Асортимент

Асортимент - склад однорідної продукції за видами, сортами та марками. Розрізняють асортимент послуг, асортимент продукції і торговий асортимент:

  • асортимент послуг - набір послуг, пропонованих споживачам. За ступенем деталізації асортимент послуг підрозділяється на три основних види: груповий, видовий і внутрішньовидової.
  • асортимент продукції - склад, співвідношення окремих видів виробів у продукції підприємства, галузі, групі товарів з урахуванням їх якості та сортності.

У маркетингу характеристиками асортименту є: ширина, глибина, стійкість і висота асортименту. Де:

 * Ширина асортименту - кількість асортиментних груп у всій сукупності товарної продукції. * Глибина асортименту - кількість виробів в одній асортиментній групі. * Висота асортименту - середня ціна асортиментної групи [1]. 
  • асортимент товарів - група товарів, пов'язаних між собою або в силу схожості сфери їх функціонування (застосування), або в рамках одного і того ж діапазону цін.

Асортимент товарів - згідно ГОСТ Р 51303-99 - набір товарів, об'єднаних за якоюсь однією або сукупністю ознак.


Примітки