фосфіни Фосфоністие кислоти Фосфіновие кислоти Фосфонових кислот Нуклеїнова кислота Нуклеотиди
Галогенорганических Фторорганічних з'єднання Хлорорганічні сполуки Броморганіческіе з'єднання Іодорганіческіе з'єднання
Кремнійорганічні Силани Сілазани Сілтіани Силоксани Силікони
Елементоорганіческіе Германійорганіческіе Борорганічні Оловоорганічні Свинецьорганічні Алюмінійорганіческіх Ртутьорганічні Інші металоорганічні
Інші важливі класи До речовин Циклічні сполуки Перфторуглеводороди