Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Афганістан


Afghanistan (orthographic projection). Svg

План:


Введення

Афганістан ( дарі افغانستان ) (Afğānistān), офіційна назва - Ісламська Республіка Афганістан ( пушту د افغانستان اسلامي جمهوریت , дарі جمهوری اسلامی افغانستان ) - держава на Середньому Сході, не має виходу до моря. Одна з найбідніших країн світу. Протягом останніх 33 років (з 1978) в країні йде громадянська війна.

Межує з Іраном на заході, Пакистаном - на півдні і сході, Туркменістаном, Узбекистаном і Таджикистаном - на півночі, Китаєм - в самої східній частині країни.

Афганістан знаходиться на роздоріжжі між Сходом і Заходом і є давнім центром торгівлі і міграції. Його геополітичне розташування - між Південної та Центральною Азією з одного боку і Близьким Сходом з іншого, що дозволяє йому грати важливу роль в економічних, політичних і культурних відносинах між країнами регіону.


1. Етимологія

Назва "Афганістан" перекладається на російська мова як "країна афганців ".

1.1. Походження назви

Перша частина назви - "афган", "афгані" - це інша назва пуштунів - найбільшої етнічної групи в країні. Дійсно територія Афганістану важкодоступна і зручна для племен, які з тих чи інших причин зберігали свою незалежність від різного роду завойовників Центральної Азії. Це так зване зовнішнє назва народу, на відміну від самоназви (аналогом в російській мові можна вважати слова "німець", "німці", тобто не вміють говорити "по-нашому", німі. Так називалися всі іноземні жителі. А також слово варвари в грецькій мові). Остання частина назви, суфікс "-стан", сходить до індоєвропейської кореня "* stā-" ("стояти") і перською мовою означає "місце, країна ". У сучасному перською мовою суфікс"-Іста "( перс. ستان ) Застосовується для утворення топонімів - географічних назв місць проживання племен, народів і різних етнічних груп.

Термін "афганці" в якості назви народу, використовується принаймні починаючи з ісламського періоду. На думку ряду вчених, слово "афганський" з'являється вперше в історії в 982 році, тоді під ним розумілися афганці різних племен, що жили на західному кордоні гір уздовж річки Інд [4].

Марокканський мандрівник Ібн Батута, який відвідав Кабул в 1333 пише:

"Ми подорожували по Кабулу, раніше величезному місту, на місці якого в даний час проживає плем'я персів, які називають себе афганцями".
Nancy Hatch Dupree - The Story of Kabul (Mongols)

В "Енциклопедії іраніке" [5] сказано:

З етнологічної точки зору, "афганський" - термін, яким перською мовою Афганістану називаються пуштуни. Цей термін поширюються все більше і за межами Афганістану, оскільки пуштунський племінний союз на сьогоднішній день є найбільш значимим у цій країні, чисельно і політично ".

Крім того, вона пояснює:

Під назвою "Avagānā", ця етнічна група вперше згадується індійським астрономом Varāha Mihira на початку VI-го століття нашої ери в його праці "Brihat-samhita".

Ця інформація підкріплюється і традиційної пуштунської літературою, наприклад, у працях поета XVII-го століття Хушаль-хана Хаттак [6], який писав по-пуштунських :

Араби знають це, і знають римляни: афганці - це пуштуни, пуштуни - це афганці!

Термін "Афганістан" згадав у своїх спогадах імператор Бабур в XVI столітті : у той час це слово означало землі на південь від Кабула, де в основному і проживають пуштуни [7].

Також сер Монстюарт Элфинстон, возглавивший британскую дипломатическую миссию в Афганистан в 1808 году, в своей книге "Account of the Kingdom of Cabul and its Dependencies in Persia and India" писал, что сами афганцы верят в то, что они являются потомками еврейского рода, берущего свое начало от третьего сына Иосифа Афгана. Впрочем, там же Эльфинстон пишет о несостоятельности этой теории и ее неподтвержденности.

До XIX века название использовалось только для традиционных земель пуштунов, в то время как всё государство в целом, было известно как Кабульское королевство [8]. В других частях страны в определенные периоды истории существовали независимые государства, такие, как Королевство Балхе в конце восемнадцатого и в начале девятнадцатого века [9].

Наконец, с расширением и централизацией власти в стране, афганские правители приняли название "Афганистан" для всего королевства. "Афганистан" в качестве названия всего царства было упомянуто в 1857 году Фридрихом Энгельсом [10], оно стало официальным названием, когда страна была признана мировым сообществом в 1919 году, после обретения полной независимости от Великобритании, и было утверждено в качестве такового в Конституции Афганистана 1923 года [11].


2. Географія

Рельеф Афганистана

2.1. Рельєф

Территория Афганистана располагается в северо-восточной части Иранского нагорья. Значительную часть страны составляют горы и находящиеся между ними долины [12].

На севере страны расположена Бактрийская равнина, в пределах которой лежит песчано-глинистая пустыня, являющаяся продолжением Каракумов. На юге и востоке её окаймляют горные системы: Паропамиз, состоящая из двух хребтов - Сафедхок и Сиахкок, а также Гиндукуш.

Южнее расположены Среднеафганские горы и Газни-Кандагарское плоскогорье. На западе, по границе с Ираном, лежат плато Наомид и впадина Систан. Крайний юг страны занимают впадина Гауди-Зира, глинисто-щебнистая пустыня Дашти-Марго и песчаные пустыни Гармсер и Регистан.

Западнее Гиндукуша находится нагорье Хазараджат высотой 3000-4000 м. На границе с Пакистаном находится высшая точка страны - гора Ношак, высотой 7492 м.

 • Галерея
 • Горный пейзаж

 • Ландшафт Афганистана

 • Северо-запад страны

 • Восток страны


2.2. Клімат

Климат Афганистана субтропический континентальный, холодный зимой и сухой, жаркий летом. Средние температуры и количество осадков изменяются с высотой: зимой от +8 до −20 C и ниже, летом от +32 до 0 C. В пустынях выпадает 40-50 мм осадков в год, на плоскогорьях - 200-250 мм, на наветренных склонах Гиндукуша 400-600 мм, на юго-востоке Афганистана, куда проникают муссоны с Индийского океана, около 800 мм. Максимум осадков приходится на зиму и весну. На высоте 3,000-5,000 м снежный покров держится 6-8 месяцев, выше - ледники.


2.3. Геологическое строение

Территория Афганистана расположена в основном в пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса, за исключением Бактрийской равнины, принадлежащей южной окраине Туранской платформы.

2.4. Реки и водоёмы

Все реки, за исключением Кабула, впадающего в Инд, являются бессточными. Наиболее крупные из них - Амударья, протекающая по северной границе страны, Герируд, разбираемая на орошение и Гильменд, впадающая вместе с реками Феррах-Руд, Хаш-Руд и Харут-Руд во впадину Систан и образующие там группу пресноводных озёр Хамун. Питаются реки главным образом талыми водами горных ледников. На равнинных реках весной половодье, а летом они пересыхают. Горные реки обладают значительным гидроэнергопотенциалом. Во многих районах единственным источником водоснабжения и орошения являются подземные воды.


2.5. Корисні копалини

Недра Афганистана богаты полезными ископаемыми, но их разработка носит ограниченный характер ввиду их расположения в отдалённых горных районах.

Присутствуют залежи каменного угля и драгоценных металлов, бериллиевых руд, серы, поваренной соли, мрамора, лазурита, барита, целестина. Присутствуют месторождения нефти, природного газа, гипса. Разведаны медные, железные, марганцевые руды.

Медное месторождение Айнак близ Кабула считают самым большим в Евразии, недалеко от Кабула находится и железорудное месторождение Хаджигек, которое считается самым крупным в южноазиатском регионе [13].


3. Історія

Переписать
Цей розділ має бути повністю переписаний.
На странице обсуждения могут быть пояснения.
На протяжении многих веков Афганистан был восточной частью Персидской империи. С тех пор он является частью иранского культурного пространства

Афганистан - страна с древнейшей историей. Первые люди появились на территории Афганистана по меньшей мере 5000 лет назад, и сельские общины этого региона были одними из первых в мире [14] [15].

Передбачається, що зороастризм, возможно, возник на нынешней территории Афганистана между 1800 до 800 годами до н. э., а Заратустра жил и умер в Балхе [16] [17]. На древне-восточных иранских языках, как, например, на авестийском, говорили в этом регионе во время расцвета зороастризма. К середине VI века до нашей эры, Ахемениды включили Афганистан в состав своей Персидской империи.

Империя Ахеменидов пала под ударами Александра Македонского после 330 года до н.э и территория Афганистана вошла в состав его империи. После распада империи Александра Македонского Афганистан был частью государства Селевкидов, контролировавших регион до 305 г. до н. е.. Буддизм стал доминирующей религией в регионе.

Греко-бактрийское царство в период своего наивысшего расцвета

Затем регион стал частью Греко-бактрийского царства. Индо-греки были разбиты скифами и вытеснены из Афганистана к концу II-го века до нашей эры. Греко-бактрийское царство просуществовало до 125 г. до н. е..

В I веке н. е.. Парфянская империя покорила Афганистан. В середине-конце II века н. е.. Кушанская империя с центром в современном Афганистане, стала большой покровительницей буддийской культуры. Кушаны были разбиты Сасанидами в III веке [18]. Хотя различные правители, называющие себя кушанами (как известно, Сасаниды) продолжали править, по крайней мере частью этого региона [19]. В конце концов кушаны были разгромленны гуннами, место которых, в свою очередь, заняли эфталиты, создавшие в регионе своё государство в первой половине V века [20]. Эфталиты были разбиты сасанидским царём Хосровом I в 557 году. Однако, эфталитам и потомкам кушан удалось создать небольшое государство в Кабулистане, которое впоследствии захвачено мусульманскими арабскими армиями и, наконец, завоевано государством Газневидов.


3.1. Исламский и монгольский период

Афганистан - восточная часть Арабского халифата в 750 г.

В VII веке территория Афганистана была завоёвана арабами, принесшими свою культуру и новую религию - ислам. Однако окончательно ислам утвердился лишь в конце X века, когда регион вошёл в состав империи Саманидов [21].

В X веке в страну из Средней Азии пришли тюрки. На территории Афганистана возникла Газневидская империя (со столицей в городе Газни), включавшая в себя также части Ирана, Средней Азии и Індії. Начался расцвет науки и культуры [21].

Однак у XIII веке регион подвергается вторжению войск Чингизхана [21].


3.2. Династия Хотаки

Заготівля розділу
Цей розділ не завершений.
Ви допоможете проекту, виправивши і доповнивши його.

В XVIII веке территория Афганистана входила в состав Персидской империи ирано-азербайджанской династии Сефевидов. После ослабления Персии и нескольких восстаний афганцы сумели создать ряд независимых княжеств - Кандагарское и Гератское. Кандагарское княжество находилось под властью пуштунской династии Хотаки, основанной Мир Вайсом. В 1722 году афганские войска предприняли поход в Персию и даже захватили её столицу - Исфахан, однако затем потерпели поражение от Надир-шаха.

Надир-шах затем распространил свою власть на Афганистан, но его власть там оказалась непрочной и после его гибели в 1747 году империя Сефевидов распалась.


3.3. Дурранийская держава

Дурранийская империя в период своего наивысшего расцвета

Дурранийская империя была основана в Кандагаре в 1747 году военным командиром Ахмад-шахом Дуррани. Она стала первым единым афганским государством. Однако при его преемниках империя распалась на ряд самостоятельных княжеств - Пешаварское, Кабульское, Кандагарское и Гератское.


3.4. Сучасна історія

3.4.1. Англо-афганские войны

Благодаря своему стратегическому положению в центре Евразии, Афганистан становится ареной борьбы между двумя мощными державами того времени: Британской и Российской империями. Эта борьба получила название " Большой игры ". С целью контроля над Афганистаном Британская империя провела серию войн, но в конце концов была вынуждена признать независимость Афганистана в 1919.


3.4.2. Королевство Афганистан

Король Афганистана Захир-Шах и его жена с президентом Джоном Ф. Кеннеди и его женой Жаклин Кеннеди
Король Аманулла с визитом в Берлине. Этот визит положил начало стратегическому партнёрству Афганистана и Германии

Имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены с РСФСР в 1919 году - Афганистан был первым государством, которое признало РСФСР).


3.4.3. Первая республика и диктатура Дауда

17 липня 1973 года в Афганистане произошёл государственный переворот. Монархия была упразднена и в стране была провозглашена республика. Этот период истории характеризуется крайней политической нестабильностью. Президент Мухаммед Дауд пытался провести реформы и модернизировать страну, но в конечном счёте ему это не удалось.


3.4.4. Апрельская (Саурская) революция

У квітні 1978 року в країні почалася революція. Президент Мухаммед Дауд разом з членами своєї сім'ї був страчений, а до влади прийшла комуністична Народно-демократична партія Афганістану (НДПА).

3.4.5. Демократична Республіка Афганістан. Початок громадянської війни

Палац Аміна після штурму радянським спецназом ГРУ
Частини Радянської Армії в Афганістані.

У квітні 1978, після Саурской (Квітневої) революції проголошена Демократична Республіка Афганістан. Главою держави став Нур Мухаммед Таракі, а головою Революційної ради - Хафізулла Амін. Уряд став проводити радикальні реформи, зокрема, секуляризацію, що викликало масові протести в традиційному афганському суспільстві. У країні почалася Громадянська війна. Незабаром правляча партія НДПА розкололася на дві фракції - Хальк і Парчам, які вступили в боротьбу за владу. Нур Мухаммед Таракі був убитий, а главою держави став Хафізулла Амін. В СРСР Аміна вважали ненадійним людиною, здатною в будь-який момент переорієнтуватися на Захід. Тому радянське керівництво прийняло рішення усунути Аміну, а в країну ввести війська, щоб допомогти комуністичному уряду впоратися з бунтівниками. В результаті, СРСР виявився втягнутий в громадянську війну, що продовжується і понині. Після вбивства Аміна під час штурму президентського палацу радянським спецназом, пост голови Революційної ради зайняв Бабрак Кармаль. 4 травня 1986 за рішенням 18-го пленуму ЦК НДПА Б. Кармаль був звільнений "за станом здоров'я". Зміщення з посади було викликано змінами в СРСР, де до влади прийшов Горбачов. Новим головою Революційної ради Демократичної Республіки Афганістан 1 жовтня стало Мухаммед Наджибулла. Через місяць, 30 листопада, відповідно до нової конституції Лойя Джирга обрала його новим президентом країни, відновивши тим самим пост, який був скасований після Саурской революції. Радянські війська були виведені з країни в 1989. Після відходу радянських військ (1989) Наджибулла залишався при владі ще протягом трьох років.


3.4.6. Правління талібів

Таліби в Гераті, липень 2001

Після виведення радянських військ в 1989 громадянська війна не закінчилася, а розгорілася з новою силою. На півночі країни група польових командирів утворила Північний альянс. У квітні 1992 повстанці увійшли в Кабул, і Демократична Республіка Афганістан припинила своє існування. Під час боротьби за владу між Ахмадом Шахом Масудом і Гульбеддіна Хекматіяра столиця Кабул була обстріляна артилерією протиборчих сторін і велика кількість культурних та історичних пам'яток афганської столиці було зруйновано [22]. Тим часом на півдні країни набирало силу рух " Талібан ". Здебільшого таліби були пуштунами за національністю і оголосили себе захисниками інтересів пуштунського народу. Їх метою була побудова в Афганістані радикального ісламського держави [ обтічні висловлювання ] .

До 1996 під їх контроль потрапила велика частина країни, у вересні після взяття Кабула Мухаммед Наджибулла був страчений, а Північний альянс був витіснений у віддалені прикордонні північні провінції. Правління талібів характеризувалося релігійною нетерпимістю по відношенню до іновірців (так, наприклад, незважаючи на протести світової спільноти, в тому числі і мусульманських країн, талібами були підірвані пам'ятники архітектури - Баміанскій статуї Будди, які були оголошені ними "язичницькими ідолами") і жорстокістю - наприклад, злодіям відрубували руки, жінкам і дівчатам було заборонено відвідувати школи і перебувати на вулиці без супроводу чоловіка і т.д [23].

З 1992 починається масштабне зростання виробництва наркотиків в Афганістані. Рекордний урожай опіатів - 4600 тонн - був зібраний в 1999, під час талібського правління [24]. В 2000 через сильну посуху було зібрано 3275 тонни опіумного маку [25]. У тому ж році таліби під тиском світового співтовариства [26] заборонили вирощування опіумного маку на контрольованій ними території, в результаті чого за 2001 рік в Афганістані був вирощений рекордно низький урожай опіумного маку: було вироблено всього 185 тонн опіуму, причому більша частина цього опіуму була зібрана на території провінції Бадахшан, контрольованої Північним альянсом [27].

Після терактів 11 вересня 2001, міжнародний терорист Усама бен Ладен знайшов притулок в талібському Афганістані. Це послужило приводом для вторгнення США до Афганістану. Однак на думку деяких журналістів [ обтічні висловлювання ] , Справжньою причиною стала відмова талібів в прокладанні трубопроводу TAPI (Туркменістан-Афганістан-Пакистан-Індія) на умовах США, зокрема, план вторгнення США до Афганістану нібито існував ще за півроку до подій 11 вересня [28].


3.4.7. Війна в Афганістані з 2001

В ході операції "Непохитна свобода" на початок 2002 режим талібів упав. Але остаточно рух "Талібан" не було зламано. Основні сили пішли в гірські райони Вазірістану, інші перейшли до партизанської війни на території Афганістану і Пакистану.

3.4.8. Республіка Афганістан

Після падіння режиму талібів була проголошена сучасна Республіка Афганістан. У грудні 2001 на Боннської конференції афганських політичних діячів Хамід Карзай був поставлений на чолі перехідної адміністрації Афганістану. У червні 2002 Лойя Джирга (Вища рада, до якого входять лідери всіх народів, племен та угруповань Афганістану) обрала його тимчасовим президентом країни. В 2004 була прийнята нова Конституція і проведені перші президентські вибори, на яких переміг Хамід Карзай.

20 серпня 2009 в країні пройшли чергові президентські вибори, перемогу на яких отримав діючий президент Хамід Карзай. [29].

Незважаючи на це, в країні як і раніше продовжується громадянська війна, але вже за участю Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF).


4. Державні символи

4.1. Прапор

Нинішній прапор прийнятий у 2004. Зображення прапора являє собою вертикальний чорно-червоно-зелений триколор, в центрі якого (посередині червоної смуги) зображена державна емблема Афганістану. Чорний колір символізує історичне минуле - боротьбу з британськими колонізаторами, червоний - кров, пролиту за свободу, зелений - традиційний колір ісламу. Пропорції прапора - 7:10.


4.2. Герб

Герб (Національна емблема) Афганістану існує з моменту утворення держави. Зображення герба являє собою мечеть з мінбар, обрамлену колоссям. До мечеті приставлені два прапора Афганістану. Зверху зображено освітлена променями сонця Шахада - ісламський символ віри, під яким розміщено такбір (напис "Аллах великий"). Під мечеттю - дата 1298, що за ісламським календарем відповідає 1919, коли країна здобула незалежність. Герб також зображується на прапорі Афганістану.


4.3. Гімн

Нинішній гімн прийнятий в травні 2006. Слова гімну виконуються мовою пушту і містять в собі такбір (слова "Аллах великий"), а також перерахування всіх народів, що населяють Афганістан.

5. Державно-політичний устрій

5.1. Державний лад

Згідно Конституції 2004 року, Афганістан є ісламською республікою з президентською формою правління.

5.1.1. Глава держави

Президент Хамід Карзай і Президентська Гвардія в Кабулі.

Президент є Верховним головнокомандувачем Збройними силами країни, формує уряд, обирається (не більше двох строків підряд) на чотири роки загальним таємним голосуванням. В даний час президентом Афганістану є Хамід Карзай, обраний на виборах 2009, але в умовах іноземної окупації.


5.1.2. Виконавча влада

Главою Уряду є Президент, який призначає за згодою Парламенту членів кабінету. У віданні Уряду - бюджет, законопроекти, нормативи, інструкції і т. д. У складі уряду - 27 осіб.

5.1.3. Законодавча влада

Парламент Афганістану в 2006 році

Вищий орган законодавчої влади - Парламент (в Афганістані він називається Маджлес-е Меллі, що складається з верхньої (Мішрану джирга) і нижньої (Волес джирга) палат. Верхня палата складається з 249 депутатів, що обираються шляхом прямих загальних і таємних виборів на чотирирічний термін.


5.1.4. Судова система

В Афганистане судебная система является независимой ветвью государственной власти. В настоящее время, в рамках выполнения Боннских соглашений 2001 года, Афганистан временно вернулся к судебной системе 1964 года, в которой традиционное шариатское право сочетается с элементами европейских правовых систем. Несмотря на то, что в ней нет чётких указаний относительно роли шариата, в ней отмечено, что законы не должны противоречить основным принципам ислама.


5.1.5. Лойя Джирга (Высший совет)

В структуре высших органов государственного управления есть также традиционный орган представительной власти - Лойя джирга ("Великое собрание", "Высший совет"), в состав которого входят члены обеих палат парламента и председатели провинциальных и окружных советов.

5.2. Правоохоронні органи

Полицейские подразделения на параде
Афганские полицейские в тренировочном лагере

Органы правопорядка представлены Афганской Национальной Полицией, насчитывающей по состоянию на 2010 год около 90 000 человек [30].

Вследствие продолжающейся гражданской войны полицейские функции выполняют армейские подразделения. Коррупция и неграмотность среди сотрудников остаются на высоком уровне. Полицейские подразделения готовятся инструкторами из стран НАТО.


5.3. Внутренняя и внешняя политика

Президент Афганистана Хамид Карзай в Германии с Францом Жосефом Джунгом (справа) и Джеймсом Джонсоном (слева)

В настоящее время в стране продолжается гражданская война с участием войск США і НАТО. В конце 2001 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций санкционировал создание Международных сил содействия безопасности (ИСАФ). Это подразделения в составе войск НАТО, которые участвуют в оказании помощи правительству президента Хамида Карзая, а также восстановлению ключевой инфраструктуры в стране. В 2005 году США и Афганистан подписали стратегическое соглашение о партнерстве обоих государств и долгосрочным отношениям. В то же время, несколько миллиардов долларов были предоставлены со стороны международного сообщества для восстановления страны.


6. Адміністративний поділ

Карта административного деления Афганистана

Афганистан является унитарным государством и административно делится на 34 провинции (вилаят, velāyat), которые, в свою очередь, делятся на районы.


7. Збройні сили

Нынешние вооружённые силы Афганистана были фактически созданы заново при помощи инструкторов США і НАТО. По состоянию на январь 2010 года, численность вооружённых сил составляла 108 000 человек [31]. До 2014 году численность военнослужащих планируется увеличить до 260 000 человек [31].

Вооружённые силы подразделаются на Афганскую Национальную Армию (АНА) и Национальный воздушный корпус Афганистана. Организационно, АНА состоит из корпусов, подразделяющихся на бригады и батальоны. Также, в состав АНА входит батальон спецназа.

Состоящая на вооружении АНА тяжёлая техника - в основном, производства СССР, доставшаяся в наследство от ВС ДРА - БМП-1, БТР-60, БТР-80, танки Т-55, Т-62, а также США - боевые машины пехоты M-113 и Humvee.

Военно-воздушные силы представлены Национальным воздушным корпусом Афганистана. На вооружении состоят, в основном, вертолёты советского производства - Мі-8, Ми-17, Ми-24, а также чехословацкие учебные самолёты L-39.

 • Галерея
 • Солдаты Афганской Национальной Армии в 2005 году

 • Учебные L-39 Национального военно-воздушного корпуса


8. Економіка

Фрукты гранаты из Афганистана
Афганские ковры

Афганистан - крайне бедная страна, сильно зависящая от иностранной помощи (2,6 млрд долл. в 2009 году, при государственном бюджете 3,3 млрд долл.).

ВВП на душу населения в 2009 году - 800 долл. (по паритету покупательной способности, 219-е место в мире).

78 % работающих - в сельском хозяйстве (31 % ВВП), 6 % - в промышленности (26 % ВВП), 16 % - в сфере обслуживания (43 % ВВП). Уровень безработицы - 35 % (в 2008 году).

Продукция сельского хозяйства - опиум, зерно, фрукты, орехи; шерсть, кожа.

Продукция промышленности - одежда, мыло, обувь, удобрения, цемент; ковры; газ, уголь, медь.

Экспорт - 0,6 млрд долл (в 2008, без учёта нелегального экспорта): опиум, фрукты и орехи, ковры, шерсть, каракуль, драгоценные и полудрагоценные камни.

Основные покупатели в 2008 - Индия 23,5 %, Пакистан 17,7 %, США 16,5 %, Таджикистан 12,8 %, Нидерланды 6,9 %.

Импорт - 5,3 млрд долл. (в 2008): промышленные товары, продукты питания, текстиль, нефть и нефтепродукты.

Основные поставщики в 2008 - Пакистан 36 %, США 9,3 %, Германия 7,5 %, Индия 6,9 %.


8.1. Производство наркотиков

Карта Афганистана, изданная ООН. На ней указаны уровни рисков, региональной безопасности и производства наркотиков

В конце августа 2008 Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовал свой ежегодный доклад о производстве опиумного мака в Афганистане, в котором утверждается: " Ещё ни одна страна в мире, кроме Китая середины XIX века, не производила столько наркотиков, сколько современный Афганистан ".

После вторжения войск США і НАТО, производство наркотиков увеличилось в несколько раз [32]. Сегодня именно Россия и страны ЕС являются главными жертвами героина, поступающего из Афганистана [33]. Отмечают, что бурный рост потребления наркотиков в России в последние десять лет произошёл именно за счёт наркотрафика из Афганистана [33].

По данным UNODC, в Афганистане производится уже более 90 % опиума, поступающего на мировой рынок. Площадь опиумных плантаций составляет 193 тыс. га. Доходы афганских "наркобаронов" в 2007 году превысили 3 млрд долл. (что, по разным оценкам, составляет от 10 % до 15 % официального ВВП Афганистана). Площадь посевов опийного мака в Афганистане сейчас превосходит плантации коки в Колумбии, Перу и Боливии, вместе взятых. В 2006 году в стране было произведено 6100 тонн опиума, а в 2007 - рекордный урожай в 8000 тонн [34].

При этом, на севере и в центре, контролируемых правительством Хамида Карзая, производится лишь 20 % афганского опиумного мака, а остальная доля - в южных провинциях на границе с Пакистаном - зоне действий войск НАТО и талибов. Главный центр производства наркотиков - провинция Гильменд, оплот движения Талибан [35], где площадь посадок составила 103 тыс. га [36] [37].

Афганистан официально находится под патронатом Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) (которому США передали эту ответственность после официального завершения военных операций), но международные силы так и не смогли взять под контроль всю территорию Афганистана, ограничивая своё реальное влияние в основном Кабулом и окрестностями.

За даними ООН, около 90 % поступающих в Европу наркотиков имеют афганское происхождение. ISAF, со своей стороны, на словах заявляет, что его войска проводят в Афганистане операцию по поддержанию мира и готовы помогать афганскому правительству в решении наркопроблемы, но это прежде всего и в основном его собственная задача.

Выращивание мака зачастую является единственным источником доходов для афганских крестьян [38].

Афганистан - самый крупный в мире производитель опиума; выращивание мака сократилось на 22 % и 157,000 гектаров в 2008, но остаётся на исторически высоком уровне; неблагоприятные условия для выращивания в 2008 году снизили количество собранного урожая до 5,500 тонн, на 31 % по сравнению с 2007. Если бы весь урожай был переработан, получилось бы около 648 тонн чистого героина. Талибан и другие антиправительственные группировки участвуют непосредственно в производстве опиума и получают прибыль от торговли им. Опиум является ключевым источником доходов Талибана в Афганистане [39]. В 2008 году доход Талибана от продажи наркотиков составил 470 миллионов долларов [39]. Повсеместная коррупция и нестабильность в государстве препятствуют применяемым мерам по борьбе с наркотиками. Большая часть героина, реализуемого в Европе и Восточной Азии произведена из афганского опиума(2008) [40].

Ряд экспертов считает, что в период правления Талибана производство наркотиков находилось под запретом и пресекалось, тогда как после ввода войск США і НАТО изготовление и поставки наркотиков значительно возросли и контролируются ими [41]. Причем возросло количество переработанного сырья в героин, что говорит о завозе технологий переработки . Войска НАТО, находящиеся в Афганистане, отказываются вести уничтожение посевов опиумного мака, хотя в Колумбии американскими войсками такие операции проводятся. Некоторые эксперты [ обтекаемые выражения ] заявляют, что США выгодно держать на игле Европу и Россию, получая как посредник при перепродаже наркотиков огромные суммы [ источник не указан 21 день ].

К примеру, директор казахстанской консалтинговой организации "Группа оценки рисков" Досым Сатпаев считает, что наркотики производят афганские группы, оппозиционные движению Талибан. Поддерживая их, НАТО закрывает глаза на их наркотическую деятельность [42].

Также, по словам Майкла Бернстама, профессора Стенфордского университета, Талибан "запретил наркотики и жёстоко карал", осуществляя репрессии против наркопроизводителей. Он обвинил НАТО в "гуманитарном отношении" к населению, производящему наркотики [42].


9. Населення

Провинции по этносам

Численность населения - 28,4 млн (оценка на июль 2009)
Ежегодный прирост - 2,6 %
Рождаемость - 45,5 на 1000 (4-е место в мире)
Смертность - 19,2 на 1000 (8-е место в мире)
Фертильность - 6,5 рождений на женщину (4-е место в мире)
Младенческая смертность - 247 на 1000 (1-е место в мире; данные ООН конца 2009 года)
Средняя продолжительность жизни - 44,6 года (214-е место в мире)
Городское население - 24 %
Грамотность - 43 % мужчин, 12 % женщин (оценка 2000 года)

Афганистан - многонациональное государство. Его население состоит из различных этнических групп, принадлежащих к различным языковым семьям - иранской, тюркской и других.
Наиболее многочисленной этнической группой являются пуштуны - их численность колеблется, по разным оценкам, от 42 до 39,4 % населения. Вторая по численности группа - таджики (фарсиваны "персоязычные") - от 27 до 38 %. Третья группа - хазарейцы - от 8 до 10 %. Четвёртая по величине этническая группа - узбеки - составляет от 6 до 8 %. Менее многочисленные этнические группы - аймаки, туркмены, белуджи составляют 4.3-01 %, 1-3 % и 0,5-2 % соответственно. Прочие этнические группы насчитывают от 1 до 4 %.


9.1. Міста

Города Афганистана по населению (2009) [43]
N Місто Провінція
( вилаят)
Населення,
чол.

New style apartment buildings in Kabul.jpg
Здания в Кабуле
Mazar-e Sharif - scene.jpg
Мечеть в Мазари-Шарифе

1 Кабул Кабул 2 938 300
4 Герат Герат 395 400
2 Кандагар Кандагар 363 100
3 Мазари-Шариф Балх 333 800
5 Джелалабад Нангархар 188 300
6 Кундуз Кундуз 129 500
7 Баглан Баглан 119 607
8 Пули-Хумри Баглан 94 400 -
9 Меймене Фарьяб 73 200
10 Шибирган Джаузджан 71 500
11 Талукан Тахар 6400010. Культура

Девочки в Кабуле в своей традиционной одежде поют на праздновании Международного женского дня в 2002 году.

Афганистан имеет древнюю историю, сохранившуюся до наших дней культуру в виде различных языков и памятников. Тем не менее, многие исторические памятники были разрушены во время войны. Дві известные статуи Будды в провинции Бамиан были уничтожены движением " Талибан ", которые рассматривали их как "идолопоклоннические" и "языческие". Другие известные памятники архитектуры находятся в городах Кандагаре, Газни и Балхе. Джамский минарет, в долине реки Хари, включён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плащ Мухаммеда хранится внутри знаменитого Халха Шарифа в городе Кандагар.


10.1. Спорт

Бузкаши является национальным видом спорта в Афганистане. Всадники поделены на две команды, играют в поле каждая команда пытается захватить и удерживать шкуру козы. Афганские овчарки также возникли в Афганистане.

10.2. Література

Переписать
Цей розділ має бути повністю переписаний.
На странице обсуждения могут быть пояснения.
Голубая мечеть в Мазари-Шарифе

Хотя уровень грамотности очень низок, классика персидской поэзии играет очень важную роль в афганской культуре. Поэзия всегда была одним из основных столпов образования в Иране и Афганистане: в такой степени, что интегрировалась в культуру. Персидская культура по-прежнему оказывает большое влияние на афганскую культуру. Закрытые поэтические соревнования, известные как " муша'эра ", довольно часто проводятся даже среди простых людей. Почти в каждом доме есть один или несколько каких-либо сборников стихов, пусть даже их не читают часто.

Восточный диалект персидского языка широко известен как " дари ". Само название происходит от "парси-э дербари" ("придворный фарси"). Старинное название "дари" - одно из первоначальных названий персидского языка - было восстановлено в афганской Конституции 1964 года и было призвано "показать, что афганцы считают свою страну колыбелью языка. Таким образом, названия фарси, как языка персов, следует строго избегать".


10.3. Релігія

Господствующей религией является ислам - его исповедует свыше 90 % населения. Распространены также индуизм, сикхизм, буддизм, зороастризм, многочисленны различные автохтонные языческие культы и синкретические верования (езиды [ источник не указан 318 дней ] и пр.)

По итогам исследования международной благотворительной христианской организации " Open Doors " за 2011 год, Афганистан занимает 3 место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан [44].


Примітки

 1. Afghanistan. The World Factbook. Central Intelligence Agency (13 декабря 2007).
 2. Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). " World Population Prospects, Table A.1 - www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf" (.PDF).
 3. 1 2 Afghanistan - International Monetary Fund. Архивировано - www.webcitation.org/616f9QMsX из первоисточника 21 августа 2011.
 4. Morgenstierne, G. (1999), "AF GH ĀN", Encyclopaedia of Islam (CD-ROM Edition v. 1.0 ed.), Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV
 5. "Afghan" - www.iranica.com/newsite/articles/v1f5/v1f5a037.html (недоступная ссылка с 03-04-2011 (259 дней)) (with ref. to "Afghanistan: iv. Ethnography") by Ch. M. Kieffer, Encyclopaedia Iranica Online Edition 2006.
 6. "Afghan Poetry Of The 17th Century: Selections from the Poems of Khushal Khan Khattak ", extract from "Passion of the Afghan" by Khushal Khan Khattak; translated by C. Biddulph, London, 1890
 7. "Transactions of the year 908" - persian.packhum.org / persian / / pf? file = 03501051 & ct = 92 by Zāhir ud-Dīn Mohammad Bābur in Bāburnāma, translated by John Leyden, Oxford University Press: 1921.
 8. Elphinstone, M., "Account of the Kingdom of Cabul and its Dependencies in Persia and India", London 1815; published by Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown
 9. E. Bowen, "A New & Accurate Map of Persia" in A Complete System Of Geography, Printed for W. Innys, R. Ware [etc.], London 1747
 10. MECW Volume 18, p. 40; The New American Cyclopaedia - Vol. I, 1858 - www.marxists.org/archive/marx/works/1857/afghanistan/index.htm
 11. Afghanistan's Constitution of 1923 - www.afghan-web.com/history/const/const1923.html under King Amanullah Khan (English translation).
 12. Географія Афганістану - www.easttime.ru/countries/topics/2/13/81.html
 13. Афганістан. Ру - Милиця для Карзая - www.afghanistan.ru/doc.xhtml?id=1205
 14. Sites in Perspective - www.zharov.com/dupree/chapter03.html, chapter 3 of Nancy Hatch Dupree, An Historical Guide To Afghanistan.
 15. Afghanistan - encarta.msn.com/text_761569370___42/Afghanistan.html, Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2006 (specifically John Ford Shroder, BS, MS, Ph.D. Regents Professor of Geography and Geology, University of Nebraska. Editor, Himalaya to the Sea : Geology, Geomorphology, and the Quaternary and other books).
 16. The history of Afghanistan, Ghandara.com website - www.gandhara.com.au / afghan_table.html
 17. Afghanistan: Achaemenid dynasty rule, Ancient Classical History, about.com - ancienthistory.about.com / library / bl / bl_afghanachaemenid.htm
 18. Dani, AH and BA Litvinsky. "The Kushano-Sasanian Kingdom". In: History of civilizations of Central Asia, Volume III. The crossroads of civilizations: AD 250 to 750. Litvinsky, BA, ed., 1996. Paris: UNESCO Publishing, pp. 103-118. ISBN 92-3-103211-9
 19. Zeimal, EV "The Kidarite Kingdom in Central Asia". In: History of civilizations of Central Asia, Volume III. The crossroads of civilizations: AD 250 to 750. Litvinsky, BA, ed., 1996, Paris: UNESCO Publishing, pp. 119-133. ISBN 92-3-103211-9
 20. Litvinsky, BA "The Hephthalite Empire". In: History of civilizations of Central Asia, Volume III. The crossroads of civilizations: AD 250 to 750. Litvinsky, BA, ed., 1996, Paris: UNESCO Publishing, pp. 135-162. ISBN 92-3-103211-9
 21. 1 2 3 Он-лайн енциклопедія "Кругосвет": Історія Афганістану - www.krugosvet.ru / enc / Earth_sciences / geografiya / AFGANISTAN.html
 22. Афганістан: Ностальгія по "Талібану"? - Фергана. Ру - www.ferghana.ru/article.php?id=5877
 23. Ісламський Емірат Афганістан: тоталітарний режим кордону XXI століття. - www.polit.ru//research/2003/07/11/621006.html
 24. PRESS CONFERENCE ON AFGHANISTAN OPIUM SURVEY 2004 - www.un.org/News/briefings/docs/2004/McCleanBriefing_041118.doc.htm
 25. Афганістан - найбільший в світі постачальник опіуму-сирцю - www.newsru.com/world/16Sep2000/afgan.html
 26. Катерина Туранова. Афганістан. Історія одного наркодержавою. meast.ru - www.meast.ru / article / afganistan-istoriya-odnogo-narkogosudarstva
 27. World Drug Report - archive - www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html?ref=menuside
 28. Антинаркотична ФРОНТ - www.antidrugfront.ru/publications/01568.html
 29. Afghanistan Election Data -
 30. "ArmyTimes.com" - More than 100,000 new Afghan forces by December - www.armytimes.com/news/2010/01/ap_afghanistan_012010/
 31. 1 2 Afghan army and police forces must grow much larger | Washington Examiner -
 32. "Після приходу американців до Афганістану виробництво наркотиків у країні збільшилася в 4 рази" - інтерв'ю посла Узбекистану в Росії Бахтіяра Ісламова ІА REGNUM - www.regnum.ru/news/517442.html
 33. 1 2 Депутат Європарламенту Піно Арлаккі (Pino Arlacchi): Сьогодні саме Росія та країни ЄС є головними жертвами героїну, що надходить з Афганістану - rian.ru/defense_safety/20100607/243451823.html
 34. Афганістан.ру - в Афганістані за 2007 рік зібрано рекордний врожай опіуму - www.afghanistan.ru/doc/10896.html
 35. Американці йдуть до талібів з мечем - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1196722 (Коммерсант, 3 липня 2009)
 36. Олександр Коммерсант-Габуєв Мак всьому голова / / Афганістан продовжує нарощувати виробництво опіуму - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=799362. Газета " Коммерсант "№ 155 (3731) (29 серпня 2007). Фотогалерея - www.webcitation.org/616fA43vK з першоджерела 21 серпня 2011.
 37. ООН: В 2007 р. Афганістан справив 93% всього опіуму в світі - top.rbc.ru/society/28/08/2007/115120.shtml. РБК (28 серпня 2007). Фотогалерея - www.webcitation.org/616fCd6js з першоджерела 21 серпня 2011.
 38. Георгій Зотов Афганська доза Росії - gazeta.aif.ru/online/aif/1348/40_01. Аргументи і факти № 35 (1348 (30 серпня 2006). Фотогалерея - www.webcitation.org/616hBuOZc з першоджерела 21 серпня 2011.
 39. 1 2 "Талібан" готує захоплення світового ринку наркотиків - www.unian.net/rus/news/news-337656.html
 40. WorldFactbook Afghanistan - www.worldfactbook.org/ (engl). WorldFactbook (10 вересня 2009).
 41. Islam.ru: "При окупантах Афганістан пішов далеко вперед планети всієї, щоправда, лише з виробництва опіуму" - www.islam.ru/pressclub/tema/occudav/
 42. 1 2 Як зупинити потік наркотиків з Афганістану? - www.bbc.co.uk/russian/radio/radio_vecher/2010/04/100401_vecher_afghanistan_drugs.shtml
 43. Afghanistan: Provinces, Major Cities & Towns - Statistics & Maps on City Population - citypopulation.de / Afghanistan.html
 44. Open Doors-World Watch List 2011 - www.opendoors-de.org/verfolgung/wvi2011/plazierung_2011/ (Нім.)

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Королівство Афганістан
Емірат Афганістан
Хост (Афганістан)
Ісламський Емірат Афганістан
Демократична Республіка Афганістан
Афганістан на Олімпійських іграх
© Усі права захищені
написати до нас