Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

АртикльПлан:


Введення

Артикль - частина мови, яка використовується для вираження категорії визначеності / невизначеності. У російській мові категорія артикля відсутня.


1. Типи артиклів

Розрізняють такі типи артиклів:

 • визначений артикль (напр. англ. the , ньому. die, der, das , івр. - ה ) Вказує, що дане слово позначає конкретний (відомий з контексту, вже згадуваний, єдиний в своєму роді) предмет, явище і т. д.
 • невизначений артикль (напр. англ. a, an , ньому. ein (e) ) Вказує на те, що слово позначає якийсь предмет, не виділяючи його з-поміж інших таких же ("один з", "якийсь", "будь");
 • нульовий артикль в деяких мовах має той же зміст, що і невизначений артикль (наприклад, в англійській мові при вживанні іменників у множині) або визначений артикль (як в турецькому при відсутності невизначеного артикля bir);
 • артикль часткового кількості - використовується з неісчісляемимі іменниками для невизначеною частини чогось. Напр., У французькою мовою du / de la: Voulez-vous du caf? ("Чи хочете Ви кави?"). У російській мові для цієї мети використовують родовий відмінок [1] : "Відрізати Вам хліба?"; втім, іноді і в російській мові виділяють особливий партитивного відмінок: так, для багатьох іменників партитивного форма ("Хочете ча ю?") чітко відрізняється від форми родового відмінка ("запах ча я").

У деяких мовах - таких, як суахілі - артиклі використовуються рідко, а згадані смислові відмінності виражаються інакше або зовсім ніяк. Інші мови, такі як російська, більшість інших слов'янських мов (за винятком болгарського та македонського), санскрит, латинський, китайський, японський, тамільська, тайський, не мають артиклів зовсім (при необхідності позначити невизначеність або визначеність слова використовуються такі слова, як "один" або "цей"). Також є мови, наприклад, валлійська, арабський, ісландський, іврит, вірменський (а також штучні мови, як есперанто або ідо), які мають тільки визначений артикль, але не мають невизначеного. У деяких мовах, наприклад в турецькому, є тільки невизначений артикль, а його відсутність вказує на визначеність об'єкта.

В більшості мов визначений артикль розвинувся з вказівного займенника або прикметника. Наприклад, з вказівного займенника ille в латинській мові (який сам не мав артиклів) в сталися від нього романських мовах розвинулися артиклі le (французька), el (іспанська), il (італійський). Невизначений артикль ж відбувається або навіть збігається з числівником "один" (нім. ein (e), нід. Een, франц. Un (e), ісп. Un (a), порт. Um (a), тур. Bir).


2. Граматичні функції артиклів

 • Перша граматична функція артикля - це "граматичне позначення свого супроводжуваного", то є ознака імені. Такий однозначний артикль арабської мови. Завдяки цьому, у багатьох мовах приєднання артикля до неіменних словами та формами переводить їх в іменник. Так виникає конверсія, коли дане слово переходить в іншу категорію і потрапляє в іншу парадигму без зміни свого морфологічного складу. Так, в німецькою мовою schreiben - "писати", а das Schreiben - "лист" (тобто "писання"), по французькому dner, souper - "обідати", "вечеряти", а le dner, le souper - "обід", "вечеря", в іспанському cantar - "співати", el cantar - пісня.
 • Друга граматична функція артикля - це розрізнення граматичної категорії визначеності і невизначеності, коли існують парні артиклі: the - a (an) - в англійській; der - ein, die - eine, das - ein - у німецькому; le - un, la - une - у французькому, el - un, la - una - в іспанському, il - un, la - una - в італійському і т. п. Категорія, супроводжується певним артиклем, як правило, виражає граматично те, що вже відомо співрозмовникам, або те , що у співрозмовників під час розмови перед очима, або щось, особливо індивідуально виділяється.
 • Третя граматична функція артикля - це розрізнення роду в чистому вигляді, тобто при тому ж слові в тій же формі, що зустрічається рідко, частіше при назвах яких-небудь народів, мова яких не знає розрізнень роду, наприклад, у німецькому der Hausa - " чоловік з племені хауса "і die Hausa -" жінка з племені хауса ", в іспанській - el rabe -" араб ", la rabe -" арабка ".

3. Узгодження з іменником

У багатьох європейських мовах артикль узгоджується з іменниками в числі, роді і відмінку (при наявності в мові вищезазначених категорій). У деяких випадках саме артикль дозволяє розрізнити рід, число або падіж даного слова.

Так, у французькій мові, де іменники у множині вимовляються часто так само, як в однині, саме артикль служить для розрізнення числа.

У деяких мовах є омоніми, які розрізняються лише родом, висловлюваним за допомогою артикля, напр. ньому. die Steuer (податок), das Steuer (штурвал, кермо), шв. en plan (план), ett plan (літак), ісп. el pez (риба), la pez (смола).

Також в деяких мовах, зокрема в німецькій, артикль використовується для розрізнення відмінка іменника, напр. Wir gehen in die Schule (ми йдемо в школу, вин. П.), Wir lernen in der Schule (ми вчимося в школі, дат. П .)


4. Відмінності у використанні

Використання артиклів в різних мовах неоднаково. Наприклад, французький використовує певний артикль там, де англійська обходиться без артикля, напр., З неісчісляемимі іменниками.

Як в давньо-, так і в новогрецькій мові артикль використовується з іменами власними: ὁ Ἰησοῦς (Ісус), а також може використовуватися перед іменником і кожним з його прикметників (ὁ πατὴρ ὁ ἀγαθός, добрий батько). У португальському імена власні також використовуються з артиклем, крім випадків, коли це офіційна мова і перед ім'ям відсутній титул. Подібним же чином, артикль перед іменами може використовуватися в розмовному німецькою мовою, напр. Ich habe mit der Claudia gesprochen ("я розмовляв з (цієї) Клаудією"), такі ж форми зустрічаються і в розмовній італійській і в каталонському (пор. в російській : "Та ти Петру-то скажи").


5. Розташування артикля

В більшості мов артикль ставиться перед належать до нього іменником (препозітівним артикль). У скандинавських мовах артикль може ставитися у кінці слова (постпозітівний артикль). Так, в шведській мові planen - план, planet - літак, можливий також випадок подвійного означеного артикля, коли використовується і окремий артикль і артикль в кінці слова (det stora huset, великий будинок). Кілька балканських мов також використовують постпозітівний артикль, наприклад, в румунському consulul - консул, аналогічно в македонському і болгарською, напр. д'рво, д'рвото (дерево).

На відміну від відмінкових форм російської мови, в болгарському і македонському мовами, якщо до іменників є прикметники або числівники, то визначений артикль ставиться тільки в кінці першого слова і решта узгоджуються тільки за родом і числу. Приклади: у болгарському топка (м'яч) → зад топка та (за м'ячем), Бяла топкак'м Бяла та топка (до білого м'ячу), Голям Бяла топказа Голям та Бяла топка (о великому білому м'ячі); аналогічно в македонському прві філмна прві від філм (першого фільму). Невизначеним артиклем в цих мовах є слова єдиний / єдна / єдно (один / одна / одне), які ставляться перед групою слів: єдна дружина (якась жінка), хоча іменник без артикля - теж невизначене. При необхідності підкреслити невизначеність, використовуються невизначені да е (хто-небудь).


6. Займенник прикметники

У деяких мовах, що походять від гіпотетичного балтославянская мови, напр. литовською, старослов'янською, є таке явище, як займенникові прикметники (певні, членні прикметники). Такі прикметники утворюються шляхом додавання до звичайних, простим прикметником, особистих займенників 3 особи, які складають з цими прикметниками єдине слово, при цьому при відмінюванні схиляються зазвичай обидві частини, як саме прикметник, так і займенник. Такі прикметники вживаються, щоб виділити предмет з-поміж собі подібних, підкреслити визначеність даного предмета, таким чином, їх вживання приблизно аналогічно вживання означеного артикля. СР Литовська.:

 • geras mokytojas - a good teacher, gerasis (geras + jis) mokytojas - the good teacher;
 • aukta mokykla (висока школа, тобто будинок школи), auktoji (aukta + ji) mokykla (вища школа, тобто вуз).

За подібним принципом утворюються займенникові прикметники в старо-і церковнослов'янською мовами:

 • висок' домь - високій (високий + і) домь
 • глибока річка - глибока (глибока + я) річка

(У цих прикладах "і" і "я" - старовинні слов'янські займенники, відповідні нинішнім "він", "вона".)

Подібним же було і вживання прикметників. Зокрема, при перекладі на слов'янську мову з грецької Біблії та богослужбових книг грецькі обертів, де прикметник вживаються з членом (тобто артиклем) передавалися зазвичай займенниковими прикметниками. Втім, вже в церковнослов'янською це співвідношення витримується не завжди. У сучасній же російській мові дані форми хоч і збереглися (короткі і повні прикметники), однак значною мірою втратили значення визначеності-невизначеності і розрізняються більше з точки зору стилістики.


7. Певні артиклі в російських діалектах

У літературній російській мові артиклів ніколи не було (якщо не вважати такими згадані вище займенникові форми прикметників). У деяких діалектах і розмовному вживанні, проте, подібні елементи все таки зустрічаються. Як характерний приклад можна привести фрагмент одного з листів протопопа Авакума :

"... А то як в правду-ту Моліс, заплющивши очі-ті, та розум-від крізь повітря і твердь і ефір відпусти до Надії-тому і до престолу Його, а сам удар об землю, та лежи і не вставай, що плачуть: вже -жо розум-від Христа-того притягне з неба-тово, як образиш набагато серце-то " [2].

Неважко помітити, що узгоджуються в роді і відмінку з іменником частка "щось" виступає тут саме в ролі певного постпозитивного артикля, повністю аналогічного артиклю в болгарській мові. Втім, вживання такого артикля не виходило за рамки розмовної мови і було факультативним; той же Авакум в своїх текстах використовує його лише епізодично. Частка "щось" у сучасній російській мові є слідом цього артикля, що перестав змінюватися за родами, відмінками і числам. [1]


Примітки

 1. Залізняк А. А. Граматичний словник російської мови: Словозміна. - 4-е изд. - М.: "Росіяни словники", 2003, стор 71
 2. http://historybook.ru/1_book417_page45.html - historybook.ru/1_book417_page45.html

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Артикль в німецькій мові
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru