Архітектура Москви

У столиці Російської Федерації Москві зберігся цілий ряд цінних пам'яток архітектури, деякі з яких входять до список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед найбільш видатних об'єктів - ансамбль Московського Кремля і Червона площа, церква Вознесіння в Коломенському, архітектурні комплекси монастирів Москви ( Андронікова, Донського, Новодівичого та ін), ансамблі ряду садиб (Кусково, Останкіно, Царицино, Кузьменко та ін), будинок Пашкова, Великий театр і ін


1. Основні етапи забудови міста

1.1. Передумови будівництва

1.1.1. Топографічні умови

Територія Москви спочатку являла собою злегка горбисту місцевість, вкриту густими лісами. Заливні болотисті луки розташовувалися в основному на правому березі Москви-ріки, у Замоскворіччя. Згідно з переказами, місто розташоване на семи пагорбах. Однак перше історичне поселення ( дитинець Московський Кремль) було засноване на одному - Боровицькому пагорбі.

Основна частина міста розмістилася на висотах 120-150 м над рівнем моря з підвищенням до 255 м на південь, до Теплостанской височини, і до 180 м на північний захід, у бік Клинское-Дмитрівській гряди. Територію міста перерізають долини річок Москва, Яуза, Сетунь і ін, береги яких в деяких місцях схильні до зсувів.


1.1.2. Геологічні умови

Породи, що складають основну товщу московських грунтів, типові для Середньоросійської рівнини, колишньої мільйони років тому дном світового океану. На глибині приблизно 1500-2000 м залягає покрівля (Московська синекліза) древнього кристалічного фундаменту Східно-Європейської платформи, складеного магматичними і метаморфічними гнейсами, гранітами, амфіболіти, кварцитами віком понад 2 млрд років. Південна половина Москви припадає на Московський авлакоген (западину) глибиною кілька сот метрів, тому по центру міста і по південній його кордоні проходять глибинні розломи фундаменту, не помітні з денної поверхні.

Фундамент до глибини приблизно 1000 м покриває товща протерозойських морських пісковиків, глинистих сланців і скам'янілих глин віком близько 1 млрд років. Дно кембрійського моря складають глини віком понад 500 млн років. На глибині близько 350 м залягає девонський шар вапняків і доломітів потужністю 600-800 м [1].

Вапняки, доломіт, мергелі, глини кам'яновугільних відкладень віком 290-350 млн років в деяких місцях Підмосков'я і в заплаві річки Москви виходять на поверхню. Ці вапняки і є білим каменем, з якого побудовані багато будівлі і споруди стародавньої Москви.

Після відступу стародавнього моря верхні шари відкладень піддалися вивітрюванню. Море повернулося на територію Москви приблизно 165 млн років тому і покривало її протягом 85 млн років. Відкладення юрського і крейдяного періодів представлений чорними і темно-сірими глинами, морськими і прибережними пісками з лінзами пісковиків [2].

В четвертинний період великий вплив на геологічну будову мали льодовикові епохи і процеси водотоку в міжльодовикові епохи. Відкладення цього періоду потужністю до 40 м представлені моренними глинами, суглинками, пісками, галечниками з включеннями валунів, а також піщаними алювіальними відкладеннями. Крім того, природні породи часто покриті культурним шаром і техногенними відкладеннями товщиною в кілька метрів.

В цілому геологічна структура Москви і ближнього Підмосков'я сприятлива для будівництва. Надра практично не містять руд, але дозволяють видобувати сировину для виробництва будівельних матеріалів. З обережністю слід ставитися до будівництва будівель у місцях можливого прояву карсту, підземних водотоків, тектонічних розломів, зсувів, техногенних відкладень.


1.1.3. Гідрологічні умови

Населення здавна користувалося питною водою з численних джерел, пізніше з колодязів, які живляться поверхневими водами (верховодка).

Нинішня територія міста включає значну кількість поверхневих водойм, найбільш відомі з яких річки Москва, Яуза, Сетунь, Східної та ін Від деяких річок в центрі міста залишилися одні назви, наприклад, Неглінна вулиця, Кузнецький Міст, Самотечная вулиця і Трубна площа (від річки Неглинної, взятої в трубу). Інші водойми, навпаки, були в різний час створені штучно, наприклад, Водовідвідний канал, Канал імені Москви, акваторія Південного річкового порту.

Перемежовувалися шари відносинах (піщаних) і водотривких (глинистих) горизонтів створюють на різній глибині значні запаси підземних прісних вод, які використовуються для водопостачання багатьох населених пунктів Підмосков'я. Найбільш відомі Подільсько-Мячковському горизонт (прісна вода з підвищеним вмістом заліза), що залягає у вапняках на відмітках 70-110 м під всій території Московії, а також Над'юрскій горизонт (в пісках, з покрівлею на відмітках 120-200 м) [3]. З девонських і кам'яновугільних відкладень видобувається слабо мінералізована "Московська мінеральна вода", нижче зустрічаються тільки розсоли.

В давнину місто було цілий рік забезпечений питною водою. Сучасний мегаполіс в основному забезпечується водою з поверхневих джерел, обрабабиваемой на станціях водопідготовки.


1.1.4. Екологічні умови

Москва знаходиться в зоні змішаних лісів, поблизу південного кордону європейської тайги. Значну частину лісів у давнину складали хвойні бори і дубові гаї, у яких виростав чудовий стройовий і корабельний ліс (" раменах "). Вони залишилися здебільшого в московських топоніми: Боровицький пагорб, Раменкі, Раменське, Борівське шосе, Срібний Бор. В лісах водилися хутрові звірі, дичину, бджоли, росли ягоди і гриби, в річках водилися бобри, цінна риба. Природа стародавньої Москви була сприятлива як для полювання і колекціонерства, так пізніше і для землеробства.


1.1.5. Геополітичні передумови

На території Москви і Підмосков'я відомі найдавніші неолітичні стоянки, а також стоянки фатьянівської культури, що відносяться до II тисячоліття до нашої ери ( бронзового віку) - імовірно праслов'ян [4].

До середини I тисячоліття до нашої ери вона змінюється дяківської культурою залізного віку, що залишила ряд городищ на території Москви, в тому числі на Боровицькому пагорбі. Городища влаштовувалися на берегах річок, зміцнювалися частоколами і ровами. Житлами були напівземлянки, а також колод зруби і стовпчасті каркасні будинки. Етнічно населення місцевості відносилося до фінно-угорської мовної групи, імовірно до зниклому племені меря.

Потім це місце стає ареною просування на схід двох великих груп слов'янських племен: в'ятичів з південного заходу і кривичів з північного заходу. Ми навряд чи дізнаємося подробиці стосунків язичників-слов'ян з такими ж язичниками-меря. Однак помічено, що найбільш значні топоніми зберегли в основному дославянское звучання (Москва, Яуза, Руза, Істра, Пахра та ін), менш значущі мають явні слов'янські корені. Як відзначає М. М. Тихомиров, це пояснюється усним спілкуванням слов'янського і фіно-угорського населення протягом деякого часу [5].

Землі за Окою (землі в'ятичів і кривичів) були споконвічно для Київської Русі далекій північній окраїною ("Заліссям"). Мабуть, цим пояснюється відсутність у літописах докладних відомостей про містах в'ятичів до XII століття. Тим не менш археологічні дані говорять про існування поселень на території Москви в кінці I тисячоліття нашої ери.

На думку І. Е. Забєліна, річка Східної (раніше всходніх) служила для перевалки судів на Клязьму і з'єднувала річку Москву з Волгою [6]. Москва, перебуваючи поблизу шляхів "з варяг у греки", а також на Волгу, в арабські країни Сходу, мала всі шанси стати регіональним торговим центром. Висока щільність гідрологічної мережі забезпечувала взимку хороше пересування по замерзлих річках.


1.2. Давня Москва

1.2.1. Підстава Москви

У тексті "Пантеону російських государів" [7], складеного в 1805-1810 роках, зазначено, що Москва (в гирлі Неглинної) заснована в 880 році "віщим" князем Олегом. Ці відомості вважаються вигадкою [6]. Деякі археологічні знахідки на території сучасної Москви дійсно датуються IX-XI століттями, наприклад, в районі Заряддя.

Однак на території Боровцкого пагорба відкладень житлового шару раніше середини XII століття не виявлені [8].

На думку А. В. Арциховського [5], на місці Москви жили в'ятичі (центром в'ятичів були рязанські землі), володів селом Кучково і ще кількома селами напівлегендарний боярин Стефан Іванович Кучка. У всякому разі, місцевість від Луб'янки до Стрітенські воріт до XV століття носила назву "Кучково поле". Серед володінь С. Купки називають Воробйова, Симонова, Висоцьке, Кулішкі, Кудрино і Сущево [9].

Згідно літописним переказом, суздальський князь Юрій Долгорукий (суздальці, тверяне і смоляни були нащадками кривичів) відібрав села у Купки і заснував місто, назвавши його по імені річки. Можливо також, що Долгоруківська Москва і кучковскіе села якийсь час співіснували поруч. Майже одночасно князь Юрій закладає міста Дмитров, Юр'єв-Польський, Переяславль-Залеський, фортеця в гирлі Клязьми. Таким чином він зміцнює південно-західні кордони суздальського князівства.

Офіційно роком заснування Москви вважається 1147 по першому літописним свідченням в Київській, Іпатіївському [10] і Тверській літописах [11], згідно з якими Юрій брав Святослава в Москві в 6655 (тобто в 1147 з сучасного літочисленням).


1.2.2. Забудова Москви

Отже, Москва, точніше, Московський Кремль, був закладений в середині XII століття на високому мисі, утвореному при впадінні Неглинної в Москву-ріку. Таке розташування характерно для населених місць, закладених в той неспокійний час. Звідси ж і знаменита трикутна форма московського Кремля. Стародавні укріплення складалися з рову, піщаного валу і дерев'яною внутрішньовальні конструкції. Зміцнення неодноразово подновлялись. До XIII століття була освоєна вся верхня тераса Боровицького пагорба [8]. Територія Кремля простягалася на схід до середини сучасної Іванівській площі.


2. Архітектурні стилі

2.1. Дерев'яне зодчество XII-XIV століть

Городища Дяківської культури на території Москви датуються з IV століття до н. е.., одне з них - на Боровицькому пагорбі. Ранніх дерев'яних будівель на території Москви, звичайно, не збереглося - їх знищили численні пожежі. За свідченнями сучасників древніх слов'ян [12], найбільш раннє зимовий житло являло собою землянку з вогнищем, закриту конічної дерев'яної дахом.

Зі збільшенням господарського значення будівель виникають повністю дерев'яні кліті та хати, основу яких становив зруб з колод. Колоди з'єднувалися "в обло", пізніше "в зуб" і "в лапу". Пол спочатку був земляний. Прообразом першого фундаменту були, очевидно, пні, на які встановлювався зруб. Назва такої конструкції зустрічається, наприклад, в назві не збереглася дерев'яної, а потім кам'яної церкви Миколи на Курячих ніжках на Великий Молчановка.

Дерев'яні християнські церкви також мали в основі конструкції кліті (Четвериков, шестерик, восьмерика в залежності від конфігурації в плані), часто з'єднані один з одним. Крім того, однією з основних конструкцій був шатровий стовп. Найдавніша дерев'яна церква на території Московського Кремля знаходилася на Боровицькому пагорбі, приблизно в 50 м на захід від нинішніх Боровицьких воріт. Архітектурні традиції дерев'яних будівель згодом справили великий вплив на кам'яне зодчество. Одне з перших відомих по літописам храмових будівель на території Москви - храм Данила Стовпника в Даниловому монастирі, побудований в 1282 за князя Данила, сина Олександра Невського. За деякими даними, храм мав кам'яний підвал [13].

У Древній Русі дерево використовувалося також в якості основного будівельного матеріалу при спорудженні оборонних споруд ( острогів), мостів та ін Довжина перших дерев'яних укріплень Кремля ( дитинця), створених у 1156 при Андрій Боголюбський і мали трикутну в плані форму, оцінюється, за різними даними, в 510-850 м [14]. Вона неодноразово відновлювалася після пожеж ( 1177, 1238, 1305, 1337 роки). В 1339 - 1340 роках при Івана Даниловича Калити була побудована дубова фортеця з ровом, що мала периметр близько 1670 м. Стіни зводилися поза периметром дитинця. Використовувалися дубові колоди діаметром до метра. І ця фортеця неодноразово горіла: в 1343, 1354, 1365 роках.


2.2. Кам'яне зодчество XIV-XV століть

Розквіт Кремля. Всехсвятський міст і Кремль в кінці XVII століття. Рис. А. Васнєцова

Перші кам'яні храми та терема з'являються в Києві і в Новгороді в X - XI століттях, у Ростові і Суздалі - у XII столітті [13]. Цьому сприяв приїзд каменотесів з малолесистой Візантії. Вапняк добували в Мячково, і, можливо, в Дорогомілово. На території Кремля першим кам'яним будинком був Успенський собор, закладений у 1326, за Івана Калити. Будівельники (ймовірно, із Суздаля) зводили будівлі з білого каменю (вапняку). В 1329 закладається церква Івана Ліственічніка, в 1330 - храм Спаса на княжому дворі, в 1333 році на місці дерев'яної зводиться церква архангела Михаїла.

Ці будівлі не збереглися. Аналогом просторового рішення тодішніх храмів може, ймовірно, служити Звенигородський Успенський собор ( XIV століття), що продовжував традиції Володимиро-Суздальської архітектури. Це одноглавний храм строгих пропорцій, квадратний у плані, з трьома апсидами. Фасад розчленований архітравом по горизонталі і опорними стовпами по вертикалі.

В 1367 при Дмитрові Донському будуються перші білокам'яні стіни Кремля. Його периметр (близько 2000 м) близький до нинішнього, що становить 2235 м при площі в 26,5 га. Спочатку Кремль мав 8 чи 9 веж. Кам'яна кладка була виконана за один сезон. Кількість робочих оцінюється приблизно в 2000 чоловік [14]. Верхня частина стін і веж, а також покрівля були дерев'яними. В 1475 - 1479 роках споруджується Успенський собор Кремля, що зберігся до наших днів. Його будівництво пов'язане з ім'ям Аристотеля Фіораванті, який відмовився від нетривкого вапняку і створив у Калітнікове завод по виробництву глиняної обпаленої цегли.

В 1485 - 1495 роках при Иване III стены Кремля были перестроены и приобрели вид, близкий к современному. При этом известняк также был заменен кирпичной кладкой. В некоторых местах (в частности, вдоль набережной) до сих пор остался белокаменный фундамент Кремля Дмитрия Донского. Одновременно возводятся Благовещенский собор, Грановитая палата, в начале XVI века - Архангельский собор, составляющие уникальный ансамбль Московского Кремля.


2.3. Архитектура XVI века

Во второй половине XVI века на Красной площади в честь взятия Казани был сооружен собор Василия Блаженного - замечательный памятник, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе архитектурного ансамбля Красной площади.


2.4. Архитектура XVIII века

В первой половине XVIII века в Москве были построены такие известные здания, как Меншикова башня, а также разрушенные впоследствии Красные ворота.

Наиболее значительные достижения в московской архитектуре второй половины XVIII века связаны с работами таких архитекторов, как Василий Баженов и Матвей Казаков. Оба они известны прежде всего по архитектурному комплексу в Царицино и Петровскому замку. Баженов построил знаменитый Пашков дом. По проектам Казакова построены Благородное собрание, дворец генерал-губернатора, здание Сената в Московском Кремле, дом Елисеева и многие другие московские здания.


2.5. Архитектура XIX века

Пожар 1812 г. уничтожил значительное количество зданий, построенных в предыдущие века. Сильно пострадал центр города. На месте сгоревших зданий появились новые, преимущественно в стиле классицизм.

Наиболее известные здания начала XIX века - здание Московского университета на Моховой улице, Английский клуб.

В первой половине века был окончательно срыт Земляной вал, на его месте было образовано Садовое кольцо.

Наиболее известные здания второй половины XIX века - городская Дума, Исторический музей, Верхние торговые ряды, комплекс зданий фабрики "Эйнем", здания всех железнодорожных вокзалов и другие.


2.6. Московский модерн

В конце XIX - начале ХХ века в Москве было построено несколько десятков зданий в стиле модерн. Многие из них сооружены по проектам выдающегося архитектора Ф.О. Шехтеля - Ярославский вокзал, Дом приемов МИД на Спиридоновке, 17, и другие. Архитектор В. Мазырин спроектировал дом Морозова на Воздвиженке, 16 в неомавританском стиле. Другие известные здания этого времени - гостиница "Националь", гостиница "Метрополь".


2.7. Архитектура и градостроительство в годы Советской власти

Вид на Москва-реку и высотное здание на Котельнической набережной с Большого Краснохолмского моста

К началу XX века Москва уже была в значительной степени оснащена системами теплоснабжения, водоснабжения, канализации, уличного освещения, асфальтом было покрыто 185 тыс. кв. м. дорог. При этом значительное количество домов, особенно на окраинах, были деревянными, неблагоустроенными.

После преодоления разрухи, возникшей в результате Гражданской войны, началось ускоренное развитие города.

Одним из первых заметных сооружений начала 20-х годов стала Шуховская башня. В 20-е годы и в начале 30-х годов было построено несколько зданий по проектам К. Мельникова, отличавшихся новаторской необычной архитектурой. Наиболее известные из них - Клуб Русакова, Дом Мельникова. Архитектор Щусев стал автором таких широко известных объектов, как Мавзолей Ленина и здание Казанского вокзала.

Новый этап в перестройке Москвы начался после постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10.07.1935 о генеральном плане реконструкции г. Москвы, в основу которого были положены идеи и указания И. В. Сталина. С 1935 по 1940 год в рамках работ по замене булыжного покрытия мостовых было заасфальтировано свыше 3 млн м улиц, площадей и набережных. В этот же период был построен 41 км гранитных набережных. С 1935 по 1941 год в Москве было построено 11 новых мостов.

За первые 5 лет осуществления плана реконструкции Москвы в столице было построено свыше 500 многоэтажных жилых домов с 1800 тыс. м жилой площади. Была проведена реконструкция и расширение улицы Горького, реконструкция Большой Калужской улицы, Ленинградского проспекта, Можайського шосе, 1-й Мещанской улицы. В период 1930-1950-х годов Садовое кольцо было значительно расширено, заасфальтировано и на значительном своем протяжении застроено новыми жилыми домами и общественными сооружениями. За этот период в Москве были построены метрополитен имени Л. М. Кагановича, два аэропорта - Быково и Внуково, канал Москва-Волга, комплекс Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки. Были построены такие сооружения, как гостиница "Москва", театр Красной Армии, Северный речной вокзал, Библиотека имени Ленина, концертный зал имени П. И. Чайковского, гостиница "Пекин", гостиница "Советская", семь высотных зданий, так называемых "сталинских высоток".

С середины 50-х годов возобладал утилитарный подход к жилищному строительству, выразившийся в возведении однотипных относительно дешевых зданий с малогабаритными квартирами, подходящих для решения обострявшейся жилищной проблемы в городе. Типичными строениями этого времени явились пятиэтажные блочные и панельные жилые дома, так называемые "хрущёвки" (по имени вдохновителя этой серии зданий Н. С. Хрущева). Впоследствии этажность домов возросла, а в качестве материала чаще всего стали использоваться типовые панели.

С 60-х годов в Москве появилось несколько новых для Советского Союза зданий с преобладанием стеклянной облицовки наружных стен. Это прежде всего Здание СЭВ, здание института Гидропроект, здания гостиницы " Аэрофлот " и некоторые другие.


2.7.1. Уничтожение исторической застройки

 • В 1930-е годы был уничтожен ряд крупнейших в городе православных храмов и монастырей. Храм Христа Спасителя был взорван в декабре 1931 года [15]. В 1937 году был уничтожен располагавшийся на Пушкинской площади Страстной монастырь [16]. С 1932 года в Москве уничтожено не менее 426 памятников мирового значения, среди которых - архитектурные шедевры XVII века церковь Успения на Покровке и храм Святителя Николая Большой Крест [17].
 • В конце 1960-х - начале 1970-х годов в результате желания властей расширить некоторые улицы, построить в центре города многоквартирное жилье и новые госучреждения, были снесены ряд исторических зданий. Среди них - Дом поэта Хомякова, памятник архитектуры начала XIX века на Ул. Композиторов, 7.; четырёхэтажный каменный дом на Ул. Воровского, 2; Дом Перфильева на Большой Грузинской, где бывал Гоголь, жил Л. Толстой; Дом Шиловско-Богачевой (ул. Горького, 22), построенный архитектором Григорьевым в 1811 г.; Дом Римской-Корсаковой (Пушкинская площадь, 3), построенный в 1773 г. архитектором Еготовым; дом на ул. Чехова, 5, где жил поэт А. Мицкевич, бывал А. С. Пушкин был снесен в 1968 г.; дом дом И. П. Тургенев на ул. Кропоткина, 38, где бывал И. С. Тургенев; Дом Лопухиных, начала XIX века, часто бывал Лермонтов (Большая Молчановка, 11.) ; Дом Каменских, где жил и умер Одоевский (Смоленский бул., 19) ; Дом, в котором родилась русская актриса М. Н. Ермолова Ул. Ермоловой, 12. Практически полностью ликвидирована историческая застройка на улицах Димитрова (ныне Большая Якиманка), Манежной и многих других [18]. На месте исторической застройки в центре города, в частности, на Большой Якиманке появлялись типовые многоэтажные панельные дома [19]
 • Согласно Постановлению МГК КПСС от 25 июня 1972 г. "О застройке центральной части города Москвы", планировалось полное уничтожение всей исторической застройки в городе - от Манежа до бассейна "Москва", в частности кварталы из домов XVII-XIX веков на улицах Волхонка и Фрунзе (ныне улица Знаменка), где планировалось строительство нового музея Ленина - гигантского стеклянно-бетонного цилиндра. Согласно макету, Замоскворечье полностью планировалось расчистить от старой застройки, прямо напротив Кремля планировалось строительство многоэтажного район стандартных новостроек. От Каменного до Москворецкого моста планировалось объединить Москва-реку и Обводной канал и на месте Болотной площади соорудить озеро в качестве главного водоема Москвы. Реализация этого плана явилась бы фактическим уничтожением основной исторической части столицы. Ведущие советские ученые - академики Лев Арцимович, Борис Рыбаков и Петр Капица в ноябре 1972 года написали письмо в газету "Правда", подвергнув данный градостроительный план резкой критике, после чего Леонид Брежнев распорядился его пересмотреть [18].

2.8. Современная архитектура

Москва-Сити 28 марта 2010 года

В последние годы в Москве строится всё больше высотных офисных зданий, различных деловых и культурных центров. Создаются новые памятники и скульптуры. Этим сооружениям и объектам также необходимо уделить внимание, поскольку именно они формируют облик современной Москвы [20]. Вместе с тем, с начала 1990-х годов в Москве было разрушено, по некоторым оценкам, более 700 исторических зданий, [21] среди которых Гостиница Москва, Тёплые торговые ряды, "Военторг" и ряд других выдающихся памятников архитектуры. В эти же годы возник так называемый " лужковский стиль ", который несёт в себе признаки постмодернизма, [22] историзма [23] и эклектики. [24] [25] Однако "лужковский стиль" часто подвергается суровой критике. Некоторые оценивают данный вид архитектуры как китч, [26] пошлость [27] [28] и дурновкусие, ставят его в один ряд с турецкой и египетской курортной архитектурой. [29] [30]

Образцами лужковского стиля являются такие постройки, как торговый центр "Наутилус" на Лубянской площади, фонтан "Пушкин и Натали" на площади Никитских Ворот, [26] Центр оперного пения Галины Вишневской на Остоженке, ресторан "Белый лебедь" на Чистых прудах, офисное здание "Самсунг" на Большой Якиманке, [31] торговый центр "Новинский пассаж" и другие. [32]

В первом десятилетии XXI века началось строительства комплекса зданий Московского международного делового центра Москва-Сити, который представляет собой несколько высотных сооружений преимущественно офисного типа. Этот комплекс является уникальным для России и включает в себя здание Меркурий Сити Тауэр высотой 338,8 метров, которое на момент ввода в эксплуатацию стало самым высоким в Европе.


Примітки

 1. Белая Н. И., Дубинин Е. П., Ушаков С. А. Геологическое строение Московского региона. М.:МГУ, 2001. - 104 c.
 2. Павлов А. П. Геологический очерк окрестностей Москвы, 5 изд. - М.:МОИП, 1946. - 82 с.
 3. И.Данин. Скважинное водоснабжение//Сантехника, водоснабжение, кондиционирование, 2002, № 4
 4. Трусов А. В. Москва в эпоху камня и бронзы. Интернет-проект "История Москвы", 2000 - www.archeologia.ru/Library/Book/2f3c1201270f/page1
 5. 1 2 Тихомиров М. Н. Древняя Москва. XII-XV вв. В кн.:Средневековая Россия на международных путях. XIV-XV вв. М.:1992. с. 6-181
 6. 1 2 Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1905
 7. Е. Филипповский. Пантеон российских государей, или краткое историческое и хронологическое описание жизни и деяний Великих Князей Российских, царей, императоров и их супруг и детей. Факсмильное воспроизведение издания 1805-1810 гг. в 3 томах. СПб.:Альфарет, 2008. - 766 с.
 8. 1 2 Панова Т. Д. История укреплений Москвы XII-XIV веков. Тезисы доклада на всероссийском симпозиуме "Кремли России", М., 1999 г.
 9. Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. М., 1893. Переиздание. М.: АСТ, Хранитель, 2008. - 764 с. - ISBN 978-5-1703-7381-9
 10. Повне зібрання російських літописів. т. 2. СПб.:тип. Э.Праца, 1863.
 11. Повне зібрання російських літописів. т. 15. СПб.:тип. Э.Праца, 1863.
 12. Абу-Али Ахмед Ибн-Омар - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/23.htm Ибн Русте. Книга драгоценных сокровищ.
 13. 1 2 Снегирёв В. Л. Московское зодчество. Очерки по истории русского зодчества XIV-XIX веков. М.: Московский рабочий, 1948. - 292 с.
 14. 1 2 Н. Н. Воронин. Московский Кремль (1156-1367 гг.) Материалы и исследования по археологии СССР, № 77, 1958 г. стр. 57-66.
 15. Храм Христа Спасителя - www.msk-guide.ru/page_91.htm
 16. Русская линия / Новости / В Москве на месте Страстного монастыря состоится молебен в честь Страстной иконы Божией Матери - www.rusk.ru/st.php?idar=728160
 17. http://www.rop.ru/about/ruk/vladimir_06.php - www.rop.ru/about/ruk/vladimir_06.php
 18. 1 2 Ъ-Власть - "Ураган варварских разрушений проносится по улицам" - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1209430
 19. Замоскворечье. ЯКИМАНСКАЯ ЧАСТЬ. II. ОТ МОСКВЫ-РЕКИ ДО БОЛЬШОЙ ЯКИМАНКИ - yakimanka.ru/sthtml/zamoscow_03.htm
 20. Современная архитектура Москвы - www.vs-travel.ru/marsh/marsh061.html . vs-travel.ru. Архивировано - www.webcitation.org/66hNPCzTB из первоисточника 5 апреля 2012.
 21. С. Рейтер Похороны Москвы - www.bg.ru/article/8236/. " Большой город " № 16 (8 сентября 2009). Архивировано - www.webcitation.org/66hNQZYdl из первоисточника 5 апреля 2012.
 22. Г. Ревзин Лучший Хеопс России - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=225214&print=true. " Коммерсантъ " № 163 (9 сентября 1999). Архивировано - www.webcitation.org/66hNSjM4R из первоисточника 5 апреля 2012.
 23. Г. Ревзин Лужковская Москва: Стиль вампир - www.profile.ru/items/?item=2. " Профиль " № 44 (24 ноября 2003). Архивировано - www.webcitation.org/66hS6vw9w из первоисточника 5 апреля 2012.
 24. О. Кабанова Столица пяти утопий - www.rulife.ru/mode/article/243/. " Русская жизнь " (31 августа 2007). Архивировано - www.webcitation.org/66hS9mS4M из первоисточника 5 апреля 2012.
 25. А. Крижевский Оно процветает - www.rulife.ru/mode/article/913/. " Русская жизнь " (10 вересня 2008). - Директор Музея архитектуры Давид Саркисян о вкусах и аппетитах власти. Архивировано - www.webcitation.org/66hSAJNkq из первоисточника 5 апреля 2012.
 26. 1 2 Н. Малинин Из кича в кэмп перелетая. Последний акт лужковского стиля: "дурь московская" - www.archi.ru/files/press/malinin/m1.htm. " Независимая газета " (11 июня 1999). Архивировано - www.webcitation.org/65qEHq5ev из первоисточника 1 марта 2012.
 27. Е. Синева Михаил Филиппов: Москва вывернулась наизнанку - www.izvestia.ru/russia/article39710/. " Известия " (13 октября 2003). Архивировано - www.webcitation.org/66hSBArNv из первоисточника 5 апреля 2012.
 28. Г. Ревзин Конструктор счастья - projectclassica.ru/project/19_2006/19_project_05a.htm. "Проект Классика" (1 ноября 2006). Архивировано - www.webcitation.org/66hSDW5qH из первоисточника 5 апреля 2012.
 29. Г. Ревзин Считайте меня классицистом - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=602771. " Власть " № 33 (22 августа 2005). Архивировано - www.webcitation.org/619bcNPLP из первоисточника 23 августа 2011.
 30. А. Привалов О переназначении Лужкова - expert.ru/columns/2007/06/11/raznoe/. " Эксперт " № 22 (11 июня 2007). Архивировано - www.webcitation.org/619beyP48 из первоисточника 23 августа 2011.
 31. Г. Ревзин Москва: Десять лет после СССР - magazines.russ.ru/nz/2002/5/revz.html. "Неприкосновенный запас" № 5 (2002). Архивировано - www.webcitation.org/66fH8y8YT из первоисточника 4 апреля 2012.
 32. Е. Ларичев Архитектура умолчания - magazines.russ.ru/nz/2002/5/laric.html. "Неприкосновенный запас" № 5 (2002). Архивировано - www.webcitation.org/66fHACDm9 из первоисточника 4 апреля 2012.
Перегляд цього шаблону Москва в темах
Столиці Європи
Історія Назва міста Рання історія Велике князівство Московське Российская Империя Велика Вітчизняна війна Післявоєнний період Радянський період Пострадянський період Москва
Символи Герб Гімн Прапор Прапор
Географія Географія Московське час Клімат Природа Екологія Флора Фауна
Влада і управління Мер Статут Міська дума Посольства Міжнародні організації Адміністрація Уряд
Події та заходи Фестивалі День міста Заходи
Адміністративно-територіальний
поділ
Адміністративні округи Райони Муніципальні освіти Список районів і муніципальних утворень Москви Історія адміністративного поділу Поштове ділення Міська єпархія
Населення Релігія Відомі москвичі Почесні громадяни Динаміка населення Москви Чисельність населення Москви
Освіта і наука Школи Вузи
Охорона здоров'я Заклади охорони здоров'я
Економіка Підприємства Промисловість
Транспортна система Транспортні організації Москви Громадський транспорт: Метрополітен Автобус Тролейбус Трамвай Залізничний транспорт Річковий трамвай Маршрутне таксі Аеропорти Залізничні вокзали Автовокзали
Зв'язок Інтернет Телебачення Радіостанції Пошта ЗМІ
Культура Театри Музеї Кінотеатри Московський міжнародний кінофестиваль Бібліотеки Цирки Пам'ятки Москва в творах мистецтва
Спорт Спортивні споруди
Планування і архітектура Московська агломерація Московський Кремль Москва-Сіті Вулиці Проспекти Площі Сади і парки Мости Список московської міської скульптури Фонтани
Див також Населені пункти Підмосков'ї Річка Міста-побратими Міста-партнери Бездомні тварини
Портал "Москва" Проект "Москва"