Барановичский державний університет
( Барг )
БарГУ.jpg
Оригінальна назва

Барановичский державний університет

Рік заснування

2004

Ректор

Кочурко Василь Іванович

Розташування

Барановичі

Юридична адреса

225404, м. Барановичі, Брестська область, вул. Войкова, 21

Сайт

www.barsu.by

Барановичский державний університет - вищий навчальний заклад в місті Барановичі ( Брестська область, Білорусь).


Історія

Установа освіти "Барановичский державний університет" створено за Указом Президента Республіки Білорусь 23 червня 2004. Відкриття університету в нестоличних місті спрямоване на зближення установ вищої освіти з регіонами, наближення їх до громадян Білорусі, більшість яких проживає в сільській місцевості.

Структура

В університеті 5 факультетів:

  • педагогічний,
  • інженерний,
  • економіки і права,
  • іноземних мов,
  • довузівської підготовки.

У складі університету функціонують педагогічний, інженерний, факультет економіки і права, а також факультети іноземних мов та довузівської підготовки, Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки, центр дистанційного навчання, відокремлений структурний підрозділ "Ляховічскій державний аграрний коледж". Відкрита магістратура за фахом "Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти", аспірантура за спеціальністю "Технології та обладнання механічної та фізико-технічної обробки".

Підготовка фахівців здійснюється з урахуванням потреби регіону в інженерних, педагогічних, економічних, юридичних кадрах. Так, з 2006 року, у відповідності з потребою у фахівцях для сфери туризму Брестського регіону розпочато підготовку студентів за спеціальністю "Економіка та управління туристською індустрією".

З 2011 року починається підготовка фахівців зі спеціальності "Геоекологія", "Агрономія", "Зоотехнія", а також "Практична психологія".

У 2009 році відбувся перший випуск студентів університету в кількості 2003 чоловік.

Здійснюється міжнародна діяльність: діє більше сорока договорів про партнерство, співробітництво і науковому обміні з організаціями та вузами України, Росії, Латвії, Казахстану, Німеччини, Австрії, Польщі, Туреччини та ін

Відповідно до вимог Міністерства освіти Республіки Білорусь в рамках плану заходів щодо розвитку експорту освітніх послуг в УО "Барг" розроблена програма розвитку експорту освітніх послуг. Згідно програми на курсах російської мови пройшли навчання близько 200 іноземних громадян з таких країн, як Шрі-Ланка, Індія, Туреччина, Єгипет, Китай. Для навчання на різних факультетах університету за денною та заочною формами навчання прийняті громадяни Туркменістану, Шрі-Ланки, Туреччини.

Університет активно розвиває науково-дослідну діяльність. Викладачі працюють над науковими темами, серед яких є фінансуються за рахунок коштів республіканського бюджету, а також виконувані за господарськими договорами. Результати НДР використовуються в навчальному процесі та виробництві. Велика увага приділяється розвитку науково-дослідної роботи студентів.

В університеті навчається понад 10 000 студентів та слухачів.

Удосконалюються вимоги до методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу. Одним з основних елементів інформатизації навчального процесу є створення електронних підручників та електронних навчально-методичних комплексів. У вузі створена необхідна нормативна база та критерії, що стимулюють підготовку навчального матеріалу в електронній формі.

Зміцнення матеріальної бази дозволяє забезпечити доступ та використання електронних ресурсів наукових бібліотек. У навчальний процес впроваджені інформаційні технології.

В університеті створено інформаційне обслуговування викладачів і студентів в залі електронних ресурсів бібліотеки, працює Інтернет на всіх факультетах. У жовтні 2007 року утворено Центр дистанційного навчання, де здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців. Створені філії кафедр в організаціях за профілем спеціальностей (на заводах, у школах, юридичних організаціях).