Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Аристотель


Aristoteles Louvre.jpg

План:


Введення

Аристотель ( др.-греч. Ἀριστοτέλης ; 384 до н.е.., Стагир - 322 до н.е.., Халкіда, острів Евбея) - давньогрецький філософ. Учень Платона. З 343 до н.е.. - вихователь Олександра Македонського. В 335 / 4 р. до н. е.. [1] заснував Лікей ( др.-греч. Λύκειο Ліцей, або перипатетическую школу). Натураліст класичного періоду. Найбільш впливовий з діалектиків старовини; основоположник формальної логіки. Створив понятійний апарат, який до цих пір пронизує філософський лексикон і сам стиль наукового мислення.

Аристотель був першим мислителем, який створив всебічну систему філософії, що охопила всі сфери людського розвитку - соціологію, філософію, політику, логіку, фізику. Його погляди на онтологію мали серйозний вплив на подальший розвиток людської думки. Метафізичне вчення Арістотеля було прийнято Фомою Аквінським і розвинене схоластичним методом.


1. Біографія

1.1. Дитинство і юність

Аристотель народився в Стагире, грецької колонії в Халкідікі, недалеко від Афонської гори, в 384 р. до нашої ери. Батька Аристотеля звали Нікомах, він був лікарем при дворі Амінти III, царя Македонського. Нікомах відбувався з родини потомствених лікарів, в якій лікарське мистецтво передавалося з покоління в покоління. Батько був першим наставником Аристотеля. Вже в дитинстві Аристотель познайомився з Філіпом, майбутнім батьком Олександра Македонського, що зіграло не останню роль в його майбутньому призначення вихователем Олександра.

У 369 році до н. е.. Аристотель втратив батьків. Опікуном юного філософа став Проксен (згодом Аристотель тепло відгукувався про нього, а коли Проксен помер, усиновив його сина Никанора). Аристотель успадковував від батька значні засоби, це дало йому можливість продовжувати утворення під керівництвом Проксена. Книги тоді були дуже дороги, але Проксен купував йому навіть самі рідкі. Таким чином, Аристотель у юності приохотився до читання. Під керівництвом свого опікуна Аристотель вивчав рослини і тварин, що в майбутньому розвинулося в окрему роботу "Про виникнення тварин".

Юнацькі роки Аристотеля припали на час початку розквіту Македонії. Аристотель отримав грецьке освіту і був носієм цієї мови, він симпатизував демократичного способу правління, але в той же час він був підданим македонського правителя. Це протиріччя відіграє певну роль у його долі.

У 347 р. до н. е.. Аристотель одружився з племінницею Гермія, тирана Ассосе в Троаді. У 345 р. до н.е. Гермій виступає проти персів, за що був скинутий ними і страчений. Аристотель змушений виїхати до Мітіліні.


2. Філософське вчення Арістотеля

Бюст Арістотеля, римська копія оригіналу Лисиппа.

Аристотель поділяє науки на теоретичні, мета яких - знання заради знання, практичні і "поетичні" (творчі). До теоретичних наук ставляться фізика, математика і "перша філософія" (вона ж - теологічна філософія, вона ж пізніше була названа метафізикою). До практичних наук - етика і політика (вона ж - наука про державу) [2] [3]. Одним з центральних навчань "першої філософії" Арістотеля є вчення про чотири причини, або першооснову.


2.1. Вчення про чотири причини

В "Метафізика" Аристотель розвиває вчення про причини і першооснову всього сущого. Причини ці такі:

 1. Матерія ( греч. ΰλη , греч. ὑποκείμενον ) - "Те, з чого". Різноманіття речей, що існують об'єктивно; матерія вічна, несотворимо і незнищенна, вона не може виникнути з нічого, збільшитися або зменшитися у своєму кількості; вона інертна і пасивна. Безформна матерія є небуття. Первічнооформленная матерія виражена у вигляді п'яти першоелементів (стихій): повітря, вода, земля, вогонь і ефір (небесна субстанція).
 2. Форма ( греч. μορφή , греч. т τί ἧν εἶναι ) - "Те, що". Сутність, стимул, мета, а також причина становлення різноманітних речей з одноманітною матерії. Створює форми різноманітних речей з матерії Бог (чи розум-перводвигатель). Аристотель підходить до ідеї одиничного буття речі, явища: воно являє собою злиття матерії і форми.
 3. Діюча, або виробляє причина ( греч. αρχή της κινήσεως ) - "Те, звідки". Характеризує момент часу, з якого починається існування речі. Початком всіх початків є Бог. Існує причинний залежність явища сущого: є діюча причина - це енергійная сила, що породжує щось в спокої універсального взаємодії явищ сущого, не тільки матерії і форми, акта і потенції, а й породжує енергії-причини, що має поряд з діючим початком і цільової сенс.
 4. Мета, або кінцева причина ( греч. τέλος ου ενεκα ) - "Те, заради чого". У кожної речі є своя приватна мета. Вищою метою є Благо.

Стаття по тематиці
Давньогрецька філософія

Sanzio 01 cropped.png
Предфілософський традиція (VIII-VII ст. До н. Е..)

Акусілай Гомер
Гесіод Лін Мусею Орфей Ферекід Епіменід

Натурфілософія (VII-V ст. до н. е..)

Мілетська школа ( Фалес Анаксимандр Анаксимен)

Піфагорійці ( Піфагор Алкмеон Кротонский Архіт Тімей Локрскій Філолай) Елеати ( Ксенофан Парменід Зенон Елейський Меліс)

Школа Геракліта ( Геракліт Кратил)

Школа Анаксагора ( Анаксагор Архелай Метродор Лампсакскій)

Атомісти ( Левкіпп Демокріт Метродор Хиосский)

Поза шкіл ( Емпедокл Діоген Аполлонійський)

Софісти (V-IV ст. до н. е..)

Старші софісти ( Протагор Горгій Тісій Антифонт Продік Гіппій елідським Ксеніад)

Молодші софісти ( Фрасимах Калликл Критий Лікофрон Алкидам

Класичний період (V-IV ст. До н. Е..)

Сократ

Платоніки ( Платон Спевсіпп Ксенократ з Халкидона Полемон Крантор Кратет Афінський Клеарх)

Мегарська школа ( Евклід з Мегари Стільпон Діодор Крон Евбулид Кліномах)

Кініки ( Антисфен Діоген Синопський)

Кіренаїки ( Арістіпп Арета Кіренська Арістіпп, син Арети Феодор-Атеїст Гегесий Анікерід Евгемер)

Еліди-еретрійська школа ( Федон з Еліди Плістен з Еліди Менедем)

Інші сократики (Главкон з Афін Кебети Критон Сіммій Симон-шкіряник Есхін)

Перипатетики (Аристотель Теофраст Евдем Родоський Стратон Аристоксен Дікеарх Клеарх)2.2. Акт і потенція

Своїм аналізом потенції і акта Аристотель ввів у філософію принцип розвитку, що стало відповіддю на апорію елейцев, по якій суще може виникнути або з сущого, або з не-сущого. Аристотель ж казав, що і те й інше неможливо, по-перше - тому що суще вже існує, а по-друге - щось не може виникнути з нічого, а значить виникнення і становлення взагалі неможливо.

Акт і потенція (дійсність і можливість):

 • акт ("енергія") - діяльну здійснення чого-небудь;
 • потенція - сила, здатна до такого здійснення.

2.3. Категорії філософії

Категорії - це найбільш загальні і фундаментальні поняття філософії, що виражають істотні, загальні властивості і відносини явищ дійсності і пізнання. Категорії утворилися як результат узагальнення історичного розвитку пізнання.

Аристотель розробив ієрархічну систему категорій, в якій основною була "сутність", або " субстанція ", а інші вважалися її ознаками. Він створив класифікацію властивостей буття, всебічно визначають суб'єкт - 9 предикатів.

На першому місці стоїть категорія сутності з виділенням першої сутності - індивідуального буття, і другий сутності - буття видів і родів. Інші категорії розкривають властивості і стани буття: кількість, якість, ставлення, місце, час, володіння, положення, дія, страждання.

Прагнучи до спрощення категоріальної системи, Аристотель потім визнавав серед основних дев'яти категорій тільки три - час, місце, положення (або сутність, стан, ставлення).

З Аристотеля починають складатися основні концепції простору і часу:

 • субстанціональна - розглядає простір і час як самостійні сутності, першооснови світу.
 • реляційна - розглядає існування матеріальних об'єктів.

Категорії простору і часу виступають як " метод "і число руху, тобто як послідовність реальних і уявних подій і станів, а значить органічно пов'язані з принципом розвитку.

Конкретне втілення Краси як принципу світового устрою Аристотель бачив в Ідеї або Умі.

Аристотель створив ієрархію рівнів всього сущого (від матерії як можливості до утворення одиничних форм буття і далі):

 • неорганічні освіти (неорганічний світ).
 • світ рослин і живих істот.
 • світ різних видів тварин.
 • осіб.

2.4. Історія філософії

Аристотель стверджував, що філософія з'являється на основі " епістеми "- знань, що виходять за рамки почуттів, навичок і досвіду. Так емпіричні знання в області обчислення, здоров'я людини, природних властивостей предметів з'явилися не тільки зачатками наук, але і теоретичними передумовами виникнення філософії. Аристотель виводить філософію з зачатків наук.

Філософія - це система наукових знань.

Філософські знання розділені Аристотелем на метафізику, логіку, аналітику, етику, фізику, історію, естетику.


2.5. Бог як першодвигун, як абсолютний початок всіх початків

За твердженням Аристотеля, світовий рух є цілісний процес: всі його моменти взаємно обумовлені, що передбачає наявності і єдиного двигуна. Далі, виходячи з поняття причинності, він приходить до поняття про першу причину. А це т. зв. космологічне доказ буття Бога. Бог є перша причина руху, початок всіх початків, так як не може бути нескінченний ряд причин або безначальний. Є причина, сама себе обумовлює: причина всіх причин.

Абсолютна початок всякого руху - божество як загальносвітова надчуттєвий субстанція. Аристотель обгрунтував буття божества розсудом принципу благоустрою Космосу. За Аристотелем, божество служить предметом вищої і найбільш досконалого пізнання, тому що всі знання спрямоване на форму і сутність, а Бог є чиста форма і перша сутність.


2.6. Ідея душі

Аристотель вважав, що душа, що володіє цілісністю, є не що інше, як невіддільний від тіла його організуючий принцип, джерело і спосіб регуляції організму, його об'єктивно спостережуваного поведінки. Душа - це ентелехія тіла. Душа невіддільна від тіла, але сама імматеріальная, нетелесного. Те, завдяки чому ми живемо, відчуваємо і розмірковуємо, - це душа. "Душа є причина як те, звідки рух, як мета і як сутність одушевлених тел." [4]

Таким чином, душа є якийсь сенс і форма, а не матерія, не субстрат.

Тіла притаманне життєвий стан, який утворює його впорядкованість і гармонію. Це і є душа, то є відображення актуальної дійсності всесвітнього і вічного Розуму. Аристотель дав аналіз різних частин душі: пам'яті, емоцій, переходу від відчуттів до загального сприйняття, а від нього - до узагальненого поданням; від думки через поняття до знань, а від безпосередньо відчувається бажання - до розумної волі.

Душа розрізняє і пізнає суще, але вона сама багато "часу проводить в помилках". "Домогтися про душу чогось достовірного в усіх відношеннях, безумовно, найважче." [4]

Смерть тіла звільняє душу для вічного життя: душа вічна і безсмертна.


2.7. Теорія пізнання і логіка

Пізнання в Аристотеля має своїм предметом буття. Основа досвіду - у відчуттях, пам'яті і звичці. Будь-яке знання починається з відчуттів : воно є те, що здатне приймати форму чуттєво сприйманих предметів без їх матерії; розум же вбачає загальне в одиничному.

Однак за допомогою одних тільки відчуттів і сприймань придбати наукове знання не можна, тому що всі речі мають мінливий і перехідний характер. Формами істинно наукового знання є поняття, осягають сутність речі.

Детально і глибоко розібравши теорію пізнання, Аристотель створив працю по логіці, який зберігає своє неминуще значення і понині. Тут він розробив теорію мислення і його форми, поняття, судження і умовиводи.

Аристотель є і основоположником логіки.

Завдання поняття полягає у сходженні від простого чуттєвого сприйняття до вершин абстракції. Наукове знання є знання найбільш достовірне, логічно доказові і необхідне.

У вченні про пізнання та його видах Аристотель розрізняв "діалектичне" і "аподіктіческой" пізнання. Область першого - "думка", що отримується з досвіду, другого - достовірне знання. Хоча думка і може отримати досить високий ступінь ймовірності за своїм змістом, досвід не є, за Арістотелем, останньою інстанцією достовірності знання, бо вищі принципи знання созерцаются розумом безпосередньо.

Відправним пунктом пізнання є відчуття, що отримуються в результаті впливу зовнішнього світу на органи чуття, без відчуттів немає знань. Відстоюючи це теоретико-пізнавальне основне положення, "Аристотель впритул підходить до матеріалізму". Відчуття Аристотель правильно вважав надійними, достовірними свідченнями про речі, але обмовляючись додавав, що самі по собі відчуття обумовлюють лише першу і самий нижчий рівень пізнання, а на вищий щабель людина піднімається завдяки узагальнення в мисленні суспільної практики.

Мета науки Аристотель бачив в повному визначенні предмета, що досягається тільки шляхом з'єднання дедукції та індукції :

1) знання про кожну окрему властивість має бути придбано з досвіду;

2) переконання в тому, що це властивість - істотне, повинно бути доведено висновком особливої ​​логічної форми - категоричним силогізмом.

Дослідження категоричного силогізму, здійснене Арістотелем в "Аналітика", стало поряд з вченням про доказ центральною частиною його логічного вчення.

Основний принцип силогізму виражає зв'язок між родом, видом і одиничною річчю. Ці три терміни розумілися Аристотелем як відображення зв'язку між наслідком, причиною і носієм причини.

Система наукових знань не може бути зведена до єдиної системи понять, бо не існує такого поняття, яке могло б бути предикатом всіх інших понять: тому для Аристотеля виявилося необхідним вказати всі вищі пологи, а саме категорії, до яких зводяться інші роди сущого.

Розмірковуючи над категоріями і оперуючи ними в аналізі філософських проблем, Аристотель розглядав і операції розуму і його логіку, і, в тому числі, логіку висловлювань. Розробляв Аристотель і проблеми діалогу, заглибившись ідеї Сократа.

Він сформулював логічні закони:

Аристотель розробляв вчення про силогізмах, в якому розглядаються різноманітні види умовиводів в процесі міркувань.


2.8. Етичні погляди

Для позначення сукупності чеснот характеру людини як особливої ​​предметної області знання і для виділення самого цього знання науки Аристотель ввів термін " етика ". Відштовхуючись від слова" етос "(др. греч. ethos) Аристотель утворив прикметник" етичний "для того, щоб позначити особливий клас людських якостей, названих ним етичними чеснотами. Етичні чесноти є властивостями характеру темпераменту людини, їх також називають душевними якостями .


2.8.1. Вчення про чесноти

Аристотель виділяє 11 [джерело не вказано 207 днів] етичних чеснот : мужність, помірність, щедрість, величавість, великодушність, честолюбство, рівність, правдивість, люб'язність, дружелюбність, справедливість. Остання - найнеобхідніша для спільного життя.

 • розумні (чесноти розуму) - розвиваються в людині завдяки навчанню - мудрість, кмітливість, розсудливість.
 • моральні (чесноти характеру) - народжуються з звичок-моральності: людина діє, набуває досвіду і на основі цього формуються риси його характеру.

Чеснота - являє собою міру, золоту середину між двома крайнощами: надлишком і нестачею.
Чеснота - вона є "здатність чинити найкращим чином у всьому, що стосується задоволень і страждань, а порочність - це її протилежність".
Чеснота - це внутрішній порядок або склад душі, порядок знаходиться людиною у свідомому і цілеспрямованому зусиллі.

У роз'ясненні свого вчення Арістотель дає невеличкий нарис, який представляє "таблицю" чеснот і вад у їх співвіднесеності з різними видами діяльності:

мужність - це середина між безрозсудною відвагою і боягузтвом (у відношенні до небезпеки).
розсудливість - це середина між розбещеністю і тим, що можна було б назвати "нечутливістю" (у відношенні до задоволень, пов'язаних з почуттям дотику і смаку).
щедрість - це середина між марнотратством і скнарістю (у відношенні до матеріальних благ).
величавість - це середина між пихою і приниженість (у відношенні до честі і безчестя).
рівність - середина між гневностью і "безгневлівостью".
правдивість - середина між хвастощами і облудою.
дотепність - середина між блазнюванням і неотесаністю.
дружелюбність - середина між нісенітність і угодничеством.
сором'язливість - середина між безсоромністю і боязкістю.

Моральна людина, за Арістотелем, той, хто керує розумом, зв'язаних з чеснотою. Аристотель приймає платонівська ідеал споглядання, але веде до неї діяльність, оскільки людина народжена не тільки для умопостіженія, а й для дії.

Слід пам'ятати, що названі якості були позначені як чеснот і вад в IV ст. до н. е..; вони не завжди однозначно збігаються з сучасними уявленнями про належне і негожого.


2.9. Внутрішній конфлікт

Кожна ситуація вибору пов'язана з конфліктом. Однак вибір нерідко переживається набагато м'якше - як вибір між різного роду благами (знаючи чеснота, можна вести порочне життя).

Аристотель намагався показати можливість вирішення цього морального труднощі.

Слово "знати" вживається у двох значеннях:

1) "знає" говорять про те, хто тільки має знання;

2) про те, хто застосовує знання на практиці.

Далі Аристотель уточнював, що, строго кажучи, що володіє знанням слід вважати лише того, хто може застосовувати його. Так, якщо людина знає одне, а робить по-іншому, значить не знає, значить він має не знанням, а думкою і йому слід домогтися істинного знання, що витримує випробування в практичній діяльності.

Добродіяння як розумність знаходиться людиною в процесі з'ясування власної подвійності і вирішення внутрішнього конфлікту (по крайней мере, наскільки це в силах самої людини).


2.10. Людина

Для Аристотеля людина - це перш за все суспільне чи політичне істота ("політична тварина"), обдароване промовою і здатне до усвідомлення таких понять як добро і зло, справедливість і несправедливість, тобто володіє моральними якостями.

В "Нікомахова етики" Аристотель зазначав, що "людина за природою істота суспільна", а в "Політиці" - істота політичне. Він також висунув положення, що людина народжується політичним істотою і несе в собі інстинктивне прагнення до спільного життя. Вроджена нерівність здібностей - причина об'єднання людей в групи, звідси ж відмінність функцій і місця людей у ​​суспільстві.

В людині є два начала: біологічне і суспільне. Вже з моменту свого народження людина не залишається наодинці з самим собою, він долучається до всіх звершень минулого і сьогодення, до думок і почуттів всього людства. Життя людини поза суспільством неможлива.


2.11. Космологія Аристотеля

Аристотель слідом за Евдоксом вчив, що Земля, яка є центром Всесвіту, куляста. Доказ кулястості Землі Аристотель бачив в характері Місячних затемнень, при яких тінь, кидає землю на Місяць, має по краях округловатую форму, що може бути тільки за умови кулястості Землі. Посилаючись на твердження ряду античних математиків, Аристотель вважав окружність Землі рівною 400 тис. стадій. Аристотель крім того першим довів кулястість і Місяця на основі вивчення її фаз. Його твір "Метеорологія" стало однією з перших робіт з фізичної географії.

Вплив геоцентричної космології Аристотеля збереглося аж до Коперника. Аристотель керувався планетарної теорією Евдокса Книдской, але приписав планетарним сферам реальне фізичне існування: Всесвіт складається з ряду концентричних сфер, що рухаються з різними швидкостями і приводяться в рух крайньою сферою нерухомих зірок.

Кулясті і небесний звід і всі небесні світила. Однак доводив цю думку Аристотель неправильно, виходячи з телеологічної ідеалістичної концепції. Кулястість небесних світил Аристотель виводив з того помилкового погляду, що т. зв. "Сфера" є найбільш досконалою формою.

Ідеалізм Аристотеля отримує в його вченні про світи остаточне оформлення:

"Підмісячний світ", тобто область між орбітою Місяця і центром Землі, є область безладних нерівномірних рухів, а всі тіла в цій області складаються з чотирьох нижчих елементів: землі, води, повітря та вогню. Земля як найбільш важкий елемент займає центральне місце. Над нею послідовно розташовуються оболонки води, повітря та вогню.

"Надлунний світ", тобто область між орбітою Місяця і крайньою сферою нерухомих зірок, є область вечноравномерних рухів, а самі зірки складаються з п'ятого, найдосконалішого елемента - ефіру.

Ефір (п'ятий елемент або quinta essentia) входить до складу зірок і неба. Це божественний, нетлінний і абсолютно несхожий на інші чотири елементи.

Зірки, за Арістотелем, нерухомо укріплені на небі і звертаються разом з ним, а "блукаючих світил" (планети) рухаються по семи концентричних кіл. Причиною небесного руху є Бог.


2.12. Вчення про державу

Аристотель піддав критиці вчення Платона про скоєний державі, і вважав за краще говорити про такий політичний устрій, яке може мати у себе більшість держав. Він вважав, що пропонована Платоном спільність майна, дружин і дітей призведе до знищення держави. Аристотель був переконаним захисником прав індивіда, приватної власності і моногамної сім'ї, а також прихильником рабства.

Здійснивши грандіозне узагальнення соціального і політичного досвіду еллінів, Аристотель розробив оригінальне соціально-політичне вчення. При дослідженні соціально-політичного життя він виходив з принципу: "Як і всюди, найкращий спосіб теоретичного побудови полягає в розгляді первинної освіти предметів". Таким "освітою" він вважав природне прагнення людей до спільного життя і до політичного спілкування.

За Арістотелем, людина - політична істота, тобто соціальне, і він несе в собі інстинктивне прагнення до "спільного співжиття".

Першим результатом соціального життя Аристотель вважав освіту сім'ї - чоловік і дружина, батьки і діти ... Потреба у взаємному обміні привела до спілкування родин і селищ. Так виникла держава. Держава створюється не заради того, щоб жити взагалі, а жити, переважно, щасливо.

Відповідно до Аристотеля держава виникає тільки тоді, коли створюється спілкування заради благого життя між сім'ями і родами, заради досконалою і достатньої для життя самої себе.

Природа держави стоїть "попереду" сім'ї та індивіда. Так досконалість громадянина обумовлюється якостями суспільства, якому він належить - хто бажає створити досконалих людей, повинен створити скоєних громадян, а хто хоче створити скоєних громадян, має створити досконала держава.

Ототожнивши суспільство з державою, Аристотель був змушений зайнятися пошуками цілей, інтересів і характеру діяльності людей від їх майнового стану та використовував цей критерій при характеристиці різних верств суспільства. Він виділяв три головні прошарку громадян: дуже заможні, середні, вкрай незаможні. На думку Аристотеля, бідні і багаті "виявляються в державі елементами, діаметрально протилежними один одному, що в залежності від переваги того чи іншого з елемента встановлюється і відповідна форма державного ладу". Будучи прихильником рабовласницької системи, Аристотель тісно пов'язував рабство з питанням власності : у самій суті речей корениться порядок, в силу якого вже з моменту народження деякі істоти призначені до підпорядкування, інші ж - до владарювання. Це загальний закон природи і йому підпорядковані і одухотворені істоти. За Аристотелем, хто за природою належить не самому собі, а іншому і при цьому все-таки людина, той по своїй природі раб.

Наилучшее государство - это такое общество, которое достигается через посредство среднего элемента (то есть "среднего" элемента между рабовладельцами и рабами), и те государства имеют наилучший строй, где средний элемент представлен в большем числе, где он имеет большее значение сравнительно с обоими крайними элементами. Аристотель отмечал, что, когда в государстве много лиц лишено политических прав, когда в нём много бедняков, тогда в таком государстве неизбежно бывают враждебно настроенные элементы.

Основным общим правилом, по идее Аристотеля, должно служить следующее: ни одному гражданину не следует давать возможности чрезмерно увеличивать свою политическую силу сверх надлежащей меры [5].


2.13. Политик и политика

Аристотель, опираясь на результаты платоновской политической философии, выделил специальное научное изучение определённой области общественных отношений в самостоятельную науку о политике.

Согласно Аристотелю, люди могут жить только в обществе, в условиях политической системы, так как "человек по природе своей существо политическое". Чтобы правильно устроить общественную жизнь людям необходима политика.

Политика - наука, знание о том, как наилучшим образом организовать совместную жизнь людей в государстве.

Политика представляет собой искусство и умение государственного управления.

Сущность политики раскрывается через её цель, которая по мнению Аристотеля, заключается в том, чтобы придать гражданам высокие нравственные качества, сделать их людьми, поступающими справедливо. То есть цель политики - справедливое (общее) благо. Достичь этой цели нелегко. Политик должен учитывать, что люди обладают не только добродетелями, но и пороками. Поэтому задачей политики является не воспитание нравственно совершенных людей, а воспитание добродетелей в гражданах. Добродетель гражданина состоит в умении исполнять свой гражданский долг и в способности повиноваться властям и законам. Поэтому политик должен искать наилучшего, то есть наиболее отвечающего указанной цели государственного устройства.

Государство - продукт естественного развития, но и одновременно высшая форма общения. Человек по природе своей есть существо политическое и в государстве (политическом общении) завершается процесс этой политической природы человека.


2.14. Формы государственного правления

Формы правления, политические режимы и системы
Портал:Политика править

В зависимости от целей, которые ставят перед собой правители государства, Аристотель различал правильные и неправильные государственные устройства:

Правильный строй - строй, при котором преследуется общее благо, независимо от того, правит ли один, немногие или многие:

 • Монархия (греч. monarchia - единовластие) - форма правления, при которой вся верховная власть принадлежит монарху.
 • Аристократия (греч. aristokratia - власть лучших) - форма государственного правления, при которой верховная власть принадлежит по наследству родовой знати, привилегированному сословию. Власть немногих, но более чем одного.
 • Полития - Аристотель считал эту форму наилучшей. Она встречается крайне "редко и у немногих". В частности, обсуждая возможность установления политии в современной ему Греции, Аристотель пришёл к выводу, что такая возможность невелика. В политии правит большинство в интересах общей пользы. Полития - "средняя" форма государства, и "средний" элемент здесь доминирует во всём: в нравах - умеренность, в имуществе - средний достаток, во властвовании - средний слой. "Государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй".

Неправильный строй - строй, при котором преследуются частные цели правителей:

 • Тирания - монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя.
 • Олигархия - соблюдает выгоды состоятельных граждан. Строй, при котором власть находится в руках людей богатых и благородного происхождения и образующих меньшинство.
 • Демократия - выгоды неимущих, среди неправильных форм государства Аристотель отдавал предпочтение именно ей, считая её наиболее сносной. Демократией следует считать такой строй, когда свободнорожденные и неимущие, составляя большинство, имеют верховную власть в своих руках.
Отклонение от монархии даёт тиранию,

отклонение от аристократии - олигархию,
отклонение от политии - демократию.
отклонение от демократии - охлократию.

В основе всех общественных потрясений лежит имущественное неравенство. По Аристотелю, олигархия и демократия основывают своё притязание на власть в государстве на том, что имущественное - удел немногих, а свободой пользуются все граждане. Олигархия защищает интересы имущих классов. Общей же пользы ни одна из них не имеет.

При любом государственном строе общим правилом должно служить следующее: ни одному гражданину не следует давать возможность чрезмерно увеличивать свою политическую силу сверх надлежащей меры. Аристотель советовал наблюдать за правящими лицами, чтобы они не превращали государственную должность в источник личного обогащения.

Отступление от права означает отход от цивилизованных форм правления к деспотическому насилию и вырождению закона в средство деспотизма. "Не может быть делом закона властвование не только по праву, но и вопреки праву: стремление же к насильственному подчинению, конечно противоречит идее права".

Главное в государстве - гражданин, то есть тот, кто участвует в суде и управлении, несёт военную службу и выполняет жреческие функции. Рабы исключались из политической общности, хотя должны были составлять, по мнению Аристотеля, большую часть населения.

Аристотель предпринял гигантское по масштабам исследование "конституции" - политического устройства 158 государств (из них сохранилось только одно - "Афинская полития").


3. Твори

Аристотель кисти Рафаэля

Многочисленные сочинения Аристотеля охватывают почти всю область доступного тогда знания, которое в его трудах получило более глубокое философское обоснование, было приведено в строгий, систематический порядок, и его эмпирический базис значительно вырос. Некоторые из этих сочинений не были выпущены им самим при жизни, а многие другие подложно ему приписаны впоследствии. Но даже некоторые места тех сочинений, которые бесспорно принадлежат ему, можно поставить под сомнение, и уже древние старались объяснить себе эту неполноту и отрывочность превратностями судьбы рукописей Аристотеля. По преданию, сохранившемуся у Страбона и Плутарха, Аристотель завещал свои сочинения Феофрасту, от которого они перешли к Нелию из Скепсиса. Наследники Нелия спрятали драгоценные рукописи от жадности пергамских царей в погреб, где они сильно пострадали от сырости и плесени. В I веке до н. э. они были проданы за высокую цену богачу и любителю книг Апелликону в самом жалком состоянии, и он постарался восстановить пострадавшие места рукописей своими собственными прибавками, но не всегда удачно. Впоследствии, при Сулле, они попали в числе прочей добычи в Рим, где Тиранниан и Андроник Родосский издали их в их нынешнем виде. По мнению некоторых исследователей, этот рассказ может быть верен только относительно очень небольшого числа второстепенных сочинений Аристотеля.

Из сочинений Аристотеля до нас не дошли написанные в общедоступной форме (экзотерические), например, "Диалоги", хотя принятое древними различие между экзотерическими и эзотерическими сочинениями не было так строго проведено самим Аристотелем и во всяком случае не означало различия по содержанию. Дошедшие до нас сочинения Аристотеля далеко не одинаковы по своим литературным достоинствам: в одном и том же сочинении одни разделы производят впечатление основательно обработанных и подготовленных для обнародования текстов, другие - более или менее подробных набросков. Наконец, есть и такие, которые заставляют предполагать, что они были только заметками учителя для предстоящих лекций, а некоторые места, как, возможно, его "Эвдемова этика", по-видимому, обязаны своим происхождением запискам слушателей или, по крайней мере, переработаны по этим запискам.


4. Аристотелев корпус

Сочинения, принадлежность которых Аристотелю считается сомнительной, помечены знаком *. Сочинения, которые по общему признанию исследователей Аристотелю не принадлежат, помечены знаком **.

Логика (Органон)

 • Категории / Κατηγοριῶν / Categoriae
 • Об истолковании / Περὶ ἑρμηνείας / De Interpretatione
 • Первая аналитика / ἀναλυτικά πρότερα / Analytica Priora
 • Вторая аналитика / ἀναλυτικά ὑστερα / Analytica Posteriora
 • Топика / Τοπικῶν / Topica
 • О софистических опровержениях / Περὶ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων / De Sophisticis Elenchis

О природе

 • Физика / Φυσικὴ ἀκρόασις / Physica
 • О небе / Περὶ οὐρανοῦ / De Caelo
 • Про виникнення і знищення / Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς / De Generatione et Corruptione
 • Метеорологіка / Τα μετεωρολογικά / Meteorologica
 • Про космос / Περὶ κόσμου / De Mundo **
 • Про душу / Περὶ ψυχῆς / De Anima
 • Про сприйняття і сприймане Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν / De Sensu et Sensibilibus
 • Про пам'ять і спогад Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως / De Memoria et Reminiscentia
 • Про сон і неспання / Περὶ ὗπνου καὶ ὶγρηγορήσεως / De Somno et Vigilia
 • Про сновидіння / Περὶ ἐνυπνίου / De Insomniis
 • Про тлумачення сновидінь / Περὶ τῆς καθ ὕπνον μαντικῆς / De Divinatione per Somnum
 • Про довготі і стислості життя / Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος / De Longitudine et Brevitate Vitae
 • Про юність і старість, про життя і смерті / Περὶ νεότητος καὶ γήρως καὶ ζωῆς καὶ θανάτου / De Juventute et Senectute, De Vita et Morte
 • Про диханні / Περὶ πνεύματος / De Respiratione **
 • Історія тварин / Περὶ τὰ ζὼα ἱστορίαι / Historia Animalium
 • Про частини тварин / Περὶ ζῴων μορίων / De Partibus Animalium
 • Про рух тварин / Περὶ ζῴων κινήσεως / De Motu Animalium
 • Про поділ тварин / Περὶ ζῴων πορείας / De Incessu Animalium
 • Про виникнення тварин / Περὶ ζῴων γενέσεως / De Generatione Animalium
 • Про квіти / Περὶ χρωμάτων / De Coloribus **
 • Про чутному / Περὶ ἀκουστῶν / De Audibilibus **
 • Фізіогноміка / Φυσιογνωμικά / Physiognomonica **
 • Про рослинах / Περὶ φυτών / De Plantis **
 • Про чудесні чутках / Περὶ θαυμάσιων ἀκουσμάτων / De mirabilibus auscultationibus **
 • Механіка / Μηχανικά / Mechanica **
 • Проблеми / Προβλήματα / Problemata *
 • Про неподільних лініях / Περὶ ατόμων γραμμών / De Lineis Insecabilibus **
 • Про напрями і назвах вітрів / Ἀνέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι / Ventorum Situs et Cognomina **
 • Про Ксенофане, Зенона, Горгии / Περὶ Ξενοφάνους, περὶ Ζήνωνος, περὶ Γοργίου / De Melisso Xenophnae Gorgia **

Метафізика

Етика і політика

 • Нікомахова етика / Ἠθικὰ Νικομάχεια / Ethica Nicomachea
 • Велика етика / Ἠθικὰ μεγάλα / Magna Moralia *
 • Евдемова етика / Ἠθικὰ Εὐδήμεια / Ethica Eudemia
 • Про благом і злом / Περὶ Ἀρετῶν καὶ κακιῶν / De Virtutibus et Vitiis Libellus
 • Политика / Πολιτικά / Politica
 • Экономика / Οἰκονομικά / Oeconomica *
 • Афинская полития / Ἀθηναίων πολιτεία /

Риторика и поэтика

 • Риторика / Ῥητορικὴ τέχνη / Ars Rhetorica
 • Риторика к Александру / Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον / Rhetorica ad Alexandrum **
 • Поэтика / Περὶ ποιητικῆς / Ars Poetica

5. Издания

Первое полное издание на латинском языке с комментариями арабского философа Аверроэса появилось в 1489 году в Венеции, а первое греческое издание сделано Альдом Мануцием (5 т., Венеция, 1495-98). За этим последовало новое издание, пересмотренное Эразмом Роттердамским (Базель, 1531), потом другое, пересмотренное Сильбургом (Франкф., 1584) и многие другие. В конце XVIII века Буле сделал новое греческое и латинское издание (5 т., Цвейбрюк. и Страсб., 1791-1800). В XIX ст. иждивениями Берлинской академии приготовлено пятитомное полное издание сочинений, комментариев, схолий и фрагментов (Берл., 1831-71), которое послужило пособием и для французского издания Дидо в Париже (5 т., 1848-74).


6. Переводчики Аристотеля на русский язык


7. Пам'ять

В честь Аристотеля назван Университет Аристотеля в Салониках, растение Аристотелия, кратер на Луне (англ. Aristoteles ) и астероид (англ. 6123 Aristoteles ).


8. Примітки

 1. Лебедев А. В. Перипатетическая школа // Новая философская энциклопедия. - М .: Мысль, 2000. - ISBN 5-244-00961-3.
 2. Статья "Аристотель" - iph.ras.ru/elib/0264.html в Новой философской энциклопедии
 3. Классификация наук Аристотелем - www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/asm_mA/06.php по В. Ф. Асмусу
 4. 1 2 Аристотель. О душе // Сочинения - psylib.org.ua/books/arist01/index.htm - М .: Мысль, 1976. - Т. 1. - С. 371 - 448.
 5. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. М.: Гардарики, 2010. - 66 С.

9. Література

9.1. Тексты

Стандартное издание (Берлинское):

 • Vol. I (1831) - www.archive.org/details/aristotelisopera01arisrich
 • Vol. II (1831) - www.archive.org/details/aristotelisopera02arisrich
 • Vol. III (1831) - www.archive.org/details/aristotelisopera03arisrich Латинские тексты.
 • Vol. IV (1836) - www.archive.org/details/aristotelisopera04arisrich Схолии к Аристотелю.
 • Vol. V (1870) - www.archive.org/details/aristotelisopera05arisrich Фрагменты. Дополнение к схолиям. Указатель.

9.2. Переводы

9.2.1. Російські

здесь указаны только последние русские переводы, более подробно см. в статьях об отдельных произведениях
 • Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия "Философское наследие"). М.: Мысль, 1975-1983.
  • Т. 1. / Ред. и вступ. ст. В. Ф. Асмуса. 1975. 552 стр. 220000 экз.
   • Метафизика. / Пер. А. В. Кубицкого в переработке М. И. Иткина.
   • Про душу. / Пер. П. С. Попова в переработке М. И. Иткина.
  • Т. 2. / Ред. и вступ. ст. З. Н. Микеладзе. 1978. 688 стр. 220000 экз.
   • Категории. / Пер. А. В. Кубицкого в переработке З. Н. Микеладзе.
   • Об истолковании. / Пер. Э. Л. Радлова в переработке З. Н. Микеладзе.
   • Первая аналитика. / Пер. Б. А. Фохта.
   • Вторая аналитика. / Пер. Б. А. Фохта.
   • Топика. / Пер. М. И. Иткина.
   • Про софістичні спростування. / Пер. М. И. Иткина.
  • Т. 3. / Ред и вступ. ст. И. Д. Рожанского. 1981. 616 стр. 220000 экз.
   • Фізика. / Пер. В. П. Карпова.
   • Про небо. / Пер. А. В. Лебедева.
   • Про виникнення і знищення. / Пер. Т. А. Миллер.
   • Метеорологіка. / Пер. Н. В. Брагинской.
  • Т. 4. / Ред. и вступ. ст. А. И. Доватура, Ф. Х. Кессиди. 1983. 832 стр. 80000 экз.
   • Нікомахова етика. / Пер. Н. В. Брагинской.
   • Велика етика. / Пер. Т. А. Миллер.
   • Політика. / Пер. С. А. Жебелева под ред. А. И. Доватура.
   • Поетика. / Пер. М. Л. Гаспарова.
 • Аристотель. Аналитики, Первая и Вторая - factology.ru/library/aristotel-analitiki. / Пер. Б. А. Фохт. М., 1952.
 • Аристотель. Афінська політія. / Пер. С. И. Радцига. М.-Л.: Соцэкгиз, 1936. 198 стр. 10000 экз.
  • переизд.: М., 2003.
 • Аристотель. О частях животных. / Пер. В. П. Карпова. (Серия "Классики биологии и медицины"). М.: Биомедгиз, 1937. 220 стр.
 • Аристотель. О возникновении животных. / Пер. В. П. Карпова. (Серия "Классики естествознания"). М.-Л.: Издательство АН СССР, 1940. 252 стр. 3000 экз.
 • Аристотель. Історія тварин. / Пер. В. П. Карпова. Під ред. Б. А. Старостина. М.: РГГУ, 1996. 528 стр.
 • Аристотель. Риторика. / Пер. О. Цыбенко. Риторика. Поетика. М.: Лабиринт, 2000. 220 стр.
 • Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. / Пер. Е. В. Алымовой. СПб.: Издательство СПбГУ, 2004. 184 стр.
 • Аристотель. Евдемова етика. / Пер. Т. В. Васильевой (кн. 3, 7), Т. А. Миллер (кн. 1, 2, 8), М. А. Солоповой (кн. 4-6). Изд. подг. М. А. Солопова. (Серия "Философская классика: впервые на русском"). М.: ИФ РАН, 2005. 448 стр. 500 экз.
 • Аристотель. О памяти и припоминании. / Пер. С. В. Месяц. // Космос и душа. М., 2005. С. 407-419.
 • Аристотель. О сновидениях. / Пер. О. А. Чулкова. // Академия. Вип. 6. СПб., 2005. С. 423-432.
 • Аристотель. О предсказаниях во сне / Пер. М. А. Солоповой // Интеллектуальные традиции античности и средних веков (Исследования и переводы). М.: Кругъ, 2010. С.169-175.
 • Псевдо-Аристотель [Феофраст?]. Економіка. / Пер. и прим. Г. А. Тароняна. // Вестник древней истории. 1969. № 3.
 • Псевдо-Аристотель. Рассказы о диковинах. / Пер. и прим. Н. А. Поздняковой. // Вестник древней истории. 1987. № 3-4.
 • Псевдо-Аристотель. Про світ. / Пер. И. М. Маханькова. // Античность в контексте современности. Вопросы классической филологии X. М., 1990. С. 150-168.

9.2.2. Английские

The works of Aristotle (Oxford), под редакцией У. Д. Росса:

 • Vol. I - www.archive.org/details/worksofaristotle01arisuoft. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. Про софістичні спростування.
 • Vol. II - www.archive.org/details/workstranslatedi02arisuoft. Фізика. Про небо. Про виникнення і знищення.
 • Vol. III - www.archive.org/details/worksofaristotle03arisuoft. Метеорологіка. Про світ. Про душу. Parva naturalia. Про диханні.
 • Vol. IV - www.archive.org/details/worksofaristotle04arisuoft. Історія тварин.
 • Vol. V - www.archive.org/details/worksofaristotle05aris. Труды о животных: О частях животных. О движении животных. О происхождении животных.
 • Vol. VI - www.archive.org/details/worksofaristotle06arisuoft. Opuscula: О цветах. О зрении. Физиогномика. Про рослинах. Про дивовижні чутках. Механика. Про неподільних лініях. О ветрах. О Мелиссе, Ксенофане и Горгии.
 • Vol. VII - www.archive.org/details/worksofaristotle07arisuoft. Проблемы.
 • Vol. VIII - www.archive.org/details/theworksofaristo08arisuoft. Метафізика.
 • Vol. IX - www.archive.org/details/theworksofaristo09arisuoft. Нікомахова етика. Велика етика. Евдемова этика
 • Vol. X - www.archive.org/details/theworksofaristo10arisuoft. Політика. Економіка. Афінська політія.
 • Vol. XI - www.archive.org/details/theworksofaristo11arisuoft. Риторика. Риторика до Олександра. Поетика.
 • Vol. XII - www.archive.org/details/worksofaristotle12arisuoft. Фрагменты.

В серии " Loeb classical library " сочинения изданы в 23 томах:

 • Т. 1. № 325. Категории. Об истолковании. Первая аналитика.
 • Т. 2. № 391. Вторая аналитика. Топика.
 • Т. 3. № 400. Про софістичні спростування. Про виникнення і знищення. Про світ.
 • Т. 4-5. № 228, 255. Фізика.
 • Т. 6. № 338. Про небо.
 • Т. 7. № 397. Метеорологіка.
 • Т. 8. № 288. Про душу. Parva naturalia. Про диханні.
 • Т. 9-11. № 437-439. Історія тварин.
 • Т. 12. № 323. Частини тварин. Рух тварин. Розвиток тварин.
 • Т. 13. № 366. Походження тварин.
 • Т. 14. № 307. Малі праці: Про квіти. Про чутному. Физиогномика. Про рослинах. Про дивовижні чутках. Механічні проблеми. Про неподільних лініях. Положення і імена вітрів. Про Меліссе, Ксенофане, Горгии.
 • Т. 15. № 316. Проблеми, книги I-XXI.
 • Т.16. - www.archive.org/stream/problems02arisuoft # page/n5/mode/2up № 317. Проблеми, книги XXII-XXXVIII. Риторика до Олександра.
 • Т. 17. № 271. Метафізика, книги I-IX.
 • Т. 18. № 287. Метафізика, книги X-XIV. Економіка. Велика етика.
 • Т. 19. № 73. Нікомахова етика.
 • Т. 20. № 285. Афінська політія. Евдемова етика. Чесноти і вади.
 • Т. 21. № 264. Політика.
 • Т. 22. № 193. Риторика.
 • Т. 23. № 199. Поетика. Про високе (Псевдо-Лонгін). Про стиль.

9.2.3. Інші

 • Бібліографія - www.lesbelleslettres.com/recherche/?fa=tags&tag=ARISTOTE: 32 томи творів Аристотеля (не повне зібрання), виданих у серії "Collection Bud".

9.3. Дослідження

Узагальнюючі праці:

 • Александров Г. Ф. Аристотель (філософські та соціально-політичні погляди). - М., 1940.
 • Зубов В. П. Аристотель: Людина. Наука. Доля спадщини. ("Науково-біографічна серія"). - М.: Изд-во АН. 1963. - 368 стор - 25 000 екз.
  • перєїзд.: М.: Едіторіал УРСС, 2000; 2009.
 • Чанишева А. Н. Аристотель - М .: Думка, 1981. - 200 с. - ( Мислителі минулого). - 80000 екз .
  • 2-е вид., Доп. - М.: Думка, 1987. - 224 стор - 70 000 екз.
 • Лосєв А. Ф., Тахо-Годи А. А. Аристотель: Життя і сенс. (Серія "Люди. Час. Ідеї"). М.: - Дет. лит., 1982. 286 стор 75000 екз.
 • Фохт Б. А. Lexicon Aristotelicum (Посібник для вивчення Аристотеля як в оригіналі, так і в російській перекладі). Короткий лексикон найважливіших філософських термінів, що зустрічаються в творах Аристотеля. Публ. і предисл. М. А. Солопова / / Історико-філософський щорічник-97. - М.: Наука, 1999. С. 39-74.

Метафізика:

 • Корсунський І. Н. Вчення Аристотеля і його школи (перипатетической) про бога. Харків, 1891. 193 стр.
 • Лосєв А. Ф. Критика платонізму у Аристотеля. (Переклад і коментар XIII і XIV книги "Метафізика" Арістотеля). М.: Видання автора, 1929. 204 стр.
  • перєїзд. в кн.: М., 1993.
 • Авраамового М. А. Вчення Аристотеля про сутність. М.: Изд-во МГУ, 1970. 68 стор 7000 екз.
 • Джохадзе Д. В. Диалектика Аристотеля. М.: Наука, 1971. 264 стр. 8000 экз.
 • Визгин В. П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М.: Наука, 1982. 429 стр. 5000 экз.
 • Адельшин Г. М. Дискуссия по проблеме "формы форм" Аристотеля: от Гегеля до наших дней // Историко-философский ежегодник 1990. М.: Наука,
 • Орлов Е. В. Кафолическое в теоретической философии Аристотеля. Новосибирск, Наука, 1996. 219 стр. ISBN 5-02-031070-0
 • Севальников А. Ю. Онтология Аристотеля и квантовая реальность. // Полигнозис. М., 1998. № 4. С.27-43.

Физика :

 • Гайденко П. П. Понятие времени в античной философии (Аристотель, Плотин, Августин) // Время, истина, субстанция: от античной рациональности к средневековой. - М., 1991.- С. 1-18.
 • Черняков А. Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. СПб.: Высш. религиоз.-филос. шк. (ВРФШ), 2001. 458 стр. ISBN 5-900291-21-9
 • Кенисарин А. М., Нысанбаев А. Н. Становление историко-философских идей в учениях Аристотеля и аль-Фараби // Вопросы философии.- М., 2005.- № 7.- С. 136-145.
 • Лупандин И. В. Аристотелевская космология и Фома Аквинский // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 2. С.64-73.

Логика :

 • Бобров Е. А. Логика Аристотеля (Исторический и критический этюд). Варшава, 1906.
 • Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М., 1959. - 311 стр.
 • Ахманов А. С. Логическое учение Аристотеля. М., 1953.
  • М.: Соцэкгиз, 1960. 314 стр. 6000 экз.
  • М.: УРСС, 2002.
 • Орлов Р. М. Развитие логических воззрений Аристотеля // Философские науки. 1964. № 3.
 • Гладыревская В. А. Некоторые вопросы реконструкции аристотелевской силлогистики Я. Лукасевичем. М., 1977.
 • Луканин Р. К. Диалектика аристотелевской "Топики" // Философские науки. 1971. № 6.
 • Луканин Р. К. "Органон" Аристотеля. М.: Наука, 1984. 303 стр. 8600 экз.
 • Бочаров В. А. Аристотель и традиционная логика: Анализ силлогистических теорий. М.: Изд-во МГУ, 1984. 133 стр. 6200 экз.
 • Орлов Е. В. Аристотелевский эссенциализм и проблема "формулировки проблем". // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: Философия и право. −2004. - Т. 2, вып. 1. - С. 161-169.
 • Орлов Е. В. Аристотель об основаниях классификации // Философия науки. −2006. - № 2. - С. 3-31.

Политика :

 • Покровский М. М. Этюды по Афинской политии Аристотеля. М., 1893. 122 стр.
 • Бузескул В. П. Афинская полития Аристотеля, как источник для истории государственного строя Афин до конца 5 в. (Дисс.). Харьков, 1895. 484 стр.
 • Кечекьян С. Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве. М.-Л., Изд-во АН, 1947. 222 стр.
 • Доватур А. І. Політика і Политті Аристотеля. М.-Л.: Наука, 1965. 390 стр. 4000 екз.
 • Канарш Г. Ю. Етичні підстави політики в сучасному арістотеліанстве - www.zpu-journal.ru/zpu/2005_2/Kanarsh/19.pdf / / Знання.Розуміння.Уміння. - 2005. - № 2. - С. 145-152.

Етика:

 • Бронзов А. А. Арістотель і Фома Аквінат у ставленні до їх вченням про моральність. СПб., 1884. 591 стр.
 • Jiyuan Yu The Ethics of Confucius and Aristotle: Mirrors of Virtue, Routledge, 2007, 276pp., ISBN 978-0-415-95647-5.

Психологія:

 • Брентано Ф. Психологія Аристотеля в світлі його вчення про nous pohtikoj. / Переклад і коментарі І. В. Макарової / / Історико-філософський ежегоднік'2002. Наукове видання. - М.: "Наука", 2003. - С. 308-340.
 • Мееровскій Б. В., Бірюков Б. В. Ф. Брентано - історик філософії Аристотеля. / / Історико-філософський щорічник 1991. М., 1991. С. 146-152.
 • Макарова І. В. Франц Брентано і його "Психологія Аристотеля" / / Історико-філософський ежегоднік'2002. Наукове видання. - Москва, "Наука", 2003, с. 304-308.
 • Макарова І. В. Франц Брентано про роль діяльного розуму в психології Аристотеля. / / "Питання філософії". № 10, 2002. М., 2002.
 • Казанський А. П. Вчення Аристотеля про значення досвіду при пізнанні. Одеса, 1891. 10 +420 стр.

Педагогіка:

Поетика і естетика:

 • Захаров В. І. Поетика Аристотеля. (Літ.-крітіч.очерк). Варшава, 1885. 157 стр.
 • Лосєв А. Ф. Історія античної естетики. [Т. 4.] Аристотель і пізня класика. М.: Мистецтво, 1975. 776 стр.
 • Вороніна Л. А. Основні естетичні категорії Аристотеля. (Матеріал з спецкурсу). М.: Вища школа, 1975. 126 стор 15000 екз.
 • Ханін Д. М. Мистецтво як діяльність в естетиці Арістотеля. М.: Наука, 1986. 173 стр. 9800 екз.
 • Позднев М. М. Психологія мистецтва. Вчення Аристотеля. М.-СПб.: Російський фонд сприяння освіті та науці. 2010 .- 816 с.

Природничі науки:

 • Карпов В. П. Натурфілософія Аристотеля та її значення в даний час. М., 1911. 172 стр.
 • Абдуллаєв М. С. Аристотель і арістотелізм в історії анатомії. Баку, Азернешр, 1988. 292 стр. 2000 екз.
 • Старостін Б. А. Аристотелевская "Історія тварин" як пам'ятник природничо-наукової та гуманітарної думки. / / Аристотель. Історія тварин. / Пер. В. П. Карпова; під ред. і з прим. Б. А. Старостіна. -М.: Изд. центр РДГУ, 1996.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Органон (Аристотель)
Політика (Аристотель)
Онассіс, Аристотель
Фіораванті, Аристотель
Псевдо-Аристотель
Аристотель (рослина)
© Усі права захищені
написати до нас