Аффинная кривизна - диференціальна характеристика кривої, інваріантна щодо еквіаффінних перетворень (тобто афінних перетворень, що зберігають площа). Для параметрично заданої плоскої кривої аффинная кривизна визначається таким рівнянням:

F [x, y] = \ frac {x'' y'' '-x''' y''} {(x'y''-x'' y ') ^ {5/3}} - \ frac {1} {2} \ left [\ frac {1} {(x'y''-x'' y ') ^ {2/3}} \ right]''