Бар (музична форма)

Бар, бар-форма (нім. das Bar, можливо, скорочення від средневерхненем. Barat або parat - майстерний випад у фехтуванні), текстомузикальная форма, в якій складалися пісні мейстерзингеров; за традицією, яка встановилася в німецькому музикознавстві першої половини XX ст., термін "бар" відносять до текстомузикальной формі, типової для протестантського (лютеранського) хоралу.


Будова

Оригінальна бар-форма складається з кількох строф однаковою текстомузикальной структури. Кількість строф непарне, але не менше трьох.

Віршована строфа складається з двох полустроф. Перша полустрофа, в свою чергу, складається з двох структурно ідентичних та пов'язаних римуванням частин, які називаються "Столл" (від нім. Stollen, первинне значення - підпора [для дерев'яного стовпа]; інша назва - Aufgesang, "заспів"). Друга полустрофа, що відрізняється будовою від "Столл" (в т.ч. по римуванню), називається "приспів" (нім. Abgesang). Приклад текстової строфи - німецька церковна пісня "Wie schn leuchtet der Morgenstern" [1] Філіпа Николаї (букви в схемі позначають рими, цифри - кількість складів у рядку):

розділи оригінал схема
Перша
Столла
Wie schn leuchtet der Morgenstern
Voll Gnad vnd Warheit von dem HERRN
Die ssse Wurtzel Jesse.
a8a8b7
Друга
Столла
Du Sohn Dauids au Jacobs Stamm
Mein Knig vnnd mein Brutigam
Hast mir mein Hertz besessen.
c8c8b7
Приспів Lieblich
freundtlich
Schn vnd herrlich
Gro vnd ehrlich
Reich von Gaben
Hoch vnd sehr prchtig erhaben.
d2d2e4e4f4f8

У музичній формі виділяються три розділи: AAB (або АА 1 B). Зупинка для дихання в кінці музичних фраз (віршів і полустиший) зазвичай виражається знаком фермат. Полустрофние каденції (на I, V, рідше на VI і IV ступенях лада) продиктовані відповідними звуками (гармонізованої) мелодії.


Історичний нарис

Термін par в значенні "майстерною пісні" зустрічається починаючи з XIV століття, з кінця XV століття і в XVI столітті вживався по відношенню до многострофной пісні мейстерзингеров [2]. У XIX столітті форму бар стилізував Ріхард Вагнер, причому сам термін "бар" він невірно відніс до строфи, а не до всього вірша в цілому. В опері "Нюрнберзькі мейстерзінгери" (учень Ганса Сакса) Давид повчає молодого лицаря Вальтера (фон Штольцінга):

оригінал рус. пер. В.Коломійцева
Ein 'Bar' hat manch Gestz und Gebnd:
wer da gleich die rechte Regel fnd,
die richtige Naht
und den rechten Draht,
mit gutgefgtem 'Stollen'
den Bar recht zu versohlen!
Адже "бар" скроїти не так легко:
тут бажайте всі закони знати,
придумати шов,
каблуки пригнати ...
Ах, треба кмітливості,
щоб бару зшити "підметки"!
Und dann erst kommt der Abgesang,
da der nicht kurz und nicht zu lang,
und auch keinen Reim enthlt,
der schon im Stollen gestellt.
Wer alles das merkt, wei und kennt,
wird doch immer noch nicht Meister genennt.
Адже до каблуків "приспів" пристав,
він не великий, він і не малий;
не годиться рима там
та, що дана каблукам!
Хто все перевершив і знає в зуб,
все ж той ще для майстра дурний.

Музикознавство XX століття поширило поняття бар на будь вокальні твори у формі AAB (пісні трубадурів, труверів, мінезингерів, протестантський хорал і ін) [3]. Виправляючи помилку Вагнера, сучасні німецькі музикознавці термін "бар" прагнуть обмежити музикою мейстерзингеров, а (вкорінену у германістики і в нашому вітчизняному музикознавстві) "бар-форму" називають "Kanzonenstrophe", "строфою-канцони".


Примітки

  1. "Як чудово сяє ранкова зірка".
  2. Одна строфа такої пісні називалася просто liet
  3. Розширюючи це німецьке вживання, Ю.Н. Холопів відносить до форми бар навіть хорову пісню (в структурі строфа - антистрофа - епод) давньогрецької трагедії.


Перегляд цього шаблону Музичні форми
Вокальні форми Куплетну форма Запевне-пріпевная форма Couperin tic toc choc autograph.jpeg
Прості форми Період Проста двухчастная форма Проста трехчастная форма
Складні форми Складові пісенні форми Рондо Варіаційна форма Сонатная форма Рондо-соната
Циклічні форми Сюїта Сонатно-симфонічний цикл Кантата Ораторія
Поліфонічні форми Канон Фуга
Специфічні форми європейського
Середньовіччя і Відродження
Бар Віреле Баллата Естамп Ле Мадригал
Специфічні форми епохи бароко Прості форми епохи бароко Стародавня сонатная форма Складові форми епохи бароко Старовинна концертна форма Хоральна обробка
Специфічні форми епохи романтизму Вільні форми Змішані форми одночастинні-циклічна форма
Форми музичного театру Опера Оперета Балет
Музика Теорія музики