Архітектура Нідерландів

Канали Амстердама (XVII століття) і в наш час залишаються одним із найграндіозніших містобудівних проектів в архітектурі Нідерландів

Архітектура Нідерландів ( нід. Nederlandse Architectuur ) Розвиток архітектури на території сучасного західно-європейської держави Нідерланди як складова мистецтва Нідерландів почалося й активно продовжувалося в 2-му тисячолітті н.е., пройшовши в тій чи іншій мірі всі етапи європейської архітектури, а також багато в чому вплинуло на загальноєвропейське розвиток житлового та промислового зодчества.

Однозначної відповіді щодо визначення нідерландського національного стилю в архітектурі немає, але безперечним залишається факт, що саме нідерландська готика має найбільшу історичну спадкоємність на території країни, її більше використовували будівельники-шукачі і послідовники історизму і XIX столітті; своєрідними на нідерландських землях були ренесанс і класицизм. Так, вважається, що період найвищого розвитку архітектури Нідерландів збігся з політичним тріумфом держави - так званим "золотим століттям" Республіки Сполучених провінцій, і зокрема XVII століттям, коли в країні активно забудовувалися міста, здійснювалися амбітні містобудівні проекти, зокрема будувалися численні канали, як в Амстердамі (див. канали Амстердама), тоді ж в країні творили відомі місцеві архітектори, багато в чому в цей час сформувався сучасний архітектурний вигляд нідерландських міст. Архітектура Нідерландів ХХ століття - це творчі пошуки, оригінальність, новаторство, нерідко в світовому масштабі.


1. Розмежування понять і загальні характеристики

Будучи частиною мистецтва Нідерландів, архітектура країни має спільну історію з цією художньою школою. У цьому зв'язку слід розмежувати поняття архітектура Нідерландів і нідерландська архітектура. Перше поняття має синонімічності заміну - голландська архітектура; друге ж поняття значно ширше, адже нідерландська архітектура в Середньовіччі розвивалося на території історичних Нідерландів. До Нідерландської буржуазної революції XVI століття архітектурні школи голландська і фламандська (див. Архітектура Бельгії) розвивалися спільно, потім - як окремі. Хоча, безперечно, основи відмінностей в архітектурі Нідерландів та Бельгії були закладені якраз в Середні століття.

Архітектура Віллемстад - оригінальне "прочитання на місці" нідерландської архітектури

Серед факторів, які призвели до цих процесів, - як суто об'єктивні ( географічне положення, різні природні умови, близькість до впливів сусідніх держав і т.п.), так і суб'єктивні (різниці в розвитку освітніх центрів, наявність архітекторів і будівельників шкіл і т.д.). Крім того, географічними Нідерландами нідерландська архітектура не обмежувалась і після утворення Республіки Сполучених провінцій, адже будучи колоніальної метрополією, Нідерланди насаджували свої адміністрацію, культуру, мову і архітектуру в тому числі в колоніях, зокрема, у великих колоніальних осередках Індонезії, на ряді карибських островів - приміром, історичне ядро Віллемстад на Кюрасао, що представляє дивно яскраве "прочитання на місці" нідерландської архітектури, саме завдяки оригінальності занесений в Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Роттердам (жовтень 2009) - сучасна "архітектурна столиця" Нідерландів. На передньому плані - Міст Еразма

До загальних характеристик архітектури Нідерландів, властивим їй протягом всієї історії, належать її відкритість і здатність поглинути іноземний досвід і виробити власний стиль. Безперечно, на розвиток зодчества на території сучасних Нідерландів мали величезний вплив рання урбанізація, висока (історично одна з найвищих у світі) щільність населення і постійна боротьба за землю (осушки земель, будівництво каналів); ​​також на архітектуру впливало загальний історичний розвиток - війни, іноземне панування, Реформація, економічні підйоми і стагнації.

До сутнісних характеристик архітектури Нідерландів в ХХ столітті додалося її новаторство - серед сучасних нідерландських архітекторів не тільки послідовники, а в першу чергу зачинателі, теоретики і провідники таких сучасних художніх, і в тому числі архітектурних течій, як функціоналізму ("міжнародний стиль"), деконструктивізму, неопластицизма.


2. Доготіка, готика і "полум'яніюча" готика

На території Нідерландів збереглися мегалітичні споруди епохи неоліту, кельтське поселення (1-е тис. до н.е., давньоримські будівлі (I-III ст.)

З часів панування Каролінгів на території історичних Нідерландів почали виникати й будуватися міста. У них в період так званого " Каролінзького Відродження "зводили церкви- базиліки - наприклад, Базиліка святого Серватія в Маастріхті (Х - XVI століття), що є найстарішим діючим храмом Нідерландів і рідкісним зразком романського стилю; рідше зводили центричні капели (капела палацу Валкгоф в Неймегене, що відбувається, ймовірно, з VIII - IX ст, нинішній вигляд - XI ст.). Романський стиль складався під впливом рейнських областей, Ломбардії і Північній Франції, що панувало на Нижніх землях в XI - середині XIII століттях. Центрами його були долини річок Маасу - тобто прикордоння сучасних Нідерландів і Бельгії.

У XIII столітті архітектурними центрами стали також Брабант, приморська Фландрія. Оздоблення храмів (по французьких зразках) характеризувалося символічністю змісту, умовністю форми ( капітелі церков в Маастріхті, на рубежі XII-XIII ст.)

Утрехтський собор (XIII-XVI ст.) - перший і довгий час єдиний кафедральний собор в Нідерландах

У ХIII-XV століттях виросли міста довкола замків і ринкових площ з будинками гільдій і цехів, міський вежею і ратушею; переважала радіально-кільцева планування. Будувалися міські стіни з потужними вежами і воротами, укріплені мости, дерев'яні та кам'яні будинки з вузькими фасадами, зазвичай в декількома (частіше з 3) поверхами з фронтонами, нерідко досить барвисто оформленими. Скупість і традиційність планування з одного боку, багате оздоблення і складний декор з іншого, виразно свідчили про поєднанні рис романського стилю і готики. Однак пануючою в нідерландських містах невідворотно ставала готика (замок Ріддерзаал, Гаага XIII століття; Аудекерк, Делфт, XIII-XIV ст.) У Північних Нідерландах з їх болотистими грунтами і нестачею природного каменю отримала значний розвиток так звана "цегляна готика", були розроблені полегшені покриття, в тому числі дерев'яні склепіння (Сінт-Якобскерк, Гаага; Аудекерк, Амстердам).

У XIV - першої третини XVI століття зводилися зальні церкви ( Утрехтський собор, XIII-XVI ст.) Одночасно на півдні сучасних Нідерландів - в Брабанті розцвіла пізня, "палючий" готика, яка все ж є більш притаманною для Бельгії, в Нідерландах ж вона представлена ​​поодинокими зразками в Алкмаре, Мідделбург (Мідделбургская ратуша, 1452-1520, архітектори - сім'я Келдермансов, більш відома по творчості в Бельгії) і т.д. По суті палючий готика свідчила про настання Відродження в нідерландській архітектурі.


3. Нідерландські Відродження і класицизм (1500-1800)

У XVI столітті з Італії та Франції в архітектуру Нідерландів проникають класичні принципи Відродження, нідерландські архітектори починають набувати професійну освіту, писати теоретичні твори. Першим нідерландським теоретиком архітектури був живописець і гравер Пітер Кук ван Альстом (1502-1550). Йому належать переклади Вітрувія (видані в 1539 р.) і трактатів Серлио (1540-ті рр.).

Цікаво, що це переймання (не запозичення) ренесансного мистецтва, в тому числі і в архітектурі, було непрямим, адже італійці або французи не працювали в нідерландських містах, як скажімо в Німеччині, тобто абсорбція нового відбувалася на місцевому грунті силами місцевих же будівельників, що неминуче вело до трансформації архітектурних форм італійського Ренесансу в нідерландській архітектурі. Форми ці, сприймані ззовні і грунтовно перероблені, використовувалися для декоративного оздоблення, не зачіпаючи старої, звичної готичної конструкції будівель. Ордерні елементи, ренесансні тяги, карнизи наносилися на звичайні, по суті середньовічні, будівлі, результатом чого стало значне зміна "класичних" пропорцій. Дуже високі фронтони будівель зберігали східчасту форму, на фасадах і раніше виділялися еркери. Типовими в цьому відношенні є численні будівлі ратуш, цехів, купецьких корпорацій, ваг і т.п.

На архітектуру Нідерландів цього періоду так званого північного (або нідерландського) Відродження значно вплинули зовнішні і внутрішні політичні, економічні та релігійні чинники. Так, подъем экономики и политики вел к обогащению и росту нидерландских городов, их развитию, и первую очередь, строительству светских сооружений (ратуши, склады, торговые ряды и др.), обособлению национальных художественных, в том числе и архитектурных традиций; Реформация привела к возведению новых - протестантских храмов, которые уже не несли в себе значительный готический элемент, а были ренессансными (Зюдеркерк, Амстердам, 1603 - 11 , первая реформистская церковь в городе; арх. Хендрик де Кейзер).

В светских сооружениях этого времени был создан новый, очень живописный стиль, где все же готическая традиционная основа-структура сочеталась (когда органично, когда не очень) с огромным количеством ренессансных архитектурных мотивов. В отдельных местах сложилась традиция кирпичной кладки (" Мясные ряды ", Харлем, около 1600), в том числе с белокаменными классическими деталями (городская канцелярия, Леуварден).

Застройка XVII-XVIII вв на канале Кейзерсграхти, Амстердам

Выдающимися архитекторами Голландии, творившими в этот период, были Якоб ван Кампен (Jacob van Campen, 1595-1657), Ливен де Кей (Lieven de Key, около 1560-1627) и Хендрик де Кейзер (Hendrik de Keyser, 1565-1621). Всего нидерландская архитектура Ренессанса оказала значительное влияние на зодчество других стран, прежде всего Німеччині та Англии.

XVII век стал также периодом разработки и возведения многочисленных каналов в нидерландских городах (см. Каналы Амстердама) - как с целью осушения земель, защиты, так и в транспортных целях. По берегам каналов в XVII- XVIII веках активно строились и реконструировались дома купцов и богатых бюргеров.

Вид здания Амстердамского театра в стилен классицизм, около 1885 (сгорело в 1892 году и было перестроено)

В этот период в Нидерландах ощутимым стало проникновение европейского (французского) классицизма как в общественной и жилой, так и в сакральной архитектуре - от переходных форм к чистому подражанию (Амстердамская ратуша, 1648 - 55; Нивекерк, Гаага, 1649 - 56; дворец Гюгетан, Гаага, 1734 - 36).


4. XIX век: поиск национального стиля

Хотя традиционно XIX век в нидерландской архитектуре искусствоведами обозначается как "проходное" время, когда не создавались выдающиеся архитектурные памятники, в действительности утверждать это однозначно было бы совершенно ошибочным.

Ведь нидерландские города, как и большинство исторических европейских, обязаны в большой степени своему архитектурному лицу именно деятельности строителей XIX века. Это было время, когда активно росли города, развивалась промышленность (заложены основы промдизайна), происходило культурный и образовательный подъем, строились и реконструировались городские очаги культуры - музеи, театры, публичные библиотеки). Общеевропейский романтизм, пустив корни и в Нидерландах, в области архитектуры выдал на гора яркий и осязаемый результат - был определен нидерландский национальный стиль.

Рейксмузей, Амстердам (1876 - 85),фотография ок. 1895

Еще до середины XIX века в Нидерландах строили преимущественно по французским (в основном в стиле классицизм) образцами, в дальнейшем начало появлялись немало эклектических зданий, но именно нидерландская неоготика, дополненная неоренессансными деталями, в исполнении ведущих зодчих страны понимается как нидерландский национальный архитектурный стиль.

У цей період (друга пловіна XIX століття), зокрема, "стовпами" нідерландської архітектури, спроектовані і побудовані яскраві споруди, були Адольф Леонард ван Гендт ( Концертгебау, нова будівля Міського театру, обидва - Амстердам) і Пітер Кейперс ( Рейксмузей; Центральний вокзал в Амстердамі). Останній, будучи головною фігурою архітектурного історизму в Нідерландах, також здійснив колосальний вплив у галузі вивчення і дослідження, реставрації, реконструкції, а іноді і перебудові культових споруд в Нідерландах, нерідко будував нові неоготичні церкви (Собор св. Йозефа, Гронінген, 1886).

Без розуміння архітектури Нідерландів XIX століття важко зрозуміти той справжній голландський архітектурний "бум", який проходив у 1910-1930 роках, оскільки, наприклад педагогом функціоналіста Я. Ауда був той самий традиціоналіст Пітер Кейперс, а в бюро його племінника Едуарда оформилося ядро Амстердамської архітектурної школи.


5. від 1900 до теперішнього часу: модернізм і постмодернізм

У ХХ столітті голландські зодчі зіграли важливу роль у розвитку сучасної архітектури. Вже на початку століття основи раціоналістичного погляду на зведення поліфункціональних приміщень закріпив Хендрік Берлаге (Гаазький муніципальний музей).

У 1920-1930 роках в Нідерландах архітектура стала одним з видів мистецтва розвивалися динамічно. У країні виникло безліч арт-груп, які просували свої погляди на розвиток мистецтва, зокрема і архітектури.

Так, архітектори-експресіоністи Мішель де Клерк і Піт Крамер були тісно пов'язані з "Амстердамської школою". Інша група складалася з більш функціоналістського зодчих - Березень Стам (Mart Stam), Лендерт ван дер Флюгт (Leendert van der Vlugt) і Йоганнес Дейкер (Johannes Duiker). Ярим прихильником раціоналізму в архітектурі Нідерландів був також І. А. Брінкман (завод Неллефабрік, Роттердам, 1931).

Видатним явищем в нідерландському мистецтві стала робота членів арт-групи "Стиль", які, почавши зі створення власного стилю неопластицизма, нарешті, приєдналися до функціоналізму - Герріт Рітвельд ( Будинок Шредер, Утрехт, 1924) і Якобус Ауд, який був головним архітектором Роттердама, де побудував багато житлових комплексів та концептуальні будинку.

Друга світова війна і подальше відновлення забезпечили Роттердаму дивовижне розмаїття стилів. Нинішній архітектурний стиль в місті широко представлений численними хмарочосами (найвищим є вежа Маас, 164,75 м), всесвітньо відомими " кубічними будинками "( 1984, арх. Піт Блом), бізнес-спорудами (штаб-квартира " Unilever NL "), а також символом міста - мостом Еразма.

У повоєнну епоху, в 1950-60-х роках нідерландські архітектори молодого покоління А. ван Ейк (Aldo van Eyck), Я. Б. Барем і Г. Герцбергер (Herman Hertzberger; Міністерство громадських справ і зайнятості, Гаага), відоме як " Форум покоління "(Forum generation, за назвою програмного журналу), забезпечило інтернаціоналізацію голландської архітектури.

Починаючи з 1960-70-х років архітектура Нідерландів тісно пов'язана з дизайном (аеропорт Схіпхол в Амстердамі, 1963 - 67, арх. М. Ф. Дейнтьер).

Будинок WoZoCo (MVRDV), Амстердам

З 1980-х і до теперішнього часу Рем Колхас і його архітектурне бюро (Office for Metropolitan Architecture (OMA)) є провідною силою у світовій архітектурі, яке формує нове, постмодерністське покоління нідерландських архітекторів.

Сучасна архітектура у Нідерландах характеризується різноманіттям форм, практичністю, екологічною спрямованістю та оригінальністю - це зокрема стосується окремих проектів. Молодим архітекторам надається можливість експериментувати при будівництві і розширенні міст. Держава робить свій вплив на архітектуру, виступаючи в ролі замовника. Останніми прикладами є модерністська будівля Міністерства житлового забезпечення, планування простору та охорони навколишнього середовища (архітектор Хоохстад / Hoogstad) і постмодерністський будинок Міністерства охорони здоров'я, добробуту та спорту (архітектори Хравес / Graves) і Сутерс / Soeters). З найсучасніших робіт голландських архітекторів - проекти архітектурного бюро MVRDV - назва утворена від ініціалів творців компанії: Вінні Маасу (Winy Maas, * 1959), Якоба ван Рейса (Jacob van Rijs, * 1964) і Наталі де Вріс Nathalie de Vries, * 1965 ), яке втілює свої ідеї по всьому світу і відрізняється оригінальним підходом, який вже вплинув на сучасну архітектуру в цілому.


6. Джерела, посилання і література

  • Загайкевич М. П. Архітектура (Розділ) у ст. Нідерланді / / Українська Радянська Енциклопедія - с. 360
  • Нідерландське мистецтво в Вікіпедія
  • Крашенинников Н. Л. Сучасна архітектура Нідерландів (Голландія). Під загальною редакцією Д.І. С. О. Хан-Магомедова., М.: Видавництво літератури по будівництву., 1971 - 126 с., Іл.
  • Загальна історія мистецтв, т. 2, кн. 1, М., 1960, т. 3, М., 1962
  • Загальна історія архітектури, т. 3, М., 1966, т. 4, М., 1966
  • Гершензон-Чегодаєва Н. М. Відродження в нідерландському мистецтві / / у зб. Ренесанс. Бароко. Класицизм, [Сб ст.], М., 1966
  • Бенеш О., Мистецтво Північного Відродження, пров. з англ., М., 1973
Країни Європи : Архітектура

Австрія Азербайджан Албанія Андорра Білорусь Бельгія Болгарія Боснія і Герцеговина Ватикан Великобританія Угорщина Німеччина Греція Грузія Данія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Казахстан Кіпр Латвія Литва Ліхтенштейн Люксембург Республіка Македонія Мальта Молдавія Монако Нідерланди Норвегія Польща Португалія Росія Румунія Сан-Марино Сербія Словаччина Словенія Туреччина Україна Фінляндія Франція Хорватія Чорногорія Чехія Швейцарія Швеція Естонія

Залежні території

Азорські острови Аландські острови Гернсі Гібралтар Джерсі Острів Мен Фарерські острови Шпіцберген Ян-Маєн

Невизнані і частково визнані держави

Республіка Абхазія Республіка Косово Придністровська Молдавська Республіка Турецька Республіка Північного Кіпру

Частково або повністю в Азії, в залежності від проведеної кордону В основному в Азії
Перегляд цього шаблону Flag of the Netherlands.svg Нідерланди в темах
Історія Збройні сили Наука
Політика Державний лад Нідерландська монархія ( королі) Конституція Державна рада Генеральні штати Прем'єр-міністр Зовнішня політика Нідерланди
Символи Герб Прапор Гімн
Економіка Оподаткування Валюта Транспорт Туризм ( національні парки) Пошта ( історія і марки)
Географія Столиця Адміністративний поділ Міста Річки Населення ( голландці)
Культура Мови Освіта Література Кінематограф Музика Архітектура Спорт Свята Кухня Світова Спадщина
Релігія Католицизм Протестантизм Інші релігії у Нідерландах
Зв'язок Пошта Інтернет
Портал "Нідерланди"