Бета-коефіцієнт

Бета-коефіцієнт (бета-фактор) - показник, що розраховується для цінного паперу або портфеля цінних паперів. Є мірою ринкового ризику, відображаючи мінливість прибутковості цінного паперу (портфеля) по відношенню до прибутковості портфеля ( ринку) в середньому (середньоринкового портфеля).


Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнта Бета для активу в складі портфеля цінних паперів, або активу (портфелю) щодо ринку [1] є відношенням коваріації розглянутих величин до дисперсії еталонного портфеля або ринку відповідно [2] :

\ Beta_a = \ frac {\ mathrm {Cov} (r_a, r_p)} {\ mathrm {Var} (r_p)},

де r_a - Оцінювана величина, для якої обчислюється коефіцієнт Бета: прибутковість оцінюваного активу або портфеля, r_p - Еталонна величина, з якої відбувається порівняння: дохідність портфеля цінних паперів або ринку, \ Mathrm {Cov} - коваріація оцінюваної і еталонної величини, \ Mathrm {Var} - дисперсія еталонної величини.

Крім цього, у разі компаній, що не мають торгуються на ринку акцій, використовується метод розрахунку коефіцієнта бета, заснований на порівнянні з показниками компаній-аналогів. Такими компаніями виступають фірми з тієї ж галузі, бізнес яких максимально схожий на бізнес непублічної компанії. При розрахунку необхідно зробити ряд поправок, зокрема, на різницю в структурі капіталу порівнюваних компаній (співвідношення боргу й акціонерного капіталу). [3]


Примітки

  1. Ринкового індексу, аналогічного за характеристиками показника або реального портфеля.
  2. Розрахунок регресійних показників Бета й Альфа для російського ринку акцій - stock.rbc.ru / help / indic / beta_desc.htm
  3. Розрахунок бета-коефіцієнту для неторгованих компанії - p2ib.ru/downloads/Бета-коэффициент_для_неторгуемой_компании.pdf
Перегляд цього шаблону Ринок цінних паперів
Види цінних паперів Акція Звичайна акція Привілейована акція Казначейська акція Облігація
Терміни, пов'язані з торгівлею акціями Маркетмейкер Андеррайтер Брокер Дилер Трейдер
Фондова біржа Фондова біржа Лістинг Делістинг Крос-лістинг позаспискового цінні папери
Списки фондових бірж Загальний список фондових бірж Список африканських фондових бірж Список європейських фондових бірж Список американських фондових бірж Список південноазіатських фондових бірж
Теорії торгівлі Теорія Доу Хвильова теорія Елліотта Фундаментальний аналіз Технічний аналіз Ефект Марка Твена ефект січня Гіпотеза ефективного ринку
Ціноутворення акції Дивідендна прибутковість Модель Гордона Прибуток на акцію Балансова вартість компанії Фінансові коефіцієнти Коефіцієнт ціна / прибуток PEG коефіцієнт P / S коефіцієнт P / B коефіцієнт Бета-коефіцієнт