Арбітражний суд Оренбурзької області

Арбітражний суд Оренбурзької області - судовий орган системи арбітражних судів, здійснює судову владу на території Оренбурзької області. Адреса місця розташування Арбітражного суду Оренбурзької області: 460000, Оренбург, вул. Володарського, 39. Офіційний сайт


1. Повноваження

Арбітражний суд Оренбурзької області:

  • розглядає в першій інстанції усі справи, підвідомчі арбітражним судам в Російській Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації;
  • дозволяє економічні суперечки і розглядає інші справи за участю організацій, що є юридичними особами, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку, а у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, за участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, державних органів , органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, утворень, що не мають статусу юридичної особи, та громадян, які не мають статусу індивідуального підприємця
  • переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти.

2. Склад

Арбітражний суд Оренбурзької області діє у складі:

  • президії арбітражного суду
  • судової колегії з розгляду економічних спорів, що виникають з цивільних правовідносин
  • судової колегії з розгляду економічних спорів, що виникають з адміністративних правовідносин.

3. Керівництво

  • Чердінцева Галина Валентинівна - голова суду
  • Сіваракша Віктор Іванович - заступник голови суду
  • Анісімова Світлана Іванівна - заступник голови суду