Безперервне безліч

Безперервне безліч - лінійно впорядкована множина X , Всі власні перетину якого є дедекіндовимі перерізами, тобто при будь-якому розбитті X на два непустих підмножини A і B такому, що кожен елемент з A передує кожному елементу з B , Або в A є найбільший елемент, але в B немає найменшого елемента, або в A немає найбільшого елемента, але в B є найменший елемент.